Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
10Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
May Thu Phat Vi Ba So

May Thu Phat Vi Ba So

Ratings: (0)|Views: 1,575|Likes:
Published by 0553525408
tai lieu vi ba so
tai lieu vi ba so

More info:

Published by: 0553525408 on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
 Châu Ng
c Tân KTVT-K50 Thi
ế
t k
ế
môn h
c:Truy
n d
n vô tuy
ế
n s
 
Tìm hi
u v
máy thu phát vô tuy
ế
n s
RMD-904
Page 1
B
GIÁO D
ỤC & ĐÀO TẠ
O
 
TRƢỜNG ĐẠ
I H
C GIAO THÔNG V
N T
I-
CƠ SỞ 
II
KHOA ĐIỆ
N T
Ử 
 
-------
THI
 Ế 
T K
 Ế 
MÔN H
C TRUY
 Ề
N D
N VÔ TUY
 Ế 
N S
 
ĐỀ
TÀI:TÌM HI
 Ể
U THI
 Ế 
T B
VI BA S
RMD-904
GVHD: TS.VÕ TRƢỜNG SƠN
 SVTT: CHÂU NG
C TÂNL
Ớ 
P: KTVT-K50MSV: 5051022069
 
TP.H
CHÍ MINH 24/05/2012
 
 Châu Ng
c Tân KTVT-K50 Thi
ế
t k
ế
môn h
c:Truy
n d
n vô tuy
ế
n s
 
Tìm hi
u v
máy thu phát vô tuy
ế
n s
RMD-904
Page 2
MỞ ĐẦU
 
S
phát tri
n c
a n
n kinh t
ế
h
ội đồ
ng th
ờ 
i do s
phát tri
n c
a khoa h
c côngngh
 
đòi hỏi dung lượ 
ng truy
n d
ẫn thông tin đáp ứ
ng ngày càng ph
i cung c
p nhi
u cácd
ch v
cho khách hàng. Chính vì v
y các thi
ế
t b
vi
n thông nhi
u kênh c
n ph
ải đưa
vào m
ạng để
ph
c v
cho nhu c
u ngày càng cao c
ủa khách hàng như thông tin vệ
tinh,
thông tin do độ
ng,thông tin quang, h
th
ng truy
n d
n thông tin vi ba.H
th
ng truy
n d
n thông tin Vi ba s
v
ớ 
i nh
ững đặc điểm ưu việ
t: Làm vi
c
ở 
t
ns
cao nên d
dàng t
ập trung năng lượ 
ng, do v
y có th
ch
ế
t
ạo đượ 
c an ten có tính
 phương hướ 
ng cao; d
tri
n khai và l
ắp đặ
t tuy
ế
n truy
n d
n nhanh chóng; giá thành h
 
hơn so vớ 
i thông tin quang, tuy
ế
n ho
ạt độ
ng không ng
ng khi có th
m ho
, tai n
n (bão
lũ, lở 
 
đất…)
;thông tin vi ba có th
phát m
t s
 
điể
m khác nhau trong cùng m
ột hướ 
ng,gi
ống như thông ti
n qu
ng bá.Vì th
ế
h
th
ống này đang đượ 
c s
d
ng r
ng rãi
ở 
 
nướ 
c ta.Thi
ế
t b
thu phát sóng vô tuy
ế
n là m
t trong các b
ph
n c
a h
th
ng vi ba s
.
Trong đó có RMD
-904 c
a hãng AWA thi
ế
t b
thu phát
đang đượ 
c s
d
ng
ở 
h
u h
ế
t
ở 
 các trung tâm vi
n thông t
nh, huy
n
ở 
Vi
t Nam.
Trong điề
u ki
n th
ờ 
i gian và kh
 
năng có hạ
n c
a b
n thân, vì v
y bài làm khôngtránh kh
i nh
ững sai sót. Kính mong đượ 
c s
 
giúp đỡ 
quý báu c
a th
y giáo b
môn.Em xin chân thành c
ảm ơn!
 TP.H
Chí Minh24/05/2012 
 
 Châu Ng
c Tân KTVT-K50 Thi
ế
t k
ế
môn h
c:Truy
n d
n vô tuy
ế
n s
 
Tìm hi
u v
máy thu phát vô tuy
ế
n s
RMD-904
Page 3
MỤC LỤC
 
M
U V
THI
T B
ế
ế
ế
t b
t
i c
ế
t b

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tranquocvinhtech liked this
PhanHuuHoan liked this
Trần Triều liked this
Hiếu Trung liked this
Sao Bien liked this
Vo Thuong liked this
Vo Thuong liked this
Vịt Béo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->