Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
May Thu Phat Vi Ba So

May Thu Phat Vi Ba So

Ratings: (0)|Views: 653 |Likes:
Published by 0553525408
tai lieu vi ba so
tai lieu vi ba so

More info:

Published by: 0553525408 on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
 Châu Ng
c Tân KTVT-K50 Thi
ế
t k
ế
môn h
c:Truy
n d
n vô tuy
ế
n s
 
Tìm hi
u v
máy thu phát vô tuy
ế
n s
RMD-904
Page 1
B
GIÁO D
ỤC & ĐÀO TẠ
O
 
TRƢỜNG ĐẠ
I H
C GIAO THÔNG V
N T
I-
CƠ SỞ 
II
KHOA ĐIỆ
N T
Ử 
 
-------
THI
 Ế 
T K
 Ế 
MÔN H
C TRUY
 Ề
N D
N VÔ TUY
 Ế 
N S
 
ĐỀ
TÀI:TÌM HI
 Ể
U THI
 Ế 
T B
VI BA S
RMD-904
GVHD: TS.VÕ TRƢỜNG SƠN
 SVTT: CHÂU NG
C TÂNL
Ớ 
P: KTVT-K50MSV: 5051022069
 
TP.H
CHÍ MINH 24/05/2012
 
 Châu Ng
c Tân KTVT-K50 Thi
ế
t k
ế
môn h
c:Truy
n d
n vô tuy
ế
n s
 
Tìm hi
u v
máy thu phát vô tuy
ế
n s
RMD-904
Page 2
MỞ ĐẦU
 
S
phát tri
n c
a n
n kinh t
ế
h
ội đồ
ng th
ờ 
i do s
phát tri
n c
a khoa h
c côngngh
 
đòi hỏi dung lượ 
ng truy
n d
ẫn thông tin đáp ứ
ng ngày càng ph
i cung c
p nhi
u cácd
ch v
cho khách hàng. Chính vì v
y các thi
ế
t b
vi
n thông nhi
u kênh c
n ph
ải đưa
vào m
ạng để
ph
c v
cho nhu c
u ngày càng cao c
ủa khách hàng như thông tin vệ
tinh,
thông tin do độ
ng,thông tin quang, h
th
ng truy
n d
n thông tin vi ba.H
th
ng truy
n d
n thông tin Vi ba s
v
ớ 
i nh
ững đặc điểm ưu việ
t: Làm vi
c
ở 
t
ns
cao nên d
dàng t
ập trung năng lượ 
ng, do v
y có th
ch
ế
t
ạo đượ 
c an ten có tính
 phương hướ 
ng cao; d
tri
n khai và l
ắp đặ
t tuy
ế
n truy
n d
n nhanh chóng; giá thành h
 
hơn so vớ 
i thông tin quang, tuy
ế
n ho
ạt độ
ng không ng
ng khi có th
m ho
, tai n
n (bão
lũ, lở 
 
đất…)
;thông tin vi ba có th
phát m
t s
 
điể
m khác nhau trong cùng m
ột hướ 
ng,gi
ống như thông ti
n qu
ng bá.Vì th
ế
h
th
ống này đang đượ 
c s
d
ng r
ng rãi
ở 
 
nướ 
c ta.Thi
ế
t b
thu phát sóng vô tuy
ế
n là m
t trong các b
ph
n c
a h
th
ng vi ba s
.
Trong đó có RMD
-904 c
a hãng AWA thi
ế
t b
thu phát
đang đượ 
c s
d
ng
ở 
h
u h
ế
t
ở 
 các trung tâm vi
n thông t
nh, huy
n
ở 
Vi
t Nam.
Trong điề
u ki
n th
ờ 
i gian và kh
 
năng có hạ
n c
a b
n thân, vì v
y bài làm khôngtránh kh
i nh
ững sai sót. Kính mong đượ 
c s
 
giúp đỡ 
quý báu c
a th
y giáo b
môn.Em xin chân thành c
ảm ơn!
 TP.H
Chí Minh24/05/2012 
 
 Châu Ng
c Tân KTVT-K50 Thi
ế
t k
ế
môn h
c:Truy
n d
n vô tuy
ế
n s
 
Tìm hi
u v
máy thu phát vô tuy
ế
n s
RMD-904
Page 3
MỤC LỤC
 
M
U V
THI
T B
ế
ế
ế
t b
t
i c
ế
t b

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tranquocvinhtech liked this
PhanHuuHoan liked this
Trần Triều liked this
Sao Bien liked this
Vo Thuong liked this
Vo Thuong liked this
Vịt Béo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->