งานเขียนที่รวบรวมอยู่นี้ เป็นงานเขียนในช่วงร่วมยี่สิบปีที่ผ่านมา ที่นำมารวบรวมไว้ด้วยกัน มันอาจไม่ใช่งานเขียนที่ทรงค่า แต่เป็นบันทึกที่อยากแบ่งปันให้กับคนที่สนใจ Junya believes in grass-root participatory democracy and has devoted all her adult life to Popular Education through a Gender Lens - to empowerment of working women. Whilst giving most of her time and energy to direct support for women’s, domestic and migrant worker movements struggling for rights and justice, she has produced many works in writing, on radio and in video documentaries. This web blog attempts to collect all of her work in one place. http://junyayimprasert.blogspot.com/see more