Ο Θεόδωρος Πάσχος μέλος της "Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας" από τα φοιτητικά χρόνια θαύμαζε και μελετούσε την Αρχαία Σοφία, τον Ελληνικό Πολιτισμό και «παθιάζεται» με την προϊστορία, με τά «παράξενα», «προκατακλυσμιαία» και τους «φευγάτους» πολιτισμούς. Συμμετείχε στην ίδρυση και στο Δ.Σ. του ιστορικού - λαογραφικού "Μουσείου Ατλαντίδας" (www.atlantida.gr) που λειτούργησε στην Αθήνα από το 1984 ως το 2000. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και διαμένει τώρα στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος της ΑΣΕΤΕΜ–ΣΕΛΕΤΕ Όντας Μηχανολόγος, ασχολείται με την εκπαίδευση στα Τεχνολογικά Λύκεια και από το 2011 έως σήμερα υπηρετεί Διευθυντής Επαγγελματικής Σχολής. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc) στη «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου δραστηριοποιείται στο τομέα σχεδίασης.see more