Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnika slikanja - akvarel / The technique of painting - watercolor

Tehnika slikanja - akvarel / The technique of painting - watercolor

Ratings: (0)|Views: 12,878 |Likes:
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
- 1 -
AKVAREL
Rije
č
akvarel dolazi od latinske rije
č
i aqua
,
što zna
č
i voda. Ve
ć
su stari Egip
ć
ani koristili odre
enu“vodenu” tehniku u kojoj je boja pravljena vodenom otopinom arapske gume. Tako
er su dekorativne crtežerezane u kamenu popunjavali obojenim prahom i fiksirali vodenom otopinom gumiarabike. Kinezi su koristilislikanje vodenim vezivom na svili i papiru. U srednjem vijeku vodenim bojama se slikalo, lazurno ali ipokrivaju
ć
e. Lazurnost i prozra
č
nost akvarela pogodna je za slikanje pejzaža. U 18. i 19. stolje
ć
u akvarel sekoristi za prikazivanje arhitektonskih i gradskih veduta.
 
Akvarel kakav se danas radi razvio se tek po
č
etkom 19. stolje
ć
a u okviru engleske slikarske škole, kada jeosnovano društvo slikara akvarelista.
Engleski klasi
č
ni akvarel
je lazurna tehnika s vodenim bojama. To je slojevita tehnika slikanja, od svijetlogprema tamnom. Podloga (bijela boja papira) ili jedna boja ispod druge prosijava transparentno kroz sljede
ć
ilazurno naneseni sloj boje. Intenzitet tonova postiže se razrje
ivanjem boje (ispiranjem) bez dodatka crne ili bijeleboje.
 
Podloga
 
Naj
č
ć
e se kao podloga u akvarelu koristi
papir
ve
ć
e gramature
č
ija je prava strana hrapavija, a kod kvalitetnijihpapira je i tutkaljena. Najkvalitetniji papir za akvarel proizvodi se od
č
istih lanenih krpa. Bijeli se pomo
ć
u vode isunca, bez upotrebe kemikalija. Bjelina papira i postojanost na svjetlo njegove su bitne karakteristike. Prozra
č
nosti intenzitet boja poja
č
ava zrnasta tekstura papira. Naj
č
ć
e se koriste tri standardizirana tipa papira:
 
- vru
ć
e prešani (HP- hot pressed)
s relativno glatkom teksturom pogodnom za crtež perom i olovkom
 
- hladno prešani
(
not
- nije vru
ć
e prešan) srednje hrapavi papir
 
-
hrapavi papir
koji omogu
ć
uje bogatstvo nijansi refleksijom svjetlosti na svakom zrnu papira.
 
Zbog boranja prilikom oslikavanja vodenim bojama koriste se papiri ve
ć
e gramature od 150 g/m
2
do 700 g/m
2
pa iviše. Akvarel papir mora biti oslobo
en i minimalnih masno
ć
a da bi se boja dobro razlijevala. Ako papir zbogsuviše masno
ć
e ne prima boju na željeni na
č
in, površina se blago istrlja
č
istom vodom uz dodatak 2-3 kapiamonijaka ili gove
e žu
ć
i.
 
Za engleski klasi
č
ni akvarel koriste se manje upojni papiri koji su
č
esto
površinski
 
tutkaljeni
. Ovi listovi papirane smiju se savijati jer bi se premaz tutkala oštetio i boja bi ulazila dublje u papirnu masu uzrokuju
ć
i tamne mrlje.
 Arches , hladno prešani- cold pressed, oznaka CP Armand ,hrapavi-rough, oznaka R
 
- 2 -
Papir na kojem se radi akvarel, bilo suhim ili vlažnim postupkom, mora biti zašti
ć
en od krivljenja i nejednakogsušenja. Papir se u
č
vrsti na dasku.
 
Kod suhog na
č
ina pripreme papir se samo stavi na dasku i u
č
vrsti ljepljivom trakom.Moze se papir zalijepiti i slabim ljepilom, kao sto je tu
č
eni bjeljanak, po cijelojplohi.Nakon sušenja slika se lako odlijepi od daske. Papiri gramature manje od 200pripremaju se mo
č
enjem u vodi, cije
enjem, polaganjem na dasku, lijepljenjemljepljivom trakom (pik papir). Sušenjem se papir nategne.Kod rada na vlažnom papiru boja djeluje svježije. Najzgodnije je papir navlažiti tako dastoji pod presom od mokrih papira ili tkanina. Prilikom slikanja daska s papirom stoji uhorizontalnom položaju da se boja ne bi slijevala (osim kad to koristimo kao efekt uslici).
 
Zbog male koli
č
ine veziva
pigmenti
su u akvarelu najmanje zašti
ć
eni od vanjskih utjecaja pa trebaju bitipostojani, otporni na svjetlo, fino usitnjenih
č
estica, transparentni. Pokrivaju
ć
i pigmenti, kao i pigmenti grubokristalnih
č
estica nisu pogodni za akvarel. Upotreba bijelog pigmenta nije danas tako strogo zabranjena. Cinkovobjelilo kao najlazurniji bijeli pigment može se koristiti u minimalnim koli
č
inama.
 
U akvarelu su pigmenti najmanje izmijenjeni prisustvom veziva i treba ih pažljivo odabrati. Paleta boja u akvarelunije velika, no pojavom velikog broja umjetnih a naro
č
ito umj. organskih pigmenata znatno se proširio izbor.Miješanjem boja dobiju se dodatni tonovi.Akvarelne boje prave se od pigmenata namo
ć
enih u destiliranoj ili prokuhanoj vodi u kojoj nema otopljenih solikoje onemogu
ć
uju jednoli
č
an nanos boje, što je bitno u lazurnom slikanju. Kao
vezivo
se koriste
gume
(tragant,gumiarabika,.), 4%-tna otopina gumiarabike u vodi, s malo meda ili glicerina zbog održavanja vlažnosti ielasti
č
nosti. Malo gove
e žu
ć
i smanjuje površinsku napetost i omogu
ć
uje jednoli
č
no nanošenje boje na papir.Ova masa se dobro izriba, homogenizira i stavi u tube izolirane capon lakom ili u staklene posude. Najkvalitetnijevezivo je tragant guma.
ARAPSKA GUMA
 Gumiarabika je lu
č
evina nekih vrsta akacija koje uspijevaju u Africi. Najbolje vrste su kordofanska i senegalskaguma koje dolaze u bezbojnim i prozirnim grumenima. Pored gume, mogu se koristiti i lu
č
evine doma
ć
ih vrstadrva: trešnje, višnje i šljive. Sve vrste guma otapanjem u vodi daju koloidne otopine koje služe kao hidrofilnaveziva, a ina
č
e su i ljepila.
 
Arapska guma se usitnjena otapa u hladnoj destiliranoj vodi u težinskom omjeru 1:2 dijela vode. Sljede
ć
i dan sestaklena posuda s gumom na vodenoj kupelji lagano zagrijava dok se guma ne otopi.Cije
enjem guste otopine uklanjaju se ne
č
isto
ć
e i sluzave tvari kojih ima i u najkvalitetnijoj gumi. Upravo zato jekordofanska guma kvalitetnija jer sadrži manje netopljivih sluzastih sastojaka. Neki slikari arapsku gumu otapajuu horizontalno položenoj i za
č
epljenoj staklenci
 
uz povremeno okretanje. Ne
č
isto
ć
e i teže topivi sastojci padajuna dno, a gusta
č
ista otopina oprezno se izlije. Hladno otapanje gume traje obi
č
no 2-3 dana.
 
Kao vezivo za akvarel boje, arapska guma mora biti još
č
istija pa se ovako prire
ena otopina gume pomiješa s jednakim volumenom bezvodnog “apsolutnog alkohola”. Voda
ć
e se spojiti s alkoholom, a
č
ista guma
ć
e seistaložiti na dnu posude.
 
Arapska guma je staklasto krta. Za pove
ć
anje elasti
č
nosti gumi se dodaje malo glicerina (glicerola) ili glikola.
 
Pigmenti se vežu u velikoj mjeri adsorpcijom na papir, a mala koli
č
ina veziva djeluje više kao zaštitni koloidsprje
č
avaju
ć
i da se
č
estice pigmenta aglomeriraju, skupljaju u pahuljice. Manje upojna podloga zahtijeva boju sve
ć
om koli
č
inom veziva. Što je više veziva u boji, namaz boje je mutniji, a intenzitet boje smanjen. U zadnjevrijeme kao vezivo se koristi i vrlo blaga disperzija akrilne smole.
 
 
- 3 -
Akvarelne boje
dolaze na tržište u krutom stanju u obliku okruglih plosnatih plo
č
ica ili plo
č
ica pravokutnogoblika te u obliku malih paketi
ć
a. U zadnje vrijeme koriste se akvarelne boje u tubama.
 
akvareli u kockicama i tubamaRAZNI TESTOVI AKVARELNIH BOJA POZNATIH PROIZVO
A
Č
A
Kobalt plava-
test snage bojenja i lazurnostipigmenta :Rowney Artists, M. Graham,DaVinci, MaimeriBlu, Holbein,Schmincke, Daniel Smith, Winsor &Newtontest sušenja test 'ponovnog mo
č
enja' boje
(vrh) Rowney Artists, Holbein, Utrecht; (sredina), MaimeriBlu, Daniel Smith, M. Graham, (dno) Winsor & Newton, Old Holland (cobalt blue deep),Schmincke
 test poteza na papiru test sedimentacije- test fino
ć
e pigmenta

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rade Raonić liked this
Petra Grbavac liked this
Somnabul liked this
Mira Mikic liked this
Olga Perovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->