Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
verslag evolutie

verslag evolutie

Ratings: (0)|Views: 76 |Likes:
Published by api-19910916

More info:

Published by: api-19910916 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

De grootste misvatting die er over evolutie bestaat, is dat het een bewezen feit
is, waar niet langer aan getwijfeld kan worden.

\u201cDe wetenschap is het unaniem eens dat we allemaal van een eencellig wezentje
afstammen, dat door toevallige mutaties en natuurlijke selectie is veranderd tot de
mens.\u201d Dat is het idee dat massaal verkondigd wordt. Het is iets wat duizenden
wetenschappers hevig tegen de borst stoot. Het is immers een volslagen
onwaarheid. De wetenschap heeft evolutie helemaal niet bewezen.

Integendeel: de laatste jaren ontdekt men steeds meer feiten die duidelijk maken dat evolutie absoluut geen mogelijkheid is voor het ontstaan van het leven. Genetica en informatica zijn maar twee voorbeelden van wetenschappen die in de tijd van Darwin nog onbestaande waren, en die een heel nieuw licht op de evolutietheorie geworpen hebben.

De massa wordt door een sterke kern van evolutionisten ge\u00efndoctrineerd. Dat
gebeurt door gebruik te maken van de modernste technieken in de media, door
overstelpend mooie tentoonstellingen de wereld rond te laten reizen, door het
onderwijs te infiltreren met zogenaamde wetenschappelijke informatie, en door de
meest overtuigende natuurdocumentaires te vertonen op televisie. De macht die
achter de verkondiging van de evolutietheorie schuil gaat is enorm.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste mensen die erdoor be\u00efnvloed
worden, rotsvast overtuigd zijn van het \u2018feit\u2019 van evolutie. De indoctrinatie is zo
krachtig en hardnekkig, dat zelfs heel wat mensen die zelf wetenschappelijk actief
zijn, zich erdoor laten sturen.

Ze onderzoeken de feiten niet en laten zich klakkeloos onderwijzen
door zij die beweren alles goed op een rijtje te hebben.
Ja maar, er zijn toch bewijzen voor evolutie?

Toen ik zelf heel kritisch onderzoek begon te verrichten en stapels boeken en
tijdschriften las over de zin en onzin van de evolutietheorie, kreeg ik een zicht op de
waarheid. Ik viel van de ene stomme verbazing in de andere, naarmate mijn
onderzoek vorderde.

Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat Darwin allang met de gedachte van evolutie rondliep,
nog voor hij er diepgaand onderzoek naar gedaan had. De gedachte dat alle leven
op aarde is ontstaan uit iets heel kleins, bestaat immers al duizenden jaren. De oude
Grieken kenden deze filosofie al. Darwin wilde deze eeuwenoude, ongefundeerde
filosofie gewoon in een nieuw kleedje stoppen.

Toen hij op onderzoek trok, was zijn positie dus niet van een objectieve onderzoeker. Hij ging op pad als een bevooroordeeld mens, met als doel informatie te vinden die hem zou in staat stellen de evolutiegedachte te verspreiden.

Zo werkt het met veel onderzoekers die 'bewijzen' voor evolutie vinden.
Ze zijn wildenthousiast over het idee dat alles niet door een schepper
is gemaakt.

Met het vuur in hun hart trekken ze erop uit om, kost wat kost, die feiten te
verzamelen die evolutie kunnen bevestigen. Zo zijn er zelfs wetenschappers geweest
die zich letterlijk schuldig hebben gemaakt aan bedrog, door zogenaamde
eeuwenoude vondsten op te graven, die ze zelf gefabriceerd hadden.

In Engeland was er een vooraanstaand wetenschapper, genaamd Charles Dawson, die
in 1912 op de proppen kwam met een formidabel 'bewijs' voor evolutie. Hij had
zogenaamd de allereerste 'Engelsman' ontdekt: een fossiel overblijfsel van een wezen dat

de brug maakte van aapachtige naar mens.

Veertig jaar lang werd deze buitengewone ontdekking door de wetenschap
toegejuicht als het ultieme bewijs voor evolutie. Hij werd de 'Piltdown-mens'
genoemd. In het Britisch Museum te Londen werd een indrukwekkende pop gemaakt
van deze aapmens, die vervolgens bewonderd werden door ademloze toeschouwers
uit de hele wereld.

Pas na veertig jaar ontdekte een groep onderzoekers een heel andere kant van het
verhaal: Kenneth Oakley, Joseph Weiner en Wilfred Le Gros Clark
ontmaskerden deze \u2018aapmens\u2019 als een regelrechte vervalsing. Veertig jaar later
pas!

Het bleek een combinatie te zijn van een menselijke schedel met een kaak van een
aap, die door chemische middelen bijgewerkt waren, om er oud uit te zien. (Op
internet kun je heel wat informatie over dit bedrog vinden.)

Dat voorbeeld laat de kritiekloze houding zien, die een groot deel van de
wetenschappelijke wereld tentoonspreidt, als het gaat om evolutie. Het trieste is dat
deze 'prehistorische mens' allang en breed zijn plek verworven had in de boeken van
het onderwijs, waar hij nog vele jaren rustig in is gebleven.

Is de evolutietheorie bewezen? Volgens hen die het verschil niet
kennen tussen variatie en evolutie wel.

Maar het bewijs is er alleen in hun verwarde verstand. Want in werkelijkheid bestaat evolutie niet. Het enige wat bestaat is uitgebreide variatie, binnen de begrenzing van een basissoort.

De ernstige fout die veel wetenschappers nog steeds maken, is dat ze het verschil tussen variatie en evolutie niet onderkennen. Variatie wordt als bewijs voor evolutie onderwezen, terwijl het er niets mee te maken heeft.

Het is eigenlijk heel bizar, dat iets wat zo helder is en zo duidelijk uitgelegd kan
worden, toch door zo weinig mensen geweten is. Het gevolg is enorm: een
onbewezen en zelfs onbewijsbare theorie wordt wereldwijd onderwezen als zijnde
een vaststaand feit, waar geen gezond denkend mens nog aan twijfelt.

Ik hoop maar dat jij die dit leest, niet hetzelfde zult doen als zovelen en dat je het zult
negeren. Wees eerlijk met de feiten die je aangereikt krijgt en doe er iets mee.

Darwin trok op onderzoek naar de Galapagos-eilanden. Daar trof hij iets aan wat
hem in staat stelde de leer van evolutie weer aannemelijk te maken. Wat zag hij? Dat
er per eiland vinken leefden, die waarschijnlijk eenzelfde voorouder hadden gehad.
Uit dat voorouderpaar waren heel wat varianten ontstaan. Op het ene eiland waren
de vinken groot en hadden ze een kromme bek, terwijl op het andere eiland de
vinken klein waren en een smalle bek hadden. Deze vinken waren blijkbaar
aangepast aan de omgeving waar ze vertoefden.

Darwin ontdekte het principe van 'overleving van de sterkste'. Een basissoort heeft
de mogelijkheid om verschillende varianten voort te brengen. De variant die het best
past in een bepaalde omgeving houdt het vol, en de minst aangepaste variant sterft
uit.

Darwin zag daarin het grote bewijs voor evolutie, waar hij naar op zoek was. Hij
kwam tot de conclusie dat door 'overleving van de sterkste' alle levende soorten op
aarde ontstaan moesten zijn. Op basis van Darwins nieuwe inzicht werd een nieuwe
versie van de evolutietheorie de wereld ingestuurd, in de vorm van zijn bekende boek
'Oorsprong der soorten'. Het werd met luid gejuich verwelkomd.

Pas een hele tijd later ontdekten andere wetenschappers dat Darwin en zijn
navolgers een ontzettende observatiefout maakten. Wat Darwin waarnam was niets
meer dan variatie. Dat heeft niets te maken met evolutie.

Anders gezegd: Darwin observeerde de herschikking van aanwezige genetische
informatie binnen een basissoort. De vinken kregen wel nakomelingen die er iets
anders uitzagen, maar het bleven van de eerste tot de laatste gewoon vinken! Ze
werden niet ineens een heel ander wezen. Er was interne variatie binnen het type
vink, niet de overgang naar een hogere en meer complexe levensvorm, zoals
evolutie veronderstelt.

Elk levend wezen heeft een hoeveelheid erfelijke informatie, opgeslagen in de
genen. Deze informatie is enorm rijk en kan door mutaties ietwat gewijzigd worden.
Het is als een basisverzameling mogelijkheden, die onder invloed van bepaalde
omstandigheden kan veranderen. Zo kunnen er uit een bepaalde diersoort, zoals het
paard, heel wat verschillende varianten voortkomen. Grote en kleine, dikke en
slanke, gevlekte en bruine paarden. De ene soort is krachtig en snel, de andere
kwetsbaar en lui. Maar hoeveel verschillen deze paarden onderling ook vertonen, ze
blijven allemaal binnen de basissoort \u2018paard\u2019.

Die variatiemogelijkheid is eigen aan alle levende organismen op aarde. Er bestaan
tientallen varianten op het thema 'katachtige' en 'hondachtige'. Soms zijn die
varianten zeer groot. Maar ze blijven toch binnen hun grenzen. Een katachtige zal
nooit ineens een hondachtige worden.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->