131 books curated by SEB Group

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist, prognoschef Håkan Frisén och chefstrateg Johan Javeus turas om att skriva krönikor om aktuella samhällsekonomiska och ekonomisk-politiska frågor.

No documents or books
Load moreEnd