Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2.Bölüm BETONARME DAVRANIŞI VE HESAP İÇİN TEMEL İLKELER

2.Bölüm BETONARME DAVRANIŞI VE HESAP İÇİN TEMEL İLKELER

Ratings: (0)|Views: 2,787 |Likes:
Published by dildibekoff
Selçuk Üniversitesi, İnşaat Bölümü, Betonarme I ders notları (Prof.Dr. M.Yaşar KALTAKCI)
Selçuk Üniversitesi, İnşaat Bölümü, Betonarme I ders notları (Prof.Dr. M.Yaşar KALTAKCI)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dildibekoff on Mar 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
 
BÖLÜM 2BÖLÜM 2BETONARME DAVRANIŞI VE HESAP İÇİNBETONARME DAVRANIŞI VE HESAP İÇİNTEMEL İLKELERTEMEL İLKELER
Betonarme gibi elastik ve doğrusal olmayan, gerilmeleri zamanaBetonarme gibi elastik ve doğrusal olmayan, gerilmeleri zamanave yük geçmişine bağlı bir malzemenin davranışını hesaplarave yük geçmişine bağlı bir malzemenin davranışını hesaplarayansıtmak kolay değildir.yansıtmak kolay değildir.Bu nedenle betonarme hesabında daha az önemli olanBu nedenle betonarme hesabında daha az önemli olandeğişkenler ihmal edilir, diğerleri için de basitleştirici birçokdeğişkenler ihmal edilir, diğerleri için de basitleştirici birçokvarsayım yapılarak hesapların kolaylaştırılmasına çalışılır.varsayım yapılarak hesapların kolaylaştırılmasına çalışılır.Burada en büyük tehlike, yapılan basitleştirmeler sonucu eldeBurada en büyük tehlike, yapılan basitleştirmeler sonucu eldeedilen sonuçların gerçek değerlerden çok farklı olma olasılığıdır.edilen sonuçların gerçek değerlerden çok farklı olma olasılığıdır.Bir betonarme yapının tasarımında uyulması gereken en önemliBir betonarme yapının tasarımında uyulması gereken en önemliiki ilkeiki ilke
emniyetemniyet
//güvenlikgüvenlikveve
ekonomiekonomi
dir.dir.Ancak yapılan tasarımın ve öngörülen detayların uygulanabilirAncak yapılan tasarımın ve öngörülen detayların uygulanabilirolması da güvenlik ve ekonomi kadar önemlidir.olması da güvenlik ve ekonomi kadar önemlidir.
3 e3 e
olarak bilinen temel ilke içerisineolarak bilinen temel ilke içerisine
estetikestetik
//fonksiyonellikfonksiyonellikdededahil edilebilir.dahil edilebilir.
 
 
Sağlam bir davranış bilgisi ve deneyimi olmadanSağlam bir davranış bilgisi ve deneyimi olmadansağlıklı bir betonarme yapı oluşturmak imkansızdır.sağlıklı bir betonarme yapı oluşturmak imkansızdır.
 Bunlardan mahrum bir mühendis, sayıların esiri olacak veBunlardan mahrum bir mühendis, sayıların esiri olacak vegünün birinde kendi hesap sonuçlarının gerçekten çokgünün birinde kendi hesap sonuçlarının gerçekten çokfarklı olduğunu tıpkı 1999 Marmara ve Düzcefarklı olduğunu tıpkı 1999 Marmara ve Düzcedepremlerinde olduğu gibi görecektir.depremlerinde olduğu gibi görecektir.1999 Marmara Depreminin acı sonucu
 
 
Herhangi bir betonarme yapının oluşturulmasındaHerhangi bir betonarme yapının oluşturulmasındaizlenen aşamalar beş grupta toplanabilir;izlenen aşamalar beş grupta toplanabilir;
a)a)
 Yapı taşıyıcı sisteminin seçimi Yapı taşıyıcı sisteminin seçimi
b)b)
 Yapı ömrü boyunca yapıya etkiyecek yüklerin saptanması Yapı ömrü boyunca yapıya etkiyecek yüklerin saptanması
c)c)
Bu yükler altında, varsayılan rijitlikler temel alınarak kesitBu yükler altında, varsayılan rijitlikler temel alınarak kesittesirlerinin/iç kuvvetlerin bulunması (yapısal /statik ve dinamiktesirlerinin/iç kuvvetlerin bulunması (yapısal /statik ve dinamikçözümleme)çözümleme)
d)d)
 Yapıyı oluşturan elemanların teker teker ya da bir arada, Yapıyı oluşturan elemanların teker teker ya da bir arada,hesaplanan kesit tesirleri altında dayanım, deformasyon vehesaplanan kesit tesirleri altında dayanım, deformasyon veçatlak genişliği açısından belirli bir güvenliği sağlayacakçatlak genişliği açısından belirli bir güvenliği sağlayacakşekilde boyutlandırılması, donatısının hesaplanması veşekilde boyutlandırılması, donatısının hesaplanması vehesaplanan donatının detaylandırılmasıhesaplanan donatının detaylandırılması
e)e)
 Yapının tasarımda öngörülene uygun olarak yapımı Yapının tasarımda öngörülene uygun olarak yapımı

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Serkan Cankara liked this
Zeynep Köse liked this
Besian Sinani liked this
suat yilmaz liked this
Semih Sagocak liked this
Emre Kök liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->