Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
La ética en el ejercicio del periodismo: Credibilidad y autorregulación en la era del periodismo en internet

La ética en el ejercicio del periodismo: Credibilidad y autorregulación en la era del periodismo en internet

Ratings:
(0)
|Views: 726|Likes:
Published by Saladeprensa.org
La ética de la información cosnidera exigible que los encargados de ayudarnos a interpretar el mundo, o sea, los periodistas, reflexionen sobre la tecnología que utilizan para informarnos y que se pregunten si sus características repercuten o no en la retórica hipermedia que posibilita hoy el combate por la verdad.
La ética de la información cosnidera exigible que los encargados de ayudarnos a interpretar el mundo, o sea, los periodistas, reflexionen sobre la tecnología que utilizan para informarnos y que se pregunten si sus características repercuten o no en la retórica hipermedia que posibilita hoy el combate por la verdad.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Saladeprensa.org on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

 
   g   g   g   g   g   g   g   g
Ib çsghb nl ni non}hghgf cni tn}gfcgxkf? H}ncgmgigcbc wb~sf}}n`~ibhgøl nl ib n}b cni tn}gfcgxkf nl Glsn}lns
Ofxnt Ii~ëx Kghø5 Ofèf Hblbzgiabx5 Tn}n Kbxgt5 Hb}inx ]~g
Ofxnt Ii~ëx Kghø + ^lgzn}xgsbs ]bkfl Ii~ii5 Ofèf Hblbzgiabx + ^lgzn}xgcbcn cb Mng}b Glsn}gf}5 Tn}n Kbxgt + ^lgzn}xgsbs ]bkfl Ii~ii5 Hb}inx ]~g + ^lgzn}xgsbs ]bkfl Ii~ii 
I
B
çsghb cn ib gljf}kbhgøl hflxgcn}b nqg`gmin r~n ifx nlhb}`bcfx cn bw~+cb}lfx b glsn}t}nsb} ni k~lcf) f xnb) ifx tn}gfcgxsbx) }n﬍nqgflnl xfm}n ibsnhlfif`ëb r~n ~sgigbl tb}b gljf}kb}lfx w r~n xn t}n`~lsnl xg x~x hb}bhsn}ëx+sghbx }ntn}h~snl f lf nl ib }nsø}ghb agtn}kncgb r~n tfxgmgigsb afw ni hfkmbsntf} ib zn}cbc, Nxsn nqbknl bhn}hb cn ib snhlfif`ëb) xfm}n x~x tfxgmgigcbcnx wx~x iëkgsnx) cnmn hflxsgs~g} ~l âkmgsf glni~cgmin cn ib cnflsfif`ëb, W çxn nxt}nhgxbknlsn ni fmonsgzf nxnlhgbi cni t}nxnlsn s}bmbof? hflxsbsb} xg ib t}fjnxgøltn}gfcëxsghb ab tnlxbcf if x~flhgnlsn xfm}n nxsb h~nxsgøl,Tb}b k~hafx b~sf}nx !Hbm}n}b) =44>5 Kf}nsxfal) =44:') Glsn}lns bòbcn~lb l~nzb cgflh~isbc bi tn}gfcgxkf) t~nxsf r~n tn}kgsn r~n abwb ~lb gljf}kb+hgøl xgl flis}f cn hbigcbc ‘ s}blxkgxf}b cn knlsg}bx) mblbigcbcnx w tn}zn}xgøl‘ lg zn}bhgcbc) bi k~isgtighb}xn ni lÿkn}f cn xgsgfx cn hb}g gljf}kbsgzf hfl~l f}g`nl c~cfxf, Hfl ib tft~ib}gbhgøl cn ib }nc w ifx kncgfx cg`gsbinx) xnabl cgxtb}bcf ifx glsn}}f`blsnx bhn}hb cn x~ ~xf nl ib t}fjnxgøl tn}gfcëxsghb)xfm}n x~ hfktflnlsn çsghf w xfm}n x~ h}ncgmgigcbc,Ib xfhgncbc lf nx bonlb b nxsb }nibhgøl nls}n snhlfif`ëb cn ib hfk~lghb+hgøl) }nsø}ghb w zn}cbc, Nxsb t}nfh~tbhgøl xn s}bc~hn nl ~l cnxhnlxf cn ibhflflblb r~n ifx hg~cbcblfx cntfxgsbl nl ifx kncgfx, W sbkmgçl nqtighb niglsn}çx tf} ib çsghb cni tn}gfcgxkf nl h~bir~gn} xftf}sn5 ~l glsn}çx r~n) b~lr~nlf nx l~nzf) xë r~n ab bcr~g}gcf ~l tbtni }ninzblsn nl ni tblf}bkb cn ifx ÿisg+kfx bòfx, Ib hfls}fzn}xgb ab x~tn}bcf ifx âkmgsfx nxs}ghsbknlsn bhbcçkghf wt}fjnxgflbi) w ab iin`bcf b xn} kfsgzf cn cgxh~xgøl tfiësghb w b nxsb} t}nxnlsnnl cgzn}xbx nxjn}bx cn ib xfhgncbc,Nqgxsn ~lb t}fj~lcb tn}hnthgøl cn h}gxgx cn h}ncgmgigcbc glxsbibcb nl ibt}fjnxgøl, Xn`ÿl ni ÿisgkf nxs~cgf xfm}n b~sfnxsgkb n gcnlsgcbc t}fjnxgflbinxnibmf}bcf cn ib Bxfhgbhgøl cn ib T}nlxb cn Kbc}gc !BTK') tb}b ifx tn}gfcgx+sbx nxtbòfinx ib jbisb cn glcntnlcnlhgb tf} kfsgzfx tfiësghfx w ncgsf}gbinx xn
Nxs~cfx nk Hfk~lghbàèf 
l
f
3)
2>+87
Lfznkm}f cn =441
 
   g   g   g   g   g   g   g   g
2: Ofxnt Iix Kg5 Ofèf Hblbzgiabx5 Tn}n Kbxgt5 Hb}inx ]~gxgsÿb hfkf sn}hn} t}fminkb cn ib t}fjnxgøl) s}bx ib mbob }nk~ln}bhgøl w ni gl+s}~xgxkf ibmf}bi, Nl r~glsf i~`b}) gcnlsgflhbl ib jbisb cn høcg`fx çsghfx, Xn`ÿlni kgxkf s}bmbof) nl ftglgøl cn ifx t}fjnxgflbinx cn ib gljf}kbhgøl nxtbòfinx)nl ifx ÿisgkfx > bòfx ni t}nxsg`gf w ib h}ncgmgigcbc cn ib t}fjnxgøl ab nktnf+}bcf) bxë if h}nnl ni :>)8. w ni :1)7. cn ifx nlh~nxsbcfx }nxtnhsgzbknlsn!BTK) =440',Ib j~n}sn b~sfh}ësghb r~n abhnl ifx t}ftgfx tn}gfcgxsbx lf hfglhgcn) xglnkmb}`f) hfl ib gkb`nl r~n ifx hg~cbcblfx sgnlnl cn ib t}fjnxgøl) wb r~nniifx xn k~nxs}bl mbxsblsn kâx mnlçzfifx, Tb}b ~l 33)0. nx }n`~ib}) tn}ftb}b ~l 80)> glhi~xf nx m~nlb !80)>.',B tnxb} cn sfcf) nxsfx cbsfx lf t~ncnl cgxgk~ib} ib xnlxbhgøl cn tç}+cgcb cn h}ncgmgigcbc r~n nl ifx ÿisgkfx bòfx nxsâ bhfktbòblcf ifx kncgfxcn hfk~lghbhgøl, Ibx }bflnx xfl kÿisgtinx) tn}f xn t~ncn bt~lsb} ib h}n+hgnlsn nxtnhsbh~ib}gbhgøl cn ibx lfsghgbx ‘ ib gljf}kbhgøl) baf}b kâx r~nl~lhb) xn ab hflzn}sgcf nl ~lb kn}hblhëb btnsnhgmin ‘5 ib tfigsgbhgøl cnifx kncgfx) r~n nl Nxtbòb abl sfkbcf hib}bknlsn tb}sgcf tf} ~lb cn ibx cfxj~n}bx tfiësghbx t}glhgtbinx w abl hfls}gm~gcf cnhgxgzbknlsn b ~lb t}f`}nxgzbtfib}gbhgøl cni tbëx5 bi`~lbx bhs~bhgflnx tn}gfcëxsghbx kâx r~n cgxh~sgminxgkt~ixbcbx tf} kfsgzfx gcnfiø`ghfx) içbxn br~ë) tf} nonktif) ib snf}ëb cn ibhflxtg}bhgøl hflxs}~gcb glghgbiknlsn tf} ni tn}gøcghf nxtbòfi
Ni K~lcf
w big+knlsbcb tf} ib Hbcnlb HFTN w ni hgmn}cgb}gf
Igmn}sbc cg`gsbi,
Xgl fizgcb}sbktfhf ib k~isgtighbhgøl cn bi`~lbx t}âhsghbx }nt}fmbminx) nl ib kbwf} tb}+sn cn ifx hbxfx kfsgzbcbx kâx tf} cnxgcgb r~n tf} kbib jn, Tf} nonktif) lfx}njn}gkfx b ~l ~xf bm~xgzf cn lfsghgbx cn b`nlhgb) r~n nl ifx kncgfx cg`g+sbinx x~tn}b ni 1>.) b ib nkgxgøl cn gkâ`nlnx çsghbknlsn cgxh~sgminx f b ibt~mighbhgøl cn lfsghgbx jbixbx) kblgt~ibcbx f hfl n}}f}nx nzgcnlsnx,Nl ~l s}bmbof blsn}gf} !]~g) Kbxgt w Kghø) =440') xn }nhf`ëbl bi`~lfxnonktifx r~n gi~xs}bmbl nxsbx tbibm}bx, Cnxcn nlsflhnx abxsb ni kfknlsf cnnxh}gmg} nxsbx iëlnbx) xn abl t}fc~hgcf l~nzfx hbxfx cn hb}bhsn}ëxsghbx xgkgib+}nx, Bxë) `}bl tb}sn cn ifx kncgfx cg`gsbinx nxtbòfinx lf c~cb}fl nl xgs~b} ibhg~cbc cn Fxif nl X~nhgb) tb}b abhn}xn nhf cn ~lb gljf}kbhgøl cgj~lcgcb tf}ib nkgxf}b Ib zf Cnkfh}âsghb cn Mg}kblgb) ~lb }bcgf t}øqgkb b ib cgxgcnlhgbmg}kblb hfl xncn nl ib hbtgsbi cn Lf}~n`b,Bhs~bhgflnx hfkf çxsb ~ fs}bx xgkgib}nx lf xfl nqhi~xgzbx cn ifx kncgfxnxtbòfinx) xglf r~n xn }nt}fc~hnl nl cgzn}xfx tbëxnx) hfl if r~n xn tfln cnkblgflnxsf r~n lf nxsbkfx blsn ~l jnløknlf ifhbi) xglf r~n bjnhsb b ib t}fjn+
 
   g   g   g   g   g   g   g   g
Ib çsghb nl ni non}hghgf cni tn}gfcgxkf 20xgøl tn}gfcëxsghb nl x~ hflo~lsf, Nl cghgnkm}n cn =440 ni tf}sbi cn lfsghgbx cnib Jfq) Jfqlnpx,hfk) iblbmb ib lfsghgb r~n ni kb`lbsn Cflbic S}~kt abmëbcnobcf ~lb t}ftglb cn 24,444 cøib}nx nl ~l }nxsb~}blsn cn Xblsb Kølghb) s}bxbmflb} ni gktf}sn cn ~lb jbhs~}b cn sbl xfif 1= cøib}nx, Bi cëb xg`~gnlsn nlsf+lbmb ni
knb h~itb
) s}bx }nhflfhn} r~n ib lfsghgb) fmsnlgcb cn ~l mif` cncghbcfb lfsghgbx cn jbkfxfx) n}b jbixb, B~lr~n cn lbs~}binb cgxsglsb) sbkmgçl tflnnl nzgcnlhgb t}fminkbx xgkgib}nx ni hbxf cn ib
Jfiab cn Xbf Tb~if
) r~n) hflkfsgzf cni bhhgcnlsn cn bzgbhgøl bhbnhgcf nl ni bn}ft~n}sf cn ib hg~cbc ni 20cn o~igf cn =440) t~mighø ~lb jfsf`}bjëb kblgt~ibcb, Ib gkb`nl) nl ib r~n xnznëb ~l ncgflhgf nl iibkbx cnxcn ni h~bi xn b}}fobmb bi zbhëf ~lb tn}xflb) abmëbxgcf nlzgbcb tf} ~l inhsf} w xn t~mighø xgl hfkt}fmb} ib b~snlsghgcbc cn ibgkb`nl, Tfxsn}gf}knlsn xn }nhflfhgø r~n ib fl`~}b a~kblb r~n xn fmxn}zbmbn}b j}~sf cn ib gkb`glbhgøl w cn ibx tfxgmgigcbcnx sçhlghbx cn ifx t}f`}bkbxcn ncghgøl jfsf`}âflhb,Sfcfx nxsfx nonktifx tflnl nl nzgcnlhgb r~n cn ib kblf cn ib cg`gsbig+bhgøl ni nlsf}lf nl ni r~n ni tn}gfcgxsb cnxb}}fiib x~ bhsgzgcbc xn ab zgxsfbisn}bcf) if r~n bhb}}nb l~nzbx ftf}s~lgcbcnx) tn}f sbkmgçl tnig`}fx w }nsfxr~n lf xgnkt}n xn abl bj}flsbcf nl ibx knof}nx hflcghgflnx,B ib i~ cn ifx }nx~isbcfx fmsnlgcfx tf} cgzn}xbx glznxsg`bhgflnx) ni tn}gf+cgxkf nl Glsn}lns w hfl Glsn}lns nzgcnlhgb sfcbzëb `}bznx cnflhgnlhgbx zglh~+ibcbx b t}fminkbx cn h}ncgmgigcbc w nqbhsgs~c) b}mgs}b}gncbc nl ib xninhhgøl cnibx lfsghgbx) nsh, !Cfkgl`f) =4435 Xbibzn}}ëb) =44>? :7+1:', Xn`ÿl ni gljf}kncn ib BTK knlhgflbcf) Glsn}lns nx ni kncgf r~n `fb cn knlf} h}ncgmgigcbc!0)0.') k~w tf} cns}âx cn ib }bcgf !21)1.') ib sninzgxgøl !82)8.' w ifx tn+}gøcghfx !83):.', Ifx kfsgzfx t~ncnl xn} cgzn}xfx) tn}f r~n}nkfx bt~lsb}br~ë nxtnhgbiknlsn ib fmxnxgøl tf} ib glkncgbsn r~n cnk~nxs}bl ifx kncgfxcg`gsbinx, Ib hb}}n}b tf} xn} ni t}gkn}f nl cb} ~lb lfsghgb) i~hab bmx~}cb xgxn sgnln nl h~nlsb r~n nl ib kbwf}ëb cn hbxfx xn fj}nhnl lfsghgbx cn b`nl+hgb w r~n) tf} sblsf) b ifx tfhfx kgl~sfx sfcfx ifx kncgfx zbl b }nt}fc~hg}ibx kgxkbx j}bxnx) kfsgzb ib cgj~xgøl cn n}}f}nx hfkf ifx zgxsfx blsn}gf}knl+sn) t}âhsghbx cnxcnòbminx hfkf ib t~mighbhgøl cn gkâ`nlnx kblgt~ibcbx f ibnkgxgøl cn lfsghgbx xgl hfls}bxsb}, Bxë ib hfxbx) lf cnmn xf}t}nlcn} r~n ~lb cnibx hflhi~xgflnx b ibx r~n xn iin`ø nl ni ZG Hfl`}nxf cn Tn}gfcgxkf Cg`gsbi nlA~nxhb j~nxn r~n ib jbisb h}ncgmgigcbc nx ni t}glhgtbi t}fminkb cni tn}gfcgxkfcg`gsbi !=44:', Cn jf}kb xgkgib}) ib jbisb cn h}ncgmgigcbc nx ni kbwf} glhfl+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->