Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strumica Niv Vekovite

Strumica Niv Vekovite

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 226 |Likes:
Published by .3

More info:

Published by: .3 on Jan 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

 
Универзитет,,Гоце Делчев,, ШтипПедагошки факултет
Seminarski trud po predmetot:Istorija
Тема:
Strumica niz vekovite
Ментор:Изработил:Проф.Д-р
Kiril
 
Cackov
Наташа КостадиноваБр.инд.14107
[tip 2008
 
ВОВЕД
:
Градот Струмица заедно со својата најблиска околина, поволнитегеографско-климатски карактеристики и богатото Струмичко поле,одсекогаш представувал важен крстопат на патиштата на разни култури ицивилизации кои го оставиле својот белег на оваа почва.Следејќи ги материјалните остатоци, создавани во разни историски епохи,почнувајќи од праисторијата, преку антиката, византиско-словенската,турскиот период, итн. Струмица е еден од ретките градови со напластенобогатство на споменици.
2
 
1.Антички период
Почетокот на континуираното живеење во Струмица и во непосредната околинаспоред археолошките истражувања, датира од VI милениум пр. н. е. (неолитсканаселба "Страната" кај с.Ангелци), а во непосредната близина на Струмица,поточно на Цареви Кули, е констатирана праисториска култура која егзистиралаод времето на доцниот енеолит до раната бронза (почеток на IV- до сред на IIIмилениум пр. н. е.).Под името Астраион, градот за првпат во пишаните извори се среќава кај римскиот историчар Тит Ливиј, во 181 година пред новата ера, во врска соубиството на Деметриј братот на македонскиот крал Персеј (179-168 пр.н.е.),односно синот на Филип V (221-179). Името Астраион градот го добил по3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->