Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
The Meaning of the Tenses in New Testament Greek- Where Are We? Robert E. Picirilli

The Meaning of the Tenses in New Testament Greek- Where Are We? Robert E. Picirilli

Ratings: (0)|Views: 111|Likes:
Published by David Bailey

More info:

Published by: David Bailey on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
 BIST
35(4 %Tipsifni~ >009! 944&99
SEI FIGJAJK HO SEI SIJTIT AJJI[ SITSGFIJS K^IIL2 [EI^I G^I [I8
^HNI^S I* PADA^AMMA"A* AJS^HCYDSAHJ
Sei {h~mc ho tdehmg~teap gnhys sei K~iil vi~n at aj oi~fijs- gjc sei hys&dhfi p~hfatit sh egvi g takjaoadgjs iooids oh~ gmm ho yt {eh ajsi~p~is sei JS*Tajdi gnhys 7110 sei~i egt niij g pg~gcakf teaos aj yjci~tsgjcajk sei K~iilsijtit- 
7
gjc- gt Kih~ki Kyse~ai egt hnti~vic hj seat tynbids- .[i ch jhsdg~i oh~ pihpmi fittajk {ase hy~ pg~gcakft*.
>
Ivij th- {i g~i niajk gtlicsh ~iiugfaji thfi ts~hjkmq&ijs~ijdeic gttyfpsahjt gnhys eh{ {i yjci~&tsgjc gjc iuikisi sei K~iil vi~n* Fq py~phti aj seat pgpi~ at sh p~hvacigj ajs~hcydsahj sh sei ji{ pg~gcakf- dgmmic .vi~ngm gtpids. seih~q- gjc shty~viq sei attyit segs g~i ajvhmvic gjc aj jiic ho ~ithmysahj* A ch th nimaiv&ajk segs seat seih~q- sehyke thfi ~ioajifijst fgq tsamm ni dgmmic oh~- at{h~seq ho n~hgc gddipsgjdi gjc tyooi~t o~hf mafasic iuphty~i gfhjk fgjq{eh jiic as fhts*Oa~ts- g {h~c at aj h~ci~ gnhys sei s~gcasahjgm yjci~tsgjcajk ho sei sijtitsegs fhts ho yt hjdi gttyfic {gt tissmic oh~ khhc* Gs sei ~atl ho hvi~taf&pmaoadgsahj- sei p~ivgamajk vai{- oh~ fh~i segj g kiji~gsahj- {gt segs seip~afg~q figjajk ho sei sijtit {gt .lajc ho gdsahj-. hosij dgmmic
Glsahjtg~s*
Fhts s~gcasahjgm siust civimhpic seat vai{2 jgfimq- segs sei p~itijs gjc af&pi~oids ajcadgsi .majig~. gdsahj- {eami sei gh~ats ajcadgsit .pyjdsamag~. gdsahjh~ gdsahj yjcioajic %.gh~ats. 6 {asehys nhyjcg~q!- gjc sei pi~oids sijtit gdhjsajyajk tsgsi ~itymsajk o~hf g p~ah~ gds* Seat- {i {i~i sgykes %gjc sgykeshy~ tsycijst aj sy~j!- at sei p~afg~q figjajk dhffhj sh sei sijtit aj gmmvi~ngm oh~ft* Aj gccasahj- sei sijtit egvi tidhjcg~q afpmadgsahjt oh~ safi2gnthmysimq aj sei ajcadgsavi %sei p~itijs sijti sqpadgmmq ajcadgsit p~itijssafi gjc sei afpi~oids gjc gh~ats pgts safi- oh~ iugfpmi! gjc ~imgsavimq ajpg~sadapmit %p~itijs gjc gh~ats pg~sadapmit sqpadgmmq ajcadgsi safi dhjsifph&~gjihyt {ase h~ gjsidicijs sh segs ho sei fgaj vi~n- ~itpidsavimq!* Seat vai{- 
" ^hni~s Pada~amma at p~hoitth~ ifi~asyt gs O~ii [amm Ngpsats Nanmi Dhmmiki- 4?0? [its IjcGvijyi- P*H* Nhu 9077;- Jgtevammi- SJ 4>909&077;*
7
Se~hykehys seat pgpi~ A {amm yti .sijti%t!. gjc seia~ s~gjcasahjgm jgfit jiys~gmmq- {asehysgjq ajsijcic afpmadgsahjt oh~ safi h~ gjq hsei~ figjajkt* Do* C* G* Dg~thj- 
Iuikisadgm Ogmmgdait
%>c ic*< K~gjc ^gpact2 Ngli~- 711?! ?;- {eh tafamg~mq ytit sei {h~ct .hjmq sh ~ioi~ sh fh~pehmhk&adgm oh~f*.
>
Kih~ki E* Kyse~ai- .Nhgst aj sei Ngq2 ^iomidsahjt hj sei Yti ho Majkyatsadt gjc Masi~g~qGjgmqtat aj Nanmadgm Tsycait-. aj
Majkyatsadt gjc 
sei
Ji{ Sitsgfijs2 D~asadgm Byjdsy~it
%ic* Tsgjmiq
I*
Ph~si~ gjc C* G* Dg~thj< BTJSTT 7?5< TJSK 9< Teiooaimc2 Teiooaimc Gdgcifad P~itt- 7111! >;*
 
943 BHY^JGM HO SEI I_GJKIMADGM SEIHMHKADGM THDAISQ
{ase vg~agsahjt- dgj ni ohyjc aj fhts ho sei k~gffg~t o~hf {eade fgjq ho yt mig~jic K~iil- ajdmycajk sehti nq ^hni~sthj< Nmgtt- Cin~yjji~- gjc Oyjl<h~ Cgjg gjc Fgjsiq*
4
Gkgajts seat- sei ji{ vai{ at segs sei sijtit figj- p~afg~amq h~ iudmy&tavimq- 
vi~ngm gtpids 
%sh ni cioajic nimh{! ~gsei~ segj lajc ho gdsahj* Seatvai{ oa~ts dgfi sh sei gssijsahj ho fgjq ho yt {ase sei pynmadgsahj ho s{hvhmyfit aj 7151 gjc 7110- sei oa~ts nq Tsgjmiq Ph~si~ gjc sei tidhjc nqNyats Ogjjajk*
3
Teh~smq sei~igosi~- sei Dhjtymsgsahj hj Nanmadgm K~iil Mgj&kygki gjc Majkyatsadt dhjvijic tittahjt civhsic sh sei tynbids gs sei 7110gjc 7117 fiisajkt ho sei Thdaisq ho Nanmadgm Masi~gsy~i gjc pynmateicsei pgpi~t aj 7114*
9
Aj seat pynmadgsahj- Fhatát Tamvg hnti~vic segs .{asesei gmfhts tafymsgjihyt pynmadgsahj ho seiti vhmyfit- hy~ ljh{micki gjcyjci~tsgjcajk ho sei K~iil vi~ngm tqtsif egt sglij g wygjsyf migp oh~&{g~c*.
?
Gjc Cg~qm Tdefacs gooa~fic- .Shkisei~ seiq {amm tegpi gmm oysy~icatdyttahj ho vi~ngm gtpids aj K~iil*.
;
Cgvi Fgsei{thj egamt nhse {h~ltgjc hnti~vit- .Sei~i tehymc jh{ ni gj ajd~igtajk ~idhkjasahj segs sei K~iilvi~n ajomidsahjt takjgm gtpids ~gsei~ segj safi
h~
Glsahjtg~s*."
Gfhjk hsei~t migcajk aj seat ca~idsahj ivij nioh~i Ph~si~ gjc Ogjjajk%gjc itpidagmmq ajomyijsagm hj Ph~si~! {gt L* M* FdLgq- {eh pynmateic iu&sijtavimq hj sei tynbids o~hf 71?9 hj{g~c< eat 7113 vhmyfi hj sei tqjsguho sei K~iil vi~n ajdmycit g d~asawyi ho nhse Ph~si~ gjc Ogjjajk*
1
Oh~ g dhj&dati eatsh~q ho sei civimhpfijs ho vi~ngm gtpids seih~q- gjc g fh~i ~idijsdhjs~anysahj %>007!- tii ^hcjiq Cidli~+t pynmateic chdsh~gm catti~sgsahj- gafic gs sitsajk %gjc aj dhjdmytahj dhjoa~fajk! Ph~si~+t vai{ aj Fg~l+t vi~nt- itpidagmmq sei ajcadgsavi*
70
Hji fgq jhsi segs g c~avajk oh~di nieajc vi~ngmgtpids seih~q egt niij sei k~h{ajk ajsi~its gjc iupi~sati aj tqtsifad maj&kyatsadt nq thfi JS tdehmg~t mali Ph~si~*
77
Gt Dg~thj jhsit- .Majkyatsadt at
4
Oh~ g n~aio ty~viq ho sei civimhpfijs ho 
Glsahjtg~s 
seih~q- tii ^hcjiq Cidli~- 
Sifph~gm  Ciauat ho sei K~iil _i~n aj sei Khtpim ho Fg~l {ase
^ioi~ijdi
sh
_i~ngm 
Gtpids 
%TNK
70<
Ji{ Qh~l
is gm*2
Pisi~ Mgjk- >007! 9&77< oh~ fh~i cisgam %o~hf [aji~ oh~{g~c!- tii Tsgjmiq I* Ph~si~- 
_i~ngm  Gtpids aj sei K~iil ho sei Ji{ Sitsgfijs- {ase
^ioi~ijdi
sh Sijti gjc Fhhc 
%TNK 7< Ji{ Qh~l
is gm*2
Pisi~ Mgjk- 7151! 90&?9*
3
Tsgjmiq I* Ph~si~- 
_i~ngm Gtpids<
Nyats F* Ogjjajk- 
_i~ngm Gtpids aj Ji{ Sitsgfijs 
K~iil 
%Huoh~c2 Dmg~ijchj P~itt- 7110!*
9
Tsgjmiq I* Ph~si~ gjc Chjgmc G* Dg~thj- ict*- 
Nanmadgm K~iil Mgjkygki gjc Majkyatsadt2Hpij Wyitsahjt aj Dy~~ijs ^itig~de
%Teiooaimc2 BTHS P~itt- 7114!*
?
Fhatát Tamvg- 
.G
^itphjti sh Ogjjajk gjc Ph~si~ hj _i~ngm Gtpids-. aj Ph~si~ gjc Dg~thj- 
 Nanmadgm K~iil 
;9*
;
Cg~qm Tdefacs- ._i~ngm Gtpids aj K~iil2 S{h Gpp~hgdeit-. aj Ph~si~ gjc Dg~thj- 
Nanmadgm K~iil 
;4*
5
Cgvi Fgsei{thj- _i~ngm Gtpids aj Afpi~gsavgm Dhjts~ydsahjt aj Pgymaji Iseadgm Ajbyjdsahjt-.
 Oamhmhkag Jihsitsgfijsg~ag
1 %711?! >7- {ei~i ei gk~iit segs .as at ammikasafgsi sh p~hk~itt ca&~idsmq o~hf sei oh~f ho sei vi~n sh sei lajc ho gdsahj- h~
Glsahjtg~s- 
niajk citd~anic tajdi sei
cao&
oi~ijs gtpidst dgj ni ytic sh cipads sei tgfi +hnbidsavi+ lajc ho gdsahj*.
1
L* M* FdLgq- 
G Ji{ Tqjsgu ho sei _i~n aj Ji{ Sitsgfijs K~iil 
%Ji{ Qh~l
is 
gm*
2
Pisi~Mgjk- 7113! 49&45*
70
Cidli~- 
Sifph~gm Ciauat
uav- >>&>?*
77
Tii sei ohmmh{ajk oh~ g oi{ iugfpmit* Ph~si~ gjc Dg~thj- 
Majkyatsadt<
Fhatát Tamvg- 
Khc- Mgj& kygki gjc Td~apsy~i2 ^igcajk sei Nanmi aj sei Makes ho 
Kiji~gm 
Majkyatsadt
%ODA 3< K~gjc ^gpact2Rhjci~vgj- 7110!< Cgvac G* Nmgdl- Lgsei~aji Ng~j{imm- Tsipeij Mivajthej- ict*- 
Majkyatsadt gjc 
 
SEI FIGJAJK HO SEI SIJTIT AJ JI[ SITSGFIJS K^IIL 949
hji ho sei oaimct segs egt i~ypsic {ase sh~~ijsagm oh~di aj sei s{ijsaise dij&sy~q* Ts~gjkimq- sei ph{i~ ho segs omhhc at hjmq jh{ \7111V nikajjajk sh {gtehvi~ JS tsycait*.
7>
AA*_I^NGM GTPIDS SEIH^Q2 CIOAJASAHJ GJC AFPMADGSAHJT
Aj iupmgajajk sei ji{ seih~q A {amm yti Ph~si~+t vai{ gt g ngtat gjc teh{eh{ hsei~ fgbh~ dhjs~anysh~t gk~ii h~ caooi~*
74
7*
Sijti gt gtpids*
Oa~ts at sei ogds segs sei ajei~ijs figjajk ho seiK~iil sijtit at cioajic gt teh{ajk
gtpids 
~gsei~ segj safi h~
Glsahjtg~s*
_i~ngm gtpids fgq ni cioajic gt sei {gq sei yti~ ho sei vi~n tynbidsavimqvai{t sei gdsahj ~gsei~ segj gt gj hnbidsavi ajcadgsahj ho gjq di~sgaj lajch~ safi ho gdsahj* Ph~si~ kavit seat dhjdati cioajasahj2 .K~iil vi~ngm gtpids atg tqjseisad tifgjsad dgsikh~q %~igmaric aj sei oh~ft ho vi~nt! ytic ho figj&ajkoym hpphtasahjt aj g jis{h~l ho sijti tqtsift sh k~gffgsadgmari seigyseh~+t ~igthjic tynbidsavi dehadi ho dhjdipsahj ho g p~hditt*.
73
Ogjjajkhnti~vit2 .Gtpids*** ajvhmvit g o~ii dehadi nq sei tpigli~ sh vai{ sei hddy~&~ijdi eh{ivi~ ei h~ tei dehhtit- {eami Glsahjtg~s at fh~i hnbidsavi- tajdi asat cadsgsic nq sei gdsygm deg~gdsi~ ho sei gdsahj h~ tsgsi citd~anic*.
79
Oh~ Ph~si~- sei~i g~i se~ii vi~ngm gtpidst- gt ohmmh{t*
7?
%7! Sei
afpi~& oidsavi
gtpids at iup~ittic nq sei p~itijs gjc afpi~oids sijtit- vai{ajk seigdsahj ho sei vi~n ajsi~jgmmq- gt aj p~hk~itt* %>! Sei
pi~oidsavi
gtpids at iu&p~ittic nq sei gh~ats sijti gjc vai{t sei gdsahj iusi~jgmmq- tafpmq h~ gt g{ehmi* %4! Sei
tsgsavi
gtpids at iup~ittic nq sei pi~oids gjc pmypi~oidssijtit- vai{ajk sei vi~n gt ajcadgsajk g tsgsi ho niajk- {ase sei k~gffgsa&dgm tynbids ho sei vi~n niajk .sei ohdyt ho sei tsgsi ho googa~t*.
7;
Sei oysy~isijti at .jhs oymmq gtpidsygm. gjc seyt ogmmt hystaci sei se~ii dgsikh~ait*
75
 Ji{ Sitsgfijs Ajsi~p~isgsahj2 Ittgqt
hj Catdhy~ti
Gjgmqtat
%Jgtevammi2 N~hgcfgj- 711>!< Tsgjmiq
I*
Ph~si~ gjc ^* T* Eitt- ict*- 
S~gjtmgsajk sei Nanmi2 P~hnmift gjc P~htpidst
%BTJST 7;4<
Teio&
oaimc2 Teiooaimc Gdgcifad P~itt- 7111!*
7>
Chjgmc G* Dg~thj- .Gj Ajs~hcydsahj sh Ajs~hcydsahjt-. aj Ph~si~ gjc Dg~thj- aj
Majkyatsadtgjc sei Ji{ Sitsgfijs 
75< ei gmth hnti~vit %p* >0- j* 70! segs ho sei se~ii %Ph~si~- Ogjjajk- FdLgq! .as at Ph~si~ {eh gssifpst sh fgli eat {h~l
majkyatsadgmmq
~akh~hyt*.
74
Oh~ sehti cita~ajk g fh~i seh~hyke ajs~hcydsahj- A tykkits sei ohmmh{ajk ~igcajk- aj seath~ci~2 ^hcjiq Cidli~- 
Sifph~gm Ciauat- 
degpsi~ hji- ._i~ngm Gtpids Seih~q.< Ph~si~ gjc Dg~thj- 
 Nanmadgm K~iil 
75&5>< Tsgjmiq I* Ph~si~- 
Acahft ho sei K~iil Ji{ Sitsgfijs 
%>c ic*< Teiooaimc2Teiooaimc Gdgcifad P~itt- 7111!- degpsi~ hji< FdLgq- 
Tqjsgu
49&45* %Ph~si~+t
_i~ngm Gtpids 
atfh~i cisgamic- ho dhy~ti- nys as at shyke ~igcajk oh~ sehti jhs {imm ~igc aj majkyatsadt*! Sei afpma&dgsahjt oh~ k~gffg~t dgj seij ni tiij aj Ph~si~+t
Acahft<
h~ aj FdLgq+t
Tqjsgu<
h~ %~iomidsajkOgjjajk fh~i segj Ph~si~! aj Cgjaim N* [gmmgdi- 
K~iil K~gffg~ Niqhjc sei Ngtadt
%K~gjc^gpact2 Rhjci~vgj- 711?!*
73
Ph~si~- 
_i~ngm Gtpids 
55*
79
Nyats F* Ogjjajk- .Gpp~hgdeit sh _i~ngm Gtpids aj Ji{ Sitsgfijs K~iil2 Attyit aj Cioaja&sahj gjc Fisehc-. aj Ph~si~ gjc Dg~thj- 
Nanmadgm K~iil 
35*
7?
Ph~si~- 
_i~ngm Gtpids 
55&10<
Acahft
>7&>>*
7;
Ph~si~- 
Acahft
30*
75
Anac* 34* Oh~ Ph~si~- sei oysy~i .k~gffgsadgmarit iupidsgsahj. ~gsei~ segj fglajk ca~ids gt&ti~sahjt gnhys oysy~i safi< aj seat tijti as pg~sglit ho sei jgsy~i ho sei K~iil fhcit- .tpiglajkho ivijst aj g caooi~ijs {gq.
%_i~ngm Gtpids 
341!*

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nomdahl liked this
cirojmed liked this
nomdahl liked this
nomdahl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->