Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adn

Adn

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Nicoleta Saulea

More info:

Published by: Nicoleta Saulea on Jul 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
Acid deoxiribonucleic (ADN)
ADN-ul Acidul deoxiribonucleic (ADN pescurt) este materialul genetic alorganismelor celulare si al celor mai multivirusi. ADN-ul poarta informatiile necesaresintetizarii directe a proteinelor si pentrureplicare. Sinteza proteinelor esteproducerea de proteine necesare celulei sauvirusilor pentru activitatiile acestora saupentru dezvoltare. Replicarea este procesulprin care ADN-ul se copiaza pe sine insusipentru fiecare celula descendenta sau virus,pasADN informatii despre sintezaproteinelor. In cele mai multe organismecelulare ADN-ul este organizat ca sicromozomi localizati in nucleul celulei.Structura O molecula de ADN consta indoua "lanturi" ,compuse dintr-un numarmare de compusi chimici, numitinucleotide, prinse impreuna pentru a formaun lant. Aceste lanturi sunt aranjate ca sicum ar fi fost intoarse unul peste altul. Fiecare nucleotida consta din 3 unitati: o molecula dezahar, un grup de fosfati si unul sau patru compusi diferiti contin baze. Nucleotidele dintr-unbrat al lantului sunt intr-o asociere specifica cu nucleotidele corespunzatoare din celalalt bratal lantului ADN. In anul 1953 biochimistul american James D.Watson si britanicul biofizicanFrancis Crick au publicat prima descriere a structurii ADN-ului. Modelul lor s-a dovedit atatde important pentru intelegerea sintezei ADN- ului incat in 1962 au primit premiul Nobelpentru medicina. Sinteza proteinelor ADN-ul poarta instructiunile pentru producerea deproteine. O proteina este compusa din molecule mai mici numiti amino-acizi si structura sifunctia proteinei este determinata de secventa amino-acizilor sai. Secventa amino-aciziloreste la randul ei determinata de secventa bazelor nucleotide in ADN. O secventa de trei bazenucleotide, numite un triplet,este codul genetic care specifica un anumit amino-acid. Deexemplu, un triplet GAC (guanina,adeina si citosina) este codul genetic pentru amino-acidulleucina iar un triplet de CAG (citosina,adeina si guanina) este codul genetic pentru amino-acidul valina. Un brat al lantului ADN al moleculei contine informatia necesara productieiunei anumite secventa de amino-acid. Celalalt brat ajuta in replicare. O gena este o secventade nucleotide de ADN care specifica ordinea amino-acizilor intr-o proteina prin intermediulunei molecule de ARN. Sustragand o nucleotida de ADN si inlocuind-o cu alta continandADN alta baza cauzeaza ca toate celulele sau virusii sa aiba versiunea alterata in secventa denucleotide de baza. O astfel de schimbare in ADN se numeste o mutatie. Cele mai multemutatii au loc ca urmare a erorilor in procesul de replicare. Expunerea de celule sau virusi laradiatii sau chimicale maresc sansa de producere a mutatiilor. Replicarea In cele mai multeorganisme celulare replicarea ADN-ului moleculei ia loc in nucleu.ADN-ul Acidul deoxiribonucleic (ADN pe scurt) este materialul genetic al organismelorcelulare si al celor mai multi virusi. ADN-ul poarta informatiile necesare sintetizarii directe aproteinelor si pentru replicare. Sinteza proteinelor este producerea de proteine necesarecelulei sau virusilor pentru activitatiile acestora sau pentru dezvoltare. Replicarea esteprocesul prin care ADN-ul se copiaza pe sine insusi pentru fiecare celula descendenta sauvirus, pasADN informatii despre sinteza proteinelor. In cele mai multe organisme celulare
 
ADN-ul este organizat ca si cromozomi localizati in nucleul celulei. Structura O molecula deADN consta in doua "lanturi" ,compuse dintr-un numar mare de compusi chimici, numitinucleotide, prinse impreuna pentru a forma un lant. Aceste lanturi sunt aranjate ca si cum ar fifost intoarse unul peste altul. Fiecare nucleotida consta din 3 unitati: o molecula de zahar, ungrup de fosfati si unul sau patru compusi diferiti contin baze. Nucleotidele dintr-un brat allantului sunt intr-o asociere specifica cu nucleotidele corespunzatoare din celalalt brat allantului ADN. In anul 1953 biochimistul american James D.Watson si britanicul biofizicanFrancis Crick au publicat prima descriere a structurii ADN-ului. Modelul lor s-a dovedit atatde important pentru intelegerea sintezei ADN- ului incat in 1962 au primit premiul Nobelpentru medicina. Sinteza proteinelor ADN-ul poarta instructiunile pentru producerea deproteine. O proteina este compusa din molecule mai mici numiti amino-acizi si structura sifunctia proteinei este determinata de secventa amino-acizilor sai. Secventa amino-aciziloreste la randul ei determinata de secventa bazelor nucleotide in ADN. O secventa de trei bazenucleotide, numite un triplet,este codul genetic care specifica un anumit amino-acid. Deexemplu, un triplet GAC (guanina,adeina si citosina) este codul genetic pentru amino-acidulleucina iar un triplet de CAG (citosina,adeina si guanina) este codul genetic pentru amino-acidul valina. Un brat al lantului ADN al moleculei contine informatia necesara productieiunei anumite secventa de amino-acid. Celalalt brat ajuta in replicare. O gena este o secventade nucleotide de ADN care specifica ordinea amino-acizilor intr-o proteina prin intermediulunei molecule de ARN. Sustragand o nucleotida de ADN si inlocuind-o cu alta continandADN alta baza cauzeaza ca toate celulele sau virusii sa aiba versiunea alterata in secventa denucleotide de baza. O astfel de schimbare in ADN se numeste o mutatie. Cele mai multemutatii au loc ca urmare a erorilor in procesul de replicare. Expunerea de celule sau virusi laradiatii sau chimicale maresc sansa de producere a mutatiilor. Replicarea In cele mai multeorganisme celulare replicarea ADN-ului moleculei ia loc in nucleu.O molecula de ADN consta in doua lanturi , compuse dintr-un numar mare de compusichimici , numiti nucleotide, prinse impreuna pentru a forma un lant. Aceste lanturi suntaranjate ca si cum ar fi fost intoarse unul peste altul.Fiecare nucleotida consta din 3 unitati: o molecula de zahar, un grup de fosfati si unul saupatru compusi diferiti ce contin baze.Nucleotidele dintr-un brat al lantului sunt intr-o asociere specifica cu nucleotidelecorespunzatoare din celalalt brat al lantului ADN.In anul 1953 biochimistul american James D.Watson si britanicul biofizican Francis Crick aupublicat prima descriere a structurii ADN-ului. Modelul lor s-a dovedit atat de importantpentru intelegerea sintezei ADN-ului incat in 1962 au primit premiul Nobel pentru medicina.
Sinteza proteinelor
 ADN-ul poarta instructiunile pentru producerea de proteine. O proteina este compusa dinmolecule mai mici numiti amino-acizi si structura si functia proteinei este determinata desecventa amino-acizilor sai. Secventa amino-acizilor este la randul ei determinata de secventabazelor nucleotide in ADN. O secventa de trei baze nucleotide, numite un triplet, este codulgenetic care specifica un anumit amino-acid. De exemplu, un triplet GAC (guanina, adeina sicitosina) este codul genetic pentru amino-acidul leucina iar un triplet de CAG (citosina,adeina si guanina) este codul genetic pentru amino-acidul valina.Un brat al lantului ADN al moleculei contine informatia necesara productiei unei anumitesecventa de amino-acid. Celalalt brat ajuta in replicare.O gena este o secventa de nucleotide de ADN care specifica ordinea amino-acizilor intr-oproteina prin intermediul unei molecule de ARN. Sustragand o nucleotida de ADN siinlocuind-o cu alta continand ADN alta baza cauzeaza ca toate celulele sau virusii sa aibaversiunea alterata in secventa de nucleotide de baza. O astfel de schimbare in ADN se

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->