Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EOS120VENERED_HRV[1]

EOS120VENERED_HRV[1]

Ratings: (0)|Views: 456|Likes:
Published by hajduk12
elektro motor garazna vrata
elektro motor garazna vrata

More info:

Published by: hajduk12 on Jul 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2012

pdf

text

original

 
 
 
 
EOS 120 VENERE D, verz. 01
-
2
 
 
 
EOS 120 VENERE D, verz. 01
-
3
 
PRIRUČNIK ZA UPORABU
Zahvaljujemo Vam što se odabrali ovaj proizvod, sigurni smo daće svojim performansama u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.Pažljivo pročitajte letak
"Upozorenja"
i
"Priručnik s uputama"
 koji su priloženi ovom proizvodu jer su u njima navedeni važnipodaci o sigurnosti, ugradnji, uporabi i održavanju. Ovaj jeproizvod usklañen s priznatim tehničkim normama i sigurnosnimpropisima. Potvrñujemo da je proizvod sukladan sljedećimDirektivama Europske unije: 89/336/EEZ, 73/23/EEZ,98/37/EEZ, 99/05/EEZ (i naknadnim izmjenama i dopunama).
1) OPĆE INFORMACIJE
Sustav
EOS 120
kompatibilan je s
EElink
protokolom zabrzu ugradnju i održavanje. Ureñaj je namijenjen motorizacijisekcijskih vrata, podiznih vrata s oprugama i podiznih vrata samortizerima za protutežu i posebnom ručkom za povlačenje.Podizna vrata ne smiju biti viša od 3 metra. Ugradnja ureñaja jednostavna je i omogućuje brzu montažu, bez izmjena navratima. Ireverzibilni motor drži vrata zakočenima uzatvorenom položaju. Upravljačka je jedinica ugrañena.Ona upravlja relejima i sigurnosnim ureñajima (fotoćelije,manevra.
Ovaj je motor projektiran za automatizaciju gorenavedenih tipova vrata. Bilo koja druga uporaba smatra sesuprotnom onoj koju je osmislio proizvoñač, kojeg sedakle ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu zaljude, životinje ili stvari, koja bi mogla proizaći iz takveuporabe ureñaja.
 
2) SIGURNOST
 
 Ako ga pravilno ugradite i koristite, ovaj ureñaj zadovoljavazatraženi stupanj zaštite. Meñutim, savjetujemo da slijediteodreñena pravila ponašanja, kako bi izbjegli nezgode. Prijeno što započnete s uporabom ureñaja, pažljivo pročitajteupute za uporabu i sačuvajte ih radi budućeg korištenja.
Djecu, ljude i stvari držite izvan područja djelovanjaureñaja, posebno dok radi.
Ne ostavljajte daljinske upravljače ili druge ureñaje zaupravljanje nadohvat djece, kako bi se izbjeglo nenamjernoaktiviranje ureñaja.
 
Ne sprečavajte pomicanje krila.
 
Ne pokušavajte ručno otvoriti vrata, ako prije niste otkočiliunutarnji sustav blokade, tako što ste povukli za to predviñenikonopac koji jepovezan s kliznim elementom (slika 1), ili aktiviralivanjsku deblokadu (
SM1 ili SET/S
slika 2 - slika 3).
Ne mijenjajte komponente ureñaja.
U slučaju kvara isključite napajanje, aktivirajte deblokaduza slučaj potrebe, kako biste omogućili pristup ureñaju, izatražite pomoć kvalificiranog tehničara (instalatera).
Pri svakom čišćenju vanjske površine, isključite ureñaj izstruje.
Održavajte čistima optičke komponente fotoćelija i ureñajezasvjetlosnu signalizaciju. Provjerite da grane i grmlje ne ometajurad sigurnosnih ureñaja (fotoćelija).
Za neposredno izvoñenje radova na ureñaju, zatražitepomoć kvalificiranog osoblja (instalatera) ili centra za tehničkupodršku.
Kvalificirano osoblje mora pregledati ureñaj jednomgodišnje.
Redovito pregledavajte ureñaj, pogotovo kabele, opruge inosače, kako biste utvrdili ima li znakova neravnoteže,istrošenosti ili oštećenja. Ne koristite ureñaj, ako mu jeneispravno balansirana vratamogu prouzročiti ozljede.
Jednom mjesečno provjerite pokreće li se motor unazad,ako naiñe na prepreku 50 mm od tla. U slučajuneispravnog funkcioniranja zatražite pomoć kvalificiranogtehničara jer bi neispravno podešavanje moglo biti opasno.
 
U slučaju nestanka električne energije ili kvara na sustavu,za ručno izvoñenje manevra potrebno je povući konopackoji je povezan s kliznim elementom, kao što je prikazano naslici 1. Za garaže koje nemaju drugi izlaz, obavezno jemontirati ureñaj za vanjsku deblokadu uz pomoć ključa poputMod.
SM1
(slika 2) ili Mod.
SET/S
(slika 3).
POZOR:
ako vrata nisu ispravno balansirana,aktiviranjedeblokade moglo bi prouzročiti njihovo nekontrolirano pokretanje.
4) ZAMJENA ŽARULJE
Žarulja za pomoćno svjetlo zamjenjuje se odstranivšiprozirni poklopac (slika 4).
3) MANEVAR ZA SLUČAJ POTREBE (DEBLOKAŽA)
gumeni elementi) prije izvršavanja bilo kojeg potreban popravak ili podešavanje jer kvar na ureñaju ili

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->