Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Servus HD 2061

Servus HD 2061

Ratings: (0)|Views: 1,792|Likes:
Published by Servus HD

More info:

Published by: Servus HD on Jul 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul IX
Nr. 2061 Luni, 16 iulie 2012, 12 pagini
EDITAT DE TMT MEDIA INTERNATIONAL EDITAT DE TMT MEDIA INTERNATIONAL 
DIRECTOR GENERAL: VALENTIN POPESCUDIRECTOR GENERAL: VALENTIN POPESCU WWW.SERVUSPRESS.RO WWW.SERVUSPRESS.RO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 Verdi, Rossini şi Orff au popositla casteluldin Hunedoara 
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 18
0
CMaxim 32
0
C
Deva
Minim 18
0
CMaxim 30
0
C
Hunedoara
Minim 19
0
CMaxim 31
0
C
Brad
Minim 19
0
CMaxim 32
0
C
Petroşani
CURS VALUTAR
EURO
4,5495 RON
USD
3,7274 RON
5,7610 RON
FRANCUL ELVEŢIAN
3,7883 RON
 S   u s  a  :   b  n . o
LIRA STERLINĂ
OPRIC ÎNCHEAGĂOPRIC ÎNCHEAGĂLOTULLOTULFC HUNEDOARAFC HUNEDOARA
Pagina
1212
ALŢI 28 DE ELEVIALŢI 28 DE ELEVIHUNEDORENIHUNEDORENIAU LUAT „BAC-UL”AU LUAT „BAC-UL”
Pagina
33
PESTE 20 DE CAPACEPESTE 20 DE CAPACEDE CANAL AU FOSTDE CANAL AU FOSTFURATE LA HUNEDOARA,FURATE LA HUNEDOARA, ÎN DOAR DOZILE! ÎN DOAR DOZILE!
Pagina
22
M
ajoritatea elevilor hu-nedoreni de clasa a VIII-a care au susţi-nut examenele de la EvaluareNaţională a fost repartizată în-tr-unul unul din liceele din ju-deţ. Potrivit reprezentanţilorInspectoratului Şcolar Jude- ţean (IŞJ) Hunedoara, 3.258elevi hunedoreni au un loc asi-gurat la una din unităţile de în- văţământ liceal din judeţ, unde, vor studia în următorii patruani. Din cei aproximativ 4.000de elevi hunedoreni care auterminat clasa a VIII-a, şi careau optat pentru admiterea la li-ceu, nu mai puţin de 3.528 dinei au susţinut probele exame-nului final, aceştia având priori-tate la o repartizare în prima e-tapă.
 AU FOST REPARTIZAŢI DE CALCULATOR PRIMII „BOBOCI” DE CLASA A IX- AU FOST REPARTIZAŢI DE CALCULATOR PRIMII „BOBOCI” DE CLASA A IX-
 Accident sau tentativă de sinucidere? 
Un tânăr a fost găsit împuşcat în faţă,pe un deal din satul Fintoag 
Peste 3.250 de elevi au fost admişi la liceele hunedorene
Pagina
77
nloS  sâ mă ă   sdonuldn  ş l lu â nă , nsoâ ndul lslul dn mşo
Pagina
 2 2
Pagina 5Pagina 5
 
M
isiune grea pentru poli-ţişti care trebuie acumsă afle ce s-a întâmplat cu un tânăr de 29 de ani, găsit îm-puşcat în faţă, pe un deal de lamarginea satului Fintoag, din co-muna hunedoreană Lăpugiu de Jos. Ei iau în calcul două variante:fie s-a autoaccidentat, fie a încer-cat să se sinucidă. Tânărul, care este din Deva,dar care locuia la casa părinteas-că din Lăpugiu de Jos, a fost găsit  vineri noapte, de o persoană, ce asunat imediat la 112. Era într-obaltă de sânge, iar faţa îi era desfi-gurată de la un foc tras de la micădistanţă, dar încă respira. O am-bulanţă l-a transportat imediat laspitalul din Deva. După ce l-austabilizat, medicii au decis ca tâ-nărul să fie transferat la Spitalul Judeţean din Timişoara.Un elicopter SMURD a ateri-zat sâmbătă după-amiază, pe sta-dionul din Deva şi l-a preluat penărul rănit. Medicul LaviniaOrac, care s-a îngrijit de tânăr peparcursul transportului până la Timişoara, a declarat că starea a-cestuia e gravă, el suferind, print-re altele, un traumatism facial şicerebral sever. „Pe parcursultransportului, starea pacientuluia fost stabilă, dar având în vedereseriozitatea leziunilor, rămânecritică”, a declarat acesta. Ajuns la Timişoara cu elicop-terul, tânărul a fost preluat de oambulanţă şi transportat până laspitalul judeţean. De acolo, el afost dus la Clinica de Maxilo-Faci-ale.
 ÎMPUŞCAT CU O ARMĂ DEŢINUTĂ ILEGAL 
Între timp, poliţiştii au dema-rat cercetările în încercarea de astabili împrejurările în care s-aprodus incidentul. Adriana Voina,de la biroul de presă al Inspecto- ratului de Poliţie Judeţean (IPJ)Hunedoara, spune că, momentan,nu sunt cunoscute condiţiile încare a fost rănit tânărul, investiga-ţiile continuând în acest sens. Pri-ma ipoteză pe care au luat-o încalcul oamenii legii este autoac-cidentarea, dar ei nu exclud nici varianta unei tentative de sinuci-dere. „Se conturează şi ideeaunui act suicidal în acest caz”, adeclarat, la rândul lui, comisarulIonică Dinu, de la IPJ Hunedoara.E posibil ca tânărul, care nuera căsătorit şi, momentan, nu a- vea un serviciu, fi recurs laacest acest extrem, copleşit desentimentul de vinovăţie care îl a-sa, după ce, în urmă cu vreodoi ani, ar fi provocat un accident de circulaţie, cu victime,în Franţa, ţară încare ar fi lucrat temporar.Poliţiştii maispun că acesta s-aîmpuşcat cu o armăde vâtoare, de cali-brul 12 milimetri, pecare o deţinea ilegal. De aseme- nea, conform oamenilor legii, mu-niţia folosită era una confec-ţionată artizanal, dar încă nu seştie cum a ajuns aceasta în pose-sia tânărului rănit grav.Poliţiştii continuă ancheta înacest caz.
 Ramona Ştefan Ramona Ştefan
U
n număr de 21 de capacede canal din municipiulHunedoara au fost furate,în doar două zile, poliţiştii reu-şind să îi prindă pe hoţi, trei ti-neri cu vârste cuprinse între 17 şi33 de ani, chiar în timp ce acţio-nau. Când au fost suprinşi în fla-grant, ei spărgeau capacele de ca-nal din fontă, care, cel mai proba-bil, urmau să fie vândute la uncentru de colectare a fierului ve-chi. Cei trei au fost duşi la sediulpoliţiei din localitate, unde au tre-buit să dea explicaţii pentru faptalor. „În urma cercetărilor efectua-te s-a stabilit că cei trei, în perioa- da 10-12 iulie, au furat, de pe ra-za municipiului Hunedoara, 21capace de canal. S-a luat legăturacu reprezentanţii primăriei, careau identificat locurile de unde aufost sustrase capacele de canal,urmând să stabilească valoareapre judiciului cauzat”, a declarat  A driana Voina, de la biroul depresă al Inspectoratului de Poli-ţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.Doi dintre tineri sunt hunedo-reni, în timp ce al treilea este dinlocalitatea Bocicoiu Mare, judeţu- l Maramureş. Pe numele lor, afost întocmit dosar penal, pentrufurt calificat.Nu este prima dată când laHunedoara se fură „en gross” ca-pace de canal într-o perioadă atât de scurtă. În urmă cu aproxima-tiv o lună, alte 20 de capace decanal, de pe patru străzi din oraş,au dispărut, pur şi simplu, într-osingură noapte. Atunci, reprezen-tanţii societăţii Apa Prod au con-statat lipsa acestora şi au tras unsemnal de alarmă, spunând că numai fac faţă numărului mare deast fel de sustrageri. De aseme-nea, ei au făcut un apel şi cătrepatronii centrelor de colectare afierului vechi să nu mai preia sub-ansamble şi materiale provenitedin reţelele de apă şi canalizare.
 Ramona Ştefan Ramona Ştefan
2
Pescar amendat de jandarmi: „dădea la peşte”, în Jiu, fără permis
Un bărbat din Vulcan s-a ales cu o amendă, în valoare de 300 de lei, după ce a fost prins de jandarmi în timp ce pescuiailegal. Pescarul a fost depistat sâmbătă, pe malul râului Jiul de Vest, în Aninoasa, cu undiţa în apă, deşi nu deţinea permis înacest sens.
Servus Hunedoara
Actualitate
Nr. 2061, Luni, 16 iulie 2012
www.servuspress.ro
 D N 7:  De va  -Sân u ha lm  -Simeria D J 687:Cris ur  H unedoara D J 687: H unedoara  Hăşda D N 66:Că lan   Băcia D N 7:  Mintia  Veţ e l D N 7:Veţ e lLeşnic D N 7:  Leşnic Săcămaş D N7: I lia  G urasada D N 7: G urasada  B ur juc D N 7:B ur juc -Zam De va:Ca leaZarand u l ui -Sân u ha lm D N 76:Căine lu lde  Jos Be jan Uricani: peD N 66 A ,sr.  M uncii
adare 16 iulieRadare 16 iulie
Sursa: IPJ Hunedoara 
P
este 10.000 de pliante informative sunt pregătite pentru a fi împărţite, în peri- oada următoare, locuitorilor judeţuluiHunedoara, în cadrul unei campanii de preve-nire, desfăşurată de poliţişti.Sub sloganul „Nu-ţi lăsa maşina la îndemâ-na hoţilor”, oamenii legii din judeţ vor să letransmită, încă o dată, oamenilor, un set derecomandări şi de sfaturi utile cu privire lafurturile de şi din autoturisme.
 ÎNTÂLNIRI CU ŞOFERII
Campania a debutat vineri dimineaţă, cândpoliţiştii din cadrul Compartimentului Analizăşi Prevenire a Criminalităţii şi ai ServiciuluiOrdine Publică, împreună cu reprezentanţiiunei societăţi de asigurări (parteneră la aceas-tă acţiune), au împărţit, în centrul Devei, maimulte pliante informative şi au discutat cu oa-menii, în special, cu proprietarii de autoturis-me întâlniţi, cum să se ferească de infractori.„Ţinem să informăm grupul ţintă al campanieidespre cauzele favorizante, bunurile vizate,modul şi timpul de acţiune al hoţilor, dar maiales să punem accent pe măsuri concrete pecare cetăţenii le pot lua pentru protecţia pro-priilor bunuri şi pentru reducerea riscului vic-timal. Sub deviza „Spargerile nu au loc doarîn filme”, pliantele şi afişele preventive aducun plus de informaţii în acest sens”, a decla-rat inspector principal de poliţie Andrea Fie-raru de la Compartimentul Analiză şi Pre veni- re a Criminalităţii din cadrul Inspectoratuluide Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.Campania durează până în septembrie, înperioada următoare poliţiştii urmând să aibăîntâlniri similare cu proprietarii de autoturis-me din municipiile Hunedoara şi Petroşani. Toodată, poliţiştii de proximitate din fiecarelocalitate urbană vor participa la întâlniri cugrupurile ţintă, acţiuni organizate în locuripublice, în parcări ale centrelor comerciale şiîn zonele de agrement din judeţ.
 Ramona Ştefan Ramona Ştefan
CAMPANIE DE PREVENIRE, DESFĂŞURATĂ ÎN JUDEŢCAMPANIE DE PREVENIRE, DESFĂŞURATĂ ÎN JUDEŢ
„Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor!”
Acesta este îndemnul poliþiºtilor hunedoreni care, pânã în septembrie, îi vorinforma pe locuitori cum sã îºi fereascã autoturismele de infractori
Peste 20 de capace de canal au fost furatela Hunedoara, în doar două zile!
Poliþiºtii i-au prins pe hoþi exact în timp ce acþionau. Este vorba despre trei tineri
Un furt asemănător a maiavut loc la Hunedoara şi înurmă cu aproximativ o lună
 Accident sau tentativă de sinucidere? 
Un tânăr a fost găsit împuşcat în faţă,pe un deal din satul Fintoag 
Poliþiºtii încearcã sã afle dacã acesta s-a rãnit din greºealã sau a apãsat pe trãgaci cu intenþia de a-ºi lua viaþa
nic te  sâ mă tă   snun  ş-a  u â nă ,nsâ nu-l  su inmş
 
E
levii care, au mai sperat înurma contestaţiilor să ob-ţină o notă mai mare decât cea iniţială, nu au avut prea mult „câştig” de cauză.Potrivit reprezentanţilor Ins-pectoratului Şcolar Judeţean(IŞJ) Hunedoara procentul depromovabilitate pe judeţ a cres-cut cu mai puţin de 0,80 de pro-cente, ajungând la 37,73 la sută,faţă de 36,99 cât a fost înainte dedepunerea contestaţiilor. Dife- renţa este dată de cei 28 de elevicare, în urma contestaţiilor au re-uşit să se transforme din „picaţi”în „promovaţi”.„Din cele1.106 lu-crări de-puse deelevii hu-nedorenispre o ree- valuare, doar 338 au fost apro-bate şi recorectate. În urma con-testaţiilor, promovabilitatea pe judeţ a crescut, nu foarte mult, eadevărat, dar, cel puţin 28 de e-levi au reuşit să obţină un punctajpeste nota şase, ceea ce le confe-ră acestora posibilitatea de a senumăra printre cei promovaţi. Întotal în judeţul Hunedoara au pro-movat examenul de bacalaureat 1.735 de candidaţi, faţă de 1.707câţi promovaseră înainte de reco-rectarea lucrărilor”, a spus Livia Vlad, purtător de cuvânt în cadrulIŞJ Hunedoara.
NOTE, ÎN „SUS”SAU ÎN „JOS”
Potrivit acesteia, din cele 338de contestaţii aprobate, în urmareevaluării 133 de lucrări au fost notate cu mai puţin de 0,5 punctepe când alte 205 au primit maimult de 0,5 sutimi faţă de nota i-niţială. Nici surprizele nu au lip-sit: 16 lucrări ce aveau iniţial onotă peste 5, după contestaţii aufost punctate cu mai puţin, adisub acest prag. Alte 29 de lucrăricare au fost notate cu maipuţin de cinci,după contes-taţii au obţi-nut una maimare. Celemai multe contestaţii aprobate aufost înregistrate la limba română,unde 91 de astfel de lucrări auprimit între 0,5 şi un punct, iaralte 15 au obţinut până la unpunct şi jumătate. Liceele a căror„soartă” s-a schimbat în urmacontestaţiilor sunt Colegiul „IonMincu” din Deva, unde diferenţafaţă de procentajul iniţial de pro-movabilitate a crescut cu 3,90 lasută, la Grupul Şcolar „TeglasGabor” din Deva cu 2,38 la sută,iar la Colegiul Tehnic „ConstantinBrâncuşi” din Petrila cu 2,05 lasută.În urma primeisesiuni a Bacalau- reatului, în judeţ procentul de pro-mo vabilitate estemai mic faţă de celînregistrat în anul 2011, când38,36 la sută dintre cei care aususţinut bacalaureatul au promo- vat.
 Aurora Tanalt Aurora Tanalt
3
Accident pe DN 7, la Simeria. O maşină a intrat într-un copac
Un tânăr de 20 de ani a fost rănit grav, după ce maşina în care se afla a intrat într-un copac de pe marginea Drumului Naţional (DN)7, la Simeria. Accidentul rutier s-a produs sâmbătă dimineaţă, cu puţin înainte de ora 06:00. Conform poliţiştilor, autoturismul era con-dus de un şofer din Certeju de Sus, care, din cauza vitezei, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul volanului, a ieşit de pe şosea şis-a lovit violent de un copac de pe margine. Tânărul rănit este din Deva şi era pasager pe locul din dreapta al maşinii.
Servus Hunedoara
Social
Nr. 2061, Luni, 16 iulie 2012
www.servuspress.ro
FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a Universităţii Politehnica din Timişoara,instituţie de stat, acreditată, clasificată în prima grupă, categoria A, a universităţilor din România, Universităţide cercetare avansată şi educaţie, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2012/2013, laurmătoarele domenii/specializări:Înscrierea candidaţilor 16.07.2012(Luni) - 20.07.2012(Vineri)Rezultatele admiterii 24.07.2012 - 28.07.2012Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2012:Înscriere candidaţi: 16.07.2012 - 20.07.2012Concurs de admitere pe bază de dosare: 24.07.2012Rezultatele concursului: 25.07.2012, ora 10Confirmări runda I: 25.07.2012, ora 10 - 26.07.2012, ora 16 Afişare runda a II-a: 27.07.2012, ora 10Confirmări runda a II-a: 27.07.2012, ora 10 - 28.07.2012, ora 12 Afişare runda a III-a: 28.07.2012, ora 16Confirmări runda a III-a: 28.07.2012, ora 16 - ora 20Rezultate finale: 28.07.2012, ora 22 Admiterea se face prin Concurs de dosare, formula de calcul a mediei de admitere fiind următoarea:1) Domeniile: INGINERIA AUTOVEHICULELOR; INGINERIA MATERIALELOR; INGINERIEELECTRICĂ; ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE2) Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT 
 ADRESA: Str. Revoluţiei, Nr. 5, Hunedoara,Cod: 331128, RomaniaTEL: +40 (0)254 207502+40 (0)254 207500FAX: +40 (0)254 207501E-mail: decan@fih.upt.ro
 Admitere Licenţă 2012
PUBLICITATE
AU CONTESTAT CU SUCCES!AU CONTESTAT CU SUCCES!
 Alţi 28 de elevi hunedoreni au luat „Bac-ul”
Promovabilitatea în judeþ la examenul de maturitate a „urcat” cu circa un procent, dupãrecorectarea la cerere a unor lucrãri, ajungând pânã la 37,73 la sutã
Elevii care doresc să-şi însuşească mai multecunoştinţe la materiile lacare se simt deficitari, vor avea această ocazie,urmând cursurile şcolarece vor fi organizate pânăîn sesiunea din august. Acest lucru se va întâm-pla în special în şcolileunde numărul elevilornepromovaţi este maimare, şi unde vor fi orga-nizate programe de edu-caţie remedială cu activi-tăţi la ore care i-ar puteaajuta pe copii să recupe-reze din materiile la careau „picat”.
de elevi hunedoreni au luat „Bac”-ul 
1.735
u nsţ  us ş sâ şu să ă mâ n u
Cursuri pentru „picaţi”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->