Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dik Bayır

Dik Bayır

Ratings: (0)|Views: 237 |Likes:
Published by Kemal Simsek
Dik Bayır
Dik Bayır

More info:

Published by: Kemal Simsek on Jul 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
 _______________ ABBAS SAYARDik Bayır _______________ Dik BayırAbbas SayarÖtüken Neşriyat / Edebiyat DizisiAlmanya'ya gidenlerin köyde bıraktığı ailelerinin ve köy halkının dramını anlatanDik Bayır romanı Nail Abbas Sayar'ın dördüncü romanıdır. Yazar, diğer yapıtlarındaolduğu gibi, kendine özgü akıcı üslupla oluşturduğu bu romanında 17. yüzyıl Celalidöneminin tarihini kısaca ve somut olarak yansıtmasının yanında; halkın geçmiştengünümüze iletişim aracı olan mektup örneklerine de yer veriyor.307 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9754374252; Boyut: 12,5x19,5 cmÖzgün Dili: TürkçeEtiket 10,00 YTL, %15 indirim 1,50 YTL, NetKitap'ta 8,50 YTL TÜRK YAZARLARI DİZİSİBu kitap 1984 yılında, İstanbul'da Özdem Kardeşler Basımevi'nde dizilip basıldı.Abbas Sayar _ Dik BayırROMANCAN YAYINLARI LTD ŞTİ.Ankara Caddesi 40, kat 2, Cağaloğlu, İstanbul Telefon : 528 61 13«Ayrılığının, yokluğunun acısını her an kıymık kıymık içimde duyduğum, canımdanaziz, sevgilerin, sevgililerin en büyüğü, ciğer parçam, gönül parçam, yürek parçam,ruh parçam, kardeşim, cancağızım MUHLİS SAYAR'in kutsal anısına...»Bu kitabın yayın baklan Can Yayinevi'ndedir.1
 
Beydiyar, Orta Anadolu bozkırını çizgi çizgi yaran, irili, ufaklı binlerce deredenbirinin kuytusuna oturmuş, orta boylu bir köydür. Sağında, solunda uzanandüzlüklerden bakınca gözükmez. Düzlük, uzayıp gidiyor sanır insan. Ama, birnoktada hemen burnunuzun dibinde biter. Canalıcı bir uzun yeşil şerit çıkıverir gözşenliğinize...Diklik, 'ha babam' dedirtecek türdendir dizlere... Evler, birbirinin sırtına binmiştir.Alttaki evin damı, üsttekinin avlusu düzlüğüne karışır. Bu yüzden de çoluk çocukkendi küçük ev avlularının önündeki komşu damında oynar çoğu kez. Bu da aradabir, komşular arası nizah şenliği olur...Bir otuz beş, kırk yıl önce seksenlik Ali Çavuş'a sormuştum:— Ali emmi, sağda solda bunca düzlük varken ne diye bu çukura gömülmüşsünüz?İçine çekik gözleriyle kırpık kırpık gülümsemiş, uzun, ak sakalını kaşımış, sonraherkesçe bilinen bilgiçliği ile söze girmişti:— Aslan yeğenim! Üç eksik beş fazlası ile yaşım seksen. Rahmetlik Böyük Ağamyüzünde öldü. Araya nurda yatasıca Ağamı da koy! Topla, çıkart! Acebim aceb kaçyıl öncelerine varır? Ben bir türlü beceremedim bu işi. Emme aklı erikler şöyle birhesaba vurdular. Böyük ağamın yüz elli yıl öncesini tamı tamına bilmesi gerektiğinisöylediler. İşte o rah-metullah anlatırdı. Biz de onunda, on beşinde çoluk çocuk avalaval dinlerdik.. «Ben,» derdi, «bu köysgeldiğimi bilmem. Ağam, emmilerim çocukmuş o zaman. Dedemiz gelmişburaya...» O anlatır, Ağam, emmilerim dört kulak kesilirlermiş. O, dermiş ki: «Bizimvatanımız, yurdumuz esgeriye yürüyüşü ile buraya sekiz on gün çeker. Biz, eveleyegeveleye, otura kalka bir aydan fazla yol teptik.. Niye mi geldik? Niye mi bıraktık ogözüm, canım araziyi? O yurdu, oyuvayı?..»Laf buraya gelince yürekten böyücecik bir 'of çeker, «Yavrularım, şu çayımıtazeleyin,» dermiş.. Sonra sürdürürmüş sözlerini gözleri buğulu: «Yurt ayrılığı, ölümayrılığından ağır. Namus lekesi gibi bö-yük, Rabbim bize tattırdı. Emme, gâvurunada, mur-tadına da tattırmasın!.Eyi dirliğimiz vardı. Malımız, moğalımız, tarlamız, tapanımız, bağımız, bostanımız..Hepsi düzgün. Padişah Efendimizin örfü her bir yönde geçerli. Yol boyu derbentler,konaklar, kervansaraylar.. Köyümüz de kervan yoluna yakın. Her bir tedarikimizyerinde. Bahar yaza ayak basarken bir bölüğümüz koyunu, davarı önüne katıpyayla yolunu tutar. Ab-ı hayat sular, misk gibi kekik kokusu. Böyük bir dirilik..Allah, kulunun rahatını bir denk ayak yürütmüyor. Kaşla göz arası diyemeyeceğimemme, yavaş yavaş ortalığa bir düzensizlik, bir bozukluk geldi. Gün günü aratmayabaşladı.İlkin, bir mal hırsızlığı aldı yürüdü. Yakaladığın, hırsız senden yüzlü çıkmaya başladı.Üzerlerine varıp hakkını arayanların kimini yaraladılar, kimini öldürdüler. Milletnereye başvurduysa eli boş döndü. Soygun, talan arttıkça arttı. Biz, beş onkoyunun çalınmasına göz yummaya alışırken, eşirrâ takımı bölük olup ayan beyansaldırmaya başladılar. Bu kez8köylünün elli, yüz davarını babalarının malı gibi sürüden ayırdılar. Köylünün canı,tavuk canından ucuza düştü. Padişah Efendimizin örfünün lâfı bile kalmadı ortada.Kervan yollarını bekleyen derbentler dağıldı. Kuş uçmaz, kervan geçmez olduyollardan. Yalnız ve yalnız dört bir yönde bu erâzil takımı. Ve gün günü aratanzulumları..Kimse kimseye saab çıkamaz oldu. Koca köyler elifi bozulmuş hırka gibi dağılmayabaşladı..Sonunda eller gibi biz de çaresiz kaldık. Herkes başının derdine düştü. Taun hastalığına, sıtmaya, vereme kurban olayım. Bunlar, taundan da kötü. Eşşekleşine üşüşmüş kurttan, sinekten de kötü. Biri kalkıyor, bini konuyor..
 
Direnmek para etmedi. Cümlemizin ömrünü zekatımıza saysak yine deyetmeyecek. Mal, mülk söğüt ateşi gibi kavrulup gidiyor. Canlarımız tüm Allahaemanet..Rahmetlik Ağam o zaman seksenini aşkın. Gün görmüş, üleş atlamış. Zaten on beş,yirmi yıl eşirrâ takımı ile cenk eden o.. Biz de gölgesinde, talimat dairesinde ikiadım ileri atıp, bir adım geri çekiyoruz. Örfü ayakta tutuyor bizi..Bir gün kardaşımı, beni, eniştemi çağırdı mabeynine. El pehçe divan durduk.«Oturun» diye el etti. Diz çöktük. «Yavrularım,» dedi, «sizleri vardığım bir karar içinseslettim. Bu yüzden hem nasihat, hem va--siyet, hemi de ata emridir. Dünyanındirliği, düzeni kalmadı. Ve de eyi bir günün geleceğine dair ortalıkta heç bir alâmetyok. Üstelik, bu fırtına eksilece değil, artacağa benzer. Varın, koyun gidin butopraktan! Yurttan, insanın yüreğini ısıtan araziden ayrılmak kolayına bir iş değil..Ölüm acısından, zulüm9toaIT&jaA Jtq luuBjîfnpAnp uapmsgpap dip '"¦UBpurunznq -ip göugd 13 •sıuıbuıbSb nunon ztŞb aşınıp«¦gziuugisi 'szıuıj-8JA8» 'siuigp «'mpABH» "siurps disg^ BpBjnq «jbpb^ o 9:J§I 'iunxo jjuap bzıuıŞbAv'jziui ap zis 'uııŞbobıbîı uag jureuiBjnpzoq sAssuiiii l nq ap 3j\ Bpno ubpuıŞııjba izig juıbŞv umSnpjo nag 'jbuuiobii iziq iqxS zisjiq ap ziq g^ipm 9IuiU9S 'bsx'B^ 9UBq jiqng ziA'Bui'BpaidTii ugpziuiugA gp ziq gp U9S gxuixziq «^ Un^^nxjOJi 2xnzîSU8S '-¦B1I3I 'JinzTSU8s 'msugs ziuiiAaS jeq 'ziuiiui'BpjoA 'zntu -nI°A "inra jnio ztsugg»'uigpap dip Straap «^nui ZISU8S» ^pi^ 'euizŞ^ ipua^f ¦Bp'eanq nzos vSy TIV«••oS Bp jb^uo 'uns§np buiubA uiuiu'Bf'ei'e uiuazara aiqy "Jnao^ iziq q'en'siaAa^nxnxjniBS 'njao 7,uuainzjnp vA y[oA ua^önS îj'bo'b^'b ep 1111111133uinarunpjns •B^unAoîf uo §aq 'y[aux jiq ' "uieiuiîS ¦eıvıuvA Jiq usq faouijaSapiSuszn utziutSbX'b 'uiifanp iniuag ' azış nunS o ap ugg 'uis|iq nunS -oA JiqznunSnooi 3jnio^) juut^Sa^uap iziui^adas 'nznun^nA 'iziuuBpipB^) iuui^SaiiA-BStziuubituSb^i •juiu'BXJBdo; an TiasBXis t%\\% ' junyo dopaQ •ji^'BJf gjgSqBra T-zny -ij dosAos 'ziu'BSZ'Bra'Ba'Bjjmî[ ızıub^bA¦sp'Bj'B ng -uaq aSiraiaS nuos triuiuiauop «îtmnONflOÛVM¦JirpiB tuh'bxis'bx{ ap ¦ \vi\ i-zjb 'ubSıjOT¦epABj .iiq Saq Bp UBijeaBi o 'np-^s unzn -unS LfipBiuxnAnp uimsajau uizxraipuaja"UI9UI-s%sx raiSBuip uiziuuBi^nooâ 'ası i;5aS uspzis uiauis^ -si luisBuiio iŞBân îTiaAaıaans ajns Bp uraitui^BA jtq 5an "HTpsuunpans a^ai eunsnunsu 'ap ^asAipai^aS\a\ -vx.\ vuxYBin ununAog HHIVS '^[nPIn<:l T-18!11^ apnS ^n^nıjjo '9pa apg^asBAis 'ajaA aaaAxp'Bur['B3i Bnpp-iq 'uapuiaiq auuigBpziuiSBq uizisap Jtiq uiuBxiiSa apBdis ^niJq isdaq raiza^np^ 'Blioi^ "gubA nq aiq 'jlq\ -jatigp bub A o Jig "YTVUSD Tsdaq uuB^ung "auiAgS bu -bŞos jbAos 'jnp ilTiaig unanpuop bubA nq juizx vm.%'uıubAı>[§3 •JtnS9'sl 'BI8Cl TITS isura 5^gS§a bziu ap i^axiiTii nt^o^ Vl^ "SV^ nqziuasaapa Tipq izuiuBsut jqi§ zisjiq 'iqiS ı^lâng "î^ippS aunS jiq aiAo a^§i "ej^ "iaaq rai jîjtûb^raqBui ubsuj "uts -jıöbî[ lAiöa^ 'nunAo>[ iqiS jb^ıö bAb^AbA znunSn^oq jig¦juapguixipjiq aAasuii^ 'zisaipg 'jSbabA SbabA mu zis 'asx ybx\ an jan uipui^BA

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gulsen Ulker liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->