Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Cómo hacer un panel solar

Cómo hacer un panel solar

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by Usuario92357
Cómo hacer un panel solar (60w, 3A, 12v) Manual
Cómo hacer un panel solar (60w, 3A, 12v) Manual

More info:

Published by: Usuario92357 on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

 
Eõok gdecy sh zdhcn ukndy '0:v. 5D. 49p,
qydaselak zky 
Ekok Gdecy 
vvv(ekokgdecy(cs ,kylflhdn ch lhfnìu zky 
Olmc Adplu
 
»Tsì cu sh zdhcn ukndy; Cuiäuledochqc shd edbd tsc ekhqlchc shekhbshqk ac eìnsndu ukndycu( Ndueìnsndu ukndycu ukh ndu tsc gdech cnqydidbk ycdn ac ekhpcyqly nd nsr ukndy chcnceqylelada( Ulh coidyfk. gdec `dnqdshd fydh edhqlada ac nsndu zdydeycdy shd zkqcheld ulfhl`ledqlpd. | ukhos| `yäflncu. zky nk tsc ndu nsndulhalplasdncu uc okhqdh ch zdhcncu ekhpdyldu ac cnndu( Nku zdhcncu qlchchus`lelchqcu nsndu zdyd gdecy shdischd edhqlada ac chcyfïd | zykqcfcy.d us pcr. ndu eìnsndu ac nku cncochqku(Uc zscac nncfdy d shdu esdhqdu ekhensulkhcu2
Cn zylhelzdn zykincod ch nd ekhuqyseelõh ac zdhcncu ukndycu cu nd datslulelõh acecnadu ukndycu d sh zycelk ydrkhdinc(
Ndu eìnsndu ukndycu hscpdu. ukh os| edydu. c lhensuk al`ïeln ac chekhqydy chedhqlada d esdntslcy zycelk(
Ndu eìnsndu ukndycu adôdadu cuqäh aluzkhlincu chCid|| kqyku nsfdycu zky shzycelk oäu ductslinc(
Cuqdu eìnsndu ukndycu zkayïdh ucyply ac nd oluod odhcyd tsc ndu tsc cuqäh chzcy`ceqk cuqdak(Gc ekozydak sh zdy ac inktscu ac eìnsndu ac5w0 zsnfdadu okhk/eyluqdnlhk( Uc hceculqd shqkqdn ac 50 ac cuqc qlzk ac nsndu ukndycuekhceqdadu ch ucylc zdyd gdecy sh zdhcnekozncqk( Edad eìnsnd zykasecdzykwlodadochqc ocalk pknqlk( 50 zdhcncu accuqku adyïdh dzykwlodadochqc shku 47 p tschku ucyplyïdh zdyd edyfdy idqcyïdu ac 49 p( 'Uï.hceculqdu cuqku 47 p zdyd zkacy edyfdc`ceqlpdochqc shd idqcyïd ac 49 p,( Cuqc qlzk aceìnsnd ukndy cu qdh `lhd ekok cn zdzcn | qdh `yäflnekok cn playlk( Ukh os| `äelncu ac ykozcy(Cn pchacaky ac ndu eìnsndu ukndycu. usocyfc cuqdu ch shd cuzcelc ac ecyd zykqceqkyd zdydcplqdy tsc uc ykozdh( Ul ekozyd eìnsndu tsc hk uc zscach usocyfly ch cuqd ecyd. qchfdch eschqd tsc zscach us`yly od|kycu acuzcy`ceqku d nd gkyd acn qydhuzkyqc( Kiucypc tsccuqdu eìnsndu qlchch shdu nchfþcqdu ac ocqdn. ol ycekochadelõh cu tsc ndu ekozyc ekhcnndu lhensladu zdyd duï dgkyydy qlcozk | qydidbk ac uknadasyd 'qdoilìh zkulincu adôkulhhcecudylku,(
 
Kiqspc qdoilìh kqyk nkqc ac eìnsndu tsc hkpcdh usocyfladu ch ecyd. cuqdu nsndupchïdh ch shd edbd ac znäuqlek( Tsc ekh cnokplolchqk acn qydhuzkyqc. uc fknzcdykh ekhqydnd edbd | adôdykh sh zkek nku ikyacu |cutslhdu ac ndu oluodu( Cuqku zctskuadôku hk lozkyqdh acoduldak. hk ycasec chfydh ocalad nd zykaseelõh ac nd eìnsnd( Cydekhuelchqc ac tsc zkayïd gdicy dnfòh qlzk acykqsyd. duï tsc ekozyc eìnsndu zdyd gdecy akuzdhcncu(Cwluqch osegku qlzku ac qdodôku ac eìnsndu dacoäu acn 5 w 0 zsnfdadu( Zscacu sqlnlrdy cnqdodôk tsc ocbky qc zdycred zdyd nd `diyledelõh ac qs zdhcn. ulozncochqc qlchcu tscqchcy dnfshdu ekudu ch eschqd2
Ndu eìnsndu acn oluok qlzk zykasech cn oluok pknqdbc hk lozkyqd ac tsc qdodôkucdh( Zky nk qdhqk. ulcozyc ucyäh cn oluok hòocyk ac eìnsndu((
Ndu eìnsndu oäu fydhacu zykasech oäu ekyylchqc 'dozcylku, | ndu eìnsndu oäuzctscôdu zykasech ochku ekyylchqc(
Nd zkqcheld qkqdn ac us zdhcn cuqä acqcyolhdad zky nd `õyosnd. Z 'zkqcheld, ? P'pknqdbc, w L 'lhqchulada,(Zky nk qdhqk. cn suk ac eìnsndu fydhacu. adyä od|ky zkqcheld. zcyk cn ekhbshqk ucyä oäuzcudak | cn suk ac eìnsndu oäu zctscôdu gdyä oäu nlfcyk cn zdhcn. zcyk zykaselyä ochku( Dacoäu. hk cu ycekochadinc bshqdy eìnsndu ac al`cychqcu qdodôku( Cuqk gdyä tsc ndu oäuzctscôdu nlolqch us zdhcn ekh nk tsc ndu oäu fydhacu hk `shelkhdyäh d oäwlod zkqcheld(Cuqdu eìnsndu ac 5w0 zsnfdadu. qlchch shd lhqchulada ac 5 D ( Ekok albc dhqcu. zsuc 50ac cuqdu ch ucylc zdyd kiqchcy 47 p oäu k ochku( Gdelchak nku eänesnku. ekh cuqduedydeqcyïuqledu acicyïdoku kiqchcy shku 0: V ac zkqcheld ekh sh ukn hkyodn( Ch zylhelzlkhk zdycec osegk. zcyk cn suk zylhelzdn ac cuqc zdhcn ucyä. `shelkhdy asydhqc qkak cn aïdzdyd dnlochqdy shdu idqcyïdu tsc nscfk adyäh shdu esdhqdu gkydu ac nsr asydhqc ndhkegc( Esdhak ekozycu ndu eìnsndu | ndu qchfdu ch edud. ducfsydqc ac fsdyadyndu ch shnsfdy ucfsyk dncbdak ac hlôku | oduekqdu zdyd tsc hk uc zdyqdh | hk qc ulypdh zdyd hdad(Sh zdhcn ukndy cu ch ycdnlada sh esdaydakzcy`ceqk. ch cuqc eduk aku esdaydakuzcy`ceqku( Glec cn zdhcn ac odhcyd tsc nkuikyacu acn oluok hk glelcydh ukoiyd d ndunsndu( Cugcegk ekh shd znded acodacyd ac 5+7 zsnfdadu ac cuzcuky acodacyd ekhqydegdzdad. oäu zlcrdu ac ¸ w¸ ch nku ikyacu( Ndu zlcrdu ukh zcfdadu |uc dqkyhlnndh ch cn nsfdy( Cn zdhcn ekozncqkqchayä 50 eìnsndu ac 5 w 0 zsnfdadu( Zyc`cyïgdecy aku fyszku ac 47 eìnsndu edad shkzdyd gdecy u eln cn okhqdbc( Zky nkqdhqk. acic ac gdicy sh alpluky ch cn ocalkac doiku zdhcncu | chedbdy d nd zcy`ceelõhch nku gsceku(
 
Cuqc cu cn ikecqk tsc glec zdyd tsc pcälundu alochulkhcu cwdeqdu ac edad zdyqc acnzdhcn( Qkadu ndu alochulkhcu ukh chzsnfdadu( Ndu zlcrdu ¸ w ¸ pdh dnycacaky ac qkak cn zdhcn | alplalìhaknk zky cn echqyk(Cuqd cu nd odhcyd ch nd tsc acelaï gdecynk.ulìhqcqc nliyc ac edoildy dnfk. |d tsc hkd`ceqdyä ch hdad d us `shelkhdolchqk( Dtsï cuqä shd oscuqyd ac ecyed ac ndolqda acn zdhcn zylhelzdn( Cuqc qchayä 47eìnsndu ch us lhqcylky( Pìduc nku dfsbcykuac nd zdyqc lh`cylky acn zdhcn 'ul. cud cund zdyqc ac didbk,( Uc qydqd ac dfsbcykuac pchqlndelõh zdyd odhqchcy nd zyculõhacn dlyc ch cn lhqcylky acn zdhcn. lfsdndadekh nd acn cwqcylky | zdyd acbdy cuedzdy nd gsocada( Cuqku dfsbcyku acich cuqdy ch nd zdyqc lh`cylky acn zdhcn k nd nnspld kcn ykeïk zkayïdh adôdynk dn chqydy achqyk(Qdoih acic gdicy dfsbcyku acpchqlndelõh ch cn echqyk alpluky chqyc nkuaku usi/fyszku(Cn ulfslchqc zshqk `sc ekyqdy aku zlcrduac odacyd dfsbcycdad | eknkedyndu d ndzcy`ceeh ch cn lhqcylky ac doikugsceku( Cuqdu zlcrdu ucyplh acusuqchqk zdyd doiku usi/zdhcncu(Acicyä ly dqkyhlnndad( Ul suqca hk qlchccuqc qlzk ac odacyd d odhk. zscacsqlnlrdy esdntslcy kqyk qlzk ac odqcyldnzdycelak tsc hk ucd ekhaseqky ac ndekyylchqc(

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Angel Perez liked this
bugmenot540 liked this
ssvplus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->