Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SIMONE WEIL-Töredékek

SIMONE WEIL-Töredékek

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by damsonjam

More info:

Published by: damsonjam on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

 
SIMONE WEIL - TÖREDÉKEK 
BálványimádásA bálványozás onnét ered, hogy valakiben él a tökéletes jó szomja, deközben nem birtokolja a természetfeletti figyelmet és nincs meg benne amulandóság iránti türelem.*Bálványok nélkül szinte minden nap üres kínlódást jelent. Senki seélhet rendkívüli táplálék nélkül.A bálványozás az üresség kenyere. De még a legkülönbekben isszükségszerűen korlátozza az értelmet és a jóságot.*A gondolatok változékony játékszerei a szenvedélyeknek, aképzelgésnek és a fáradtságnak. De cselekvésünknek folyamatosnak kelllennie, nap mint nap, hosszú órákon át. A cselekvésnek ilyen hajtóerôi-- túl a gondolatokon és a körülményen -- a bálványok.*Minden ember kész meghalni szerelméért. Nincs ebben különbségközöttük, legfeljebb egyik koncentráltabban, másik szétszórtabbanszeret, s szeretete tárgya érdemesebb vagy érdemtelenebb. De nincsolyan, ki önmagát szeretné.Az ember csak akar, de nem tud egoista lenni. Ez nyomorának legárulóbb vonása és nagyságának kezdete.Az ember mindig föláldozza magát egy rendnek. Csakhogy, kivéve atermészetfeletti megvilágosodást, ennek a rendnek középpontjában mindigmaga az egyén áll, vagy álöltözeteként egy másik, különleges személy,esetleg absztrakció (Napóleon a katonái, vagy a Tudomány, a Párt, stb.mások számára). Az ilyen rend azonban mindig csak távlati rend lehet.*Felesleges törekednünk az alázatosságra. Valamennyiünkben ott él azalázat. Csakhogy hamis istenek elôtt alázkodunk meg.========================================================================Kegyelem és nehézkedés [La pesanteur Kegyelem és nehézkedéset la grâce]A lélek minden természetes mozgását az anyag nehézkedésének megfelelôtörvények irányítják. Egyedül a kegyelem tesz kivételt.
 
 *Mindig számolni kell azzal, hogy a dolgok egyöntetűen tárgyai anehézkedésnek, kivéve, ha a kegyelem közbelép.*Két erô uralkodik a mindenségen: a nehézkedés törvénye és avilágosság.*A nehézkedés. -- Az általános módot, ahogy másokra számítunk, a bennünk ható nehézkedés szabja meg; ahogy ezt mások fogadják az a bennük ható nehézkedés következménye. Olykor a kettô egybeesik (véletlenül), legtöbbször azonban nem.*Különben miként is adódhatna, hogy amikor egyik ember bizonygatja,hogy szüksége van a másikra, az eltávolodik tôle? Nehézkedés.*Lear, a nehézkedés tragédiája. Mindaz, amit aljasságnak nevezünk,nehézkedési jelenség. Ez egyébként az aljasság végességét is jelenti.*Egy cselekedet tárgya és a végrehajenergia színvonala, kétkülönbözô dolog.Valamit meg kell tennem. De honnét merítsek hozzá erôt? Legnemesebbcselekedetem is lesüllyedhet, ha nincs hozzá megfelelô színvonalúenergiám.*Hitványság és felületesség hasonló szinten állnak. Vadul szeret, dehitványul: lehetséges szavak. Mélyen szeret, de hitványul: lehetetlenszavak.*Ha igaz az, hogy ugyanazt a szenvedést nehezebb elviselni egymagasabb, mint egy alacsonyabb ok miatt (az emberek, kik képesek egytojásért éjjel egytôl reggel nyolcig mozdulatlanul sorban állni,ugyanezt aligha tennék meg, ha egy emberéletet kellene megmenteniök),zgy az talán azért van, mert az alacsonyabb érték kevesebb nehézségnek, bajnak és kísértésnek van kitéve, mint a magasabb rendű. [...][2]
 
 *A könyörgés attitűdje: szükségszerűen el kell fordulnom önmagamtólmás fele, aki szabadulni akar maga is.Megkísérteni ezt a szabadságot, mintha szabad energia volna,hasonlatos az igavonóhoz, ki egyszerre húzná a terhet, meg le isroskadna alatta.{Az elkeseredésben szükségszerűen kell elfordulnom magamtól valamimás fele, hiszen épp arról van szó, hogy megszabaduljak önmagamtól. Eztaz erôfeszítést azonban tulajdon energiámnak tekinteni annyi volna,mint egy igavonó, ki egyszerre húz és roskad le a teher alatt.}[3]Az ember tehát erôszakkal olyan energiát szabadít így föl magából,mely még inkább lefokozza. Hasonlóan a termodinamika kompenzációstörvényéhez, az infernálisban sincs fölszabadulás, csak a magasban.Az ember erkölcsének energiaforrása rajta kívül van, mint fizikálislétének energiaforrása is (lélegzés, táplálkozás). Mindenüttrendelkezésére áll, s innét az illúzió, hogy lénye önmagában hordjalétének principiumát. Csak a nélkülözés érezteti velünk a szükséget. Deilyenkor mi se akadályozhat meg bennünket, hogy ne kapkodjunk bárhonnét- jött táplálék után.Csak egy orvosság van: egyfajta klorofil, mely képes a napfénybôltáplálkozni. Ne ítélkezzünk. Minden bűn egyenlô. Lényegében csak egy bűn van: hanem tudunk többé a fénybôl táplálkozni. Mihelyt ez a képességünk megszűnt, bármi bűnt elkövethetünk.,,Az én egyedüli táplálékom, hogy teljesítem annak akaratát, ki engemküldött.''[4] Nincs egyéb jó ezen kívül.*Lehetséges olyan alászállás, melyben a nehézkedésnek nincs része... Asúly lenyom, a szárny felemel: miféle szárny képes alászállaninehézkedés nélkül?*A teremtés képes a nehézkedés alászálló, a kegyelem felemelô és akegyelem alámerülô mozgására.*A kegyelem a nehézkedés legnagyobb titka.*Leereszkedni, a nehézkedés erkölcsi világában az emelkedést jelenti.Felfelezuhanást.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->