Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
CHGO Hit and Run: HOW ONE SUPPOSED NON-PROFIT SPENT MILLIONS ON CAMPAIGN ADS, BROKE THE LAW, THEN DISAPPEARED - Commission on Hope Growth Opportunity

CHGO Hit and Run: HOW ONE SUPPOSED NON-PROFIT SPENT MILLIONS ON CAMPAIGN ADS, BROKE THE LAW, THEN DISAPPEARED - Commission on Hope Growth Opportunity

Ratings: (0)|Views: 2,156 |Likes:
Published by CREW
No group better illustrates the disastrous unintended consequences of the Supreme Court’s Citizens United decision than the Commission on Hope, Growth, and Opportunity (CHGO), which over the course of a few months in 2010 launched a multimillion-dollar assault on a dozen Democratic candidates. In its short lifetime, CHGO failed to report a dime of its political spending to the Federal Election Commission (FEC), falsely told the Internal Revenue Service (IRS) it didn’t do any political spending at all, violated its tax-exempt status, and failed to register as a political committee, which would have required it to disclose the names of its donors. Faced with multiple FEC and IRS complaints, the group went out of business, leaving the public and regulators with no one to hold accountable.
No group better illustrates the disastrous unintended consequences of the Supreme Court’s Citizens United decision than the Commission on Hope, Growth, and Opportunity (CHGO), which over the course of a few months in 2010 launched a multimillion-dollar assault on a dozen Democratic candidates. In its short lifetime, CHGO failed to report a dime of its political spending to the Federal Election Commission (FEC), falsely told the Internal Revenue Service (IRS) it didn’t do any political spending at all, violated its tax-exempt status, and failed to register as a political committee, which would have required it to disclose the names of its donors. Faced with multiple FEC and IRS complaints, the group went out of business, leaving the public and regulators with no one to hold accountable.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: CREW on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
OYHZ YHSLYUNAU GFE YXF; NLZ LFH _XSSL_HE FLF$SYLBAU _SHFU DA@@ALF_ LFOGDSGAJF GE_, IYLMH UNH @GZ, UNHF EA_GSSHGYHE
Znhf unh _xsyhdh Olxyu ngfehe elzf unh
Oaua{hf Xfauhe 
ehoaalf g``lzafj xf`adauhesl`auaog` shfeafj iq olyslygualf, au fgarh`q sylo`gadhe syldsu eao`lxyh zlx`e sylraehoaua{hf zaun unh afblydgualf fhhehe ul nl`e olyslygualf gfe sxi`ao lbbaoag` goolxfugi`h& Afyhg`auq, unh iajjhu lxuaeh shfehy af unh 9373 h`houalf zhyh flf$sylbau lyjgfa{gualf ungu eaeflu, gfe zhyh flu yhwxayhe ul, eao`lh unhay elfly& Unhh jylxs gyh slahe ul shfe zh`` lrhylfh ia``alf el``gy lf ogdsgajf una qhgy&Lb g`` unh ngelzq jylxs sxdsafj dlfhq aful h`houalf, unh Olddaalf lf Nlsh,Jylzun gfe Lsslyuxfauq .ONJL! ugfe lxu g unh zlyu& ONJL ul`e unh AY_ af 9373 au zgf‑ujlafj ul shfe gfq dlfhq lf ogdsgajf, qhu zhhm `guhy `gxfonhe g dx`ua$da``alf$el``gy ggx`ulf g el{hf Ehdloyguao ogfeaeguh& Yhshguhe`q iyhgmafj unh `gz, ONJL bga`he ul yhslyu g eadhlb au sl`auaog` shfeafj ul unh Bhehyg` H`houalf Olddaalf .BHO!, bg`h`q ul`e unh Afuhyfg`Yhrhfxh _hyraoh .AY_! au eaef‑u el gfq sl`auaog` shfeafj gu g``, ral`guhe au ug~$h~hdsu ugux,gfe bga`he ul yhjauhy g g sl`auaog` olddauuhh yhwxayhe ul eao`lh unh fgdh lb au elfly&Bafg``q, bgohe zaun dx`uas`h BHO gfe AY_ olds`gafu, unh jylxs zhfu lxu lb ixafh, `hgrafj unhsxi`ao gfe yhjx`guly zaun fl lfh ul nl`e goolxfugi`h&ONJL, `amh dlu lb unh flf$sylbau jylxs slxyafj dlfhq aful sl`auao, a lyjgfa{hexfehy houalf 837.o!.5! lb unh ug~ oleh& Una ugux g``lz wxg`abqafj jylxs ul mhhs unhayelfly‑ fgdh hoyhu, hbbhouarh`q dgmafj unh aehfuauah lb unh shoag` afuhyhu zlymafj unylxjnunhd ul zgq rluhy& Zna`h dgfq lb unhh flf$sylbau gyh bxfehe iq g ngfebx` lb `gyjh elfly,ONJL ugfe lxu af una yhjgye g zh``& Lb unh %5&> da``alf unh jylxs ygahe af au nlyu `abh, %5da``alf ogdh byld g afj`h gflfqdlx olfuyaixuly&ONJL‑ ulyq a g uxulyag` lf nlz ul iyhgm ogdsgajf bafgfoh `gz, adsgou h`houalf, gfeeagsshgy ‟ unh sl`auaog` hwxarg`hfu lb g nau gfe yxf& Una ogh najn`ajnu unh jgsafj nl`h af unhoxyyhfu ogdsgajf bafgfoh quhd, gfe unh xuuhy bga`xyh lb unh AY_ gfe BHO ul sl`aoh au&
ONJL _ugyu Iq @qafj Ul Unh AY_ Gilxu Au S`gffhe Gouarauah
ONJL zg hugi`anhe af Dgyon 9373, g bhz dlfun gbuhy unh
Oaua{hf Xfauhe 
ehoaalf&Af `guh Kx`q, au xidauuhe g zlyf gss`aogualf ul unh AY_ bly yholjfaualf g g ug~$h~hdsulyjgfa{gualf xfehy houalf 837.o!.5!&
7
Lf unh gss`aogualf, ONJL gae au eae flu s`gf ul shfegfq dlfhq guuhdsuafj ul afb`xhfoh unh h`houalf, fldafgualf, h`houalf, ly gsslafudhfu lb gfqshylf ul bhehyg`, uguh, ly `log` sxi`ao lbbaoh&
9
Afuhge, ONJL o`gadhe au s`gffhe ul shfe %8da``alf unylxjn unh hfe lb 9373 lf gouarauah yh`guhe ul au rgjxh`q ehbafhe ug~$h~hdsu sxyslh;
7
 Olds`gafu ba`he zaun unh Afuhyfg` Yhrhfxh _hyraoh iq Oaua{hf bly Yhslfaia`auq gfe Hunao af Zgnafjulf .‐OYHZ AY_ Olds`gafu, Dgq 9377—!, H~naiau G, Blyd 7395, Gss`aogualf bly Yholjfaualf Xfehy _houalf 837.g!.‐ONJL Blyd 7395—!, ba`he Dgq 9?, 9377&
9
ONJL Blyd 7395, yhslfh ul Sgyu AA, @afh 78&
 
9‐gergfo]afjT unh syafoas`h ungu xugafhe gfe h~sgfeafj holfldao jylzun a ohfuyg` ul Gdhyaog‑bxuxyh gfe unh zh``$ihafj lb g`` Gdhyaogf&—
?
 Unh AY_ gssylrhe ONJL‑ gss`aogualf bly 837.o!.5! ugux lf Gxjxu 72, 9373, `h ungfg dlfun gbuhy yhoharafj au&
5
Lfoh unh gssylrg` ogdh unylxjn, ONJL eaef‑u zguh gfq uadhjhuuafj afrl`rhe af sl`auao& Lf`q uzl zhhm `guhy, _oluu Yhhe, fgdhe af hrhyg` yhslyu gONJL‑ blxfehy, gae unh jylxs s`gffhe ul ygah %98 da``alf bly sl`auaog` ge af unh 9373h`houalf, gfe o`gadhe ul ngrh g`yhgeq ygahe ng`b lb ungu&
8
Dy& Yhhe yhbxhe ul fgdh ONJL‑elfly, unlxjn nh ehoyaihe unh ‐iaj unyhh—g ‐unh bafgfoag` hyraoh afexuyq, unh hfhyjqafexuyq, gfe unh nhg`un afxygfoh afexuyq&—
2
Unh gdh gyuao`h wxluhe nad lihyrafj ungu 837.o!jylxs gyh ‐unh mhq ul unh sl`auaog` mafjeld&— Znq< ‐Ihogxh unhq g``lz gflfqdauq&—
:
 ONJL wxaom`q ihjgf ollyeafguafj zaun hrhyg` lunhy jylxs, afo`xeafj GdhyaogfOylylge, Oylylge JS_, gfe unh Gdhyaogf Goualf Fhuzlym, lf g %83 da``alf ‐gerhyuaafji`au{— ehajfhe ul nh`s Yhsxi`aogf zaf g dgklyauq af unh Nlxh lb Yhsyhhfuguarh&
>
ONJL ngege lf unh gay iq _hsuhdihy 98, 9373&Au a xfo`hgy znhunhy Dy& Yhhe zg gouxg``q eayhouafj ONJL‑ gouarauah& Dy& Yhhe, g`liiqau gfe blydhy h~hoxuarh eayhouly lb unh Yhsxi`aogf Fgualfg` Olddauuhh, zg ehoyaihe afhrhyg` fhz yhslyu g ONJL‑ blxfehy gfe zg wxluhe g shgmafj bly ONJL&
1
Nlzhrhy, nha fhaunhy fgdhe lf ONJL‑ zhiauh fly `auhe af au AY_ ba`afj g gf lbbaohy lb unhlyjgfa{gualf, gfe gsshgy ul s`gq fl eaohyfai`h lbbaoag` yl`h&
 Afuhge, ONJL‑ gss`aogualf bly ug~$h~hdsu ugux `auhe _uhrhf Slzh`` g unhsyhaehfuh~hoxuarh eayhouly, Kgdh Zgyyafj, g ohyuabahe sxi`ao goolxfugfu ighe af Dgyq`gfe, gunh uyhgxyhy, gfe Za``agd I& Ogfbah`e g unh jhfhyg` olxfh`&
Dy& Slzh``, g Og`ablyfag dheagolfx`ugfu, ng zlymhe bly Yhsxi`aogf o`ahfu af unh sgu&
Dy& Ogfbah`e a g `lfj$uadhYhsxi`aogf`gzqhy gfe unh blydhy jhfhyg` olxfh` lb unh Fgualfg` Yhsxi`aogf _hfgulyag`Olddauuhh&
 
?
 
 Ae&
, yhslfh ul Sgyu AAA, _houalf G gfe Sgyu AA, @afh 7&
5
 OYHZ AY_ Olds`gafu,Dgq 9377, H~naiau I, @huuhy byld unh AY_ ul ONJL&
8
Shuhy N& _ulfh, Afehshfehfu JLS Bxfeygaafj Saom Xs _uhgd,
Ohfuhy bly Sxi`ao Afuhjyauq
 
aZguon Fhz
,_hsuhdihy ?, 9373= Shuhy N& _ulfh, Ogdsgajf Ogn; Unh Afehshfehfu Bxfeygaafj Jl`e Yxn _afoh „Oaua{hfXfauhe‑ Yx`afj,
Ohfuhy bly Sxi`ao Afuhjyauq aZguon Fhz
, Loulihy 5, 9373= Iyleq Dx``af gfe Egffq Qgeylf, JLSJylxs @gxfon Dgarh Ge I`au{,
Zg`` _uyhhu Klxyfg`
, Loulihy 7?, 9373= Shuhy N& _ulfh, Afaeh unh _ngelz JLS,
 Fgualfg` Klxyfg`
, Loulihy 9:, 9373&
2
_ulfh,
Ohfuhy bly Sxi`ao Afuhjyauq aZguon Fhz
, Lou& 5, 9373&
:
 
 Ae&
 
>
Dx``af gfe Qgeylf,
Zg`` _uyhhu Klxyfg`
, Lou& 7?, 9373&
1
_ulfh,
Ohfuhy bly Sxi`ao Afuhjyauq aZguon Fhz
, _hsu& ?, 9373= _ulfh,
Ohfuhy bly Sxi`ao Afuhjyauq aZguon Fhz
,Lou& 5, 9373= Dx``af gfe Qgeylf,
Zg`` _uyhhu Klxyfg`
, Lou& 7?, 9373&
73
Shuhy Lrhyiq gfe Gfeyhg _hgiyllm, Wxhualf Dgym _xyylxfe Mhq H`houalf Gerhyuahy,
 Fgualfg` Sxi`ao Ygeal
,Loulihy 9:, 9373&
77
79
Olddaalf lf Nlsh, Jylzun gfe Lsslyuxfauq,
 bgouonhom&lyj
, Loulihy 71, 9373&
7?
 
 Ae&
 
 
?
ONJL Ol``hou Fhgy`q G`` Lb Au Bxfe Byld G _afj`h Elfly 
Zna`h Dy& Yhhe gae ONJL zg jlafj ul ygah dlfhq byld unyhh iaj afexuyah, au uxyflxu unh jylxs zg bxfehe g`dlu hfuayh`q iq g afj`h elfly& Unh aehfuauq lb ungu elfly ‟ znlolx`e ih gf afearaexg`, olyslygualf, ly gflunhy flf$sylbau jylxs ‟ yhdgaf hoyhu& Au a o`hgy,nlzhrhy, ungu ONJL‑ gia`auq ul el gfqunafj ihqlfe dafly gouarauah ehshfehe lf una `lfholfuyaixuly&Af g``, ONJL ygahe %5,>37,333 af 9373& Lb ungu, %5 da``alf zg elfguhe iq unh afj`holfuyaixuly& ONJL g`l yhoharhe %983,333 byld gflunhy elfly, gfe %733,333 byld hgon lb uzlelfly&
 
ONJL _shfe Da``alf Guugomafj Ehdloygu
ONJL shfu au dlfhq guugomafj Ehdloygu yxffafj af Nlxh ygoh& ONJL‑ bayu gfeiajjhu ugyjhu zg Yhs& Klnf _syguu .E$_O!, unhf ongaydgf lb unh Nlxh Ixejhu Olddauuhh&_ugyuafj lf _hsuhdihy 98, 9373, _lxun Ogyl`afg uh`hraalf rahzhy zhyh sxddh`he iq geehsaouafj Yhs& _syguu g g najn$maom hy af g onlyx `afh, gqafj nh ‐gssylrhe ia``alf af ehbaoaushfeafj zaunlxu daafj g ihgu&—
Unh ge zhfu lf ul uh`` rluhy ul ‐sx`` unh s`xj lf una lfjgfe egfoh lfoh gfe bly g``— iq klafafj Yhs& _syguu‑ lsslfhfu, Yhsxi`aogf Daom Dx`rgfhq, afna ‐bajnu gjgafu unh iaj shfehy af Zgnafjulf&—
 ONJLshfu %5?>,?73 iylgeoguafj unh lfj$gfe$egfoh ge gfe g holfe slu guugomafjYhs& _syguu&
Unh ge ixq dgeh ONJL unh `gyjhu afehshfehfu jylxs shfeafj dlfhq af Yhs&_syguu‑ ygoh& Gfqlfh dlfaulyafj sl`auaog` shfeafj, nlzhrhy, nge fl zgq lb mflzafj unh yl`hONJL zg s`gqafj af unh _syguu ygoh ihogxh unh jylxs eaef‑u ba`h yhwxayhe eao`lxyh zaun unhBHO& Una bga`xyh ul ba`h g``lzhe ONJL ul `gyjh`q hogsh fluaoh& Hrhf flz, uzl qhgy `guhy, unhOhfuhybly Yhslfarh Sl`auao `au unh O`xi bly Jylzun g unh `gyjhu lxuaeh shfehy af unhygoh&
Af unh hfe, Yhs& _syguu, `lfj unh ehgf lb unh _lxun Ogyl`afg olfjyhalfg` eh`hjgualf, `luehoaarh`q ul Dy& Dx`rgfhq&
 Af geeaualf ul unh ge gjgafu Yhs& _syguu, ONJL gayhe ge guugomafj 73 lunhy Ehdloyguaoafoxdihfu& Au shfu %953,213 iylgeoguafj unh gdh lfj$gfe$egfoh ge gjgafu Yhs& MgunqEgn`mhdshy .E$SG!, gfe %9?>,:53 ul iylgeogu au gjgafu Yhs& Bygfm Mygulra` .E$DE!&
 ONJL g`l shfu %578,9:3 ul iylgeogu gf ge gjgafu Yhs& Ogyl` _nhg$Slyuhy .E$FN!, slafuafjul nhy rluh bly unh uadx`x sgomgjh gfe unh nhg`un ogyh ia``, gfe gqafj ‐aujhu zlyh— ihogxhunh olfjyhzldgf ‐rluhe bly unh Sh`la Nlxh gjhfeg 1?(— lb unh uadh&
Unh ge unhf gmherluhy; ‐Elh nh ih`ahrh zngu zh ih`ahrh<—
 
75
ONJL 9373 Blyd 113, _onhex`h I,
grga`gi`h gu;
78
72
 
 Ae&
 
7:
7>
71
_xgffh D& _ongbhy, _O Lxu Nlxh Ixejhu Ongaydgf Klnf _syguu,
 Gloaguhe Syh
, Flrhdihy 9, 9373&
93
97
 
 Ae&
 
99
 
 Ae&
 

You're Reading a Free Preview

Download