Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brihad bhagavatamrta1

Brihad bhagavatamrta1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 114|Likes:
Published by B Sango

More info:

Published by: B Sango on Jan 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

 
Brihad bhagavatamrta Caitanya Mahaprabhu je želio da se pišu knjige da bi se nastavila sampradaya. Rupa iSanatana su bili neophodni da bi pojasnili filozofiju jer su mnogi smatrali da je Caitanayalud.Ljudska bića ne žele studirati sastre,dok zabava i ples su normalni.Caitanya je preporučio prasadam i ples mnogim ljudima,a Rupi i Sanatani je naredio da odu u Vrndavan i pišu knjige.Oni nisu htjeli napustiti Caitanyu,ali morali su jer im je on dao misiju.Tako je formirana gaudiya vaisnava sampradaya.U protivnom bi bilo samo sahajiya.Ima punoknjiga i vaisnavskih pjesama koje ako se ne shvate na pravilan način,postaju pravi izvor zasahajije.Jer kada se Bog zabavlja,to čini iz nekog razloga i na način koji njemu odgovara ,aliobična duša to ne može shvatiti.Praphupad je rekao da prvo trebamo čitati Bhagavad gitu, aonda Bhagavatam, jer ćemo inače postati sentimentalisti.Osjećaji postoje u bhakti,alizasnivaju se na sastri.Brihad bhagavatamrta je zapravo prva knjiga iz naše sampradaye. U njoj je Sanatan Goswamiobjavio zaključke filozofije gaudiya sampradaye.Svi filozofski zaključci nađeni u Ujvalanilamaniju,Bhakti rasamrita sindhuu i Sandarbhama ,mogu se naći i u ovoj knjizi.Prva riječ knjige je jayati,sva slava.Sva slava Gospodinu,koji se pojavljuje da bi dao ljubav,on je uživaoc raznih sladkoća iuvijek je mlad.On je kaisor gandhi.Uvijek je u dodiru sa mladošću.On je taj koji je vječno mlad.Samo sa imenom osobe ne možemo mnogo shvatiti,dok Krsnino ime znači također i njegovelile i aktivnosti.U materijalnom svijetu ime i karakteristike se razlikuju.Na primjer netkomože biti prosjak,a zove se Laksmi pati.Caitanya se pojavio da bi dao nešto što nije dostupno i što nitko nema u materijalnomsvijetu.On daje premu za Krsnina lotosova stopala.Krsna je inkarnacija najviše milosti.Njegove zabave su vrlo slatke i vrlo duboke.Ta slatkoćane znači slatko već znači ukus.U materijalnom svijetu postoje 6 tipova ukusa,dok uduhovnom postoji 12 tipova.Prema za gospodina vječno postoji u gopijama.Prema uvijek treba dva,asrayu i visayu.Subjekti objekt.Netko tko voli i koga treba voliti.Ljubav koja je u gopijama, to je ljubav u najvišojmanifestaciji.Ta ljubav je realizirana i kušana u formi Caitanye.Krsna želi kušati premu ililjubav koju osjećaju gopije za njega.Jer jedino kada nešto posjeduješ,možeš to i datidrugima.Da bi je ljudi kušali,treba je kušati i sam Krsna.Ako tu premu znaju samogopije,kako će je drugi dobiti.Zato se pojavio gospodin Caitanya.Prije njega nitko nije mogaodobiti premu.Sanatan goswami je sam napisao komentar na Bhagavatamritu koji se zove Dig darsinitika.Vrlo je rijetko da pisac piše komentar na svoje djelo.Ali bez komentara SanatanGoswamija,ne bismo shvatili pravilno filozofiju.Često poruka iza priča ostaje tajna ukolikonema dobrog komentatora.Sri radha govindodevo jayate!On najprije piše mangalacaran za komentar.On odaje poštovanje bhakti devi.Što jekarakteristika bhakti?Bhakti je smisao ljudskog života.Bhakti daje blaženstvo i daje slobodu od vezanosti za materijalne objekte.Čija bhakti je to?Bhakti je lotosovim stoplima Radha ramane.Ta lotosova stopala su velikoutočište bhakti.Bhakti slijedi stopala stanovnika Vraje.Bhakti nema motiva,ona jeneuvjetovana.Ona je jedino za zadovoljstvo gospodina.Bhakti znači služba.Službu čine i sadhake,bhakte početnici,i sidhe,napredni bhakte.1
 
 Neki ljudi propovjedaju da se treba vršiti astakaliya meditacija.To je kada smosavršeni,međutim uvijek trebamo činiti službu i u jednoj i u drugoj formi.Ljudi vraje o kojima govori Sanatana u komentaru,su goswamji i njihovi učenici.Oni pišuknjige.Ako su oni pohlepni da dostignu bhavu, to znači da i mi to tako trebamoslijediti.Služba se vrši, slijedeći stopala stanovnika vraja loke,dakle goswamija.Moramo slijediti proces koji je dat u sastrama.Duhovni put se zasniva na sastri.On se ne bazira na tome da je netko nešto rekao i ne bazira se na autoritetu jedne osobe.Trebamo stogačuti sastru i prakticirati.Rupa goswami kaže da bhakta početnik ima najprije vjeru u spise.Svako ljudsko biće imasradhu u nešto.Ovdje sradha znači vjera u sastru.I tek onda dolazi sadhu sanga i onda bhajankriya počinje.Ako nemamo sradhu nije bhajan kriya već bhojan kriya.To trebamo shvatiti.Na početku sam rekao da ljudi nemaju vjeru u sastru.Sastra je otac po bogu za svih.Svatko trebaslijediti sastru.Ako kažemo da je netko u neznanju, to znači da osoba nema pravilnoznanje.Zato se sastra zove praman,iz čega dolazi prama(dokaz).Ako želimo znati što trebamoznati,a što izbjegavati trebamo znati sastru.Srotrijam brahma nistam,kvalifikacija gurua je da je čuo i da prakticira.Nitko ne može živjeti bez djelovanja.Bez obzira da li znamo sastru ili ne,svatko tko živi i djeluje.Trebamo imati vjeru u sastru ako smo ozbiljni da slijedimo duhovni život.U sastri možemovidjeti što čini Boga sretnim.Trebamo imati želju samo za krsnino zadovoljstvo, ne za svoje i onda će i naše uživanjeautomatski doći.Kada častimo hranu,možemo jesti da uživamo ili da održavamo tijelozdravim,ali u svakom slučaju ćemo uživati.Čitamo puno puta da bhakte pjevaju i uživaju.To uživanje daje više blaženstva nego brahmanrealizacija. Karakteristika bhakti je sadranandavisesatma..Blaženstvo je vrlo kompaktno.U bhakti blaženstvo samo dolazi.Ne želimo ga ,ali će doći, ne možemo ga izbjeći.Tako blaženstvo u službi predanog poštovanja dolazi bez obzira htjeli mi to ili ne. Nekada ljudi napuste bhakti ,ako vide da bhakta prolazi kroz bijede.Neki imaju krivekoncepcije da ako osoba vrši bhakti bijeda neće doći.Oni koji su slabog uma neće krenuti putem bhakti.Kada osoba ima sradhu neće postati devijant ili uznemirena sa nevoljama.U 4 purusarthe, dharma je prva stvar.Religiozni principi bez bhakti nemaju smisla.Dharma postaje uspješna samo sa bhakti.Jarasandha je bio vrlo religijska osoba,nije bioateista,vjerovao je u boga ,davao milostinju,i bio je fina osoba,ali ipak Krsna ga je ubio jer je bio demon,nije imao bhakti.Savršenstvo u dharmi arthi se ne dobiva bez bhakti.Problem je dazapravo rijetko tko želi bhakti.Bhakti je objašnjena u sastri.Tako da se o njoj može čitati i razumjeti je.Bhakti daje rezultate dharme arthe kame i mokse,ali što je ona zapravo?Bhakti se vrši samo izljubavi,preme kao što su pokazali ljudi vraje.Ako osoba vrši bhakti kao što je u vraji,takviljudi idu u gokulu i tamo imaju društvo krsne sina nande maharaja.To će biti opisano udetaljima kasnije.Jayati,znači onaj koji je najslavniji.Zašto je slavan?Osoba je slavna kada vrši dobrobitdrugima.Ima puno bogatih ljudi,i ako koriste svoju snagu samo za svoju slavu nitko ih nesmatra slavnima,i nakon smrti nitko ne misli na njih.Ali oni koji rade za druge,njih sesjećamo.Osobe koje žele ispuniti svoje materijalne želje ,dobiti će sve sa bhakti.Krsna jekamadev,ispunjava svačiju kamu ili želje.Bhakti daje sukha rasi,veliko zadovoljstvo, veće od brahmanande.Krsna zapravo čini dobrobit ljudima.On daje bhakti koja kontrolira gospodina.Ikada osoba dobije bhakti onda može kontrolirati um. Krsna će ispunjavati želje,tako da osobaneće imati više želja.On daje bhakti i onima koji su niskog rođenja.Santan goswami kaže da je Krsna izvor slatkoće.On je vječno mlad.Kaisora je vrijeme kada osoba ima snagu, ljepotu,mladost.2
 
Bhakti je moguće prakticirati samo milošću bhakti i Gospodina.Gospodin je vrlodarežljiv.On se pojavljuje na planeti zemlji,da bi dao ljubav prema svojimstopalima.Pojavljuje se u Mathuri.Netko može reći da on nije došao da dijeli premu,već daubije demone.Glavni cilj Krsne nije bilo ubiti Kamsu i ostale demone,već dati bhakti ljudima.Gospodin daje bhakti onima koji diskriminiraju. koji su misaoni i koji nemaju materijalneželje.Krsna daje premu kroz svoju slatkoću i prelijepe zabave. Nitko ne može imati veću premu od krsne.I zato što je gospodin došao da je dade, ta prema jenjegovom milošču dostupna i drugim ljudima.Krsna razlikuje gopije od drugih.Ne trebamomisliti da su gopije isto kao drugi ljudi,one su odvojene.Krsnina prema je u gopiji i to jevrhovna prema.Ljubav gopija je nitya sidha prema,ona je situirana u gopijma, a ne negdjedrugdje.Ona je u gopijama i onda od tamo dolazi drugima.Ljubav Krsne prema gopijama jenirupadhi neuvjetovana,zato su gopije slavne.Krsna ne može nikada zaboraviti gopije.Krsnaeli shvatiti ljubav koju imaju gopije za njega.Zato se Krsna pojavio ,da bi kušao raspoloženjegopija..Ako netko nije nikada patio od groznice niti ne može shvatiti što je groznica.Krsnamože shvatiti um gopija jedino ako uzme raspoloženje gopija.To je Caitanya mahaprabhu.Prvi dio Brhad bhagavatamrte je odlučivanje tko ima najvišu milost gospodina.Santan Goswami kaže da je prema vrlo rijetka i nepoznata u ovom svijetu.Vaisnave kao,Pandave i Udhava će govoriti o Krsni i o svom odnosu sa Krsnom.Ono što će objasniti u prvom dijelu su bhakte koji mogu primiti gospodinovu milost.Smisao je zapravo objasniti gopi premu,da bi ljudi shvatili što je gopi prema.Među gopijama SrimatiRadharani je najznačajnija.Ljubav gopija nitko ne može niti razumjesti,niti opisati. I zato suone vrlo drage Krsni.Milost vrhovnog gospodina se može dostići jedino milošću onih koji sumu vrlo dragi.Prvo trebamo kontaktirati čiste bhakte i kroz njih možemo kontaktirati vrhovnuosobu.Gospodin se uvijek brine o svojim bhaktama, iako nekada može izgledati da se gospodin ne brine o bhaktama koji su u nevolji.Može nam se činiti da takvi bhakte nisu veliki bhakte.Gospodin nikada ne zaboravlja gopije.Nije da postaje ponekad apsorbiran u neštodrugo.Gospodin uvijek meditira na njih.O tome govori u desetom pjevanju.Krsna kaže da nije moguće da uzvrati gopiji za njezinu ljubav,čak i ako bi živio životni vijek  brahme.On kaže da ne može naći kraj ljubavi gopija.Taj lanac ljubavi vezuje svih u ovome svijetu.Gopije nemaju svojih želja i one čine puno službe za Krsnu.I zato je Krsna zadužen. Brahma je bio zbunjen sa Krsnom.Krsna je dao Putani poziciju majke,a što će tek onda dati brajavasijima.Sanatan goswami kaže da nema nikoga tko može zaista opisati krsnu i gopije.To znači dazapravo nema nikoga tko je zapravo blagoslovljen.Teško je shvatiti poziciju gopije i tko suone zapravo.Iako su gopije vezane sa grihom,domaćinskim životom,one ostaju vezane sa time i služeKrsnu.Čujemo priču o Miri da je sve napustila za Krsnu,ali gopije nisu napustile sve.Krsnanam je dao ovo tijelo,naša dužnost nije da uništimo ovo tijelo,i nije nam ga dao da gaizgladnjujemo,trebamo ga držati sretnim,snažnim i onda služiti.Trebamo imati jaka čula ikoristiti ih za krsnu.To su gopije.Kada je Rama otišao u šumu,Dasarath je napustio tijelo.Alikada se nabrajaju veliki bhakte, nigdje se ne broji Dasarathovo ime.Kakav je on bhakta?On jeumro.To je poanta,gopije nisu umrle,one su sretne,vrše svoje dužnosti.U njihovimaktivnostima ne vidimo ništa specijalno, nema Bhagavatama,mantranja ,a opet trebamoslijediti njihove stope.Udhava je samo milošću gopija shvatio njihovo raspoloženje.Jedinomilošću Caitanye možemo shvatiti njihovu ljubav za Krsnu.Inače nije moguće shvatiti3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->