Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
24Activity
P. 1
Familia dupa Planul lui Dumnezeu

Familia dupa Planul lui Dumnezeu

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 5,944|Likes:
Published by Paul

More info:

Published by: Paul on Jan 10, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
1
FAMILIA DUPĂ PLANUL LUI DUMNEZEU
Studii despre căsătorii şi familii din Biblie
HARM WILTS
(Traducere din limba germană de Ion Petru in 2001) – Titlul original: „Gezin naar Gods plan”În limba germană a fost publicat la editura „CSV”, Hückeswagen, 1988 )
CUPRINSPrefaţăIntroducere
1.Adam şi Eva şi copiii lo2.Lameh şi familia sa3.Noe şi familia sa4.Avraam şi familia sa5.Lot şi familia sa6.Isaac şi familia sa7.Iacov şi familia sa8.Iov şi familia sa9.Amram şi familia sa10.Manoah şi familia sa11.Samson şi căsătoria sa12.Core şi familia sa13.Eli şi familia sa14.Zaharia şi Elisabeta15.Iosif şi Maria16.Familia din Betania17.Soţii Anania şi Safira18.Soţii Aquila şi Priscila
PREFAŢĂ
Această carte a apărut pe baza conferinţelor, pe care am avut misiunea să le ţin pe această temă îndiferite ţări, precum şi prin participarea la conferinţe, care au avut ca subiect această temă.Fără ajutorul soţiei mele credincioase, nu aş fi fost în stare să mă dedic multelor activităţi din ţară şistrăinătate. Pe această cale doresc să îi mulţumesc oficial.Sunt recunoscător lui Dumnezeu că am putut să scriu această carte.O dau ca moştenire copiilor, nepoţilor şi stănepoţilor noştri şi sper să le fie atât lor cât şi altora spre binecuvântare.
Velp, 1986Harm Wilts
 
2
INTRODUCERE
La nunta noastră ni s-au adresat foarte multe urări de fericire. Într-o scrisoare am găsit următoarea propoziţie: „Căsătoria este un act de binecuvântare pe care Dumnezeu l-a instituit şi ni l-a păstrat dinParadis.”După aproape 60 de ani de viaţă de căsătorie şi familie, pot să dau dreptate încă acestei constatări. Şitotuşi am aflat şi eu (şi am observat şi la alţii), că acestă binecuvîntare nu ne cade pur şi simplu în sân şinu ne este garantată. Trăim într-o lume păcătoasă a cărui prinţ este satan. În această societate acţioneazătot felul de forţe asupra vieţii de familie, îndreptându-se asupra naturii noastre păcătoase. Prin aceasta se produce mult necaz, lucru pe care îl putem constata permanent. În practica mea îndelungată ca învăţător înşcoli, în lucrarea de misiune şi evanghelizare, în ţară şi străinătate, am avut ocazia să intru în contact cumulte familii şi am cunoscut multe probleme care le frământă. Bineînţeles am citit şi multe lucrări despreaceasta. În vizitele prin case sau la conferinţe, am avut de răspuns la multe întrebări legate de acestsubiect. Răspunsul la problematica familiei şi a căsătoriei din timpul nostru, trebuie să-l căutăm în Biblie. Nu numai în Noul Testament, chiar şi în Vechiul testament, găsim multe explicaţii în legătură cu aceastătemă. Fireşte, familiile descrise în Biblie, au trăit în alte timpuri şi împrejurări decât noi. Atunci erau alteobiceiuri şi datini. În societatea noastră nu putem aplica, extinde sau prelua toate felurile de comportare şimodelele culturale. De fapt nu toate familiile descrise aici ne servesc ca modele. Biblia este o cartesinceră, atât pentru lucrurile pozitive cât şi pentru cele păcătoase din familie. Cuvântul lui Dumnezeu nesolicită atenţia, de aceea noi putem să aplicăm aici ce ne scrie apostolul Pavel în 1 Corinteni 10. 11:”Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră.”La studiul acestei teme am observat totodată cât de multe învăţături sunt încă actuale în această Carte.Ea se adresează tuturor oamenilor din toate timpurile. Natura umană a rămas aceeaşi ca a primei perechi de oameni, după căderea în păcat. Toţi oamenii auaceleaşi înclinaţii păcătoase, care îi pot conduce la alunecări şi în acest sens satan este încă acelaşi ispititor şi criminal ca la început. El încearcă încă să distrugă tot ce Dumnezeu a intenţionat să fie o binecuvântare pentru om. Şi aceasta în mod deosebit pentru viaţa de căsătorie şi familie. Cititorul va lua cunoştinţă deintenţia acestei cărţi. Ea nu va da explicaţii sistematice privind logodna, căsătoria, sexualitatea şi familiasau educaţia copiilor.Intenţia acestei cărţi este să ne prezinte un număr de familii care ne sunt descrise în Biblie pentruca dinacestea să scoatem învăţături folositoare pentru viaţa de familie a timpului nostru. Apoi vin de la sine îndiscuţie tot felul de puncte de vedere privind viaţa de familie şi de căsătorie.
1.Adam şi Eva şi copiii lor
(Geneza 3 şi 4)
Prima familie care este amintită în Biblie este cea a lui Adam şi Eva. Ei au avut un număr necunoscutde fii şi fiice, dintre care sunt amintiţi trei fii Cain, Abel şi Set.Mai întâi Dumnezeu a creat pământul şi l-a întins ca loc de locuinţă pentru om. Ca o încheiere şicoroană a lucrării Sale, El l-a creat pe Adam. Dumnezeu l-a făcut pe Adam din ţărâna pământului. Apoi i-asuflat suflare de viaţă şi astfel omul a devenit un suflet viu. Dumnezeu l-a aşezat să locuiască într-un locminunat din grădina Eden. El urma să îngrijească şi să păzească această grădină. Dumnezeu i-a datstăpânire peste tot ce a creat. Adam a dat animalelor nume. Astfel el a dat expresie autorităţii pe careDumnezeu i-a dat-o asupra animalelor. El a observat animalele în comportarea lor aşa cum le crease
 
3Dumnezeu ca mascul şi femelă. Atunci a apărut în el sentimentul de singurătate; pentru el însuşi nu segăsea nici un ajutor care să i se potrivească. Dar deja înainte ca Adam să constate această nevoie la elînsuşi, Dumnezeu spusese: „ Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit.”Dumnezeu, Creatorul pusese în inima lui Adam această dorinţă şi El Însuşi voia să o împlinească.După ce El a făcut ca Adam să cadă într-un somn adânc, a luat una din coastele lui, a făcut din ea ofemeie şi a adus-o lui Adam. Ce încântare trebuie să fi umplut sufletul său când a primit din mâna luiDumnezeu această femeie! Este o bucurie care de atunci se repetă în inimile tuturor când ştiu că sunt uniteca perechi prin dragostea lui Dumnezeu.Adam ştia că Dumnezeu o luase pe soţia lui din el. Era întradevăr soţia sa din trupul său. Nu este fărăimportanţă că Dumnezeu a luat lui Adam o coastă. Talmudul iudaic remarcă: Dumnezeu nu a făcut femeiadin capul lui Adam, ca ea să domnească peste el, nici din picioarele lui, ca el să o calce în picioare, ci dincoasta lui, pentru ca el să o iubească. Astfel Adam şi Eva au devenit împreună soţ şi soţie: „Om”.În acesta se ascunde o învăţătură profetică adâncă pe care Pavel o dezvăluie mai târziu. „Bărbaţilor,iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfiinţească după ce acurăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fărăzbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţiinevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urâtvreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntemmădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi cei doi vor fi un singur trup”. (Efeseni 5.25-31).În lumina acestui loc din Scriptură, vedem clar că orice căsătorie trebuie să fie o imagine a relaţieidintre Hristos şi Biserică. Orice gând de poligamie, infidelitate şi divorţ este în contradicţie cu ordinea pecare Dumnezeu a pus-o în creaţie. Asupra acestui lucru vom reveni.Prima pereche trăia într-o armonie desăvârşită. Cei doi nu cunoşteau ruşinea unul faţă de celălalt. Fricade Dumnezeu le era străină, când se bucurau de prezenţa lui Dumnezeu în grădină. Nu exista întrebarea„Cine din cei doi ar avea conducerea?”. Adam putea împărţi cu Eva stăpânirea peste toate lucrurile dingrădină. Ei colaborau desăvârşit. „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l.” (Geneza 1.28).Sarcina de a cultiva grădina Eden şi a o păzi o aveau de îndeplinit împreună. Orice loc al binecuvântării, pe care Dumnezeu l-a dat vreodată omului, este permanent însoţit de responsabilitate. Şi la Adam şi Eva afost valabil acest principiu. Ei nu trebuiau numai să continue dezvoltarea acestei grădini, ci şi să o păzească. Acest lucru putea să se petreacă numai pe drumul ascultării de Dumnezeu, ei nu trebuiau sămănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, în caz contrar ei urmau să moară. Ştim cum i-a reuşit luisatan să o înşele pe Eva şi a condus-o la neascultare. În acest caz ea l-a tras pe soţul ei cu ea. Ei nu au păzitgrădina. Ei nu puteau să o lucreze mai departe, ci au fost izgoniţi din ea. Paradisul a fost pierdut pentru ei pentru totdeauna. Şi cu neascultarea lor ei au adus toată creaţia în teritoriul de sub stăpânirea lui satan, a păcătului şi a morţii.Ce modificări ulterioare a adus însă cu ea această cădere în păcat pentru această pereche de oameni şiapoi cum s-au extins aceste consecinţe asupra întregii omeniri! În locul unei vieţi de bucurie în părtăşie cuDumnezeu, au pătruns printre altele teama şi ruşinea. Când au fost conştienţi de goliciunea lor şi-auconfecţionat haine din frunze de smochin. Dumnezeu le-a înlocuit cu piei de animale. Fără îndoială,aceasta vorbeşte de ispăşire. În felul acesta Dumnezeu voia să facă vizibil prin imaginea unui animalnevinovat sacrificat, că oamenii pot să reziste în faţa Lui numai pe baza morţii unui înlocuitor. În Paradis,munca fusese o binecuvântare plină de bucurie. Pământul în afara grădinii rodea acum spini şi pălămidă.Adam trebuia acum să-l lucreze anevoios, plin de trudă şi să-şi mănânce pâinea cu sudoare. Tot ceea ce aconcurat la căderea în păcat a fost tras la răspundere de Dumnezeu. Fiecare şi-a primit propriacondamnare: satan, şarpele, Eva şi Adam.Vedem de asemenea că în relaţiile dintre aceşti doi soţi au intervenit modificări mari. Aşa cum ştim în1 Timotei 2.13 şi 1 Corinteni 11.8,9, poziţia bărbatului şi a femeii este redată, precizându-se că Adam

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihoc Alina liked this
Jacky Russel liked this
nicolle_nic liked this
nickname777333 liked this
genuis liked this
George Uba liked this
IleanaOprea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->