Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Devianta_scolara

Devianta_scolara

Ratings:

4.6

(25)
|Views: 4,320 |Likes:
Published by cipilica

More info:

Published by: cipilica on Jan 10, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
CUPRINS
PROGRAMA ANALITICĂ....................................................................................................................2PARTEA I...............................................................................................................................................4DEVIANłA ŞCOLARĂ – PROBLEMATICĂ ŞI CONłINUT............................................................41. Comportamentul deviant – conŃinut şi semnificaŃie........................................................................42. Normal şi patologic în definirea devianŃei.....................................................................................103. Efectele democratizării educaŃiei asupra dinamicii fenomenului devianŃei..................................134. Specificul devianŃei şcolare...........................................................................................................16PARTEA a II-a......................................................................................................................................19CAUZE ŞI FORME DE MANIFESTARE A DEVIANłEI ŞCOLARE..............................................195. Cauzele devianŃei şcolare raportate la mediul familial..................................................................196. Erori in socializarea primara si efectele asupra adaptarii scolare..................................................237. Inadaptarea şcolară........................................................................................................................278. Grupul informal si devianŃa şcolara...............................................................................................339. Cauze ale devianŃei şcolare raportate la personalitatea elevilor....................................................3610. Forme de manifestare a devianŃei şcolare....................................................................................40PARTEA a III-a.....................................................................................................................................46MODALITĂłI DE PREVENłIE ŞI INTERVENłIE ÎN DEVIANłA ŞCOLARĂ...........................4611. DificultăŃi în diminuarea devianŃei şcolare..................................................................................4612. PrevenŃia primară în cazul devianŃei şcolare...............................................................................5013. PrevenŃia secundară în cazul devianŃei şcolare...........................................................................5414. PrevenŃia terŃiară (intervenŃia).....................................................................................................58ANEXE..................................................................................................................................................63TEMATICA LUCRĂRILOR DE CURS..............................................................................................67BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.............................................................................................................69BIBLIOGRAFIE OPłIONALĂ............................................................................................................70
 
 2
 
PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina:
DevianŃa şcolară
Titular disciplină.
David Eugen
 Grad didactic:
ConferenŃiar
 Facultatea de:
Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei
 Universitatea:
Spiru Haret 
 Catedra:
Psihologie
 
Număr de ore:
 Semestrul I Semestrul II Semestrul IIIC S LP FE Nr. CR C S LP FE Nr. CR C S LP FE Nr. CR 2 1 - E 7 - - - - - - - - - -
Obiective:
Familiarizarea masteranzilor cu conceptul de devianŃă şcolară ca specie a comportamentuluideviant;
ÎnŃelegerea cauzalităŃii devianŃei şcolare din perspectivă sociologică, psihologică, culturologicăşi pedagogică;
Angajarea studenŃilor în realizarea unor demersuri pe linia prevenirii şi diminuăriicomportamentelor deviante.
ConŃinut:
1. Actualitatea problemei devianŃei şcolare.2. Normal şi patologic în definirea devianŃei.3. Efectele democratizării educaŃiei asupra dinamicii fenomenului devianŃei.4. DevianŃa şcolară şi mediul familial.5. Erori în specializarea primară şi efectele asupra adaptării şcolare.6. Inadaptarea şcolară.7. Grupul informal şi devianŃa şcolară.
 
 38. Cauze ale devianŃei şcolare raportate la personalitatea elevilor.9. Forme legate de conduita deviantă în şcoală.10. Forme de manifestare a devianŃei în afara mediului şcolar.11. DificultăŃi în diminuarea devianŃei şcolare.12. PrevenŃia primară în cazul devianŃei şcolare.13. PrevenŃia secundară în cazul devianŃei şcolare.14. PrevenŃia terŃiară sau intervenŃia.
Seminarii
Comportamentul deviant – genul proxim al devianŃei şcolare.
Relativitatea şi universalitatea devianŃei.
FuncŃii şi disfuncŃii sociale ale devianŃei.
Efectele socializării primare incorecte asupra adaptării şcolare.
Rolul personalităŃii profesorului în dinamica devianŃei şcolare.
RelaŃia profesor-elev, cauză a comportamentelor perturbatoare sau factor inhibitor al devianŃeişcolare.
SituaŃiile şcolare şi mecanismele de apărare ale elevilor.

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aura Mateiu liked this
Florentina Radu liked this
Stefan Bejan liked this
Nicoleta Campean liked this
Vitalie Iurcenco liked this
Narcis Tabarasi liked this
Denisa Arhip liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->