Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managmentul Proiectelor de Constructii

Managmentul Proiectelor de Constructii

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by laszi

More info:

Published by: laszi on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
MANAGEMENTULPROIECTELORDECONSTRUCTIICap.1-Problemegenerale
CAP.1PROBLEMEGENERALEPRIVINDCONSTRUCTIILESIMANAGEMENTULPROIECTELORDECONSTRUCTII.
Managementulproiecteloreste
0
ramuraspecializataamanagementuluiaparutaInanii1950pentrucoordonareasicontrolulactivitatilorcomplexedinindustriamodems.ManagementulproiectelorpresupunefixareaunorpunctedereperInraportcucaresevorstabililiniiledirectoaredeurmat,observareaprogresuluiInrealizarealucrarilorsicorectareaexecuiieiproiectelorinfunctiedediferentele.Managementulproiectelorcuprindeprocesedecizionalelogice~iprogresive,
0
organizareadecvata,managementfinanciar
si
comercialeficace,acorda
0
atentiedeosebitaintocrniriidocumentelorsisarciniloradministrative~iaplicametodesitehnicidemanagementtraditionaleadaptatecorespunzator.ManagementulproiecteiordeconstructiiconstaInplanificarea,organizareacoordonarea
si
controlulproiectului,delaincepereapanalaterminareaacestuia,cuscopuldearealizacerinteleclientuluiprivindproducereaunuiobiectivviabildinpunctdevederefunctionalsifinanciar,curespectareastandardelordecalitate,acosturilorsitermeneledeexecutieconvenite.Inconstructii,managementulproiectelorainceputsafieutilizatabiainurmacu20-30deani,dardezvoltareasaInacestdomeniuafostfoarterapida,deoarececorespundemultmaibinenecesitatiloracesteiramuri.DesiaaparutinS.U.A.,managementulproiectelorafostpreluatrapidsiInEuropa,primeleincercaridestandardizareapracticilorIndomeniudatanddin1979siapartinandunuiinstitutdinMareaBritanie-TheCharteredinstituteofBuilding.Acestaadevenitinprezent,alaturidealteorganizatii,cumarfiInstitutulpentruManagementulProiectelor(TheProjectManagementInstitute),unorganismcarecertificaatatmanageriideproiect,catsiprogrameledeinstruireIndomeniudinintreagalume.Deasemenea,laniveleuropean,s-auelaboratproceduriprivindcalitateaIndomeniulmanagementuluiproiectelor,proceduriprivindcalitateaIndomeniulmanagementuluiproiecteior,proceduriinscriseInstandardeleOrganizatieiInternationaledeStandardizare(I.S.O.)Productiadeconstructiiprezintadeosebirimajorefatadeproductiaindustrialadernasa.Deaceea,suntnecesaremetodemanagerialespecifice.ManagementulproiectelordeconstructiiafostlainceputunprocesInmareparteintuitiv~irudimentar,ajutatdeutileledarinadecvatelegraficeGantt.De-alungulaniloraufostcreatesiaplicatenoiprincipiisimetodemanagementalcosturilor,timpului,resurselor~ifinantelorproiectelor,caretrateazaprocesuldeconstructiicasistemunitar.Managementulproiectelordeconstructiiincepecuinitiereaconstructiei,aceastaetapaseelaboreazabugetulsigraficulgeneralderealizareaconstructiei.Prinacesteasestabilescobiectivelereferitoarelacostsitimp.Dupaincepereaproiectului,suntutilizatesistemedemonitorizareprincaresemascaralaintervaleregulatecosturileefectivesicantitatiledelucrarirealizat.Sistemulderaportareoferainforrnatiiprivindevolutialucrarilorfatadeprogramstabilitinitial.Aceastapermitesesizareaabaterilor~iluareaunordeciziicorectivecasirealizareaunorpreviziuniprivindcosturilesitermeneledeexecutieviitoarenecesarepentruterminarealucrarilor.Larealizareaunuiproiectdeconstructiiparticipamaimulteorganizatiidiferite:beneficiar,organismefinantatoare,autoritateapublica,constructor,proiectant,consultanti,furnizoridematerialesiechipamente,etc.ceeaceimpunesporireaponderiiactivitatilordecoordonaresireglareatuturorintrarilornecesare.Astfelmanageruldeproiecttrebuiesalucreze,Inmodpredominant,cu
 
MANAGEMENTULPROIECTELORDECONSTRUCTIICap.1-Problemegenerale
persoanedinalteorganizatiidecatceadincarefaceparte.inasemeneacircumstante,autoritateasaesteconferitaprintermenicontractuali~iestemaiputindirectadecataunuimanagerobisnuit.Managementulproiecteloresterealizat,incelemaimultecazuri,decatrepersonalapartinandunororganizatiidiferitecarecolaboreazastranspentruarealizadiverseleobiective,adeseacontradictorii,alepartilorimplicate.Responsabilitateapentruexercitareamanagementuluiproiectelorrevine,asacums-aprecizat,unororganizatiidiferite,Infunctiedepreferintele~icornpetentelec1ientuluisinaturaaranjamentuluicontractualdintreparti.Indiferentdacamanagementulproiecteloresteexercitatdeclient,proiectant,constructorsaudecatre
0
organizatieindependentaspecializata,procedurilemanagerialepertinentesuntInmareaceleasi.Managementulproiectelordeconstructiisepreocupasidemanagementulresurselornecesare,casidemanagementulfinanciaralproiectului.Resurselesuntreprezentatedemateriale,fortadernunca,utilaje~isubantreprenori.ManagementulresurseloresteunprocescareconstaInestimarea,programareasiasigurarearesurselornecesare,casiInnivelareacereriideresurse'incazurile'incareacestlucruestenecesarsiposibil.Managementulfinanciarpresupuneresponsabilitateamanageruluideproiectpentrufluxuldenumerargenerat,necesarullunardeplati,programulincasarilordelaclient,previziunialedisponibiluluidenumerar,efectuareadeplaticatrefumizorisisubcontractanti.DupaterminareaexecutieiIucrarilor,managementulproiectelorconstainevaluareaniveluluisimoduluiIncareaufostatinseobiectivele.Documenteleproiectului,impreunacuraportulfinaldeevaluare,searhiveazapentruaservicabazadeinformarepentrurealizareaInconditiimaibuneaunorproiecteviitoare.
1.1
Particularitatile
procesuluide
productie
~i
ale
productiei
de
constructii
Inrreagaactivitate'inconstructiiesteinfluentataputernicdeactiuneaparticularitatilorprocesuluideproductie.Dintreacestearnentionarnurrnatoarele:
A)Procesuldeproductjeestemobiljarproduselefinite(objecteledeconstructii)suntfixe(legatedesol)
Solulservestecafundatie'inmareamajoritateaobiectelorde
constructii,
Inunelesituatiisolulconstituieparteintegrantaaconstructiei(tunele,canale,drumuri,amenajariportuare,etc.)faptcefacecaobiecteledeconstructiesaseconsumepeloculpecareaufostrealizate.Deaceeafactoriiprocesuluideproductie(fortadernunca,sculele,uneltelesiutilajele,etc.)sedeplaseazadelaunlocdemuncalaaltul,delaunamplasamentlaaltul,saudela
0
localitatelaalta.Spredeosebireinindustrie,deregula,produselecesefabricasegasesc'inrniscare,iarmijloaceledernuncaramanstabile.Inindustrietoateproduseleobtinuteseconsumainaltlocdecatcelincareaufostproduse.Mobilitateaprocesuluideproductieimpunerefacereaorganizariisantieruluipentrufiecarenouamplasament(inindustrieunmodelorganizatoricbunpoatefifolositzecideani).ParticularitateairnpiedicaperfectionareaactivitatiidemecanizaresiInspecial,automatizarea
executieilucrarilor.
Mobilitateaprocesuluideproductiedirninueazagraduldefolosireautilajelor,forteidernunca,maresteduratadeexecutiesisporestecosturilede
productie,
2
 
MANAGEMENTULPROIECTELORDECONSTRUCTIICap.1-Problemegenerale
Reducereainfluenteinegativeaacesteiparticularitatipoatefiasigurataprtncrestereagraduluideindustrializarealucrarilordeconstructii.
B)Procesuldeproductiedinconstructiisedesfasoara,'ingeneralsubcerulliber.
Atatactivitateamuncitorilor,catsimajoritateaproceselordeprcductiesuntinfluentatedefactorinaturalica:temperatura,umiditate,curentideaersilumina.Acestiapotincetinisauchiarstopadesfasurareaproceselorde
rnunca.
Factoriinaturaliimpununcaractersezonieralactivitatiideconstructii(intre15noiembriesi15martieactivitateaestemultdiminuatasauchiarintreruptalamajoritateaagentiloreconomici).Aceastaparticularitateinfluenteazanegativvolumulproductiei,graduldefolosireautilajelorduratadeexecutie,calitatealucrarilor~idecicosturile.Atenuareainfluenteloracesteiparticularitatiserealizeazaprindiminuareaponderiiproceselorumedepesantier(acarerdesfasurarenuesteposibilapetimpfriguros),folosireaunoraditivipentruproceseleumedecenupotfiinlocuite(intimpulfriguros),sauprotejarealorterrnica,esalonarealucrarilorinasafelincatiarnasaselucrezedoarInspatiiinchise,etc.
C)DuratacicIuluideproductieesterelativmareratadeindustrie.
Caurmareaactiuniiparticularitatilorprezentate,avolumuluimaredelucraripentrufiecareobiectsiaintreprinderilorpentrudesfasurareaproceselornaturale,cicluldeproductiedinconstructiiare,Ingeneral,
0
duratamare(lunisauchiarani).Inaceastasituatieseinregistreaza
0
imobilizaredevalori(materiale~iproductieneterrninata)maimaredecatInindustrie,faptcemarestecosturile.Diminuareainfluenteinegativeaacesteiparticularitatisepoaterealizapeseamacresteriigraduluideindustrializare.
D)Diversitateamarealucrarilordeconstructii.
Aceastaparticularitateestedatadevarietateafoartemareaobiectelordeconstructii,pede
0
parte,sideconditiileIncareacesteaseexecuta,pedealtaparte.Deaceea,intuitiasiexperientanusuntsufieientepentruarezolvaproblemelecurentealeconduceriisiorganizariiexecutieilucrarilor.Acestneajunspoatefiatenuatprinfolosireaunormodelemodernedeconduceresiorganizare(Inspecialmodelealecercetariioperationale).
D)Complexitateamareaprocesuluideproductie.
Particularitateamareesteimpusadevolumelefoartemarieonstruitecaresolicitavolumelafeldemaridemateriale,manopera~iore
functionare-utilaj,
inactivitateacurentaseopereazaeupeste40000dearticolededevizsaupeste10000deartieolededevizeomasate,aproximativ150000desorto-tipo-dimensiunidemateriale,150demeserii~ipeste200c1asedeutilaje.SiaceastaparticularitatecornplicaactivitateadeeondueeresiorganizarepentrucareseapeleazadineeIncemaimultlatehnicadecalculdeultimaora,euperforrnanteridicatesiunsoftdeosebitdeperformant.
E)Duratadeviataaobiectelordeconstructiiestefoartemare.
DeoareceobiecteledeconstructiiserealizeazadinmaterialerezistenteIntimp,eleau
0
duratamaredefolosinta.Aceastafacecauzuramoralaaconstructieisaactionezemultmaifrecvent
~i
maiintensdec
at
labunurileindustrialecareau
0
duratadeviatade5panala30deorimairedusa.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->