Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Paul Tudor Jones "Perfect Failure" Commencement Address to Graduating Class of the Buckley School

Paul Tudor Jones "Perfect Failure" Commencement Address to Graduating Class of the Buckley School

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by Rick LaMartina

More info:

Published by: Rick LaMartina on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
PI\GIER GFOAY\IEKCCIMEICIMR FBB\IUU RK D\FBYFROMD EAFUU KGRHI LYENAI_ UEHKKAJymi 60! <00?Thim O tfu funib rk dowi rhi ekccimeicimr fbb|iuu rk fd|fbyfromd eafuu kg ?rh d|fbi|u! O jycpib fr rhi ehfmei- _ky uii! Ohfwi gky| riimfdi|u kg c ktm fmb O giia aoni rhou ou rhi pkomr omc aogi thim O fc uyppkuib rk riaa rhic ukcirhomd p|kgkymb- Ukrhfmn ky Lyenai ekccymor gk| dowomd ci rhou kppk|rymor- Or|oib rhou upiieh kyr km rhic afur modhr fmb fc hfpp rk |ipk|r rhfrmkmi kg rhic giaa fuaiip ymroa O tfu rh|ii vyf|ri|u bkmi-Thim ekcpkuomd rhou ciuufdi O uif|ehib c cick| gk| cufci ixpi|oimei lfen om 6?7? thim O tfu uorromd |odhr thi|i kyf|i- O |ifaozib rhfr O ekyab hf|ba |icicli| kmi uomdai upifni|g|kc c jymok| hodh k| hodh uehkka bfu- Mkt rhfr ekyab li cfdi- O‟c kab imkydh mkt rhfr ukci bfu O efm‟r |icicli| hkt kabO fc- Lyr or ekyab fauk hfwi liim f uodm kg rhi rociu- \icicli|! Otfu pf|r kg rhi urybimr |iliaaokm! fmb ti bob mkr aourim rk fmrhomdrhfr ukcikmi kwi| 50 ufob liefyui rhi ti|i jyur rkk eayiaiuu- K|uk ti rhkydhr-Fmtf! fu O ufr rhi|i ekmuobi|omd rhou upiieh gy|rhi|! Ouybbima hfb f gafuhlfen kg rhi kmi upifni| thk O feryfaa bob|icicli| g|kc kyrhgya bfu- Hi tfu f Uhfniupif|ifm ferk| thkefci rk ky| uehkka rk ixrka rhi wo|ryiu kg Uhfniupif|i- Hi urf|ribkyr l riaaomd yu rhfr Uhfniupif|i tfu mkr flkyr pkir| k| |kcfmeik| akwi! lyr omurifb! tfu faa flkyr lfrrai! fmb godhromd fmb bifrhfmb tf|- Rhim hi pyaaib kyr f hydi utk|b thoeh hi lidfm tfwomdkwi| rhi rkp kg hou hifb fu hi biue|olib wf|okyu lakkb ekmgaoerurhfr ti|i faa pf|r fmb pf|eia kg Uhfniupif|i‟u pafu- Mkt liomd f69#if| kab riurkuri|kmi afbim urybimr fr fm faa lku uehkka! Orhkydhr rhou tfu p|irr ekka- O |icicli| rhomnomd! ‑_if! rhou dydiru or- Gk|dir flkyr rhi biip cifmomd fmb ciuufdiu om rhi tk|bu!air‟u rfan flkyr thk‟u dirromd rhi lafbi-–Fu ky efm uii! O hfwi f uocoaf| utk|b thoeh O fc dkomd rkurkp tfwomd kwi| c hifb mkt! liefyui F/ O rhomn ky f|ipi|cfmimra uef||ib! fmb L/ rhi hifbcfuri| akknu aoni hi ou flkyrrk rfenai ci fmb E/ ukci kg ky! O efm riaa! f|i tf rkk ixeoribflkyr rhou utk|b! fmb ky‟|i uef|omd ci f aorrai-O‟c hi|i torh ky kymd cim rkbf liefyui ky| pf|imrutfmrib ci rk upifn rk ky flkyr ui|woei‒rhfr ou! ui|womd krhi|ufmb dowomd lfen rk rhi l|kfbi| ekccymor gk| rhi laiuuomdu rhfrky hfwi |ieiowib om ky| aogi- Lyr rhfr ou f upiieh gk| f afri| rociom ky| aogi- Bkm‟r dir ci t|kmd! ui|womd krhi|u ou |ifaa! |ifaaocpk|rfmr- Or r|ya ou rhi uie|ir rk hfppomiuu om aogi- O utif| rk Dkb-Ckmi tkm‟r bk or- Gfci tkm‟r bk or- Mk| toaa uix! b|ydu!hkci|ymu k| hodh fehoiwicimr- Lyr mkt O fc dirromd p|ifeh-Rkbf! O tfmr rk rfan rk ky flkyr rhi bo|roiur tk|b rhfr fmkg ky ?rh d|fbi|u nmkt- Or‟u f tk|b rhfr ou uk ri||olai rhfr ky|pf|imru tkm‟r rfan flkyr or> ky| rifehi|u tkm‟r rfan flkyr or> fmbky ei|rfoma bkm‟r iwi| tfmr rk btiaa km or- Lyr rhou ou fp|ipf|frk| uehkka! fmb ky miib rk li p|ipf|ib rk bifa torh rhouphimkcimkm liefyui ky toaa ixpi|oimei or- Rhfr ou f dyf|fmrii-Iwi| uomdai kmi kg ky toaa ixpi|oimei or mkr kmei lyr cyaropairociu! fmb iwi| fbyar om rhou |kkc hfu hfb rk bifa torh rhou om orucfm gk|cu fmb cfmogiurfrokmu- Or‟u rhi ‑G– tk|b-GFOAY\I- Gfoay|i rhfr ou uk ck|rogomd fmb uk biwfurfromdrhfr or cfniu ky r| rk liekci omwouolai- Or cfniu ky tfmr rkhobi ky| gfei! ky| ukya! ky| liomd g|kc iwi|kmi iaui liefyuikg rhi uhfci- R|yur ci! lku‒og ky hfwim‟r fa|ifb rfurib rhfr!ky toaa- O fc uy|i ckur kg ky hi|i fa|ifb hfwi- FMB OR OU
 
HF\B- O nmkt rhou go|urhfmb! lyr O fauk nmkt rhfr gfoay|i tfu fni iaicimr rk c aogi‟u jky|mi-C go|ur |ifa gfoay|i tfu om 6?77 om rhi 7rh d|fbi- O pafib kmky| lfunirlfaa rifc! fmb O tfu rhi ucfaaiur fmb kymdiur nob km rhirifc- Or tfu rhi afur dfci kg rhi uifukm fmb O tfu rhi kma pafi|km rhi uvyfb rhfr hfb mkr uek|ib f pkomr faa uifukm- Uk om rhiuiekmb hfag rhi ekfeh bo|ierib faa rhi nobu rk rh|kt ci rhi lfaathim O timr om! fmb gk| ci rk uhkkr uk rhfr O tkyab uek|i- Rhip|klaic tfu rhfr Ekfeh Eaf|n ufob or akyb imkydh rhfr iwi|pi|ukm om rhi urfmbu ekyab hif| or fu tiaa fu iwi| cicli| kg rhikppkuomd rifc- Dkomd omrk rhi gky|rh vyf|ri|! ky| rifc tfu tiaafhifb! Ekfeh Eaf|n omui|rib ci fmb rhyu! lidfm rhi tk|ur iodhrcomyriu kg c aogi yp ymroa rhfr pkomr- Iwi| roci O dkr rhi lfaa! rhiimro|i krhi| rifc tkyab |yuh rktf|bu ci! fmb km rkp kg rhfr! rhfrfgri|mkkm O tfu rhi d|ifriur l|oen afi| rhi tk|ab hfb iwi| uiim-Rhi dfci imbib- O hfb couuib gowi uhkru! fmb rhi krhi| rifci|yprib om jyloafrokm rhfr O hfb mkr uek|ib- O |fm kyr kg rhi dc fugfur fu O ekyab kma rk lycp omrk rtk kg rhi kppkuomd rifc‟upafi|u thk p|keiibib rk afydh fmb rifui fmb |oboeyai ci- O e|oibfmb hob om rhi lfrh|kkc- Tiaa! rhfr pfuuib! fmb O nipr r|omd rifcupk|ru! lyr O tfu jyur rkk ucfaa rk |ifaa ekcpiri- Uk om rhi 60rhd|fbi! O rkkn yp lkxomd thi|i uybbima iwi|kmi tfu c uozi fmbtiodhr- O mif|a tkm rhi Cicphou Dkabim Dakwiu c uimok| if|om hodh uehkka fmb bob tom rhi ekaaidofri ehfcpokmuhop thim O tfu6?- Urfmbomd om rhi cobbai kg rhfr |omd fmb dirromd rhfr r|kph! Ouroaa |icicli| akknomd f|kymb gk| rhkui rtk aorrai nobu thk hfb |ymci omrk rhfr lfrh|kkc lfen om rhi 7rh d|fbi! liefyui O tfu dkomd rknmken rhio| lakenu kgg- Rhfr‟u kmi p|klaic torh gfoay|i- Or efmurf torh ky gk| f wi| akmd roci-Rhi mixr roci rhi b|fdkm kg gfoay|i |if|ib hou yda hifb tfuom 6?48- O tfu tk|nomd om Mit K|aifmu gk| kmi kg rhi d|ifriurekrrkm r|fbi|u kg faa roci! Iao Ryaaou- Mkt! Mit K|aifmu ou fmymliaoiwflai eor- Or hfu rhi Ur|ftli|| Giurowfa! rhi Jfzz Giurowfa!rhi Uydf| Lkta! Cf|bo D|fu! fmb jyur flkyr iwi| krhi| ixeyui gk|f pf|r rhfr ky efm iwi| ocfdomi- Hien! om rhfr rktm! tfnomd yptfu fm ixeyui rk pf|r- O tfu uroaa p|irr g|iuh kyr kg ekaaidi! fmbc cimrfaor! ymgk|rymfria! tfu uroaa go|ca uir km g|fri|mor |kt-Or tfu f G|obf ck|momd om Jymi! fmb O hfb liim kyr aori|faa faamodhr torh f lymeh kg c g|oimbu- C jkl tfu rk cfm rhi phkmi faabf by|omd r|fbomd hky|u fmb efaa ekrrkm p|oeiu vykriu g|kc Mit_k|n omrk C|- Ryaaou‟ kggoei- F|kymb mkkm! rhomdu dkr vyoir km rhiMit _k|n gakk|! fmb O dkr kwi|a b|ktu- Rhi mixr rhomd O|icicli| tfu f |yai| p|omd c ehom kgg c ehiur! fmb C|- Ryaaouefaaomd rk ci! ‑Pfya- Pfya-– C iiu gayrri|ib kpimib fmb fu Oefci rk c uimuiu! hi ufob rk ci! ‑Ukm! ky f|i go|ib-– O‟b miwi|liim uk uhkenib k| hy|r om c aogi- O aori|faa rhkydhr O tfu dkomdrk boi gk| O hfb jyur liim ufenib l fm oekmoe gody|i om c lyuomiuu-C uhfci ry|mib omrk fmdi|- O tfu mkr fmd| fr C|- Ryaaou gk|hi tfu |odhr- O tfu fmd| fr cuiag- Lyr O nmit O tfu mkr fgfoay|i! fmb O utk|i rhfr O tfu dkomd rk p|kwi rk cuiag rhfr O ekyabli f uyeeiuu- O efaaib f g|oimb fmb uiey|ib f jkl km rhi gakk| kg rhiMit _k|n Ekrrkm Ixehfmdi fmb ckwib rk rhi Eor- Rkbf! O toaapyr c tk|n irhoe yp fdfomur fmlkb‟u km Tfaa Ur|iir- Gfoay|itoaa dowi ky f rfrrkk rhfr toaa urf torh ky ky| thkai aogi! fmbukcirociu or‟u f |ifaa dkkb rhomd- Kmi krhi| uobi mkri! rk rhoubf! O‟wi miwi| rkab c pf|imru rhfr O dkr go|ib- O rkab rhic O jyurtfmrib rk r| ukcirhomd boggi|imr- Uhfci efm li f aogirociekcpfmokm gk| thoeh ky lirri| p|ipf|i ky|uiag-Mkt! rhi|i f|i rtk rpiu kg gfoay|i ky toaa ixpi|oimei omaogi- Rhi go|ur rpi ou thfr O jyur biue|olib fmb ekciu g|kc rhomdu
 
ky efm ekmr|ka- Rhfr ou rhi tk|ur nomb- Lyr rhi|i ou fmkrhi| gk|ckg gfoay|i rhfr toaa li ivyfaa biwfurfromd rk ky! fmb rhfr ou rhinomb likmb ky| ekmr|ka- Rhou hfppimib rk ci om 6?8<- O hfb cirf wi| akwia kymd Hf|wf|b urybimr g|kc Ekmmieroeyr! bfrib hi|gk| rtk if|u rhim funib hi| rk cf|| ci |odhr fgri| uhi d|fbyfribg|kc ekaaidi- Ti uir f bfri> ti uimr kyr rhi omworfrokmu> fmb faatfu gfmrfuroe ymroa kmi ckmrh ligk|i rhi tibbomd thim hi| gfrhi|efaaib ci- Hi ufob! ‑Pfya! c bfydhri| ufr ci bktm rhoufgri|mkkm! fmb uhi bkium‟r nmkt hkt rk riaa ky rhou! lyr uhi ou|ifaa ymhfpp fmb rhomnu or‟u roci gk| ky rtk rk rfni f l|ifn-–Fr go|ur O rhkydhr hi tfu jknomd liefyui hi tfu f wi| gymm dy-Rhim hi ufob! ‑Mk! uhi ou ui|okyu flkyr rhou-– O rhkydhr rk cuiag!‑Kh! c Dkb! O fc liomd bycpib fr rhi farf|-– O‟c g|kcRimmiuuii- Dirromd bycpib fr rhi farf| tfu rhi uyp|ici ukeofaiclf||fuucimr kg rhfr roci- Or tfu f lod bifa- Thim faa c gfcoafmb g|oimbu gkymb kyr! rhi ti|i |ifb rk |i#urf|r rhi Eowoa Tf| kmrhi upkr- O hfb rk |icomb rhic rhfr rhi afur Eowoa Tf| bobm‟r dk uktiaa gk| ky| uobi! fmb O bobm‟r aoni ky| ehfmeiu om f |icfreh- Rhi|ifaor tfu rhfr O tfu f <7#if| kab nmyenaihifb! fmb uomei faa cg|oimbu ti|i dirromd cf||oib! O nomb kg giar or tfu roci gk| ci rk bkrhi ufci rhomd- Fmb rhfr tfu rhi tk|ur |ifukm om rhi tk|ab rk dircf||oib- O feryfaa rhomn uhi ymbi|urkkb rhfr fmb rk f ei|rfomixrimr upf|ib ci thfr tkyab hfwi liim f wi| rkydh cf||ofdi-Omurifb! O‟wi hfb fm ome|ibolai cf||ofdi gk| rtimr if|u rk ftkmbi|gya togi! fmb ti hfwi gky| nobu rhfr O akwi ck|i rhfmfmrhomd km If|rh- Ukci rhomdu hfppim rk ky rhfr fr rhi roci toaacfni ky giia aoni rhi tk|ab ou ekcomd rk fm imb! lyr om feryfaor!rhi|i ou f wi| dkkb |ifukm gk| or- _ky jyur efm‟r uii or fmb bkm‟rnmkt or- Thim kmi bkk| eakuiu! fmkrhi| toaa kpim! lyr urfmbomd omrhfr hfaatf efm li hiaa- _ky jyur hfwi rk pi|uiwi|i- Vyori kgrimrhfr b|fdkm kg gfoay|i ou |ifaa ehfuomd ky kgg rhi t|kmd |kfb fmbkm rk rhi |odhr kmi-L mkt ky f|i rhomnomd! hkt cyeh akmdi| ou rhou akui|dkomd rk niip km rfanomd- C nobu f|i faa riimfdi|u! fmb thimiwi|O‟c riaaomd rhic ukcirhomd O rhomn ou ocpk|rfmr! rhi kgrim tkmbi|rhi ufci rhomd- Lyr rhi cfom pkomr O tfmr ky rk rfni ftf rkbfou rhfr ukci kg ky| d|ifriur uyeeiuuiu f|i dkomd rk li rhi ehoab|imkg gfoay|i- Rhou rkyehiu ypkm rhi k|odomfa |ifukm O tfu omworibhi|i rkbf- Om 6?87! O fbkprib f eafuu kg Libgk|b Urywiufmr 7rhd|fbi|u fmb p|kcouib rhic og rhi d|fbyfrib g|kc hodh uehkka! Otkyab pf gk| rhio| ekaaidi- Gk| rhkui kg ky thk bkm‟r nmkt!Lib#Ury ou kmi kg Mit _k|n Eor‟u rkydhiur miodhlk|hkkbu- Iwimrhi |fru f|i uef|ib rk dk rhi|i fr modhr- Urfrouroefaa flkyr 8) kgrhi eafuu O fbkprib tkyab d|fbyfri g|kc hodh uehkka! uk comri|wimrokm tfu biuodmib rk dir rhic faa omrk ekaaidi- Gk| rhi mixruox if|u! O bob iwi|rhomd O ekyab gk| rhic- O upimr flkyr "9!000fmmyfaa pi| urybimr rfnomd rhic km uno r|opu! rfnomd rhic rkFg|oef! rfnomd rhic rk c hkci om Wo|domof km rhi tiinimbu!hfwomd |ipk|r ef|b modhr! ho|omd f ekymuiak| rk hiap ekk|bomfrifgri|mkkm feroworoiu fmb bkomd c hif|rgiar liur rk dir rhic |ifbgk| ekaaidi- Uox if|u afri|! f |iuif|ehi| g|kc Hf|wf|b ekmrferibci fmb funib og hi ekyab uryb c nobu fu pf|r kg fm kwi|faafuuiuucimr kg thfr rhim tfu efaaib rhi ‑O Hfwi f B|ifc–P|kd|fc- O ufob uy|i- Hi efci lfen rk ci f git ckmrhu afri|fmb uhf|ib ukci |ifaa boury|lomd urfrouroeu- 87 nobu rhfr O hfbpky|ib c hif|r fmb ukya omrk gk| uox if|u ti|i urfrouroefaa mkboggi|imr rhfm nobu g|kc f mif|l uehkka rhfr bob mkr hfwi rhiui|woeiu ky| fgri|uehkka p|kd|fc p|kwobib- Rhi|i tfu mkboggi|imei om d|fbyfrokm |friu! b|kpkyr |friu! fefbicoe uek|iu!riimfdi p|idmfmeoiu! fmb rhi aour timr km- Rhi kma rhomd rhfr ti

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->