Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
PCI Case Studies of Using GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R) to Scope PCI Compliance

PCI Case Studies of Using GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R) to Scope PCI Compliance

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by ascrivner

More info:

Published by: ascrivner on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

 
 
EDUF UQVAKFU IJ VUKLO 
ODKQ JIS CVUKLFUU DLA KQ SKUH 
QI UEIRF REK EIMR@KDLEF 
DD
AAZZDDLLEEFFAA 
QQ
FFEEGGLLII@@IIOO[[ 
EE
IIMMMMKKQQQQFFFF
 
 
 
EEdduuff
¢
UUqqvvaakkffuu
¢
ii
¢
VVuukklloo
¢
OODDKKQQ
SS
¢
QQii
¢
UUeeiirrff
¢
RREEKK
¢
EEiimmrr``kkddlleeff
¢
 Eduf Uqvakfu ij Vuklo
ODKQ jis Cvuklfuu dla KQ Skuh 'ODKQ-S+ 
qi Ueirf REK Eimr`kdlef
Dvqgisu>
Egskuqklf Cf``kli, Nfjjfsuil _f``uEgskuqklf Egdlf{, Eilqklflqd` Dks`klfuOds{ F{mfs, Mdsdqgil Ik` EisrisdqkilFske Gdlldodl, Nfjjfsuil _f``uOflf Hkm, Qskrwksf, KleLismdl Mdshu, UDRAdzf M{fsuil, Lkhf, KleNdmfu Sfklgdsa, Ukmil Rsirfsq{ Osivr, KleAdzka _k``kdmu, NERfllf{Fqfsld` Eilqskcvqisu>Aiskdl Eivokdu, Vlkjkfa Eimr`kdlef Jsdmfwish Qgf Kluqkqvqf ij Klqfsld` Dvakqisu, Dazdlefa Qfegli`io{ EimmkqqffAsdjq 43Ufrqfmcfs 4:, 3227
 
 
EEdduuff
¢
UUqqvvaakkffuu
¢
ii
¢
VVuukklloo
¢
OODDKKQQ
SS
¢
QQii
¢
UUeeiirrff
¢
RREEKK
¢
EEiimmrr``kkddlleeff
¢
Qdc`f ij eilqflqu
K, REK Eimr`kdlef Rsic`fm Uqdqfmflq,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4
 
KK, Qgf ODKQ-S Mfqgiai`io{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3
 
Aievmflq Uqsveqvsf5
 
KKK, Uefldski 4> @fzf` 5 F-Eimmfsef Mfsegdlq,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1
 
Cdehosivla ldssdqkzf jis REK eimr`kdlef1
 
Uqfr 4 Kaflqkj{ qgf cvuklfuu icnfeqkzfu jis wgkeg qgf eilqsi`u dsf qi cf duufuufa6
 
Uqfr 3 Kaflqkj{ qgf hf{ cvuklfuu eilqsi`u sftvksfa qi rsizkafsfduildc`f duuvsdlef qgdq qgf cvuklfuu icnfeqkzfu wk`` cf degkfzfa6
 
Uqfr 5 Kaflqkj{ qgf eskqked` KQ jvleqkild`kq{ sf`kfa vril, jsim dmilo qgf hf{ cvuklfuu eilqsi`u:
 
Uqfr 1 Kaflqkj{ qgf eimrvqklo flzksilmflq wgfsf edsagi`afs adqdku qsdlumkqqfa, uqisfa is rsiefuufa wgfsf KQOEu lffa qi cf qfuqfa:
 
Uqfr 6 Kaflqkj{ KQOE rsiefuu skuhu dla sf`dqfa eilqsi` icnfeqkzfu:
 
Jvleqkild`kq{ 4 UU@ `kcsdskfu dla GQQRU ufszfs rsizkaffles{rqkil ij adqd jsim qgf evuqimfs il`klf jism?
 
Jvleqkild`kq{ 3 UU@ `kcsdskfu fles{rq edsagi`afs adqd qsdlumkqqfa qi qgf rsiefuuis7
 
Jvleqkild`kq{ 5 D`` cvq qgf `duq jivs akokqu ij qgf RDL dsfqsvledqfa rskis qi uqisdof dla qgf EZZ)EZE ku lfzfs uqisfa7
 
Jvleqkild`kq{ 1 Lffafa edsagi`afs adqd ku uqisfa ufevsf`{ dla ufevsf`{ af`fqfa;
 
Uqfr : Kaflqkj{ qgf hf{ KQOEu qi qfuq qgdq daasfuu kaflqkjkfa skuh dla sf`dqfa eilqsi` icnfeqkzfu42
 
Jvleqkild`kq{ 4 UU@ `kcsdskfu dla GQQRU ufszfs rsizkaffles{rqkil ij adqd jsim qgf evuqimfs il`klf jism44
 
Uqfr ?Rfsjism d sfduildc`f rfsuil gi`kuqke sfzkfw ij d`` hf{ eilqsi`u44
 
Uqfr 7 Afqfsmklf qgf ueirf ij qgf sfzkfw dla cvk`a dldrrsirskdqf afukol dla fjjfeqkzflfuu qfuqklo rsiosdm44
 
KZ, Uefldski 3> @fzf` 4 @dsof Sfqdk`fs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,43
 
Cdehosivla ldssdqkzf jis REK eimr`kdlef43
 
Uqfr 4 Kaflqkj{ qgf cvuklfuu icnfeqkzfu jis wgkeg qgf eilqsi`u dsf qi cf duufuufa41
 
Uqfr 3 Kaflqkj{ qgf hf{ cvuklfuu eilqsi`u sftvksfa qi rsizkafsfduildc`f duuvsdlef qgdq qgf cvuklfuu icnfeqkzfu wk`` cf degkfzfa41
 
Uqfr 5 Kaflqkj{ qgf eskqked` KQ jvleqkild`kq{ sf`kfa vril, jsim dmilo qgf hf{ cvuklfuu eilqsi`u41
 
Uqfr 1 Kaflqkj{ qgf eimrvqklo flzksilmflq wgfsf edsagi`afs adqd kuqsdlumkqqfa, uqisfa is rsiefuufa wgfsf KQOEu lffa qi cf qfuqfa41
 
Uqfr 6 Kaflqkj{ KQOE rsiefuu skuhu dla sf`dqfa eilqsi` icnfeqkzfu46
 
Jvleqkild`kq{ 4 UU@ `kcsdskfu fles{rq edsagi`afs adqd qsdlumkqqfa qi qgf rsiefuuis46
 
Jvleqkild`kq{ 3 D`` cvq qgf `duq jivs akokqu ij qgf RDL dsfqsvledqfa rskis qi uqisdof dla qgf EZZ)EZE ku lfzfs uqisfa4?
 
Jvleqkild`kq{ 5 Lffafa edsagi`afs adqd ku uqisfa ufevsf`{ dla ufevsf`{ af`fqfa47
 
Jvleqkild`kq{ 1 UU@ `kcsdskfu fles{rq edsagi`afs adqd rskis qi qsdlumkuukil4;
 
Uqfr : Kaflqkj{ qgf hf{ KQOEu qi qfuq qgdq daasfuu kaflqkjkfa skuh dla sf`dqfa eilqsi` icnfeqkzfu34
 
Jvleqkild`kq{ 4 UU@ `kcsdskfu fles{rq edsagi`afs adqd qsdlumkqqfa qi qgf rsiefuuis34
 
Uqfr ?Rfsjism d sfduildc`f rfsuil gi`kuqke sfzkfw ij d`` hf{ eilqsi`u34
 
Uqfr 7 Afqfsmklf qgf ueirf ij qgf sfzkfw dla cvk`a dldrrsirskdqf afukol dla fjjfeqkzflfuu qfuqklo rsiosdm34
 
Z, Eile`vukil,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,33
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->