Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Flyer (CoSoChinh) Mau 5.2

Flyer (CoSoChinh) Mau 5.2

Ratings:
(0)
|Views: 65|Likes:
Published by Nhutminh Ho

More info:

Published by: Nhutminh Ho on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2012

pdf

text

original

 
 
S
: 05/12-02
 
L
CH THI CH
Ứ 
NG CH
QU
C T
Ế 
 
T
 Ạ
I TRUNG TÂM NGO
 Ạ
I NG
Ữ 
 
ĐH
BÁCH KHOA
 
Năm 2012
 
Tháng
 
1
Tháng
 
2
Tháng
 
3
Tháng
 
4
Tháng
 
5
Tháng
 
6
Tháng
 
7
Tháng
 
8
Tháng
 
9
Tháng
 
10
Tháng
 
11
Tháng
 
12
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
 Ngày
 
1941118258222010171152951992314 212811259238
 
51125
 
4101824
 
142026
 
91714
 
152228
 
192526
 
8162223
 
132728
 
101824
 
2822
 
19
 
4111825
 
822
 
20
 
317
 
11529
 
519
 
923
 
14 2128
 
1125
 
923
 
17
 
12
 
28
 
22
 
27
 
 
Trung Tâm Ngo
i Ng
 
ĐHBK là trung tâm thi chính thứ
c c
a Vi
n Kh
o Thí Giáo D
c Hoa K
- ETS và H
ội Đồ
ng Anh - British Council.
 
H
c viên có th
 
đăng ký
và thi TOEIC, IELTS, TOEFL iBT & TOEFL ITP ngay t
i Trung Tâm Ngo
i Ng
 
Trường Đạ
i H
c Bách Khoa(nhà C6 –
ĐHBK, 268 Lý Thườ 
ng Ki
t).
 
L
phí thi:
 
TOEIC
 
Đố
i v
ớ 
i sinh viên chính quy và h
c viên Cao H
ọc ĐHBK:
29 USD / thí sinh
(L
 
 phí đã được trường ĐHBK hỗ
tr
ợ 
)
 
Đố
i v
ới đối tượ 
ng khác:
35 USD / thí sinh
TOEFL ITP
T
t c
 
các đối tượ 
ng:
30 USD / thí sinh
 
IELTS
 
T
t c
 
các đối tượ 
ng:
3.200.000 vnđ / thí sinh
 
 
Đố
i v
ới TOEFL iBT, thí sinh đăng ký online tạ
(không đăng ký tại TTNN ĐHBK)
 
V
ăn phòng TTNN:
L
u 1 nhà
C6, trường ĐHBK TPHCM
268 Lý Thườ 
ng Ki
t, P.14, Q.10
Đ
i
n tho
i:
3866 6869 ho
c 3864 7256 (Ext. 5310)
Website:
Email:
flc@hcmut.edu.vn
L
CH KHAI GI
 Ả
NG
 
 
Chương trình IELTS
 
 
TI 
Ế 
NG ANH DU H 
Ọ 
-
 
Chương trình đượ 
c biên so
ạn để
trang b
cho h
c viên nh
ng ki
ế
n th
c chu
n b
cho k
thi IELTS qu
c t
ế
.
-
 
Phương thứ
c gi
ng d
y theo sát mô hình bài thi IELTS, t
p trung vào các k
 
năng Nghe
– Nói –
Đọ
c – Vi
ế
t, t
p trung nâng cao nh
n
g kĩ năng còn yế
u c
a h
c viên.
T
I 2,4,6 (17h30-20h45)
 
T
I 3,5,7 (17h30-20h45)
 
 KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 cTh
ời Lượ 
 ng: 84 ti
ế 
 t (7tu
 n) – H 
 c Phí: 1.7 
00.000 đ 
Th
ời Lượ 
 ng: 84 ti
ế 
 t (7tu
 n) – H 
 c Phí: 1.6 
00.000 đ 
 
Pre
IELTS
 
18g00
30/05/12
 
06/06/12
18g00
05/06/12
 
12/06/12
IELTS
4.0
18g00
30/05/12
 
06/06/12
18g00
05/06/12
 
12/06/12
IELTS
5.0
 
18g00
30/05/12
 
06/06/12
18g00
05/06/12
 
12/06/12
Luy
n K
 
Năng Làm Bài Thi
IELTS Qu
c T
ế
 
18g00
30/05/12
 
06/06/12
18g00
05/06/12
 
12/06/12
Th
ời Lượ 
 ng: 84 ti
ế 
 t (7tu
 n) – H 
 c Phí: 2.3
00.000 đ 
Th
ời Lượ 
 ng: 84 ti
ế 
 t (7tu
 n) – H 
 c Phí: 2.1
00.000 đ 
 
Pre
IELTS
 
18g00
01/08/12
 
08/08/12
18g00
07/08/12
 
14/08/12
IELTS
4.0
18g00
01/08/12
 
08/08/12
18g00
07/08/12
 
14/08/12
IELTS
5.0
 
18g00
01/08/12
 
08/08/12
18g00
07/08/12
 
14/08/12
Luy
n K
 
Năng Làm Bài Thi
IELTS Qu
c T
ế
 
18g00
01/08/12
 
08/08/12
18g00
07/08/12
 
14/08/12
 
Chương trình TOEIC
 
 
TI 
Ế 
NG ANH GIAO TI 
Ế 
P TRONG MÔI 
TRƯỜ 
NG LÀM VI 
Ệ 
C QU 
Ố 
C T 
Ế 
 
LUY
N THI TOEIC C
P T
C
( 120 ti 
ế 
t – 2,5 tháng ) 
 Dành cho h
ọc viên đã biế 
t ti
ế 
ng Anh và c
n ôn t 
 p l
i ki
ế 
n th
ức trướ 
c khi thi ch
ứ 
ng ch
ỉ 
TOEIC qu
ố 
c t 
ế 
 
để 
có k 
ế 
t qu
ố 
t nh
ấ 
t.
TOEIC C
P T
C 1
(60 ti
ế 
 t – 5 tu
 n)
 
 
TOEIC C
P T
C 2
(60 ti
ế 
 t – 5 tu
 n)
 
- Ôn t
p và h
th
ng ki
ế
n th
c ti
ế
ng Anh theo c
u trúc bài thi TOEIC.
 
- Làm quen d
ng th
c 7 ph
n c
ủa đề
thi TOEIC- Phát tri
n các k
 
năng
và chi
ến lượ 
c làm bài thi.
 
L
CH KHAI GI
NG
 
 
T
I TH
Ứ 
2,4,6
 
T
I TH
Ứ 
3,5,7
 
SNG TH
Ứ 
7, T
I TH
Ứ 
7, SNG CN
 
 
 KT 
Trình Độ
B
ắt Đầ
u H 
 c KT 
Trình Độ
B
ắt Đầ
u H 
 c KT T 
rình Độ
B
ắt Đầ
u H 
 c(17h30–20h45 H 
 c phí: 2.4
00.000đ 
/ 2 l 
ớ 
 p)
 
(17h30–20h45 H 
 c phí: 2.3
00.000đ 
/ 2 l 
ớ 
 p)
 
(8h15–11h30 & 17h30–20h45 Hp: 2.2
00.000đ 
/ 2 l 
ớ 
 p)
 
18g00
07/04/12
 
14/05/12
18g00
15/05/12
 
22/05/12
9g00
26/05/1202/06/12
(17h30–20h45 H 
 c phí: 2.7 
00.000đ 
/ 2 l 
ớ 
 p)
 
(17h30–20h45 H 
 c phí: 2.5
00.000đ 
/ 2 l 
ớ 
 p)
 
(8h15–11h30 & 17h30–20h45 Hp: 2.3
00.000đ 
/ 2 l 
ớ 
 p)
 
18g00
06/08/12
 
13/08/12
18g00
14/08/12
 
21/08/12
9g00
18/08/1225/08/12
H
TH
ỐNG CHƯƠNG TRÌNH TOEIC 200
700 và LUY
N K
 Ỹ
 
NĂNG
 
T
I TH
Ứ 
2,4,6 (18h-20h30)
Th
ời lượ 
 ng: 60 ti
ế 
 t – 7 tu
 n
 
T
I TH
Ứ 
3,5,7 (18h-20h30)
Th
ời lượ 
 ng: 60 ti
ế 
 t – 7 tu
 n
 
SNG TH 7,CN (8h15-11h30)
60 ti
ế 
 t (8 tu
 n) –
 Hp: 800.000đ 
 
 KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
 t
 Đầ
u H 
 c
TOEIC
200
 
8g30
14/07/12 21/07/12
TOEIC
200
 
 
 H 
ọc phí: 1.000.000đ 
 
 H 
ọc phí: 950.000đ 
 
8g30
15/09/12 22/09/12
18g00
14/05/12 21/05/12
18g00
15/05/12 22/05/12
TOEIC
300
 
8g30
14/07/12 21/07/12
18g00
28/05/12 *04/06/12
18g00
29/05/12 *05/06/12
8g30
15/09/12 22/09/12
18g00
04/06/12 11/06/12
18g00
05/06/12 12/06/12
TOEIC
400
 
8g30
14/07/12 21/07/12
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 
 H 
 c phí: 1.1
00.000đ 
 
8g30
15/09/12 22/09/12
18g00
11/07/12 18/07/12
18g00
12/07/12 19/07/12
TOEIC
500
 
8g30
14/07/12 21/07/12
18g00
23/07/12 *30/07/12
18g00
24/07/12 *31/07/12
8g30
15/09/12 22/09/12
TOEIC
300
 
 H 
ọc phí: 1.000.000đ 
 
 H 
ọc phí: 950.000đ 
 
TOEIC
600
 
8g30
14/07/12 21/07/12
18g00
14/05/12 21/05/12
18g00
15/05/12 22/05/12
8g30
15/09/12 22/09/12
18g00
28/05/12 *04/06/12
18g00
29/05/12 *05/06/12
TOEIC
700
 
8g30
14/07/12 21/07/12
18g00
04/06/12 11/06/12
18g00
05/06/12 12/06/12
8g30
15/09/12 22/09/12
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 
 H 
 c phí: 1.1
00.000đ 
 
18g00
11/07/12 18/07/12
18g00
12/07/12 19/07/12CHI
U TH
Ứ 
7,CN (14h15-17h30)
60 ti
ế 
 t (8 tu
 n) –
 Hp: 800.000đ 
 
18g00
23/07/12 *30/07/12
18g00
24/07/12 *31/07/12
TOEIC
400
 
 H 
ọc phí: 1.000.000đ 
 
 H 
ọc phí: 950.000đ 
 
 KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c
18g00
14/05/12 21/05/12
18g00
15/05/12 22/05/12
TOEIC
200
 
14g30
21/07/12 28/07/12
18g00
28/05/12 *04/06/12
18g00
29/05/12 *05/06/12
14g30
22/08/12 29/08/12
18g00
04/06/12 11/06/12
18g00
05/06/12 12/06/12
TOEIC
300
 
14g30
21/07/12 28/07/12
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 
 H 
 c phí: 1.1
00.000đ 
 
14g30
22/08/12 29/08/12
18g00
11/07/12 18/07/12
18g00
12/07/12 19/07/12
TOEIC
400
 
14g30
21/07/12 28/07/12
18g00
23/07/12 *30/07/12
18g00
24/07/12 *31/07/12
14g30
22/08/12 29/08/12
TOEIC
500
 
 H 
ọc phí: 1.000.000đ 
 
 H 
 c p
hí: 950.000đ 
 
TOEIC
500
 
14g30
21/07/12 28/07/12
18g00
14/05/12 21/05/12
18g00
15/05/12 22/05/12
14g30
22/08/12 29/08/12
18g00
28/05/12 *04/06/12
18g00
29/05/12 *05/06/12
TOEIC
600
 
14g30
21/07/12 28/07/12
18g00
04/06/12 11/06/12
18g00
05/06/12 12/06/12
14g30
22/08/12 29/08/12
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 
 H 
 c phí: 1.1
00.000đ 
 
TOEIC
700
 
14g30
21/07/12 28/07/12
18g00
11/07/12 18/07/12
18g00
12/07/12 19/07/12
14g30
22/08/12 29/08/12
18g00
23/07/12 *30/07/12
18g00
24/07/12 *31/07/12
TOEIC
600
 
 H 
ọc phí: 1.000.000đ 
 
 H 
ọc phí: 950.000đ 
 SÁNG 2,4,6 (9h-11h30)
60 ti
ế 
 t (8 tu
 n) –
 Hp: 800.000đ 
 
18g00
14/05/12 21/05/12
18g00
15/05/12 22/05/12
18g00
28/05/12 *04/06/12
18g00
29/05/12 *05/06/12
 KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c
18g00
04/06/12 11/06/12
18g00
05/06/12 12/06/12 TOEIC 200
9g00
30/05/12
 
06/06/12
 
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 
 H 
 c phí: 1.1
00.000đ 
 TOEIC 300
9g00
30/05/12
 
06/06/12
18g00
11/07/12 18/07/12
18g00
12/07/12 19/07/12 TOEIC 400
9g00
30/05/12
 
06/06/12
18g00
23/07/12 *30/07/12
18g00
24/07/12 *31/07/12
TOEIC
700
 
 H 
ọc phí: 1.000.000đ 
 
 H 
ọc phí: 950.000đ 
 SÁNG 3,5 (8h15-11h30)
60 ti
ế 
 t (8 tu
 n) –
 Hp: 800.000đ 
 
18g00
14/05/12 21/05/12
18g00
15/05/12 22/05/12
18g00
28/05/12 *04/06/12
18g00
29/05/12 *05/06/12
 KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c
18g00
04/06/12 11/06/12
18g00
05/06/12 12/06/12 TOEIC 200
9g00
17/07/12
 
24/07/12
 
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 
 H 
 c phí: 1.1
00.000đ 
 TOEIC 300
9g00
17/07/12
 
24/07/12
18g00
11/07/12 18/07/12
18g00
12/07/12 19/07/12 TOEIC 400
9g00
17/07/12
 
24/07/12
18g00
23/07/12 *30/07/12
18g00
24/07/12 *31/07/12
LUY
N K
 
NĂNG
LÀM BÀI THI
TOEIC
QU
C T
 
T
I TH
Ứ 
2,4,6(17h30-20h45)
Th
ời lượ 
 ng: 72 ti
ế 
 t – 6 tu
 n
 
T
I TH
Ứ 
3,5,7(17h30-20h45)
Th
ời lượ 
 ng: 72 ti
ế 
 t – 6 tu
 n
 
CHI
U 7, SÁNG CN(14h15-17h30 & 8h15-11h30)
Th
ời lượ 
 ng: 48 ti
ế 
 t – 6 tu
 n
 
 
 H 
ọc phí: 1.300.000đ 
 
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 
 H 
ọc phí: 800.000đ 
 18/06/2012 26/06/2012 09/06/2012
 H 
ọc phí: 1.700.000đ 
 
 H 
ọc phí: 1.600.000đ 
 
 H 
ọc phí: 1.200.000đ 
 06/08/2012 16/08/2012 28/07/2012
 L
Ớ 
 P CH 
 Ấ 
 LƯỢ 
 NG CAO
Giáo viên ch
 n l 
 c,
 Sĩ số 
 
lý tưở 
 ng, Phòng h
 c máy l 
 nh
  H 
ọc phí: 1.700.000đ 
 
 H 
ọc phí: 1.600.000đ 
 
 H 
ọc phí: 1.100.000đ 
 28/05/2012 05/06/2012 26/05/2012
 H 
ọc phí: 2.200.000đ 
 
 H 
ọc phí: 2.000.000đ 
 
 H 
 c phí: 1
 .500.000đ 
 16/07/2012 26/07/2012 14/07/2012
 H 
c viên có th
ể 
liên h
 
văn phòng để 
 
đăng ký làm bài thi xế 
 p l
ớ 
 p ngoài th
ờ 
i gian trên. (*) L
ớ 
 p h
c t 
ại Ký túc xá ĐHBK 
 – 497 Hòa H 
o – Q.10 – TP.HCM 
 
 
TOEIC TOTAL
550
KHÓA H 
ỌC TOEIC ĐẶ
C BI 
Ệ 
 
T
nh
ững thành công đã đượ 
c ghi nh
n r
ộng rãi qua chương trình TOEIC, Trung tâm ngoạ
i ng
 
ĐH Bách Khoa HCM tiế
p t
c xây d
ng vàtri
n khai khóa h
ọc đặ
c bi
t
TOEIC TOTAL 550
để
 
đáp ứ
ng nhu c
u ngày càng cao c
ủa sinh viên, đặc biệt là
học viên cao họ
 c
.
 
5 Lý do
 
để
b
n tham gia khoá h
ọc đặ
c bi
t này:
1.
 
Cam k
ết điểm đạt đượ 
c TOEIC 550 -
đáp ứ 
ng nhu c
u làm vi
c qu
c t
ế
 
 
đượ 
c h
c l
i hoàn toàn mi
n phí n
ế
u
điểm thi đạt dướ 
i 550.
(*)
 
2.
 
Giáo viên gi
i, nhi
ệt tình, đượ 
c tuy
n ch
n c
n th
n.
 
1/3 th
ời lượ 
ng l
ớ 
p TOTAL 1&2 s
h
c v
ới GV nướ 
c ngoài.
 
3.
 
Th
ờ 
i gian hoàn thành khoá h
c ng
n (4 tháng = 16 tu
n).
4.
 
H
c phí phù h
ợ 
p.
5.
 
Môi trườ 
ng h
c t
p ch
ất lượ 
ng cao.
 
Sĩ số 
l
ớ 
 p h
ọc lý tưở 
ng.
 
 
Phòng h
c máy l
nh.
 
Giáo trình c
i ti
ến đa dạng và sinh độ
ng, mang tính th
ự 
c ti
ễ 
n và hi
u qu
h
c t 
 p cao.
 
 
 B
ổ 
sung nhi
ề 
u bu
ổ 
i h
c b
ổ 
ích b
ằ 
ng Video v
ề 
 
kĩ năng phỏ
ng v
ấ 
n xin vi
c, nói chuy
ện qua điệ
n tho
i, thuy
ế 
t trìn
h
.
 
CH
ƯƠNG TRÌNH HỌ
C
 
TOTAL 1(48 ti
ế
t – 4 tu
n)
 
 
TOTAL 2(48 ti
ế
t – 4 tu
n)
 
 
TOTAL 3(48 ti
ế
t – 4 tu
n)
 
TOTAL Skills(48 ti
ế
t – 4 tu
n)
 
 
Ti
ếng Anh đị
nh
hướ 
ng TOEIC.
 
Ti
ế
ng Anh giao ti
ế
ph
ng ngày.
 
 
Ti
ế
ng Anh nâng cao, ti
ế
p c
ncác ch
 
đề
 
thườ 
ng g
p trong
 bài thi TOEIC qua các bài đọ
cvà nghe th
c t
ế
.
 
Ti
ếng Anh thương mạ
i.
 
Kĩ năng nói chuyện điệ
n tho
ivà ti
ế
ng Anh công s
ở 
.
 
Bài h
c chuyên sâu v
TOEIC,
xoáy vào kĩ năng nghe, đọ
c vàki
ế
n th
c ng
pháp.
 
Làm quen các kĩ năng TOEIC
qua các bài Practice tests.
 
Kĩ năng phỏ
ng v
n, thuy
ế
ttrình.
 
Phát tri
ển các kĩ năng và
chi
ến lượ 
c làm bài thi
TOEIC
hi
u qu
.
L
CH KHAI GI
NG
 
 
T
I TH
Ứ 
2,4,6 (17h30 – 20h45)
 
T
I TH
Ứ 
3,5,7 (17h30 – 20h45)
 
SÁNG TH
Ứ 
7,CN (8h15 – 11h30)
 
 
 KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c KT X 
ế 
 p L
ớ 
 p B
ắt Đầ
u H 
 c H 
ọc phí: 4.200.000đ 
 
 H 
 c phí: 4.0
00.000đ 
 
 H 
 c phí: 3.6 
00.000đ 
 
18g00
04/06/12
 
11/06/12
18g00
19/06/12
 
26/06/12
8g30
16/06/12
 
23/06/12
 H 
 c phí: 4.8
00.000đ 
 
 H 
 c phí: 4.5
00.000đ 
 
 H 
ọc phí: 4.200.000đ 
 
18g00
09/07/12
 
16/07/12
18g00
26/07/12
 
02/08/12
8g30
04/08/12
 
11/08/12
18g00
01/08/12
 
08/08/12
18g00
21/08/12
 
28/08/12
8g30
22/09/12
 
29/09/12
Để
 
đả
m b
o ch
ất lượ 
ng và hi
u qu
khoá h
c, b
n ph
ải có trình độ
Anh ng
nh
ất đị
nh. N
ế
u b
n mu
n tham gia khoá h
c này b
t bu
cph
i làm bài ki
ểm tra đầ
u vào v
ớ 
i m
ức điểm trên ngưỡng do TTNN quy đị
nh. N
ế
u h
c viên ki
ểm tra đầu vào đạ
t m
ức điểm trên ngưỡ 
ng l
ớ 
p
TOTAL 1 do TTNN quy đị
nh s
vào
h
c th
ng l
ớ 
p TOTAL 2
và s
 
đượ 
c
hoàn l
ại 1.000.000đ
(áp d
ng cho t
t c
các ca h
c).
 
(*) Điề 
u ki
ện đượ 
c h
c l
i mi
ễ 
n phí: không ngh
ỉ 
quá 20% th
ời lượ 
ng m
ỗ 
i l
ớp, điể 
m thi qu
ố 
c t 
ế 
 
dướ 
i 550 (ngày thi không quá 2 tháng k 
ể 
ừ 
 khi l
ớ 
 p k 
ế 
t thúc), l
ớp đăng ký họ
c l
ại không quá 1 năm kể 
ừ 
ngày k 
ế 
t thúc l
ớp cũ.
 
Chương trình TOEFL iBT
 
(Internet Based Test)
 
 
TI 
Ế 
NG ANH H 
Ọ 
C THU 
 Ậ
T
I TH
Ứ 
2,4,6 (17h30-20h45)
Th
ời lượ 
 ng: 84 ti
ế 
 t – 7 tu
 n
 
T
I TH
Ứ 
3,5,7 (17h30-20h45)
Th
ời lượ 
 ng: 84 ti
ế 
 t – 7 tu
 n
 
 
H
c viên có th
liên h
 
văn phòng để
 
đăng ký
làm bài thi x
ế
p l
ớ 
p ngoài th
ờ 
i gian trên.
 
Trường ĐHBK là trung tâm thi TOEFL iBT
chính th
c c
a Vi
n Kh
o Thí Giáo d
c Hoa K
-ETS.
Thí sinh đăng ký online tạ
L
ỊCH THI TOEFL iBT NĂM 2012
 8/1, 5/2, 11/2, 25/2, 4/3, 10/3, 18/3, 24/3,1/4, 14/4, 12/5, 20/5, 9/6, 17/6, 24/6,14/7, 15/7, 22/7, 28/7, 19/8, 25/8, 26/8,8/9, 16/9, 22/9, 23/9, 13/10, 27/10, 28/10,10/11, 18/11, 24/11, 2/12, 8/12, 22/12
(Xem l
ch thi qu
ố 
c t 
ế 
 
ở 
trang 1)
 
 
 X 
ế 
 p L
ớ 
 p
 B
ắt Đầ
u H 
 c
 X 
ế 
 p L
ớ 
 p
 B
ắt Đầ
u H 
 c H 
ọc phí: 1.600.000 đ 
ọc phí: 1.500.000 đ 
 
TOEFL
iBT 30
 
18g00
 
30/05/12
 
06/06/12
18g00
 
05/06/12
 
12/06/12
TOEFL
iBT 45
 
18g00
 
30/05/12
 
06/06/12
18g00
 
05/06/12
 
12/06/12
TOEFL
iBT 60
18g00
 
30/05/12
 
06/06/12
18g00
 
05/06/12
 
12/06/12
Luy
n K
 
Năng Làm Bài Thi
TOEFL
iBT Qu
c T
ế
 
18g00
 
30/05/12
 
06/06/12
18g00
 
05/06/12
 
12/06/12
 H 
ọc phí: 1.800.000 đ 
ọc phí: 1.600.000 đ 
 
TOEFL
iBT 30
 
18g00
 
01/08/12
 
08/08/12
18g00
 
07/08/12
 
14/08/12
TOEFL
iBT 45
 
18g00
 
01/08/12
 
08/08/12
18g00
 
07/08/12
 
14/08/12
TOEFL
iBT 60
18g00
 
01/08/12
 
08/08/12
18g00
 
07/08/12
 
14/08/12
Luy
n K
 
Năng Làm Bài Thi
TOEFL
iBT Qu
c T
ế
 
18g00
 
01/08/12
 
08/08/12
18g00
 
07/08/12
 
14/08/12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->