Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
quadern de valencià mitjà

quadern de valencià mitjà

Ratings: (0)|Views: 1,661|Likes:
Published by Santi Quiles

More info:

Published by: Santi Quiles on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

 
RECORDEU
 No heu de deixar cap lletra sola a final o a començament de ratlla:
d’a
-quest 
i no
’-aquest 
l’à
-nec
i no
’ànec 
Unitat 1. Accentuació i dièresi
1.1 La síl·laba. Separació sil·làbica
La
síl·laba
és el conjunt de sons produït en una emissió fònica. Podem afirmar que en cada paraula hi ha tantes síl·labes com vocals. No obstant això, hi ha casos com ara
reina
,
 
en què enuna mateixa síl·laba trobem dues vocals que es pronuncien en un sol colp de veu: és el cas dels
diftongs
.Segons el nombre de síl·labes, les paraules es poden classificar en:
1.monolabes
: solament tenen una síl·laba (
casc, bosc, la, got 
).
2.polisíl·labes
: quan en tenen més d’una i poden ser:
bisíl·labes
: si tenen dues síl·labes (
ca-sa
,
bes-coll 
,
an-gle
...)
trisíl·labes
: si en tenen tres (
ca-ra-gol 
,
re-llot-ge
...)
tetrasíl·labes
: si en tenen quatre (
ar-qui-tec-te
,
bi-ci-cle-ta
...)La separació sil·làbica de les paraules, necessària a efectes prosòdics i ortogràfics, segueix lesnormes següents:
Se separen els nexesintervocàlicsrr
:
 guer-ra
,
ter-ra
ss
:
ros-sa
,
 pas-sa
sc
:
es-ce-na
ix
:
coi-xa
,
bai-xa
tj
:
 plat-ja
,
jut-jat 
tg
:
 fet-ge
,
 for-mat-ge
tz
:
dot-ze
,
 set-ze
l·l
:
vil-la
,
il-lu-si-ó
tx
:
 flet 
-xa,
cot-xe
 tl
:
vet-la
,
amet-la
tll
:
rat-lla
,
rot-llo
tm
:
 set-ma-na
,
at-mos-fe-ra
tn
:
cot-na
mm
:
im-mens
nn
:
 An-na
,
in-no-cent 
No se separen els nexesintervocàlicsqu
:
 per-què, pi-que
gu
:
an-ti-gui-tat 
ll
:
 se-ge-llet 
,
cab-de-llar 
ny
:
 pe-nya
,
 se-nyal 
ig
:
ba-teig 
També se separen
- Els elements que formen un mot compost:
ben-estar 
,
mil-homes
,
bes-avi
...- Els nexes que porten
h
intercalada:
al-ho-ra
,
in-hu-mà
...1
 
2
Quadern de Valencià Mitjà
1.1.1 Els diftongs
Hi ha dos tipus de diftongs:a)
decreixent:
la vocal dèbil,
i
i
u
, va darrere de la vocal sil·làbica; aquestes vocalsfuncionen com a semivocals; b)
creixent:
la vocal
u
va precedida de les consonants
 g 
o
q
més la vocal; la
u
funcionacom a semiconsonant.Hi ha casos en què la vocal
i
o la
u
funcionen com a vertaderes consonants: quan la vocal dèbilva a principi de mot o entre vocals, i forma síl·laba amb la vocal següent. Vegeu aquests casos:
ogurt 
,
du
a
,
u
ixer 
,
me
u
a
...
Diftongs decreixentsAI
mai
,
aire
AU
cauré
,
 pau
EI
rei
,
reina
,
remei
EU
hereu
,
veure
IU
viu
,
estiu
OI
almoina
,
boira
OU
coure
,
remou
UI
cuina
,
buit 
UU
duu
,
lluu
Diftongs creixentsQUA
quatre
,
 Pasqua
GUA
aigua
,
 paraigua
QÜE
qüestió
GÜE
ungüent 
QÜI
obliqüitat 
 
GÜI
 pingüí 
,
lingüístic
QUO
quota
,
quocient 
GUO
 paraiguot 
RECORDEU
a)Les formes del singular i de la 3a persona del plural del present d’indicatiu delsverbs de la 1a conjugació acabats en consonat + -
iar 
, com ara
estudiar 
,
canviar 
... són formes planes i, per tant, no porten accent gràfic. Exemples:
estud 
e
,
cop
en
,
inic
a
... b)Les paraules que acaben en
vocal 
+ -
ïtat 
no acostumen a formar diftong i, per 
RECORDEU
Perquè hi haja diftong decreixent cal que les vocals dèbils,
i
i
u,
vagen darrere de lavocal sil·làbica, és a dir, que: IA, IE, IO i UA, UE, UO
no formendiftong,
 perquè les vocals dèbils van davant
.
Separació sil·làbica Separació sil·làbicaEx: Valènc
ia
Va-lèn-
ci-a
Estàt
ua
 
es-tà-
tu-a
barbàr 
ie
 
Bar-bà
ri-e
 N
ue
sa
 
nu-e
-sacam
io
ner 
 
Ca-
mi-o
-nerD
uo
 
du-o
 
Unitat 1. Accentuació i dièresi
3
1.1.2 Exercicis
1. Separeu en síl·labes les paraules següents:
  progressiu, separació, accionar, llanterner, il·lusió, escena, remolatxa, panxa, massa, mòmia,córrer, passatge, muntanya, pitxer, lleig, setciències, guitarra, aquell, motle, excel·lent, papallona, orgue, reina, horitzó, lleó, missió, inexpert, caixa, bateig, guineu, comptagotes,fusteria, ratolí, accionar, lingüístic, escriure, mai, caça, pallissa, il·legal, peix, restriccions,substantiu, veïna, subhasta, coet, diccionari, senyora, assutzena, escorpí, benaventurat, síl·laba,xarxa, retaule, veig.
2. Indiqueu quines paraules contenen diftong i de quin tipus és:MotDiftong creixentDiftong decreixentSense diftong
 I 
,
consonàntica
esquadra puerilroureaneuacció poullenguamoureactuar neu puaAlcoisuor llibreriatiaespaiGandiaremeisensació bresquillacuasubjuntiuJoanquadrecultiu joiaciutatfigueramaiXavier arcaicitaliàcuir Cocentaina peuet

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->