Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cad Astru

Cad Astru

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by Art Bizuteria

More info:

Published by: Art Bizuteria on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2012

pdf

text

original

 
Cadastredespecialitate:agricol,forestier,ape,industrial,extractiv,imobiliar-edilitar,transporturilorrutiere,feroviare,navale,aeriene,turismului,zonelorprotejate,naturalesiconstruite.Institutiileinsarcinatecurealizareacadastruluisunt:-AgentiaNationaladeCadastru~iPublicitateImobiliara;-InstitutuldeGeodezie,Fotogrammetrie,Cartografie~iCadastru;-OficiiledeCadastrusiPublicitateImobiliaradinfiecarejude].
1.4.Principiialecadastruluifunciargeneral
PrincipiilegeneralealecadastruluifunciargeneralsuntprecizateinLegeanr.1811991privindfondulfunciar,carelaart.1prevede:"Terenuriledeoricefel,indiferentdedestinatie,detitlulinbazacaruiasuntdetinutesaudedomeniulpublicsauprivatdincarefacparte,constituie
fondulfunciaral
Romaniei",Folosireacompleta,protejareasiameliorareafonduluifunciarsuntdatoriiprimordialealeinstitutiilor~iadministratieidestat~iparticulare,adetinatorilordeterenuri,cuoricetitlu,precumsiatuturorcetatenilorpatrieinoastre.CadastrulfunciargeneralconstituiesistemuldeevidentageneralasiobligatorieaintreguluifondfunciardinRomaniaindiferentdeposesorii~idestinatiaterenului.EIseintocmestesisetinedecatreOficiiledeCadastrusiPublicitateImobiliarapecomune,erase~imunicipii.Princadastrufunciargeneralserealizeaza:a)masurareaterenurilor,asuprafetelorocupatedeconstructii
~l
intocmireahartilor,planurilorsiregistrelecadastrale;b)stabilireadestinatieisiinscriereacategoriilordefolosintaaterenurilor,apreciereapotentialuluideproductiealacestora~ipunereainevidentaatuturorresurselorfunciarealetarii;c)inscriereaposesorilorsiatitluluidebazacaruiaposeda,precumsiactelesifaptelejuridiceprivinddrepturilerealeconstituiteasupraterenurilorsauconstructiilor,invedereaasigurariipublicitatiisiopozabilitatiiacestorafatadeterti.Caprincipiigeneralealecadastruluigeneralpotfienumerate:1.Identificarea,inregistrareasidescriereaindocumenteledecadastruaterenurilorsiabunurilorimobile,masurareasireprezentareaacestorapeplanurisiharti~istocareadatelorpesuporturiinformatice.2.Identificareasiinregistrareatuturorproprietarilorsiaaltordetinatorilegaliinvedereaasigurariipublicitatiisiopozabilitatiidrepturiloracestorafatadeterti.3.Asamblareasiintegrareadatelorfumizatedecadastreledespecialitate.4.Fumizareadatelornecesaresistemuluideimpozitesidatepentrustabilireaexactsaobligatiilorfiscalealecontribuabililor.MinisterulAgriculturiisiAlimentatieiorganizeazaindrumasicontroleazaintroducerea~itinerealaziacadastruluifunciarpeintreagatara,pebazacaruia
16
 
intocmesteanualbazafonduluifunciargeneral~icoordoneazapotrivitlegii,activitateageodezico-topograficadinintreagatara.Comiteteleexecutivealeprimariilorjudetene
si
alemunicipiuluiBucuresti-prinOficiiledeCadastru~iPublicitate
Imobiliara-
raspunddeorganizarea,indrumarea~iexecutarealucrarilordecadastrufunciargeneral~itinerealaziaevidenteicadastrale,pentruterenurilesiconstructiilesituateinperimetrulunitatiloradministrativ-teritorialerespective,subindrumarea,controlulsiavizulAgentieiNationaledeCadastrusiPublicitateImobiliara,InacestscopposesoriiterenurilorsiconstructiilorsuntobligatisacomuniceOficiuluideCadastru~iPublicitate
Imobiliara,
oriceschimbareefectuata,fatadeultimeledateinscriseindocumentelecadastrale,intermendeeelmult
60
ziledelaproducerealor.Documenteleprincipaleceseelaboreaza
prin
lucraridecadastrufunciargeneralsunt:dosarullucrarilortopo-cadastrale,harti1esiplanurilecadastrale,precum~iregistrelesifiselecadastrale.Inurmadefinitivariituturordocumentelorcadastruluifunciargeneral,referitoarelateritoriuluneicomune,oras,municipiu,comitetulexecutivalprimarieijudetenerespectivemitdeciziidepunereinaplicareacadastruluifunciargeneralpeacelteritoriu.Cadatecuprivirelaposesor,destinatie,categoriidefolosinta,suprafata,caracteristicicalitativealeterenurilor,sefolosescnumaiceleinscriseincadastrulfunciargeneral.InurmaacestorcentralizarifondulfunciaralRomaniei,esteinseratinAnuarulStatisticalRomaniei(Extrastabele1.1.si1.2.)
I
I
ExtrasdinAnuarulStatistic-TerenuriagricoleTabelull.lTotal
Nr.
JudetulArabil
PasuniFanete
ViiLiveziterenuricrt.(ha)(ha)(ha)(ha)(ha)arabile(ha)
l.
Alba
1583911859187745561443873351751
...
20.
Hunedoara
960061456421029726757587352882
...
[
]
Romania
97601613032352140432532688843112814954854
17
 
--------------------------_.--
-
..
-.-
ExtrasdinAnualulStatistic-TerenurineagricoleTabelull.2
<l.)
'"0
.§
<l.)
~
-<
.-
.-
.3
.-
.-
,_,
~
·c
.....,.
.....
-
c;-
g
-
o.-
o
!3
Q)
0
....
U
;::l.-
Q)
2
.
...:
......
.-
S'~
-g
bOt::
,_,
<l.)
(1)
<l.).-
en
Z
0
-g
so-
~
()
!l
<l.)
.....bb
''''
<l.)
2·-
Q)
t::.-
'"
....
Cil
.,
o
""c.;:::.
~
'"
....,
~
o"'"
o
!l
.....
<l.)
b
<l.)
0
t::
.=:
f-<f-<
<:t::
1.
Alba
226704
5974
9520
11135
18016
271349
623100
20.701600
[
]
23750000
Arabil41.09%Pasuni12.77%Paduri27.66%Fig.1.1StructuragraficaacategoriilordefolosintaraportatelasuprafatatotalaatariiDintreevidentelespecialecareaulabazadateledincadastrulfunciargeneralsunt:cadastrulagricol,cadastruforestier,cadastrulapelor,cadastrulcailorferate,cadastrulminiersicadastrulimobiliar-edilitar,precumsialtecadastredespecialitate.
18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->