Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cdx

Cdx

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 3,591|Likes:
Published by Jamil Lorca

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jamil Lorca on Jan 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

 
Panimula
Ang kalusugan ay isang karapatang pantao. Base sa
Universal Declaration of Human Rights
, lahat ay may karapatanupang magkaroon ng maayos na kalagayan pangkalusugan atkasama nadin ang kanyang kinabibilangang pamilya, kasama naang pagkain, kasuotan, kabahayan at mga serbisyo. Mayroongmga nakakaapekto sa kalusugan tulad ng pamilya.Pamilya ang pinakamahalagang yunit sa lipunan. Ditounang nahuhubog ang karakter ng isang tao. Sa isang pamilya rinunang natutong makitungo ang isang indibidwal sa kanyangkapwa. Isa sa mga nakakaapekto sa pagkatao ng isang indibidwalang kinaroroonan niyang komunidad. Dito unang nakikita angsuliranin ng bawat mamamayan. Ang komunidad ay nararapatlamang na maging santuaryo para sa lahat. Mahalagangmabigyan ng sapat na atensyon ang pangangailangan ng isangkomunidad pagdating sa kabuhayan, maayos na tahanan,mabuting kalusugan at maayos na edukasyon. Dahil dito angmga piling mag-aaral ng Far Eastern Univerity ay naatasangmagsagawa ng pampamayanang pagsusuri sa Barangay Garita-BMaragondon,, Cavite.Ang pampamayanang pagsusuri sa komunidad ay isa samga tungkulin ng mga mag-aaral. Ito tumutugon sapangangailangan pangkalusugan ng mga mamamayan.Nagsisimula ito sa pangangalap ng mga datos patungkol saestado ng kalusugan ng nasabing komunidad. Ang mga datos aydumadaan sa masusing pagsusuri at pagbibigay nginterpretasyon upang matukoy ang kalagayang pangkalusugan.
1
 
Maipraprayoridad ang mga kondisyong ito at magigng resulta ngpampamayanang pagsusuri ay ang kalagayang pangkalusuganng komunidad. Ito ay magiging batayan upang maipatupad angpangkalusugang interbensyon at paraan na makakapagpaayos sakondisyon ng komunidad.
Mga Layunin ng Pag-aaral
Pangkalahatang LayuninLayunin ng pampamayanang pagsusuring ito na malamanang kalagayang pangkalusugan ng barangay Garita-BMaragondon, Cavite. Layunin din nitong maipaalam sa mgamamamayan ang kanilang estadong pangkalusugan. Ito aymaaaring maging batayan upang makabuo at makapagpatupadng mga paraan upang mapaunlad ang kalagayangpangkalusugan ng barangay.Mga tiyak na layuninNilalayon din ng pampamayanang pagsusuri na maisagawaang mga tiyak na layunin ng pangpamayanang pagsusuri:a.Makakalap ng datos na may kaugnayan sapampamayanang pagsusuri tulad ng mga datospatungkol sa demograpikong katangian, sistema ngpamumuno, pang-ekonomiya, pang-kapaligiran,
2
 
katangiang sosyo-kultural at mga pinagkukunan ngpangangailangang pangkalusugan.b.Maayos at masuri ang mga nakalap na datos.c.Mainterpreta at masuri ang mga impormasyongnakalap upang malaman ang kalagayangpangkalusugan ng barangay.d.Maisaayos ang mga natukoy na kalagayangpangkalusugan base sa pagpraprayoridad.e.Mailahad sa mamamayan ng barangay Garita-B angkalagayang pangkalusugan ng komunidad.
Kahalagahan ng Pag-aaral
Para sa mga mamamayan ng Barangay Garita-B Maragondon, Cavite. Ang mgadatos na makakalap sa pagsusuring ito ay gagamitin upang matukoy ang ugat o sanhi ng problema ng kalagayang pangkalusugan ng mga mamamayan ng barangay, upangkanilang magamit sa paghahanap ng solusyon at maisaayos at mapadali ang kanilang pamumuhay. Naglalayon din ang proyektong ito na mabuksan ang isipan ngmga mag-aaral samga aspetong pangkalusugan ng isang pamayanan. Ito ay magbibigay ng karagdagangkaalaman at mahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral na maaaring magamit sanapiling kurso. Isang mahalagang karanasan din ito para sa mga mag-aaral, hindi lamang para sa kanilang kurso kundi para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, mas maiintindihan ng mga mag-aaral ang tungkulinggagampanan bilang isang nars sa komunidad.3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sacha Rie Ishikawa liked this
Mark Mendoza liked this
Lanie Mejia Andaya liked this
Dianne Marie Alicaya Pineda liked this
Eden Ramos liked this
Cha Rm liked this
Majean Glorioso liked this
Regie Tan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->