Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 2090

Diari Més 2090

Ratings: (0)|Views: 1,667 |Likes:
Published by DiariMes
Diari gratuït del Camp de Tarragona
Diari gratuït del Camp de Tarragona

More info:

Published by: DiariMes on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2012

pdf

text

original

 
Divendres, 20 de juliol de 2012núm. 2.090www.diarimes.com
TARRAGONA
Sant Magí mantéintactes els actes méstradicionals, peròredueix un 30% el seupressupost.
 
P2CAMP DETARRAGONA
L’Ajuntament de Calafellposarà multes de ns a20.000 € als compradorsdel ‘top manta’
P8ESPORTS
El Nàstic presenta elssis jugadors nascuts aTarragona.
 
P14
AVUI
Els manifestants, en el seu pas a la plaça de la Font, on van dibuixar una imatge espectacular, que va cridar l’atenció dels que passaven per la vora.
CRISTINA AGUILAR
Clam unitari contra les retallades
TARRAGONA
 
Unes 10.000 persones es manifesten a la ciutat per mostrar el seu rebuig ales mesures d’ajust que la setmana passada va anunciar Mariano Rajoy.
 
P4
TARRAGONA
Ryanair haurà de pagar a duesfamílies per cancel·lar dos vols
Una sentència obliga a indemnitzar-les per lesdespeses que els va ocasionar la suspensió delvol Reus-Santiago, per una vaga encoberta.
 
P6
TARRAGONA
Les zones verdes d’aparcament,gratuïtes dissabtes i diumenges
Avui es posa en funcionament a l’àrea delsMúsics i les modificacions s’han realitzat apetició dels veïns de la zona.
 
P5
REUS
Uns 10.000musulmans inicienel cap de setmanael Ramadà
P7
 
2
diarimés
20/07/2012
TARRAGONA
Laia Díaz
Un dia menys de festa major iuna reducció del 30% del pres-supost, però Sant Magí man-tindrà intactes (únicament ambalguns canvis logístics) els actesmés tradicionals.Així ho va anunciar ahir latinent d’alcalde de Cultura iFestes, Carme Crespo, durant lapresentació del programa de lafesta major petita de la ciutat. Elsactes començaran el dimarts 14d’agost i s’allargaran ns al diu-menge 19 d’agost, dia en què secelebra la festivitat del patró.Entre els actes més destacats,res que no s’hagués anunciat nsara: el macroconcert de Serrat iSabina a la Tarraco Arena Plaça(TAP) i el Ballet Rus de Sant Pe-tersburg i el musical
Forever Yo- ung 
del Tricicle al Camp de Mart,tots tres espectacles inclosos enla programació del Festival d’Es-tiu de Tarragona (ETC).La principal novetat de lesfestes d’enguany serà la mostragastronòmica organitzada per laFederación de Casas y CentrosRegionales de la ciutat, sota elnom
Sabors de Sant Magí 
. Du-rant tres dies (17, 18 i 18 d’agosta partir de les vuit del vespre ins a la una de la matinada) espodran degustar plats com arala caldereta extremenya, el
sal- morejo
o el ternasco d’Aragó, enunes paradetes que s’instal·larana la Rambla Nova, entre els car-rers Unió i Adrià. El coordinadorde festes, Xavier González, expli-cava que el que es vol aconseguiramb aquest nou acte és «consoli-dar la vessant gastronòmica tam- bé durant les festes de Sant Magíperquè ns ara només hi haviatradició gastronòmica per SantaTecla i amb la col·laboració de lesentitats ho podem aconseguir».Finalment, l’altre acte desta-cat del programa, dirigit espe-cialment al públic familiar, és lainstal·lació d’un envelat de circde la plaça Verdaguer que durantcinc dies (des del dimarts 14 nsal diumenge 19) oferirà l’espec-tacle
Les Puces d’Struc 
de la màde l’Struc Magic Circus, una pro-posta simpàtica i atrevida pre-sentada per un domador llunàtici excèntric. Les entrades tindranun preu de tres euros i es podrancomprar al mateix envelat abansde l’espectacle. Com que es trac-ta d’un espai relativament petit,s’han programat moltes sessionsal llarg de tots els dies.
Canvis en la tradició
Tot i que la majoria d’actes tradi-cionals mantenen format i hora-ri habitual, alguns presentaranenguany algun canvi de logísti-ca per adaptar-se a la reducciópressupostària.Per primera vegada la Sindria-da no es farà a la plaça de les Cols,sinó que caldrà pujar les escalesns al Pla de la Seu per poder-semenjar el tall de síndria que enaquesta ocasió costarà 20 cèn-tims. La festa estarà organitzadaper l’entitat La Pipel Entertain-ment que també ha organitzatunes xarangues formades per di-versos grups que convidaran desde la plaça del Rei i des de la pla-ça de la Font a unir-se a la festaque s’allargarà ns a la matinadaamb la música d’una orquestra ide diversos DJs.A banda, l’Ajuntament hadecidit traslladar la tradicionaltraca que es llançava des de laRambla Nova la mitjanit del 19d’agost. Enguany es llançaràquan la gura del Sant torni alPortal del Carro després de laprocessó. Crespo va explicar quetenien comprovat que «era moltpoca la gent que anava a la Ram- bla aquella nit». D’aquesta ma-nera les festes acabaran un parelld’hores abans de l’habitual.
A la plaça Verdaguers’instal·larà un envelatperquè hi actuï l’StrucMagic Circus
FESTES
Sant Magí redueix un 30 per cent depressupost, però manté la tradició
L’Ajuntament ha optat per llançar la traca final, que fins ara es disparava a la Rambla Nova, durant l’arribada de la processó
La Sindriada estaràorganitzada per unaentitat que també faràuna cercavila prèvia
SANT MAGÍ 2012Actes destacats
DIMARTS,14D’AGOST
22h.
Tàrraco Arena PlaçaSerrat&Sabina presenten«Dos pájaros contraatacan»
Venda de localitats a les taquilles delTeatre Metropol i a Ticketmaster.
DIMECRES, 15D’AGOST
19h.
Envelat de la plaça VerdaguerStruc Magic Circus presenta «Lespuces d’Struc»
Espectacle de caire familiar presentat per undomador llunàtic i excèntric.
22h.
Auditori del Camp de MartEl Ballet Rus de Sant Petersburgpresenta «La Bella Dorment».
Venda de localitats a les taquilles del TeatreMetropol i a Ticketmaster.
DIVENDRES, 17D’AGOST
20h.
A la Rambla NovaEls sabors de SantMagí 
Primeragran mostra gas-tronòmica organitzadaper les cases regionals.
23h.
Al Pla de la SeuLa Sindriada
Amb l’actuació de la Guetto Orchestraes podrà degustar síndria a 20 cèntims latallada.
DISSABTE, 18D’AGOST
19h.
A la plaça de la FontL’Arribada de l’aigua
23.30h.
A la plaça del ReiLa Revetlla Remullada
DIUMENGE, 19D’AGOST
12h.
A la plaça de les ColsCastells, torres i pilars
19.30h.
Des del Portal del CarroLa processó de Sant Magí 
Un cop s’acabi el seguici festiu i laprocessó hagi retornat al Portaldel Carro, es llançarà latraca de  de festa
CRISTINA AGUILAR
La regidora i els tècnics de festes ahir al matí amb el cartell.
El Gremi de Pagesoscelebra la Festivitatde Santa Magdalenaaquest dissabte
El Gremi de Pagesos de SantLlorenç i Sant Isidre de Tarra-gona celebra aquest dissabte laFestivitat de Santa Magdalena,amb un programa amb un acteúnic. Serà a partir de les vuitdel vespre quan l’església deSant Llorenç serà l’escenaride la Santa Missa ociada pelconsiliari del gremi, mossènRamon Mercadé. Es preveuque l’acte esdevingui multitu-dinari i, en acabar la benedic-ció dels fruits secs del Campde Tarragona, es repartirà una bossa plena d’avellanes per atots els assistents que decidei-xin acudir a la cita. La festa nos’acabarà aquí ja que, tot se-guit, s’oferirà un vermut popu-lar –Yzaguirre–, el qual estaràacompanyat d’un tast de fruitssecs del Camp de Tarragona.
Redacció
La Xarxa Vivesd’Universitats diu queel català pateix unaonada d’agressions
El Consell General de la XarxaVives d’Universitats, que estàformat per 21 universitats deCatalunya, País Valencià, IllesBalears, Catalunya Nord, An-dorra i Sardenya, va emetreahir un comunicat sobre la si-tuació de la llengua catalana,en el qual reiteren «el com-promís amb la llengua catala-na i instem a les institucionsal·ludides a escoltar i atendreles evidències cientíques,que no s’han de negar per tac-ticismes polítics que noméscondueixen a debats estèrils».«Constatem que durant elsdarrers anys, el català pateixuna onada d’agressions desdels àmbits polític i judicial,que ha alterat el marc de con-vivència entre llengües arreudels territoris de parla catala-na», diuen.
Redacció
 
3
20/07/2012
diarimés
TARRAGONA
Joan Antoni Torreblanca
La dita «mai és tard per apren-dre» reecteix el criteri dels 49alumnes majors de 55 anys (n’hiha fns i tot de 75 primaveres)que enguany han cursant assig-natures d’humanitats i ciènciessocials a la Universitat Rovira iVirgili. «És una gran experiència,integrar-te i compartir tempsamb noiets de divuit anys et asentir vital», així parlava unaalumna de 65 anys «recent gra-duada», Asunción Fuertes.Dins el marc URV Ciutadana,l’únic requisit indispensable éssuperar els 55 anys d’edat, no esrequereix titulació prèvia ni calsuperar cap prova d’accés per aaccedir-hi. A més, poden disse-nyar el seu propi pla ormatiu, enel qual poden escollir assignatu-res de dierents centres i moda-litats.Ahir el rector de la URV, Fran-cesc Xavier Grau, junt amb la vi-cerectora Maria Bargalló, eien lacloenda d’aquest curs amb l’en-trega de diplomes als alumnes.Bernardeta Roiges, de 75 anys,tant o més aplicada que qualse-vol noi estudiant, explicava: «Dejove, ho vaig haver de deixar percircumstàncies de la vida; ara,em satisà molt poder adquirirconeixements, més que quedar-me dormint», diu la benjaminadel grup.Per a una de les graduades enel dia d’ahir, Victòria Candel, de62 anys, l’oportunitat de retor-nar a la universitat va suposarmolt més que cursar uns estudis.Va ser en una època diícil per aella. «M’havia quedat sense ei-na, patia una malaltia cognitiva.Venir a la URV a estudiar va seruna prova de superació», explicaemocionada. «Ara sóc una granconeixedora de la literatura his-panoamericana i rancesa». Elcurs vinent, arà l’alemanya.
OLÍVIA mOLet
L’alumna Victòria Candel rebent el diploma de mans del rector.
Amb 75 anys, tambées pot estudiar a laUniversitat
FORMACIÓ
Fuertes: «De jove ho vaig haver de deixar»

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->