Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Fear Landscape

Fear Landscape

Ratings:

3.0

(2)
|Views: 737 |Likes:
Published by everysmilewefake
POV de Tobias enseñándole sus miedos a Tris.
POV de Tobias enseñándole sus miedos a Tris.

More info:

Published by: everysmilewefake on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/29/2014

 
 
Tnjkax VNY
Fxrkitzkjpt`
 
@c hnzaøm e` cat` hnm ip`za# `xtajc`- Xk`mtn pm hnxqpkcc`n `m `c `xtøeabn ac `xhphlaz xpx vaxnxd`tzáx d` eå# xkbpkëmdne`# tac hnen `xv`zaja- Axh`md`enx `m xkc`mhkn { hpamdn cc`baenx ac t`hlnd` hzkxtac# e` ah`zn a z`hnb`z ca haoa d`c xp`cn { njx`zyn vnz cax y`mtamax- A cn c`onx x` y`m caxcph`x d` ca x`d` d` cnx @zpdktnx- Tzaeam acbn# {n cn xë-Xpxvkzn- [a `x tk`evn d` `mx`ñazc` pm vaz d` hnxax# xaj` d`eaxkadn ¾vaza qpë x`bpkz nhpctamdnqpkëm xn{>
Vp`xtn qp` `xtáx aqpå# t`mdzáx taejkëm qp` `mtzaz hnmekbn
ca kminzen- 
¾D`mtzn d` tp `xh`mazkn d`c ek`dn>
Tktpj`a# vnz pm ene`mtn hz`n qp` x` m`bazá# { l` d`adektkz qp` xk`mtn pma e`hca d` d`h`vhkøm { ackykn-
Xå-
¾Vp`dn lah`z `xn>
Vz`bpmta ek`mtzax haekma eáx h`zha# xpx vkxadax z`xp`mam `m `c vkxn7 xpyn d`mnta xnzvz`xa-
@c xp`zn t` hnm`hta ac vznbzaea
z`xvnmdn xkm ea{nz vzkxa
v`zn `xt` d`t`zekma vnz qpë`xh`mazkn yax a kz- [ alnza ekxen# `xtá aopxtadn vaza qp` ya{aenx vnz `c eån-
¾E` d`oazåax y`z `xn>Xå# vnz xpvp`xtn qp` xå- Mn xë `|ahtae`mt` qpë `x cn qp` `cca vk`mxa d` eå# mn xë xk xkbp` hz`{`mdnqp` xn{ xádkhn hnen @zkh# n xk e` qpk`z`- Mn kevnzta z`ace`mt`# yn{ a `mx`ñazc` d` hpacqpk`zinzea-
¾Vnz qpë ntza zaøm hz``x qp` yn{ a `mtzaz>
X` e` atnzam cax vacajzax `m ca bazbamta { tzabnxackya
La{ acbpmax hnxax qp` qpk`zn enxtzazt`-E` ynct`n pm vnhn { xnxt`mbn ca o`zkmba- Tzkx kmhckma ca haj`a lahka atzáx d` kme`dkatn# ac e`mnxhnmiåa `m eå- Xp hp`ccn `x d`cbadn { váckdn# ah`zhn `c kmxtzpe`mtn h`zha d` xp vk`c ` km{`htn `ccåqpkdn `m xpx y`max- Cp`bn c` niz`hn ca haoa m`bza-
Mpmha l` l`hln `xtn amt`x
dkh` ek`mtzax xaha ca o`zkmba hnm hpkdadn-
Opxtn aqpå-
Kmdkhn pma vazt` d` ek hp`ccn { `cca x` vnm` `m vpmtkccax vaza kmtzndphkz ca abpoa# xpeamn tkzkta kev`zh`vtkjc`e`mt`# v`zn e` qp`dn qpk`tn- Ca njx`zyn d`t`mkdae`mt`# nonx apc`x`mnze`x { pma mazk cazba { d`cbada# ac kbpac qp` xp znxtzn# xpx cajknx xnm ikmnx { xp t` ep{ váckda#xp v`cn x` y` zpjkn h`mka hnm ca cp d` ca cpma- ßctkeae`mt` mn vp`dn vazaz d` ekzaz xp axv`htn#hnen xk d` pm ene`mtn a ntzn `cca ip`za a d`xavaz`h`z { cn ÿmkhn qp` e` qp`dazåa x`zåamkeáb`m`x yabax-Tzkx bpazda aejax o`zkmbax `m ca haoa { ca d`oa h`zha d` ca vp`zta- Ca ekzn d` z`non { `cca e` atzavanjx`zyámdnca# qpk`zn daz pm vaxn atzáx# azz`v`mtkze`# v`zn ¾vaza qpë> X` `mt`zazá d` pma inzeap ntza# { vz`ik`zn {n `c`bkz høen hnmtázx`cn-
 
C` niz`hn ek eamn { xk`mtn `c`htzkhkdad hpamdn `cca ca hnb` xkm eáx- [ z`hp`zdn hpamdn ca`mhnmtzë `m `c hpaztn d` cax vkxtncax hnm cnx kmkhkadnx qp` x` qp`daznm `m Kmtz`vkd`# z`hp`zdnhnen tneø ek eamn d`xvz`y`mkdae`mt`# z`hp`zdn ca x`mxahkøm# z`hp`zdn hnen ekx d`dnx`mhaoajam a ca v`zi`hhkøm hnm cnx xp{nx- Z`hp`zdn xnxt`m`z xp ekzada { qp` d` pm ene`mtn a ntzn
xackø hnzzk`mdn… ¡Hnmhëmtzat`! Hnek`mn a haekmaz { ajzn ca vp`zta da ca xaca d` xkepcahkøm-
 
Y` xk vp`d`x d`xhpjzkz vnz qpë e` ccaeam Hpatzn
ca kmhktn-Hk`zzn ca vp`zta ` kmt`mtn mn v`mxaz d`eaxkadn `m cn qp` yk`m` a hnmtkmpahkøm# xk mn xkevc`e`mt``miz`mtazcn- @c hpaztn `x aevckn# { xkbp` t`mk`mdn ca ekxea avazk`mhka# xøcn qp`da `xv`zaz-
¾Hpác `x tp y`zdad`zn mnejz`>
Y` xk vp`d`x d`xhkizaz `xn taejkëm-[ `mtnmh`x hnek`ma ca xkepcahkøm- @c vkxn haejka dzáxtkhae`mt` d` h`e`mtn a acbn qp` xp`mahnen `c e`tac- Xë `|ahtae`mt` dnmd` `xtn{# `c akz` hnek`ma a yncy`zx` eáx izån ` kmt`mtneamt`m`ze` tzamqpkcn- Y`n `c jnzd` d`c `dkikhkn ` kmt`mtn z`xvkzaz- @xtaenx ep{ actn ¾a hpámtnxe`tznx> Mn cn xë# ephlnx# d`eaxkadnx vaza qp` x`a x`bpzn- @c yk`mtn e` bncv`a hnm ip`za {avn{n cnx vk`x# haxk `mt`zzámdncnx `m `c xp`cn# vaza mn ha`z- Ekzn `c vkxn `m pm kmt`mtn d`z`caoaze`# v`zn ekx eÿxhpcnx `xtám abazzntadnx- Tnen akz` hnm jzpxqp`dad# ek vpcxn {a mn `x tamtzamqpkcn# {a mn la{ hnxqpkcc`n `m `c `xtøeabn mk `c`htzkhkdad `m ekx t`zekmahknm`x m`zyknxax# xøcn`xa x`mxahkøm `|tzaña qp` `x `c ek`dn- X` e` mpjca ca ykxta { pma záiaba e` anta hnm ip`za-Jpxhn acbn qp` e` dë x`bpzkdad# v`zn cn ÿmkhn qp` y`n `x yahån# yahån vnz tndax vazt`x- E` abazznd` cnx lnejznx d` Tzkx# m`h`xktn ca vznt`hhkøm qp` e` dkn hpamdn `xhacájaenx ca mnzka# m`h`xktnacbn z`ac a cn qp` ai`zzaze`- Y`n `c jnzd` d`c `dkikhkn vnz x`bpmda y` { e` dam mápx`ax# yazkaxbntax d` xpdnz e` z`hnzz`m ca `xvacda-Cn v`nz `x qp` vaza xpv`zaz `xtn d`jn lah`zc` iz`mt`# mn la{ ntza nvhkøm-
¾T`m`enx qp` xactaz# y`zdad>
Bzkta vnz xnjz` `c jazpccn d`c yk`mtn- Axk`mtn hnm ca eamdåjpcat`mxa
A ca hp`mta d` tz`x# ¾nga{>
Tzamqpkcn# mada ya a vaxaz# mn vp`d`x xackz d` aqpå xk mn xactax-
Axk`mtn d` mp`yn# { `xtn{t`ejcamdn-
 
—Pmn… —
Haejkë d` nvkmkøm# mn qpk`zn xactaz Tzkx
 
Dnx… —
Tk`m`x qp` lah`zcn# mn x`ax hnjazd`#mn `x d` y`zdad# mn t` ya a vaxaz mada
¡TZ@X!E` abazza d`c jzan { `hla a hnzz`z# { {n ca xkbn- @c vzke`z vaxn `x `c eáx dkiåhkc# v`zn cp`bn e`d`on cc`yaz vnz `cca# hnmh`mtzámdne`
`m ca z`xvkzahkøm# vk` d`z`hln# kmlaca# vk` kqpk`zdn# `|laca…-
[ `mtnmh`x# xactaenx-Tnzj`cckmnx d` akz` mnx bncv`am ek`mtzax ha`enx# tneaz akz` x` yp`cy` hnxtnxn# vnz pm ene`mtnhz`n qp` enzkz`enx# v`zn d`xvpëx ca tk`zza `xtá d` yp`cta alå# { mn `xtaenx l`zkdnx# { tndn `xtá

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
lilygael007 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Aranxa Rosas liked this
Haylin As liked this
Kris Wuest liked this
Carmen Casado liked this
Micaela Caputo liked this
Micaela Caputo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->