Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ang Pagbabanig 456 filipino

Ang Pagbabanig 456 filipino

Ratings:
(0)
|Views: 449|Likes:
Published by Angel Dogelio

More info:

Published by: Angel Dogelio on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
1 |Page 
GRADE IV
PROGRAM STANDARDKEY STAGE STANDARD
Sa dulo ng baitang 3, kailangang nakakáya ng mga estudyante na ipakita ang sigla sa pagtuklas at pagdanas ngpabigkas at pasulat na mga teksto at ipahayag nang mabisà ang mga ibig sabihin at mga nadaramá.
GRADE LEVEL STANDARD
Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, ang mag-aaral ay nakapagsasabi ng pangunahing diwa ng kuwento osaknong ng tulang napakinggan; nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, pook; nakababasa nang may wastongpaglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat gamit ang iba't ibang kumbensyon ng pagsulat upangmaipahayag ang mga dati at bagong kaalaman, damdamin batay sa narinig o nabasang teksto na angkop sakanyang edad at sa kultrang
DOMAINCONTENTSTANDARDPERFORMANCESTANDARDSLEARNINGCOMPETENCIES GradeIVGrade V Grade VI
WikangBinibigkasNauunawaan atnagagamit angwika upangipahayag angsarilingideya,kaisipan,karanasan atdamdaminNaibibigay anglubusang atensyon sanagsasalita at nakukuhaang mensahenginihahatid1.
 
Naiuugnay sa sarilingkaranasan ang mgatunog na napakinggantulad ng sirena nababala ng sunog, ngcurfew,kampana ngsimbahan, atbp.2.Natutukoy ang saloobinat damdamin ngtagapagsalita nainihuhudyat ng-
 
Tono-
 
Diin-
 
Bilis1.Nasasabi atnaisasagawa ang mgakahandaang dapatmaisagawa ayon saipinahihiwatig ngnapakinggang tunog tuladng babala ngsunog,baha,lindol,tsunami atbp.2.Naipapahayag angsaloobin at damdamin ayonsa ipinahayag ng nagsalitasa pamamagitan ngpaggamit ng- tono- diin1.Napahahalagahan angkahandaangdapat maisagawa ayonsa ipinahihiwatig ngnapakinggang tunogtulad ngsunog,baha,lindoltsunami atbp.2.Naiiugnay ang sarilingkaranasan sakahalagahan ngpagpapahayag ngsaloobin at damdaminayon sa ipinahayag ngnagsalita sa tulong ng
 
2 |Page 
-
 
intonasyon3.Natutukoy ang paksang tula/awit nanapakinggan4.Nakasasagot ng mgatanong tungkol sa mgamahahalagang detalye ngteksto tulad nglathalain,balita,sanaysay,kalalagayan nanapakinggan- bilis- intonasyon3.Naisusulat at nababasanang pabigkas ang paksang tula/awit nanapakinggan4.Naipaliliwanag ang mgamahahalagangdetalye ng tekstotulad ng lathalain,balita,sanaysay,kalalagayan nanapakinggan-tono-diin-bilis-intonasyon3.Nakalilikha ngorihinal na tula /awit nakatulad may katulad napaksa nang napakinggan 4.Naitatala at naiuulatang mgamahahalagangdetalye ng teksto tuladng lathalain,balita,sanaysay,kalalagayan nanapakinggan.Nauunawaan angpasalita at di-pasalitangpahiwatig upangmasuri ang layuninat mensahe ngnagsasalitaNasusuri ang mgaimpormasyon upangmaunawan atmapahalagahan angmga tekstong/tunog nanapakinggan1.
 
Nakikilala angmagkakasintunog nasalita sa kuwentongnapakinggan'1.Nasasabi ang mgasalitang magkasingtunogna makikita sa nilikha nateksto (maiklingkuwento,tula,lathalain)1.
 
Nakapagsasalysay ngisangkuwento/tula/lathalain na may mgamagkakasintunog nasalita
 
3 |Page 
2.Nakasasagot sa mgatanong tungkol sa mgadetalye ng ulat/patalastas/opaboritong programa satelebisyon na napanood atnarinig.3.Natutukoy ang mgapahayag na nagpapakilala ngmga tauhan, pangyayari atlayon sa isang usapan atnapakinggang kuwento2.Nasusuri at nabibigyangkahulugan ang mga salita opahayag na ginamit sa mgatulang nariniga.Pagtutulad (simile)2.Naisasadula ang mgadetalye ng ulat/ patalastas/opaboritong programa satelebisyon na napanood atnarinig3.Nailalarawan nangpabigkas ang mgatauhan,pangyayari atlayon ayon saipinahahayag ngkuwentong narinig.2.Nakapagbibigay ngsariling palagay sa mgasalitang o pahayag naginamit sa tulang narinig.Hal.(pagtutalad-simile) Tila yelo sa lamig itongaking kamay,Ng sa entablado umawitnang tunay,Ngunit kagandahan ngboses kong bigay,Ay munting bituinang ningning na taglay.2.Naiuugnay sa sarilingkaranasan ang mgadetalye ngulat/patalastas opaboritong programa satelebisyon na napanoodat narinig sapamamagitan nangpatukoy napagpapaliwanag3.Nakapagbibigay ngreaksyon sa mgapahayag ng mgatauhan,pangyayari atlayon ng kuwentongnarinig.2.Nakalilikha atnakatutukoy ngpagtutalad(simile) saisang tula at nakikilalaang kahulugan ng mgasalita o pahayag naginamit.Hal.Tila bulkang sumabogang sa aking galit.Sa maling ginawa nganak kong tangi,Ngunit parang bulangnaglaho ang imbi,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Carmela Alvarico liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->