Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
99Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Percubaan UPSR Bm Penulisan Melaka 2012

Percubaan UPSR Bm Penulisan Melaka 2012

Ratings: (0)|Views: 45,558|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
SULIT
012
ffil-i
L-11e.g:lr.riF.j^HtRAN
i
i
ANGKA
ciLrnnNi
i
Ii
rl
MAJLISGURI]
BESAR NNGERI
MELAKA
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
TAHI]N
ENAM
2fr12BAHASA
MELAYU
_
PENULISANJulai
l%jam
012Satu
jam
lima
belas
minitJANGAN
BUKA
KBRTASSOALAN
I
Tuli.rnombor
kad
pengenatan
dtfiu
nombor
sijil
kelahiran
dan
angka
giliran
kamupada
pe
tak-petak
yang
disediaktnt.
2
Kertussoalan
ini
menEgandungi
tiga
huhagian
iaitu
Bahagian
A,
BahagianB,dun
Bahagian
C.
3
Kamu
dikehencluki
menjuu'ah
ketigu-ti14tt
hahugian.
4
Bagi
Bahagian
B,
ketmu
boleh
memilih
sarne
ada
menjm+,ab
Soalau
l,
Soalan
2
cr/d&
Soalan
3.
5
Jarvapan hendaklah
ditulis
pada
ruangan
yangdisediakan.Sekiranyahelaian
kertas
jawapan
tidak
nrencukupi.
sila
dapatkan
kertas
jalvapan
tambahan
daripada
pengalvaspeperiksaan.
Kertas
.iawapan
tambahan
(iika
ada)
hendaklah
diikar
dan
dihantar
bersanra-sama
buku
soalan.
No. Soalan
Markah
TNI
SEHINGGADIBERITAHU
Kod
Pemeriksa:
iA
I
t__
III
I
ls
i
III
lc
t
Bahagian
II
I
II
iI
I
I
III
I
Jumlah
llfarkah
Kertas
ini
mengandungi
t
halamanbercctak
dan
3
halarnan
tidak
bercetak
ILihat
sebelah
STILIT
t2
 
SULIT
Bahagian A
fir4asa
clicadangkan
:
]
5
minitl
I
l0
narkahl
l-ulis
lirna ayatyanglengkap
tcntangaktir,iti
bcrciasarkangarnbar
di
bar.vah.
012
lLihat
sebelah
SULlT
n
 
SULIT4
012
Bahpgirn
B
lMasadicadanekan
:
40
ninitJ
[30
narkah]
Pilih
satu
daripada
tajt*-tajuk
di
bawehdan
tulis
sebuah
karanganyangpaqiangnya
tidak
kur*ng
daripada
80
pebh
perkataan.
I
Sekolah
kamutelabmengsnjurkan
Hari Kantin
pada
tninggu
yurg
lalu. Tuliscatrtan
t€r$ang
Hari Kaetindi
sekolatr
kamu
selengkapnya
ATAU
2
Ssmua
muridt€dibat
dengan
akiviti
sukan
di
sekolah.
Tulisksrt
ssbuah
karangaf
tsntangfaedah-faedah
bersukan.AT^A,U
3.
Al&id
karangan
kamu dengan syar'-eyatdi bawah
ini.Aku bcrsyuku
kersnausahatusel*rna
ini
telahmembuahkanhasil.
Tidak
sia-sialah akumendengar nasihat
ibu
danbapaku.
012
{Lihat
$ebelah
suLlll

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
Noorhazwani Hamid added this note
thank you reason to give me the opportunity to answer this question
1 thousand reads
1 hundred reads
Prakash Nakaraj liked this
zulkefflymd3393 liked this
Liana Cutez added this note
This question is not so hard...I know I can do it...
Yus Muhamad liked this
Faizal Mohd added this note
good luck badrul upsr go badrul go

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->