Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Te caut, Doamne, nu Te simt, dar Te întâlnesc mereu

Te caut, Doamne, nu Te simt, dar Te întâlnesc mereu

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:

More info:

Published by: Niculae D. Nicușor aliás Mr. Nick on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

 
 1
""TTeeccaauutt,,DDooaammnnee,,nnuuTTeessiimmtt,,ddaarrTTee  î  î nnttââllnneessccmmeerreeuu""
 Pildă duhovnicească creștin
-
ortodoxă
 
În miezul unei nop
ți de primăvară, un tânăr creștin
-ortodox,care se ruga în fa
ța unui altar, în genunchi, lângă câteva icoaneși cărți sfinte, într 
-
o cămăruță
 
mică foarte sărăcăcioasă, atât deumilă, încât avea o gaură mare în tavan şi era neîncălzită șineelectrificată, printre lacrimi, aprinzând 7 lumânări,deznădăjduit din cauza faptului
 
că niciodată nu L
-a putut sim
ți
pe Dumnezeu, de
și dintotdeauna L
-
a căutat, a început să seroage timid: „Doamne, dacă într 
-
adevăr exiști, permite
-
mi săTe simt, să Te întâlnesc, să Te găsesc; Doamne, vorbește
-mi!”
Afară a început să plouă; picăturile de ploaie acompaniau suavo pasăre, care s
-a oprit din zbor în dreptul ferestrei camerei
 băiatului, cântând, însă băiatul nu a auzit
-o. Dumnezeu, astfel,i-a „vorbit”!
 Neauzind nimic, tânărul s
-a rugat iar: „Doamne, vorbe
ște
-mi!”
Și pasărea a ciocănit de trei ori geamul, atât de puternic, încâtsunetul a răsunat în toată cămăruța
 
lui, dar băiatul nu a
ascultat-
o. Era prea concentrat să audă doar ce considera el ca
trebuind. Dumnezeu, astfel, i-
a „vorbit” a doua oară.
 
Cu durere în suflet tânărul a murmurat în tihnă: „Doamne, Teimplor, vorbeşte
-
mi!”. Vântul a început să bată lin, afară, părând a fi o adevărată simfonie, la pătrunderea lui printrecrăpăturile ferestrei măcinate de trecerea timpului, dar băiatul
nu i-
a dat importanţa cuvenită, ci l
-a tratat cu ignoran
ță. Se
a
ștepta la altceva. Dumnezeu, astfel, i
-a „vorbit” pentru a treia
oară!
 
Stingând 3 lumânări, trist, tânărul a spus cu voce parcă lipsită
 
 2
de viaţă: „Doamne, arătă
-mi-
Te, vreau să Te văd!”. Pasărea azburat de la geamul lui. Un fulger a brăzdat toată boltacerească, dar tânărul nu a observat măreția lui. Dumnezeu,
astfel, i s-
a „arătat”!
 
 Nedumerit, tânărul a început să strige fierbinte, printr 
-
o rugălăuntrică: „Doamne, Dumnezeul meu, lasă
-
mă să Te miros!”.O floare de pe icoana Sfintei Treimi a căzut lângă genunchii băiatului, iar nectarul ei s
-
a împrăştiat pe hainele
 
lui. El, însă,
nu i-
a perceput mirosul îmbietor. Aştepta altceva. Dumnezeu,
astfel, S-
a lăsat „mirosit”.
 
Stingând încă 2 lumânări, tânărul continuă să converseze cuDumnezeu: „Până când mă vei lăsa zadarnic, să Te chem, oare
vrei pu
țina credinţa
-
n Tine să
mi-
o pierd? Doamne, vreau săTe întâlnesc, să Te găsesc, să pun mâna pe Tine, să Te ating!”.Prin gaura din tavanul cămăruţei sale, dintr 
-un stup, din podul
casei, veni pe aripile aerului o albină şi se puse pe umăruldrept al băiatului, dar el a lovit
-o
cu mâna stângă; a gonitfragila insectă. Dumnezeu, astfel, S
-
a lăsat „atins”!
 
Apăsat de o profundă povară, pe băiat l
-a cuprins somnul, dar
în ultimul moment a apucat să stingă încă o lumânare și să maispună câteva cuvinte, înainte să adoarmă: „Doamne, D
oamne,
Doamne, lasă
-
mă să Te gust!”. Adormi, gemuit fiind lângăaltar, cu capul sub candela care ardea pâlpâind. O picătură deuntdelemn din candelă s
-a scurs u
șor și a căzut pe obrazul lui.
S-a prelins
și a ajuns în gura băiatului. Pulsul inimii lui s
-aa
ccelerat, iar tânărul s
-
a trezit având în gură un gust dulce
parfumat, dar nu l-a sim
țit, pentru că s
-
a grăbit să se pună în
pat, pentru a-
și continua somnul. Dumnezeu, astfel, S
-
a lăsat
„gustat”!
Ajuns în pat şi continuându
-
şi somnul, băiatul a avut un vi
s: S-
a visat pe el însuşi, în faţa altarului, în genunchi, vorbind cu
 
 3
Dumnezeu, şi spunându
-i: „Nu Te simt, Doamne, nu Te
întâlnesc, nu Te găsesc, cred că nu exişti, sau dacă exişti m
-ai
 părăsit, nu mă mai iubeşti”. Cuvintele lui au fost urmate de un
vuiet puternic.Dintr-o
dată un înger frumos foarte, a apărut stând lângăsingura lumânare, care încă mai ardea, şi i
-a spus, privindu-l:
„Băiatule, eu sunt Rafael, unul din cei şapte sfinţi îngeri, careridică rugăciunile oamenilor dreptcredincioși şi le înalţă
 înaintea slavei Celui Sfânt. Am fost trimis la tine de Cel
Preaînalt. Nu te teme! Eu îţi voi spune ce
-
mi este îngăduit, iar tu vei păstra toate cuvintele mele în inima ta. Binecuvântează
-l
 pe Dumnezeu, slăveşte
-
L şi cunoaşte slava Lui; mărturiseşte
 înain
tea tuturor celor vii ce a făcut El pentru tine. Dar ce afăcut El pentru tine, în această noapte? La toate rugăciunile ţi
-
a răspuns, dar tu nu ţi
-
ai dat seama. De ce? Nu ţi
-
ai lăsat inimași trupul să
-
L simtă pe Dumnezeu, doar pentru că mintea ta nua înţeles felul în care El ţi s
-
a făcut cunoscut. L
-
ai fi simţitdacă ai fi avut iubire și credinţă puternice, în inimă și suflet, pentru că cel care iubeşte și crede în El, cu adevărat, nu arecum să nu
-
L simtă, de vreme ce Dumnezeu este iubire. Dar tu
ai avut îndoieli
și, mai mult decât atât, ai îndrăznit chiar să ceri
semne de la Dumnezeu, ispitindu-L. Le-ai primit pe toate,
 băiatule, dar, chiar şi așa, tu nu le
-ai în
țeles. Iubirea de oamenia lui Dumnezeu, însă, este mare. Priveşte către icoana Sfintei
Treim
i”. Tânărul, vizibil uimit de cuvintele Sfântului Înger, seuită către icoană. O voce blândă şi
-
a făcut simţită prezenţa,rezonând din spatele icoanei, care era total învăluită într 
-un
nor de lumină albă
-aurie: „Fiule, îi zise vocea, nu te teme, Eu
ştiu demult că inima ta geme. Eu sunt Dumnezeu, Alfa și
Omega, Începutul
și Sfârșitul, Cel dintâi și Cel de pe urmă; Eu
exist! Nu te-am uitat, nu te-
am părăsit. Să nu crezi că aş putea

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->