Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Compromiso por Galicia: publicación especial polo Día da Patria 2012

Compromiso por Galicia: publicación especial polo Día da Patria 2012

Ratings: (0)|Views: 431|Likes:
Published by Filipe Diez
Compromiso por Galicia afronta a súa posta de largo en sociedade cun acto político-festivo propio e co lanzamento dunha publicación especial para o evento.
En próximas datas, é esperable que o BNG, ANova-Irmandade Nacionalista, Causa Galiza e Nós-UP tamén divulguen as súas publicacións especiais en apoio aos respectivos actos convocados por cada un deses grupos políticos.
Compromiso por Galicia afronta a súa posta de largo en sociedade cun acto político-festivo propio e co lanzamento dunha publicación especial para o evento.
En próximas datas, é esperable que o BNG, ANova-Irmandade Nacionalista, Causa Galiza e Nós-UP tamén divulguen as súas publicacións especiais en apoio aos respectivos actos convocados por cada un deses grupos políticos.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Filipe Diez on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2012

pdf

text

original

 
1
Galicia, o noso compromiso
ESPECIALdía da patria2012
COMPROMISO POR GALICIAwww.compromisoxgalicia.org
Somos conscientes de queCompromiso por Galicia nace nuncontexto social e político moi diícile convulso. Estamos inmersos nunhacrise económica sen precedentesprovocada pola des-regulación dosmercados nanceiros, que xa aaxenda dunha cidadanía a cada pasomáis descontenta e desencantada.A política económica europea,centrada na austeridade como n ensi mesmo, estanos a levar, certamente,a unha situación sen saída.Do mesmo xeito, o Goberno do Estado,eectúa de xeito indiscriminadopolíticas de recortes selectivos eneducación, sanidade e servizos sociaisque aectan ás capas máis vulnerablesda sociedade., que están sometidasa un auténtico saqueo mentres asgrandes ortunas quenda á marxe.E aquí, no noso País, a sucursalpresidida por Alberto Núñez Feijóoé incapaz de dar respostas aosprincipais problemas que aectan aosgalegos e galegas: desemprego e altade expectativas a curto e medio prazo.Autogoberno e Estado de BenestarAs consecuencias desta panoramason desoladoras: desaección dapolítica e dos partidos, asunciónde que non existe outra políticaeconómica posible e interiorizacióndunha serie de valores, coa escusada crise, que poñen en cuestióno autogoberno galego e aviabilidade do Estado de Benestar.Ante esta situación, dendeCompromiso por Galicia apostamospor outras orma de acer e de sentira política. Entendemos a desaecciónexistente na cidadanía cara ospartidos tradicionais, os seus aparellose os seus mecanismos de decisión,polo que asumimos a necesidadede que os partidos deben deixar deser patrimonio exclusivo dos seusmilitantes para selo da cidadanía:de aí a nosa proposta de primarias.Cremos noutro modelo económicoe asumimos como necesario non sóo mantemento do Estado Benestar,se non o seu reorzamento. E ante oirresponsable executivo de Feijóo,propomos unha alternativa cunhabase plural como a nosa que deendao autogoberno da nosa nación comomellor erramenta para dar resposta aun tempo de incertezas e de inacción.Sabemos que os retos son ambiciosos,pero tamén sabemos da necesidadedun proxecto que a cidadanía levademandando moito tempo. Por epara Galicia, o noso compromiso.
 
2COMPROMISO POR GALICIA | ESPECIAL DÍA DA PATRIA 2012
Xoán Bascuas naceu o 21 de setembro de 1970.Licenciado en Socioloxía e Ciencias Políticas, é proesorna Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago. Foimembro do Goberno galego entre 2005 e 2009, e a día dehoxe é o Coordinador Xeral de Compromiso por Galicia.Podería relatarnos como naceu CxG?Compromiso por Galicia nace dun proceso dexenerosidade colectiva e de esorzo de integración senprecedentes. Logo de que Máis Galiza asumira a condiciónde partido político independente e autónomo e de que enparalelo se estiveran desenvolvemento outros procesos deconguración partidaria como os Ecogaleguistas (EspazoEcosocialista) e Acción Galega, creáronse dúas meses dediálogo: unha programática e outra organizativa, nasque tamén participaba o Encontro Irmandiño, aíndaque nalmente se descolgara aludindo a cuestiónsde procedemento. A medida que oron avanzando asxuntanzas démonos conta das grandes coincidenciasque tiñamos entre todos e na análise que aciamos dosproblemas do País. E de aí a nosa denición en orma decooperativa política, que contén os aportes do galeguismopolítico, do progresismo inclusivo, do esquerdarenovadora, do ecoloxismo e da radicalidade democrática.Como resumiría a lexislatura de Feijóo no noso País?A chegada do PP ao Goberno galego signicou unhareada brutal do dinamismo económico, un deteriorogravísimo do servizos públicos e un ataque directo e senprecedentes aos principais sinais de identidade de Galicia.Feijóo lévase sustentado en argumentacións baleiras,como son a austeridade e a ecacia na xestión, queademais de seren enganosas, non signicaron ningunhamellora para o conxunto dos galegos e galegas. TomandoCal é a situación organizativa de Compromiso?Creo obxectivamente, que nacemos sans e moi ortes.A nivel nacional, e logo do proceso de ampliación deórganos de dirección, tantos nacionais como comarcais,estamos a constituír grupos locais para poder acerpolítica dende xa. A día de hoxe temos presenza enmáis de 250 concellos, temos poder municipal cun bonúmero de concelleiros e concelleiras e mesmo alcaldías,contamos cun reerente xuvenil como é a MocidadeNacionalista Galega. Temos que seguir traballando parareorzarnos a nivel organizativo e, máis cedo que tardee dependendo das eleccións galegas, teremos que terun Congreso Nacional que será a culminación de todoeste traballo de lanzamento. Galicia precisa Compromiso.
Bascuas: “Galicia precisa Compromiso
Temos maniestado por activa e por pasiva cales serían ascondicións óptimas para concorrer ás eleccións galegas”
como reerencia o indicador económico ou social que sequeira, resulta evidente que a día de hoxe Galicia está peorque en 2009, roito dunha neasta xestión do PresidenteFeijóo, sustentada nun goberno dun baixísimo perlpolítico, que renunciou a gobernar como correspondea unha nación, como é Galicia, e se conormou conxestionar un goberno autonómico degradado.Con que ánimo vai Compromiso ás vindeiras eleccións?Con moita ilusión e coa certeza de que imos entrarno Parlamento galego. Sós, ou en compaña doutros.Temos maniestado por activa e por pasiva cales seríanas condicións óptimas para concorrer ás eleccións nuncontexto coma este de emerxencia nacional . Mais tamén,no caso de non darse, temos que traballar para que sexanas mellores. Creo que se me entende,… .Nós chamamospor todo o mundo, pero non esperamos por ninguén.Falamos con quen nos quixo escoitar para oertarlleunha alternativa electoral para a maioría social galega. Aporta estivo aberta, está aberta e seguirá estando abertanese sentido. Por nós non vai quedar. Pero tamén écerto que tampouco podemos agardar eternamentepor ninguén. Insisto, creo que se me entende..
Xoán Bascuas charlando coa xente moza da MNGXoán Bascuas , nun acto en Ponteareas
“Teremos que seguir traballando para reforzarnos a nivel organizativo e ter máis cedo que tarde un Congreso” 
 
3
Tras ter sido candidato á alcaldía da Porqueira econcelleiro, deputado provincial en Ourense esenador por designación autonómica, Xosé ManuelPérez Bouza, volveu exercer recentemente a súaproesión como enermeiro no PAC da Limia. Éun dos principais reerentes de Compromiso .-Cal é o elemento que une aos e ásmembros de Compromiso por Galicia? Únenos a deensa dos intereses da nacióngalega, a súa lingua, a súa cultura, a súaeconomía, o seu territorio,… Únenos, oeito de compartir alternativas en políticaeconómica, scal, social, medio ambiental, industrial,...alternativas que de resposta as necesidades da maioríada sociedade, o que chama a deensa do ben común.-Que opinas da situación da provincia de Ourense, queparece terse convertido nun símbolo do caciquismo?Desgraciadamente as políticas do PP, baseadas durantedécadas no control da cidadanía, a través da acciónpolítica, mediante un exercicio do poder absolutamentecaciquil, vai camiño de converter á provincia de Ourensenun auténtico deserto. Tanto desde o punto de vistasocial, como económico, eito que desgraciadamentenon lle preocupa os seus responsables, o “clanBaltar”, nin tampouco a quen lle permite ese xeito deaproveitarse do poder, como é o caso do Sr. Feijóo.Que medidas tomará Compromiso para re-aproximar a política aos cidadáns e ás cidadás? A deensa das listas abertas para tódolos procesoselectorais, a elección en primarias abertas ó conxuntoda cidadanía de candidatos, o nonpermitir acumulación de cargosnunha mesma persoa, introducircomo norma a limitación demandatos para evitar os “proesionaisda política” que nunca tiveron outraocupación, o tolerancia cero contraa corrupción. Estes deben ser osprincipios básicos e irrenunciablespara Compromiso por Galicia, side verdade queremos que os cidadáns e as cidadásconíen en nós e nos consideren distintos a todoo que hoxe en día hai na política nacional galega.
“Únenos a deensa da nación galega
“Cómpre introdu- cir a limitación de mandados para evitar os que se ve- ñen en chamar po- líticos profesionais” 
María X. Bóo, licenciada en Ciencias Químicas e destacadaactivista vencellada ao ecoloxismo, é proesora no ensinosecundario e membro da Executiva Nacional de CxG.-Fálase en moitos oros da necesidade deque Compromiso por Galicia adopte unhapolítica 2.0. ¿En que se concretaría isto?A política, e polo tanto os partidos políticos, teñenque evolucionar. A sociedade ten surido unhatransormación tan radical que obriga a relacionarsede xeito completamente dierente. As novas linguaxesteñen que ser adoptadas no só para a relacióninterpersoal, como xa está a ocorrer, senón tamén naparticipación da poboación na toma de decisións.Coa crise, quedou o ecoloxismo de lado?É certo que o “discurso” ecoloxista é moito mellor aceptadoagora que hai uns anos, pero non podemos pensarque isto sexa suciente. É preciso un cambio radical nosnosos hábitos e iso é un traballo que está a custar asumir.O ecoloxismo ten que impregnar todos osnosos actos e os proxectos que se leven adiante.
María Xesús Bóo: “O ecoloxismo ten que impregnar todos osnosos actos e todos os proxectos que levemos adiante”
-Que debe acer CxG para chegar ás persoas queson críticas coa actual orma de acer política?Dicir … poden dicir moitas cousas, pero nós non só odiremos. Nos estatutos de CxG quedarán refectidostodos os sistemas de control que sexan precisospara que non só haxa “vontade” de radicalidadedemocrática, se non que dende a elaboración das listaselectorais ata a responsabilidade das decisións tomadasexista unha participación e un control da cidadanía.
María X. BóoXosé Manuel Pérez Bouza no Senado

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Roi No Freixo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->