Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Program Halaqah

Program Halaqah

Ratings: (0)|Views: 212 |Likes:

More info:

Published by: Ahmad Zaki Abdul Latiff on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

 
PROGRAM HALAQAHPENDAHULUAN
Program halaqah adalah program keilmuan berbentuk
Life Long Learning
yangmemberi penekanan kepada penghayatan ilmu-ilmu Asas Islam. Program inidicadangkan oleh pihak CITU hasil daripada maklumbalas pelbagai pihakyang mencadangkan supaya penekanan kepada amalan fardu ain dan al-Qurandijadikan asas jatidiri mahasiswa Islam. Program ini juga dilaksanakan bagimemenuhi kriteria kemahiran insaniah yang digariskan oleh pihak KementerianPengajian Tinggi seperti kepimpinan, semangat kerja berpasukan, komunikasidan lain-lain. Seterusnya program ini juga selari dengan visi dan misiuniversiti.1.0
KONSEP HALAQAH
 Konsep Halaqah yang dimaksudkan dalam program ini ialah kumpulan kecilberbentuk halaqah (lingkaran bulatan) yang menjalankan aktivitipembangunan insan secara bersepadu melalui bimbingan fasilitatoyang terlatih berdasarkan silabus yang ditetapkan oleh pihak universiti.
2.0PERLAKSANAAN
2.1
Modul ini terdiri daripada tiga peringkat pelaksanaan iaitu9.2.1Peringkat Pertama: Pembinaan kurikulum Halaqah9.2.2Peringkat Kedua: Pembinaan Modul Semester Satu9.2.3Peringkat Ketiga:Pembinaan Modul Semester dua hinggaEnam
2.2
Pelaksanaan peringkat pertama akan dijalankan pada semester Julai-November 2010.
2.3
 Analisa keberkesanan akan dijalankan melalui edaran soal selidiksebelum dan selepas program setiap semester.
 
2.4
Pihak Jawatan kuasa Halaqah mencadangkan Unit Bimbingan danNasihat berperanan sebagai penyelaras yang menyelaras program danmemantau aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
3.0KANDUNGAN MODUL
3.1
Setiap modul mengandungi tiga elemen penting iaitu penghayatan alQuran, pemantapan solat, jawi dan juga adab-adab Islam.
3.2
Perjalanan modul adalah satu jam selama 12 minggu (12 minggu X 1 jamx 15 orang X 70 fasilitator)
1
 
3.3
Konsep halaqah akan diterapkan dengan pendekatan ICT seperti
Facebook 
halaqah
4.0SASARAN
4.1
Pelajar 
 
:9.2.1Pelajar baru semester satu sesi Julai-November 20109.2.2Bilangan yang dijangka lebih kurang 1000 orang pelajar 9.2.3Penyertaan dalam program Halaqah ini adalah secara sukarela9.2.4Sesi taklimat dalam slot CITU semasa MDS9.2.5Pelajar memilih kumpulan yang sesuai (masa yang sesuai denganmereka)9.2.6Pelajar diagihkan kepada fasilitator masing-masing9.2.7Majlis Pelancaran Program Halaqah oleh YBhg Dato NaibCanselor 
5.0
TENAGA FASILITATOR
:
5.1
Seramai 100 orang staf terlibat sebagai pembimbing terdiri daripadapensyarah CITU, pegawai Hal Ehwal Islam, imam dan bilal UiTM. Staf UiTM yang layak seperti pensyarah bahasa Arab dan kaunselor akandipertimbangan.
6.0
AHLI JAWATANKUASA KERTAS KERJA DASAR PROGRAM HALAQAH
6.1
Prof. Madya Dr Haji Muhamad Rahimi Osman - Penasihat
6.2
Prof Madya Dr Hasan Bahrom - Pengerusi
6.3
Prof. Madya Dr Ahmad Zaki Abdul Latiff - Naib Pengerusi
6.4
Prof. Madya Dr Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad-Ahli
6.5
Ustaz Subkhi Shaien - Ahli
6.6
Ustaz Januri Salimin- Ahli
6.7
Ustazah Khairia Ismail- Ahli
6.8
Ustazah NorRihah Mohd Nadzir Ahli
6.9
Ustaz Md. Idris Abdullah6.10En San Ahmad Abu Zarin - Sekretariat
6.11
Pn Haslinda Abdul Hamid -Sekretariat
2
 
Deskripsi Program
Program ini adalah merupakan gabungan pendidikan formal dan informal, lebih memberitumpuan kepada usaha memperbaiki amalan solah, kefahaman dan pembacaan al-Qur’andan Jawi, di samping memahami adab-adab Islam secara sempurna,
Pelaksanaan Program dicadangkan:
Dikendalikan oleh seorang pensyarah/pegawai Hal Ehwal Islam/imam dan bilal/pegawaipembangunan pelajar/staf yang telah mengikuti bengkel TOT. Aktiviti Program Halaqah adalahseperti berikut:
Membaca al-Qur’an
Tahsin Solat
Muhasabah
Bacaan Teks dalam tulisan jawi
HALAQAH KANDUNGAN : TAJUK PERBINCANGAN DANRUJUKAN
PENDAFTARAN1.Taklimat2.Pembahagian kumpulan3.TaaruPERTAMA
4.
Surah al Fatihah
 
5.Tahsin solah6.Adab dan Akhla
Bacaan dan tafsir surah alFatihah (Tafsir Pimpinan alRahman)
Latihan amali solah fardu(Indahnya Hidup Bersyari’at ms 82-94)
Muhasabah -Adab danAkhlak(Riyadus al Solohin Jilid 1-3)KEDUA7.
Surah al Fatihah
 
2
8.Tahsin solah 29.Adab dan Akhlak 2
KETIGA
10.Surah al Nas dan al Falaq11.Tahsin solah 312.Adab dan Akhlak 3
Bacaan Rukun Solah( IndahnyaHidup Bersyari’at ms 84-94)
Bacaan surah terpilih (TafsirPimpinan al Rahman)
Latihan amali solah fardu(Indahnya Hidup Bersyari’at ms 82-94)
Muhasabah -Adab danAkhlak(Riyadus al Solohin Jilid 1-3)KEEMPAT
13.Surah Al Ikhlas dan Al Lahab14.Tahsin solah 415.Adab dan Akhlak 4
Bacaan Rukun Solah (IndahnyaHidup Bersyari’at ms 84-94)
Latihan amali solah Berjemaah(Indahnya Hidup Bersyari’at ms114)
Bacaan surah terpilih (TafsirPimpinan al Rahman)
Muhasabah -Adab danAkhlak(Riyadus al Solohin Jilid 1-3)KELIMA
16.Surah An Nasr 17.Tahsin solah 518.Adab dan Akhlak 5
Bacaan Rukun Solah (IndahnyaHidup Bersyari’at ms 84-94)
Latihan amali solah Berjemaah(Indahnya Hidup Bersyari’at ms114)
Bacaan surah terpilih (TafsirPimpinan al Rahman)
Muhasabah -Adab dan3
Kandungan Silabus Halaqah

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->