Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danh Gia Thuc Trang Moi Truong Kinh Doanh Cua Nganh Cong Nghiep Dien Tu Viet Nam

Danh Gia Thuc Trang Moi Truong Kinh Doanh Cua Nganh Cong Nghiep Dien Tu Viet Nam

Ratings: (0)|Views: 193|Likes:
Published by Lavie Enrose
thuc trang nganh cong nghiep dien tu viet nam
thuc trang nganh cong nghiep dien tu viet nam

More info:

Published by: Lavie Enrose on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2012

pdf

text

original

 
1
MỤC
LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................. 4DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................ 5LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1CHƠ 
Ƣ
NG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TR 
Ƣ
ỜNG KINHDOANH MÔI TR 
Ƣ
ỜNG KINH DOANH CỦA NGÀNH CÔNGNGHIỆP ĐIỆN TỬ ......................................................................................... 61.1. Tổng quan chung về môi
tr
ƣ
ờng
kinh doanh ........................................ 6
1.1.1. Khái niệm................................................................................................ 1.1.2. Các yếu tố cấu thành môi trường kinh doanh...................................... 7 
1.1.2.1. Yếu tố kinh tế ........................................................................................ 7 1.1.2.2. Yếu tố thể chế ....................................................................................... 81.1.2.3. Yếu tố văn hóa – xã hội ........................................................................ 9
1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá môi trường kinh doanh...................................... 91.1.4. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ... 10
1.1.4.1. Sự phát triển kinh tế thị trường trong nước ....................................... 101.1.4.2. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ............................... 111.1.4.3. Yếu tố khoa học kỹ thuật và công nghệ.............................................. 12
1.2. Tổng quan chung về môi
trờ 
ƣ
ng
kinh doanh ngành công nghiệp điệntừ ..................................................................................................................... 12
1.2.1.T 
 
ổng 
 
quan về ngành công ng 
 
hiệp đ 
 
iện tử 
 
 ........................................... 12
1.2.1.1. K 
 
hái niệm ........................................................................................... 121.2.1.2. Đặc đ 
 
iểm ............................................................................................ 13
1.2.2. T 
 
ổng quan về môi trườ 
 
ng 
 
kinh doanh ngành công n
 
hiệp đ 
 
iện tử 
 
 . 15
1.2.2.1. K 
 
hái niệm ........................................................................................... 151.2.2.2. V 
 
ai trò của môi tr 
 
ường kinh doanh với ngành công nghiệp đ 
 
iện tử.. 16 
1.3. Kinh nghiệm một số
n
ƣ
ớc
nhằm hoàn thiện môi
tr
ƣ
ờng
kinh doanhcho ngành công nghiệp điện tử và bài học cho Việt Nam.......................... 17
1.3.1. Thái lan................................................................................................. 17 
1
 
2
1.3.1.1. Khái quát ngành công nghiệp điện tử Thái Lan ................................ 181.3.1.2. Những chính sách nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh mà Thái Lan đang sử dụng ............................................................................................ 19
1.3.2. Trung Quốc .......................................................................................... 20
1.3.2.1. Khái quát ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc ........................... 201.3.2.2. Những chính sách nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh mà Trung Quốc đang sử dụng ......................................................................................... 21
1.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.......................................... 22
CHƠ 
Ƣ
NG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TR 
Ƣ
ỜNG KINHDOANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM ........... 242.1. Thực trạng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam .............................. 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..................................................... 24
2.1.1.1. Khái quát quá trình phát triển ngành công nghiệp điện tử thế giới .. 242.1.1.2. K 
 
hái quát quá trình phát tr 
 
iể 
 
n của ngành công nghiệp đ 
 
iện tử V 
 
iệ
 
 N 
 
am ................................................................................................................. 25
2.1.2. T 
 
hực trạng ng 
 
ành c
 
ông nghiệp đ 
 
iện tử V 
 
iệt N 
 
am ............................. 28
2.1.2.1. Hoạt đ 
 
ộng sản xuất và lắp r 
 
áp.......................................................... 282.1.2.2. H 
 
oạt đ 
 
ộng thương mại xuất nhập khẩu ............................................. 31
2.2. Đánh giá thực trạng môi
tr
ƣ
ờng
kinh doanh của ngành công nghiệpđiện tử ở Việt Nam ........................................................................................ 34
2.2.1. Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của Việt Nam theo tiêuchuẩn xếp hạng của World Bank .................................................................. 34
2.2.1.1. Thực trạng môi trường kinh doanh của Việt Nam ............................. 352.2.1.2. Đánh giá những cải thiện về môi trường kinh doanh Việt Nam ........ 41
2.2.2. Đánh g 
 
iá thực trạng 
 
môi trư 
 
ờng kinh d 
 
oanh ngành c
 
ô
 
ng 
 
nghiệp đ 
 
iệntử qua mô
 
hình c
 
ạnh tranh 5
 
nguồn lự 
 
c của M 
 
ichael Porter ..................... 43
2.2.2.1. N 
 
hữ 
 
ng vấn đ 
 
ề về ng 
 
uồn cung của ngành CN 
 
 ĐT................................ 432.2.2.2. N 
 
hữ 
 
ng vấn đ 
 
ề về ng 
 
uồn tiêu thụ của ngành CN 
 
 ĐT 
 
........................... 46 2.2.2.3. N 
 
 guy cơ từ nhữ 
 
ng công 
 
ty sắp g 
 
ia nhập ............................................ 47 
 
 
3
2.2.2.4. Sản phẩm thay thế 
 
.............................................................................. 482.2.2.5.Cạnh tr 
 
anh nội bộ ngành .................................................................... 49
2.3. Đánh giá môi tr
ƣ
ờng kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử ViệtNam................................................................................................................. 51
2.3.1. N 
 
hững thành tựu đ 
 
ạt đ 
 
ược
 
 .................................................................. 512.3.2. N 
 
hững 
 
khó khăn cò
 
n hạn c
 
hế ............................................................. 52
CHƠ 
Ƣ
NG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TR 
Ƣ
ỜNG KINHDOANH NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM.................... 553.1. Quan điểm và định
hướng
phát triển................................................... 55
3.1.1. Quan điểm phát triển ........................................................................... 553.1.2. Mục tiêu phát triển ............................................................................... 56 3.1.3. Định hướng phát triển ......................................................................... 56 
3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện môi tr
ƣ
ờng kinhdoanh của ngành công nghiệp điện tử......................................................... 58
3.2.1. Đối với Chính phủ ................................................................................ 58
3.2.1.1. H 
 
oàn thiện môi trường 
 
 pháp lý .......................................................... 583.2.1.2. H 
 
oàn thiện các chí 
 
nh sách thuế 
 
......................................................... 593.2.1.3. Đầu tư và phát triể 
 
n cơ 
 
 sở hạ tầng 
 
.................................................... 603.2.1.4. T 
 
hu hút và sử dụng 
 
 FDI có hiệu quả ................................................. 603.2.1.5. Giải pháp nâng cao tr 
 
ình đ 
 
ộ khoa học công nghệ............................. 623.2.1.6. Giải pháp nâng cao chất lượ 
 
ng nguồn nhân lực ............................... 623.2.1.7. P 
 
hát tr 
 
iể 
 
n ngành công nghiệp phụ tr 
 
ợ 
 
............................................... 63
3.2.2. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành điện tử ................ 65
3.2.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển.......................................................... 653.2.2.2. Xác định thị trường mục tiêu ............................................................. 66 3.2.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực..................................................................... 67 
KẾT LUẬN .................................................................................................... 68DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 70
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->