Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia Comunicarii - Curs SNSPA

Psihologia Comunicarii - Curs SNSPA

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 248|Likes:
Published by Oana

More info:

Published by: Oana on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
I ADMINISTRATIVE
CURSUL: P  P  S  S  I  I  H  H OO L LOO I  I  A AOO M  M  N  N  I  I 
 Ă  Ă 
 R R I  I  I  I 
 
Lect. univ. dr.Dumitru BOR 
Ţ
UN
 
 
 
PSIHOLOGIA COMUNIC
Ă
RII
CUPRINS 
2
C U P R I N S
P R E F A
Ţ
 
Ă
/ p. 2I. NO
Ţ
IUNI INTRODUCTIVE
1. Geneza
ş
i problematica psihologiei sociale; obiectul de studiu2. Ramurile psihologiei sociale
 Note
ş
i
trimiteri bibliografice
II. STUDIUL
Ş
TIIN
Ţ
IFIC AL PERSOANEI
1. Influen
ţ
a factorilor socioculturali asupra comportamentului psihic al persoanei2. Statutul
ş
i rolul persoanei
 Note
ş
i
trimiteri bibliografice
III. STUDIUL RELA
Ţ
IILOR INTERPERSONALE
1. Definirea
ş
i caracterizarea actului interpersonal2. Comunicarea – form
ă
fundamental
ă
a interac
ţ
iunii interpersonale
 Note
ş
i
trimiteri bibliografice
IV. MOTIVA
Ţ
IA CONDUITEI
Ş
I ACTIVIT
ĂŢ
II PERSOANEI
1. Nivelul de aspira
ţ
ii
ş
i comportamentul persoanei2. Moduri de interac
ţ
iune interpersonal
ă
în via
ţ
a social
ă
 
 Note
ş
i
trimiteri bibliografice
V. STUDIUL GRUPURILOR MICI
1. Definirea, caracterizarea
ş
i clasificarea grupurilor mici2. Problema liderului
ş
i a conducerii în microgrupuri
 Note
ş
i
trimiteri bibliografice
VI. STUDIUL GRUPURILOR MARI
Ş
I AL FENOMENELOR DE MAS
Ă
 
1. Particularit
ăţ
ile grupurilor mari2. Fenomenele de mas
ă
 
ş
i particularit
ăţ
ile lor psihosociale
 Note
ş
i
trimiteri bibliografice
VII. SOCIALIZAREA ÎN ROMÂNIA POST-COMUNIST
Ă
 
1. Conceptul de “socializare”; mecanisme
ş
i forme ale socializ
ă
rii2. Socializarea în România post-comunist
ă
 
 Note
ş
i
trimiteri bibliografice
BIBLIOGRAFIE GENERAL
Ă
 
 
 
PSIHOLOGIA COMUNIC
Ă
RII
 PREFA
ŢĂ 
 
3
P R E F A
Ţ
 
Ă
 
Acest curs se pred
ă
suden
ţ
ilor din anul al II-lea al Cursurilor Academice Postuniversitare (toateformele de înv
ăţă
mânt). Scopul pred
ă
rii
 Psihologiei comunic
ă 
rii
este adaptat la specificul postuniversitar alCursurilor Academice:
familiarizarea studen
ţ
ilor cu problematica psihologiei sociale
(disciplin
ă
care, încadrul înv
ăţă
mântului superior de lung
ă
durat
ă
, nu se studiaz
ă
decât în câteva facult
ăţ
i de profil), precum si
ini
ţ
ierea studen
ţ
ilor în mecanismele psihologice ale comunic
ă
rii sociale în diferitele ei variante
 (comunicarea în mas
ă
, comunicarea politic
ă
, educa
ţ
ional
ă
etc.).A
ş
adar, faptul c
ă
majoritatea studen
ţ
ilor nu au urmat niciodat
ă
un curs de Psihologie social
ă
ne-aobligat la abordarea unor 
aspecte foarte generale ale acestui domeniu
, specifice unui curs de ini
ţ
iere
ş
isensibilizare: obiectul
ş
i problematica psihologiei sociale; exigen
ţ
ele de principiu în studiul
ş
tiintific al persoanei, no
ţ
iunile de
 statut 
si
rol 
; principiile de baz
ă
în studiul rela
ţ
iilor interpersonale
ş
i al grupurilor mici, problema liderului
ş
i a conducerii în grupurile mici; motiva
ţ
ia conduitei
ş
i activit
ăţ
ii indivizilor ca parsoane
ş
i ca membri ai grupului; specificul grupurilor mari
ş
i al fenoemenlor de mas
ă
, semnifica
ţ
iaacestora pentru cunoa
ş
terea grupurilor-
ţ
int
ă
 
ş
i anticiparea corect
ă
a comportamentului lor în situa
ţ
iideterminate (de pild
ă
, a comportamentului de consum, a celui politic sau a celui electoral).Pe de alt
ă
parte, având în vedere c
ă
studiul faptelor 
ş
i fenomenelor de psihologie social
ă
nu este unscop în sine, c
ă
el trebuie s
ă
serveasc
ă
preg
ă
tirii profesionale a viitorilor speciali
ş
ti în Rela
ţ
ii Publice, amoferit
o interpretare a proceselor psiho-sociale din perspectiva comunic
ă 
rii
(mai ales în unele note de lasfâ
ş
itul fiec
ă
rei teme); de asemenea, o serie de paragrafe con
ţ
in
referiri exprese la procesul comunic
ă 
rii sociale
(evitându-se, îns
ă
, o aprofundare care ar fi condus la paralelisme inutile cu alte discipline):comunicarea ca form
ă
fundamental
ă
a interac
ţ
iunii interpersonale, manifest
ă
rile psihice legate de actulcomunic
ă
rii, caracteristicile conduitei oamenilor în situa
ţ
ii de comunicare; etapele form
ă
rii opiniei publice,legile condi
ţ
ion
ă
rii psiho-sociale a opiniei publice, rolul
mass-media
în modelarea opiniei publice; aspecteale socializ
ă
rii
ş
i re-socializ
ă
rii în România postcomunist
ă
. Atât cursul cât
ş
i seminarul de Psihologie social
ă
 sunt concepute în vederea transmiterii unor 
cuno
 ş
tinte utile
 ş
i utilizabile în activit 
ăţ 
i diverse, cum ar fi celede management, rela
 ţ 
ii cu publicul sau crearea de imagine.
Predarea si seminarizarea se realizeaz
ă
prin intermediul procedeelor calsice, precum
ş
i al celor active si interactive. Desf 
ăş
urarea seminariilor va cuprinde
ş
i aplica
ţ
ii practice (teste de personalitate, testesociometrice, teste de creativitate în grup etc.), folosindu-se facilitt
ăţ
ile oferite de cabinetele
ş
i laboratoarelede specialitate ale facult
ăţ
ii.La disciplina
 Psihologie comunic
ă 
rii
, absolvirea cursului se face pe baza verific
ă
rii pe parcurs.Studen
ţ
ii au de optat între urmatoarele variante: a) prezentarea unor referate în cadrul seminarului; b)elaborarea unor lucr 
ă
ri pe baza unei tematici dinainte anun
ţ
ate; c) sus
ţ
inerea unei probe de verificare scrise, pe baza tematicii cursului
ş
i seminarului.
 
 AUTORUL
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
antonalina448503 liked this
Lilia liked this
Victoria Borodin liked this
Adrian Vladu liked this
Mihaela Popa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->