Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Educatia Non-Formala (Mod)

Educatia Non-Formala (Mod)

Ratings: (0)|Views: 1,457|Likes:
Published by Gabriel DiLaurentis

More info:

Published by: Gabriel DiLaurentis on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

 
Cursul de Liderism
CLT Sîngerei
 
Rotaru Mihaela Page 1
EducațiaFormală
Non-
FormalăInformală
CURS 3.EDUCA
Ț
IA NON-
FORMALĂ
 
1.Educația
 
Definiție!
 
Cuvântul 
 
educație
este de origine 
latină,derivă din substantivul „
educatio
” care înseamnă creștere, hrănire,cultivare. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale.
 
Citate „Educație”
:
 
 „
Educaţia este o armă ale cărei efecte depind de cine o ţine în mâini şi spre cine esteţintită.” (STALIN)
 
 
Educaţia este transmiterea civilizaţiei.
(Durant)
 
Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi. (Dewey)
 
 
Educaţia este abilitatea de a asculta aproape orice lucru fără să
-
ţi pierzi răbdarea sau încrederea în tine. (Frost)
 
 
Educaţia este puterea de a gândi limpede, puterea de acţiona bine în lucrarea lumii,puterea de a aprecia viaţa.
 
 
Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.
 
 
Educaţia este crearea metodică a obişnuinţei de a gândi.
 
 
Educaţia
 
este un vaccin contra violenţei.
 
 
Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările.
 
Tipurile de Educație
 
Aceste for
me ale educaţiei ajută
 
la poziţionarea individuluiîn societate, şi rezolvarea diferitor situaţii cheie, carese întîlnesc în prezent. Dar totodată fic
are din aceste
forme de educaţia,
are un rol caracteristic de
îndeplinit.
 
 
Cursul de Liderism
CLT Sîngerei
 
Rotaru Mihaela Page 2
Educația Formală
 
Acest tip de educaţie face legătură dintre majoritatea influenţelor intenţionate şi sistematice, createîn cadrul instituţiei specializate
, cum ar fi
şcolile sau universităţile, şi are ca scop
suprem formarea omului, capersonalitate. 
Educaţia formală este explicată pe baza unor obiective clar definite, iar  procesul educaţional se caracterizează prin intensitate, concentrare şi
continuitate.
Scopul acestui tip de educaţie este de a informa elevii prin cunoştinţe noi,familiarizarea cu tehnici educativi, care le va da indivizilor o anumită independenţă educativă.
 
Pentru acest tip de educaţie sunt elaborate
programe de specialitate
, care sunt pregătite de specialişti, cu o pregătire în acest sens. Cunoştinţele primite sunt alese şi structurate, fiind caracterizate princonţinutştiinţific
.
Educaţia formală ajută la o asimilare continuă a cunoştinţelor şi uşurează dezvoltarea unor ap
titudini,
capacităţi, atitudini a individului,introducerea persoanei în societate. O latură importantă a educaţiei formaleo constituie evaluarea, care uşurează reuşita şcolară, succesul formării elevilor.
 
Evaluarea, în afară de faptul că evaluează cunoştinţele elevilor, mai are scopul de a trezi în individ,capacitatea de autoaprecierea, autoevaluare. Individul se simte frustat, atunci cînd persoana de alături esteapreciat mai bine. Acest lucru, în cazul în care este o notare corectă, să trezească eul propriul, şi să se ridicela aşteptările cuvenite. Deşi acest tip de educaţie este necesară, totuşi are unele goluri, din cauza programelor de învăţămînt încărcate.
 
Acest fapt cauzează lipsa neobişnuitului, creativismului, şi are caracter de rutină şi monoto
nie. Lipsa de
explicare şi argumentare, face ca cunoştinţele transmise să aibă
un caracter pur informativ
, fără a trezi minţişi a descuia idei măreţe.
 
E
DUCAŢIA FORMALĂ ESTE
 
CARACTERIZATĂ PRIN URMĂTOARELE
:
-
la bază are, introducerea persoanelor în studiu
intelectual;-
 posibilitatea de a lega cunoştinţele, avînd la bază cunoştnţele teoretice;
 -
recunoaşterea cunoştinţelor proprii;
 -
formarea şi concretizarea cunoştinţelor şi în alte forme educative, din puct de vedere social.
 
E
DUCAȚIA
N
ON
-F
ORMALĂ
 
Acest ti
 p de educaţie conţinemajoritatea influenţelor educative, care au loc înafara
clasei, acestea sunt
activităţi extradidactice
sau prin
activităţi opţionale sau facultative
.
Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educat
ive,
care sunt plasate în cadrulacestui tip de educaţie, sunt flexibile, şi vin în întîmpinareadiferitor interese, particular pentru fiecare persoană.
 
Educaţia nonformală, îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. Ocaracteristică nou apărută la acest tip de educaţie, este
rolul de mijlocitorpentru cei care
nu au acces la educaţia formală, şi anume cei: saraci, retraşi, analfabeţi, persoane cu
handicap.
 
Cursul de Liderism
CLT Sîngerei
 
Rotaru Mihaela Page 3
Principiile educaţiei nonformale sunt următoarele:
 
-
susţinerea populaţiei pentru utilizarea mai raţională a resurselor naturale şi personale;
 -
creşterea profesională sau schimbarea activităţii profesionale;
 -
educaţia pentru sănătate şi raţionalizarea timpului liber;
 - analfabetizarea;- voluntariatul.Toate aceste principii, pot constitui
o cultură minoră, în cazul în care educaţia nonformală nu este în corelaţie cueducaţia formală, şi nu se bazează pe aceasta din urmă. Evaluarea educaţiei nonformale este observată prin diferiteactivităţi ca: cercuri specializate, olimpiade şcolare, concursuri, care sunt întemeiate de instituţiile şcolare, organizaţiiale tineretului, organizaţii părinteşti, etc.
 
Aceste activităţi, la fel ca şi la educaţia formală, sunt coordonate de pedagogi de specialitate, dar care în acestesituaţii, au un
rol secundar, de moderatori sau coordonatori, formatori. 
Tot în cadrul educaţiei nonformale, sunt incluse şiemisiunile radio şi televiziune, care sunt create anume pentruelevi şi au un nivel ridicat al cunoştinţelor, cursurile predate de tineri pe anumite teme, act
ivitatile de voluntariat,CLT-urile
. Acelaşi tip de educaţie îl au şi ziarele şi revistele şcolare, la care participă foarte mult elevii, dar oricumsunt coordonaţi de pedagogi.
 
Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi formele de realizare.( învățăm vesel, prin jocuri, mai eficient, nu?!
)
Educaţia nonformală este caracterizată prin:
 -
răspunderea concretă la cerinţele fixate;
 -
 permite momente de abstractizare, prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică
 -
scoate din educaţie, funcţia de predare, lăsînd loc funcţiei de învăţare.
 
Educația Informală
 
Acest tip de educaţie cuprindemajoritatea informaţiilor neintenţionate,
neclare, de volum mare
 – 
 
avînd de mai multe ori un aspect cantitativ decît
calitativ. Cu aceste
tipuri de cunoştinţe individul personal se întîlneşte
individul zi de zi
, acestea fiind în formă brută, neselectate de o persoanăspecializată.
 
Aceste cunoştinţe pot fi aranjate, nu numai cu ajutorul pedagogului, dar şi pe baza altor interese ce apar, dar de multe ori, ele sunt injectate în minteaumană şi comportament fără nici o logică. Educaţia i
n
formală întrece princonţinut şi cunoştinţe educaţia formală.
 Un r
ol important în educaţia informală îl are presa. Ca o informaţie primită prin intermediul presei să devină utilă,ea trebuie prelucrată, legată, valorificată faţă de cunoştinţele deja existente. în acest tip de educaţie sunt esenţialeîncercările şi trăirile, care pot da nastere la idei noi, din ce în ce mai originale, legat de mediul înconjurător.
 
În cadrul educaţiei i
nformale,
rolul promordial al învăţării îl are individul, educaţia fiind aleatorie
, iar evaluarea se
face prin alte criterii faţă de educaţia formală. Evaluarea individului se observă în dependenţă de competenţa persoaneiîntr 
-
o ramură sau alta.
 De
şi toate 3 tipuri de educaţie: Formală, Nonformală şi Informală, sunt diferite, toate sunt necesare de utilizat încadrul educaţiei, ţinînd cont de diferenţele dintre ele la nivel de conţinuturi, cadre, mijloace ale pedagogilor.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Janeta Corina liked this
Dani David liked this
pasin liked this
pasin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->