Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactic A

Didactic A

Ratings: (0)|Views: 535 |Likes:
Published by licasiti

More info:

Published by: licasiti on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
1)
Proiectare didactică
: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentrugimnaziu şi pentru liceu; modelul conceptual al disciplinei:
 paradigmacomunicativ-funcţională
; elemente obligatorii şi facultative ale programei;documente de proiectare didactică:
 planificarea calendaristică, proiectarea unităţiide învăţare
(integrarea celor trei domenii, coerenţa demersului, corelareaconţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţelespecifice anului de studiu, metode folosite, resurse, tipuri de interacţiune a grupuluide elevi),
 proiectarea scenariului didactic
(centrare pe competenţe, etapelescenariului didactic).
2)
Didactica lecturii
:
a.
Abordarea
textului literar 
(tendinţe în didactica lecturii, căi de acces spre textulliterar, ghidarea elevilor pentru înţelegerea, analiza şi interpretarea textelor şi adiferitelor contexte relevante pentru receptare):-
didactica textului narativ
(modalităţi de construire a unor activităţi de învăţareadecvate specificului textului narativ, care să conducă la formarea şi dezvoltareastrategiilor de lectură, la înţelegerea şi interpretarea textelor);-
didactica textului dramatic
(modalităţi de construire a unor activităţi deînvăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului deteatru, fornd şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursuluidramatic);-
didactica textului liric
(modalităţi de construire a unor activităţi de învăţarecare conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şidezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi săinterpreteze, din perspective diferite, o diversitate de texte lirice).
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
 b. Abordarea
textului nonliterar 
(ştiinţific, publicistic, administrativ, juridic, publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării.c. Abordarea
textelor aparţind altor arte
(film, pictură, muzi, artelespectacolului)
 ,
din perspectiva codurilor specifice utilizate.
3)
Didactica limbii române
: abordarea noţiunilor de limbă conform principiuluiconcentric al predării-învăţării; strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi anoţiunilor de fonetică, de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive, deductive,analogice); strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor devocabular.
4)
Didactica oralului
: strategii de învăţare şi exersare a
ascultării active
; strategii deînvăţare şi exersare a alcătuirii diverselor 
tipuri de discurs ora
prevăzute în programe (
monologul informativ, monologul demonstrativ, descrierea orală, povestirea orală, rezumatul oral, dialogul formal şi informal, interviul, dezbaterea,masa rotundă etc
.).
5)
Didactica redactării
: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri detexte prevăzute în programele şcolare:
texte funcţionale
,
texte reflexive
şi
argumentative
 
texte imaginative
sau
texte despre opera literară
.
6)
Evaluarea
:
tipuri de evaluare
,
tipuri de itemi
, modalităţi de construire a
 probelor de evaluare, metode tradiţionale şi metode alternative
de evaluare care se pot aplicala disciplina limba şi literatura română.
7)
Comunicarea - mijloc al interacţiunii educaţionale
: comunicarea în predare-învăţare:
comunicare verbală
,
 paraverbală
,
nonverbală
,
mixtă
(congruenţaacestora); rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a
2

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
livioo2007 liked this
Moravetz Anuta liked this
Mihaela manea liked this
licasiti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->