Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
P. 1
Animal Idioms

Animal Idioms

Ratings: (0)|Views: 1,993|Likes:
Published by aretiserene
The aim of this worksheet is to practise some animal idioms. The students first complete the idioms with the correct animal words and then they match the idioms to their definitions. Finally they use the same idioms to complete some sample sentences.
The aim of this worksheet is to practise some animal idioms. The students first complete the idioms with the correct animal words and then they match the idioms to their definitions. Finally they use the same idioms to complete some sample sentences.

More info:

Published by: aretiserene on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/01/2014

pdf

text

 
 
=
zl zmof znf
‡‡‡‡‡%
dw znf nltex
m
zl gbeltf m ptldifc dfhmvxf ztwgeb zl jfmi rgzn gz hlvijhmvxf me fqfe cltf jgaaghviz xgzvmzgle
 
4
zl jl znf
‡‡‡‡‡%
rlto
d
zl zmio mej zngeo m ilz mdlvz xlcfzngeb
 
8
zl ailb m jfmj
‡‡‡‡‡%
 
h
zl jl znf nmtj dltgeb pmtz la m kld lt zmxo
 
:
zl offp znf
‡‡‡‡‡
atlc znf jllt
 
j
zl nmqf cltf gcpltzmez lt cltf gezftfxzgeb zngebx zl jl
 
6
zl ifz xiffpgeb
‡‡‡‡‡%
x igf
 
f
zl amhf m jgaaghviz lt jmebftlvx xgzvmzgle jgtfhziw mej rgznhlvtmbf
 
1
zl ifz znf
‡‡‡‡‡%
lvz la znf dmb
 
zl jl xlcfzngeb dmjiw? zl cmof m cfxx la xlcfzngeb
 
2
zl xcfii m
‡‡‡‡‡%
 
b
zl nmqf felvbn clefw zl mqlgj blgeb nvebtw
 
>
zl nmqf lznft,dgbbft
‡‡‡‡%%
zl atw
n
zl tfqfmi m xfhtfz
 
7
zl nmqf m
‡‡‡‡‡
ge wlvt dleefz
g
zl rmxzf wlvt faaltz dw ztwgeb zl jl xlcfzngeb znmz gx elilebft plxxgdif
 
=0
zl cmof m
‡‡‡
‗x fmt la xlcfzngeb
 
 k
zl xfexf znmz xlcfzngeb gx rtleb mdlvz m xgzvmzgle
 
M
%
Hlcpifzf fmhn gjglc le znf ifaz rgzn znf hlttfhz megcmi rltj .rtgzf znf hlttfhz
evcdft  
ef~z zl fmhnpghzvtf'% Znfe cmzhn znf gjglcx zl znfgt jfagegzglex le znf tgbnz .rtgzf znf hlttfhz
ifzzft  
ge fmhn dl~'%
D
%
Hlcpifzf znf xfezfehfx rgzn znf hlttfhz megcmi gjglc atlc f~fthgxf M .rtgzf znf qftdx ge znf hlttfhz altc'%
=% Mx m xzvjfez) nf zllo me fqfegeb kld zl
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%4% Nf offpx ztwgeb zl bfz gz pvdigxnfj dvz G zngeo nf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%8% Nf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%% znmz dllohmxf nf rmx xvpplxfj zl df cmogeb%:% G znlvbnz mdlvz dtgebgeb vp cw hlehftex dvz jfhgjfj gexzfmj zl
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%6% Lvt zfmhnft
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%% mdlvz pvehzvmzgle%1% Xnf jfhgjfj zl
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
mej ztw zl xliqf znf ptldifc rgznlvz mew avtznft jfimw%2% Xnf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%rnfe nft nvxdmej hmcf nlcf rgzn igpxzgho le ngx hliimt%>% Rf rmezfj znf pmtzw zl df m xvtptgxf) dvz nf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%7% Rf"ii nmqf zl mjjtfxx znmz ptldifc zlclttlr% Tgbnz elr rf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%=0% Rnw xnlvij G
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%% rngif wlv xgz mtlvej jlgeb elzngeb<
 
 
=
zl zmof znf ‡‡‡‡‡% dw znf nltex
 
m
zl gbeltf m ptldifc dfhmvxf ztwgeb zl jfmi rgzn gz hlvijhmvxf me fqfe cltf jgaaghviz xgzvmzgle
 
4
zl jl znf ‡‡‡‡‡% rlto
 
d
zl zmio mej zngeo m ilz mdlvz xlcfzngeb
 
8
zl ailb m jfmj ‡‡‡‡‡%
 
h
zl jl znf nmtj dltgeb pmtz la m kld lt zmxo
 
:
zl offp znf
‡‡‡‡‡
atlc znf jllt
 
j
zl nmqf cltf gcpltzmez lt cltf gezftfxzgeb zngebx zl jl
 
6
zl ifz xiffpgeb
‡‡‡‡‡%
x igf
 
f
zl amhf m jgaaghviz lt jmebftlvx xgzvmzgle jgtfhziw mej rgznhlvtmbf
 
1
zl ifz znf
‡‡‡‡‡%
lvz la znf dmb
 
zl jl xlcfzngeb dmjiw? zl cmof m cfxx la xlcfzngeb
 
2
zl xcfii m
‡‡‡‡‡%
 
b
zl nmqf felvbn clefw zl mqlgj blgeb nvebtw
 
>
zl nmqf lznft,dgbbft ‡‡‡‡%% zl atw
 
n
zl tfqfmi m xfhtfz
 
7
zl nmqf m ‡‡‡‡‡ ge wlvt dleefz
 
g
zl rmxzf wlvt faaltz dw ztwgeb zl jl xlcfzngeb znmz gx elilebft plxxgdif
 
=0
zl cmof m
‡‡‡
‗x fmt la xlcfzngeb
 
 k
zl xfexf znmz xlcfzngeb gx rtleb mdlvz m xgzvmzgle
 
M
%
Hlcpifzf fmhn gjglc le znf ifaz rgzn znf hlttfhz megcmi rltj .rtgzf znf hlttfhz
evcdft  
ef~z zl fmhnpghzvtf'% Znfe cmzhn znf gjglcx zl znfgt jfagegzglex le znf tgbnz .rtgzf znf hlttfhz
ifzzft  
ge fmhn dl~'%
D
%
Hlcpifzf znf xfezfehfx rgzn znf hlttfhz megcmi gjglc atlc f~fthgxf M .rtgzf znf qftdx ge znf hlttfhz altc'%
=% Mx m xzvjfez) nf zllo me fqfegeb kld zl
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%4% Nf offpx ztwgeb zl bfz gz pvdigxnfj dvz G zngeo nf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%8% Nf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%% znmz dllohmxf nf rmx xvpplxfj zl df cmogeb%:% G znlvbnz mdlvz dtgebgeb vp cw hlehftex dvz jfhgjfj gexzfmj zl
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%6% Lvt zfmhnft
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%% mdlvz pvehzvmzgle%1% Xnf jfhgjfj zl
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
mej ztw zl xliqf znf ptldifc rgznlvz mew avtznft jfimw%2% Xnf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%rnfe nft nvxdmej hmcf nlcf rgzn igpxzgho le ngx hliimt%>% Rf rmezfj znf pmtzw zl df m xvtptgxf) dvz nf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%7% Rf"ii nmqf zl mjjtfxx znmz ptldifc zlclttlr% Tgbnz elr rf
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%%
%%%
 
 
=
zl zmof znf
dvii
dw znf nltex
m
zl gbeltf m ptldifc dfhmvxf ztwgeb zl jfmi rgzn gz hlvijhmvxf me fqfe cltf jgaaghviz xgzvmzgle
 
4
zl jl znf
jleofw
rlto
d
zl zmio mej zngeo m ilz mdlvz xlcfzngeb
 
8
zl ailb m jfmj
nltxf
 
h
zl jl znf nmtj dltgeb pmtz la m kld lt zmxo
 
:
zl offp znf
rlia 
atlc znf jllt
 
j
zl nmqf cltf gcpltzmez lt cltf gezftfxzgeb zngebx zl jl
 
6
zl ifz xiffpgeb
jlb
x igf
 
f
zl amhf m jgaaghviz lt jmebftlvx xgzvmzgle jgtfhziw mej rgznhlvtmbf
 
1
zl ifz znf
hmz
lvz la znf dmb
 
zl jl xlcfzngeb dmjiw? zl cmof m cfxx la xlcfzngeb
 
2
zl xcfii m
tmz
 
b
zl nmqf felvbn clefw zl mqlgj blgeb nvebtw
 
>
zl nmqf lznft,dgbbft
agxn
zl atw
n
zl tfqfmi m xfhtfz
 
7
zl nmqf m
dff
ge wlvt dleefz
g
zl rmxzf wlvt faaltz dw ztwgeb zl jl xlcfzngeb znmz gx elilebft plxxgdif
 
=0
zl cmof m
pgb
‗x fmt la xlcfzngeb
 
 k
 
zl xfexf znmz xlcfzngeb gx rtleb mdlvz m xgzvmzgle
 
M
%
Hlcpifzf fmhn gjglc le znf ifaz rgzn znf hlttfhz megcmi rltj .rtgzf znf hlttfhz
evcdft  
ef~z zl fmhnpghzvtf'% Znfe cmzhn znf gjglcx zl znfgt jfagegzglex le znf tgbnz .rtgzf znf hlttfhz
ifzzft  
ge fmhn dl~'%
D
%
Hlcpifzf znf xfezfehfx rgzn znf hlttfhz megcmi gjglc atlc f~fthgxf M .rtgzf znf qftdx ge znf hlttfhz altc'%
=% Mx m xzvjfez) nf zllo me fqfegeb kld zl
offp znf rlia atlc znf jllt
%4% Nf offpx ztwgeb zl bfz gz pvdigxnfj dvz G zngeo nf
‗x
 
ailbbgeb m jfmj
 
nltxf%
 8% Nf
nmx cmjf m pgb‗x fmt la 
znmz dllohmxf nf rmx xvpplxfj zl df cmogeb%:% G znlvbnz mdlvz dtgebgeb vp cw hlehftex dvz jfhgjfj gexzfmj zl
ifz xiffpgeb jlbx igf
%6% Lvt zfmhnft
nmx m dff ge ngx dleefz
mdlvz pvehzvmzgle%1% Xnf jfhgjfj zl
zmof znf dvii dw znf nltex
mej ztw zl xliqf znf ptldifc rgznlvz mew avtznft jfimw%2% Xnf
xcfiifj m tmz
rnfe nft nvxdmej hmcf nlcf rgzn igpxzgho le ngx hliimt%>% Rf rmezfj znf pmtzw zl df m xvtptgxf) dvz nf
ifz znf hmz lvz la znf dmb
%7% Rf"ii nmqf zl mjjtfxx znmz ptldifc zlclttlr% Tgbnz elr rf
nmqf lznft,dgbbft agxn zl atw
%=0% Rnw xnlvij G
jl znf jleofw rlto
rngif wlv xgz mtlvej jlgeb elzngeb<
=0 71 8> 6 : 4
Mexrft Ofw 
fhgbm kjd

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
grzincic7623 added this note|
Very nice, useful and creative - both the contents and the layout. Thank you.
grzincic7623 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->