Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sales Negotiations: The Salami Technique

Sales Negotiations: The Salami Technique

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:
Published by The ASG Group
Buyers are shaving supplier margins by adopting an incremental and yet relentless approach to getting what they want. The sales negotiation technique in question is the aptly named "salami technique". This sales article provides tips on how it can be managed.
Buyers are shaving supplier margins by adopting an incremental and yet relentless approach to getting what they want. The sales negotiation technique in question is the aptly named "salami technique". This sales article provides tips on how it can be managed.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: The ASG Group on Jul 24, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/27/2012

 
 
/Bfw `f }f| lep eg lil~begp6/ Pbl egxwlt fc hf|txl mx fgldmpl ep e pmjl% Pbep mx e ~tmghm~il mghtlexmgoi} dlmgo lj~if}l`d} d|}ltx mg glofpmepmfgx wmpb x|~~imltx' Pbl tlx|ip mx etlilgpilxx e~~tfehb pbep h|px xliilt jetomgx /pf pbl dfgl/'Pbmx etpmhil ~tfsm`lx pm~x fg bfw mp heg dl jegeol`'
D|}ltx etl xbesmgo x|~~imlt jetomgx d} e`f~pmgo egmghtljlgpei eg` }lp tlilgpilxx e~~tfehb pf olppmgo wbep pbl}wegp' Pbl glofpmepmfg plhbgmu|l mg u|lxpmfg mx pbl e~pi}gejl` $xeiejm plhbgmu|l$'
Xeilx Glofpmepmfgx;
@f
g”p Ilp Pblj Ximhl ]f|t Jetomgx%
 
Pbl Mj~imhepmfgx Cft Xliiltx Fc Pbl Xeiejm Plhbgmu|l
 
Tlpemi ^tmhl; 0'==
E tlilgpilxxe~~tfehb pbeph|px xliiltjetomgx pf pbldfgl'''
 
 
 
^eoly
4
 
© Pbl EXO Otf|~ 4>55
 
Pbl Xeiejm Plhbgmu|l
 Xbtlw` d|}ltx besl iletgl` pbep glofpmepmfg mx imal xeiejm
 ‘
pbl dlxpwe} pf olp wbep }f| wegp mx ximhl d} ximhl' Ehbmlsmgo pbl ifwlxpx|~~imlt ~tmhlx tlu|mtlx eg eootlxxmsl eg` x|xpemgl` e~~tfehb fsltpmjl'D|}ltx etl hfgpmg|f|xi} iffamgo cft jftl d|p wmiimgo pf ~e} ilxx' Pbl}etl lepmgo mgpf x|~~imlt jetomgx `mtlhpi} d} iffamgo cft ~tmhlhfghlxxmfgx) d|p eixf mg`mtlhpi} d} eipltmgo hfgptehp pltjx1 x|hb exxltsmhl ilsli eotlljlgp ilslix) ft ~e}jlgp pltjx "l'o' ctfj 8< pf 0<eg` pf <> `e}x%-'
Pbl ^tf*ifgol` Glofpmepmfg
 Pbl xeiejm plhbgmu|l je} dl e~~iml` mg pbl glofpmepmfg fc e~etpmh|iet `lei) ft fslt pmjl mg pbl glofpmepmfg fc e x|~~imlttliepmfgxbm~' Lmpblt we} mp bex pbl lcclhp fc jeamgo glofpmepmfgxxllj |g*lg`mgo'Pbl cftjlt jfxp hiexxmheii} be~~lgx wmpb `fwgwet` glofpmepmfg fc pbl plg`lt ~tmhl mg d} pbl d|}lt) cfiifwl` |~ d} e tf|g` fc c|tpbltglofpmepmfg d} ~tfh|tljlgp' Pbmx jmobp lslg dl cfiifwl` d} cmgeghltlglomgo fg x~lhmei ~e}jlgp pltjx "l'o' 8> `e}x- fccltl` mg tlp|tg cfte clw lrpte ~lthlgp fcc pbl ~tmhl'Pbl /xpeol*oepl/ xeil) ft |xl fc e x|~~imlt ~egli heg dl eg lcclhpmslwe} cft d|}ltx pf oemg x|hhlxxmsl ~tmhl h|px pbtf|ob pbl hfj~lpmpmslplg`ltmgo ~tfhlxx' E d|}lt je} ehbmlsl e tl`|hpmfg fc 5<, d} xbftpimxpmgo x|~~imltx fgi} pf ehbmlsl e c|tpblt 5>, wblg pbl ~egli fc ~tl*e~~tfsl` x|~~imltx hfj~lplx cft pbl ewet`'
 
 
^eoly
8
 
© Pbl EXO Otf|~ 4>55
 
Pbl Xbftp*Imsl` @lei
 Glofpmepmfgx besl pte`mpmfgeii} eiwe}x dllg mgplgxmsl) d|p fghl mp wexfslt pbep wex mp
 ‘
gftjeimp} wex tlx|jl`' Eotlljlgpx be` e tliepmsli}ifgo imclx~eg jlegmgo pbep pbl xliilt be` pmjl pf hephb bmx) ft bltdtlepb dlcftl mp wex pmjl pf glofpmepl eoemg' Pbl d|}lt jf`l fc glofpmepmfg mx hbegomgo bfwlslt'Pf`e}/x glofpmepmfgx etl ~tf*ifgol` eg` pbl eotlljlgpx tlehbl`xbftp*imsl`' Pbl mga mx gf xffglt `t}) dlcftl pbl hfgptehp bex lr~mtl`eg` e glw tf|g` fc glofpmepmfg j|xp dlomg' Pbl xliilt mx hfgpmg|eii}/al~p fg bmx) ft blt cllp/'Jeg} x|~~imltx besl hfjl pf lr~lhp egg|ei `ljeg`x ctfj pblmth|xpfjltx cft ~tmhl tl`|hpmfgx) d|p pbl pmjl mgpltseix dlpwllg tl*glofpmepmgo pbl hfgptehp etl xbftplgmgo mg jeg} hexlx'Xbtlw` d|}ltx je} cft lrej~il esfm` jeamgo e hfgptehp cft e wbfil}let) ft lslg e u|etplt h|ppmgo mp mgpf xbftplt ~ltmf`x eg`tlglofpmepmgo lslt} pmjl' Pbl d|}lt /all~x ofmgo deha pf pbl wlii/ xfpf x~lea hfgpmg|eii} xbesmgo pbl x|~~imlt/x jetomgx'
_b} D|}ltx Gll` Pf Dl Hetlc|i Ximhmgo
 Ximhmgo jlep heg dl `egoltf|x eg` d|}ltx gll` pf jmg` pblmt cmgoltx%Imal eg} fpblt plhbgmu|l mp j|xp dl |xl` wmpb hetl'Mg pbl fslt lr|dltegp e~~imhepmfg fc pbl xeiejm plhbgmu|l pbl d|}lt/xftmlgpepmfg heg xbmcp ctfj /wmg*wmg/ pf /xbesl*xbesl/' Xbesmgo x|~~imltjetomgx pff eootlxxmsli} heg dl xlic `lclepmgo) mc x|~~imlt ~ltcftjeghleg` mggfsepmfg tleii} jepplt pf pbl d|}lt/x d|xmglxx'Pbl d|}lt wbf fslt*eootlxxmsli} ximhlx pbl x|~~imlt/x jetomgx heg lg`|~ ltf`mgo pbl epptehpmslglxx fc mpx d|xmglxx pf pbl x|~~imlt eg`ilxxlgmgo pbl ilsli fc pt|xp eg` hfjjmpjlgp fc pbl x|~~imlt ex e tlx|ip'Pbl tlx|ip mx u|mha*wmg xesmgox) d|p ifgo pltj hfxpx'
Pbl d|}ltjf`l fc glofpmepmfg mxhbegomgo'''
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->