Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vprašanja in odgovori iz Fizike 1 za srednje šole

Vprašanja in odgovori iz Fizike 1 za srednje šole

Ratings: (0)|Views: 720|Likes:
Published by Y O D A
Zgoščen povzetek učbenika Fizika 1 za srednje šole v obliki vprašanj in odgovorov, ki zajemajo celotno gradivo učbenika razen poglavje molekularne zgradbe snovi, ki se prepleta s kemijo. Dijaku olajša učenje fizike in preverjanje znanja ter razumevanja snovi.

Dodana revizija z popravki nekaj manjših napak in dopolnitvami.
Zgoščen povzetek učbenika Fizika 1 za srednje šole v obliki vprašanj in odgovorov, ki zajemajo celotno gradivo učbenika razen poglavje molekularne zgradbe snovi, ki se prepleta s kemijo. Dijaku olajša učenje fizike in preverjanje znanja ter razumevanja snovi.

Dodana revizija z popravki nekaj manjših napak in dopolnitvami.

More info:

Published by: Y O D A on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

original

 
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ FIZIKE 1
Navodilo:
Pazljivo preberi vsako vprašanje in razmisli o njem, če si ga razumel.Potem preberi odgovor in preveri svoje razumevanje.Za boljše razumevanje in razjasnitev težjih vprašanj si oglej tudireševanje nalog. Ne preskakuj vprašanj ker se vprašanja in poglavja navezujejo v zaporedju in je predhodna vsebina potrebna za obvladanje naslednje.Zajete so vse formule in definicije po učbeniku + dodatno po testih. Izpuščeno pa je poglavjeatomske in molekularne tgradbe snovi, ki se prekriva s kemijo. Pretvorbe merskih enot je potrebno predhodno že obvladati, ker tu niso zajete. Pretvorbe osvežiš po učbeniku in z ogledom primerovrešenih nalog (2 zvezek). Nekatera dodatna vprašanja so namenjena preverjanju razumevanja ter utrjevanju znanja. Zaradi boljše nazornosti morda ne bo odveč ogled nekaterih slik v knjigi.Vprašanja in odgovori so zapisani po zaporedju zaključenih poglavij učbenika.Osnovne najpomembnejše formule so pisane
odebeljeno
, ostale, izpeljane v običajni pisavi.V kolikor si laže zapomniš enačbe v kakšnem drugačnem zapisu od tu uporabljenega si dopiši, alizamenjaj s svojo priljubljeno obliko (z negativnimi potencami, z ulomki in potencami, delniulomki, itd.). Za zapomnenje formul je pomembno držati se ustaljene oblike zapisa.1
 
Kaj sestavlja fizikalno količino ?Fizikalna količina je produkt merskega števila in merske enote
.
Katere so osnovne fizikalne količine in njihove enote ?Osnovne fizikalne količine so dolžina (m), masa (kg), čas (s), sila (N). Napiši vse predpone merskih enot, ki jih poznaš in kaj pomenijo ?deka=10, hekto=100, kilo=1000, mega=1000000, giga=10
9
deci=0,1, centi=0,01, mili=0,001, mikro=0,000001, nano=10
-9
, piko= 10
-12
,Kako izvedemo pretvorbo merskih enot ?Pretvorbo izvedemo s spremembo merske enote in ustrezno spremembo merskega števila.Pretvorba sestavljene fiz. količine je produkt spremenjenih merskih števil in merskih enot.Ali so meritve fizikalnih količin natančne ?Meritve fizikalnih količin so nenatančne, oziroma odstopajo od dejanske vrednosti (odklon).Kako izražamo nenatančnost, oziroma negotovost merjenih fizikalnih količin ?Izražamo z možnim odstopanjem od srednje (nazivne) vrednosti ali z napako (pogreško).Kako izračunamo srednjo vrednost, absolutno napako, relativno napako, procentualno napakomerjenih fizikalnih količin ? Zapiši in pojasni enačbe ter njihove dele.Meritev fizikalne količine ponovimo večkrat zapored. Dobimo n posameznih izmerjenih različnihvrednosti, ki kažejo na nezanesljivost oziroma nenatančnost meritve.
Srednjo vrednost X
sr
 
dobimo če delimo vsoto vrednosti vseh posameznih meritev s številommeritev.
Absolutno napako
X
abs
 
dobimo tako da najprej izločimo eno tretjino meritev znajvečjim odstopanjem od srednje vrednosti. V preostanku dveh tretjin meritev poiščemo največjeodstopanje meritve od srednje vrednosti. Razlika obeh predstavlja absolutno napako.
Relativno napako
X
rel
 
dobimo kot kvocient med absolutno napako in srednjo vrednostjo.
Procentualna napaka
X
%
je relativna napaka pomnožena s 100.Enačbe in računski elementi: poprečna vrednost meritev X
sr 
=
Σ
X
i
/n odklon posamezne meritve
X
i
=X
sr 
- X
i
 maksimalen odklon meritev
X
max
absolutna napaka
X
abs
=
X
max
<2/3.n>relativna napaka
X
rel
=
X
abs
/X
sr 
procentualna napaka
X
%
=
 
X
rel
.100Kako izrazimo negotovost imerjene fizikalne količine z absolutno napako in kako z relativnonapako? Zapiši in pojasni obe enačbi.Enačbi povesta kakšno možno odstopanje lahko pričakujemo od podane srednje vrednosti meritevfizikalne količine. V prvi enačbi možno odstopanje izrazimo z absolutno v drugi pa z relativnonapako.
X= X
sr
+
(-)
X
abs
X= X
sr.
(1
 
+
(-)
X
rel
)
Zakaj so fizikalne količine obremenjene z napakami, oziroma so negotove ? Napake so posledica nenatančnosti merjenja, v primeru izdelkov pa imamo opraviti z omejeno ponovljivostjo fizikalnih lastnosti v procesu izdelave.Kako računamo v fizikalnih enačbah z fizikalnimi količinami, ki so obremenjene z merskiminapakami ? Zapiši in pojasni enačbe za srednjo vrednost, absolutno napako in relativno napakoračunane fizikalne količine.2
 
Če so fizikalne količine, ki nastopajo v enačbi podane z napakami potem določimo po enačbiračunano fizikalno količino z izračunom njene srednje vrednosti in njene napake.Srednjo vrednost računane fizikalne količine izračunamo z podano enačbo iz srednjih vrednostinastopajočih fizikalnih količin.Skupno absoluo in relativno napako izračunane fizikalne količine pa izračunamo iz napak nastopajočih fizikalnih količin v enačbi odvisno od tipa računske operacije.Opiši v nekaj kratkih stavkih kako določimo skupne absolutne in relativne napake računanihfizikalnih količin, obremenjenih z napakami za sledeče računske operacije :.- seštevanje in odštevanje fizikalnih količin z napakami,Seštejemo absolutne napake posameznih členov enačbe med katerimi je znak seštevanja aliodštevanja..- množenje in deljenje fizikalnih količin z napakami,Seštejemo relativne napake posameznih členov enačbe, med katerimi nastopa deljenje, alimnoženje.- potenciranje in korenjenje fizikalne količine z napakami.S korenom, ali potenco pomnožimo relativno napako člena enačbe, ki ga potenciramo, alikorenimo.V primeru da enačba vsebuje različne računske operacije je potrebno najprej določiti napake potenc in korenov, nato napake računskih izrazov deljenja ter množenja, vključno členov s potencami in koreni. Tako dobljene relativne napake členov enačbe med katerimi je seštevanje inodštevanje pretvorimo v absolutne napake teh posameznih izrazov (členov) enačbe. Absolutnenapake teh izrazov določimo iz relativne napake in srednje vrednosti posameznega izraza. Srednjovrednost posameznega izraza pa spet računamo po računskem izrazu iz srednjih vrednosti členovizraza. Dobljene absolutne napake posameznih izrazov potem seštejemo po pravilu za napake vsoteali razlike fizikalnih količin.Kako zapišemo tako izračunane fizikalne količine in njihove napake ?Po enačbi izračunano fizikalno količino zapišemo podobno kot merjeno fizikalno količino, torej ssrednjo vrednostjo in možnim odstopanjem od te vrednosti. Odstopanje ali odklon (napako) podajamo z absolutno ali relativno napako, podobno kot za merjeno fizikalno količino. Razlika jele, da so srednja vrednost in napaki računani iz vrednosti za posamezne nastopajoče fizikalnekoličine v enačbi.3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
wizeazz liked this
wizeazz liked this
wizeazz liked this
wizeazz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->