Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
21Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dinh duong va thuc an thuy san

Dinh duong va thuc an thuy san

Ratings: (0)|Views: 1,629|Likes:
Published by Dang Quoc Buu
Dinh duong va thuc an thuy san
Dinh duong va thuc an thuy san

More info:

Published by: Dang Quoc Buu on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C C
N TH
Ơ 
 KHOA TH
Y S
N
GIÁO TRÌNHDINH D
ƯỠ 
NG VÀ TH
Ứ 
C
Ă
N TH
Y S
N
BIÊN SO
 N
TS. TR 
N TH
THANH HI
NC
N TH
Ơ 
– 2004
 
THÔNG TIN V
TÁC GI
 PH
M VI VÀ
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG S
Ử 
D
NGC
A GIÁO TRÌNH
1. THÔNG TIN V
TÁC GI
 
H
và tên: Tr 
n Th
Thanh Hi
nSinh n
ă
m: 1965C
ơ 
quan công tác:B
môn:Dinh d
ưỡ 
ng và CBTS Khoa: Th
y S
nTr 
ườ 
ng:
Đạ
i h
c C
n Th
ơ 
............................
Đị
a ch
Email
để
liên h
: ttthien@ctu.edu.vn
2. PH
M VI VÀ
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG S
Ử 
D
NG
Giáo trình có th
dùng tham kh
o cho nh
ng ngành nào: Nuôi tr 
ng th
y s
n, Nôngh
c, Qu
n lý Ngh
cá, B
nh h
c Th
y S
n, Sinh k 
thu
t Nông nghi
 pCó th
dùng cho các tr 
ườ 
ng nào: Cao
Đẳ
ng,
Đạ
i h
cCác t
khóa (
Đề
ngh
cung c
 p 10 t
khóa
để
tra c
u): Dinh d
ưỡ 
ng th
y s
n , Th
c
ă
n th
y s
n, Th
y s
n, nhu c
u dinh d
ưỡ 
ng, ch
ế
bi
ế
n th
c
ă
n, nhu c
u protein, nhu c
ulipd, nhu c
u carbohydrat, nhu c
u vitamin, nhu c
u khoáng.Yêu c
u ki
ế
n th
c tr 
ướ 
c khi h
c môn này: sinh hóa, hóa phân tích, hình thái gi
i ph
u tôm cá, Sinh lý
độ
ng v
t th
y sinh.
Đ
ã xu
t b
n in ch
ư
a, n
ế
u có thì Nhà xu
t b
n nào: Ch
ư
a
 
M
C L
C
M
C
S
C
c
S
S
C
C
I
B
A
S
S
D
C
c
c
S
D
C
c
n
c
v
c
n
c
n
s
d
c
A
S
C
A
A
c
o
C
C
c
n
c
n
1

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dang Quoc Buu added this note
dang nghien cuu cac chat dan du tu thien nhien
Lê Quang Tỉnh liked this
Bongbong Muahe liked this
Thao Nguyen liked this
Thai Nguyen Dinh liked this
Võ Hiên liked this
Mạnh Nguyễn liked this
Võ Hiên liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->