Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
12Activity

Table Of Contents

Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề:
1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài:
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu chung:
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. Các giả thuyết kiểm định và câu hỏi nghiên cứu:
1.3.1. Các giả thuyết kiểm định:
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu:
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
1.4.1. Không gian:
1.4.2. Thời gian:
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu:
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu:
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Phương pháp luận:
2.1.1.Các khái niệm về thẻ thanh toán:
2.1.2. Các khái niệm chung về thẻ ATM:
2.1.3. Chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng (CSI):
Hình 1: Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ
Hình 2: Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng các quốc gia EU
Hình 3: Mô hình lý thuyết chỉ số hài lòng khách hàng của Việt Nam
Hình 4: Mô hình lí thuyết về chỉ số hài lòng khách hàng của các ngân hàng
2.2.Phương pháp nghiên cứu:
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu:
Bảng 1: Số lượng thẻ phát hành ở các huyện của Vietinbank Bến Tre ĐVT: Thẻ
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu:
3.1.2. Giới thiệu về ngân hàng VietinBank chi nhánh Bến Tre:
Hình 5: Qui trình phát hành thẻ E-Partner
VietinBank Bến Tre:
3.2.1. Thuận lợi:
3.2.2. Khó khăn:
Công thương chi nhánh Bến Tre:
Chương 4
thương chi nhánh Bến Tre:
4.1.1. Số lượng thẻ phát hành qua các năm:
Bảng 2: Số lượng thẻ E-Partner phát hành tại VietinBank Bến Tre
Hình 6: Số lượng thẻ E-Partner của VietinBank phát hành qua các năm
Bảng 3: Phí phát hành thẻ qua 3 năm (2007 – 2009)
dịch qua máy ATM:
thẻ ATM:
4.3. Thói quen sử dụng thẻ của khách hàng:
4.3.1. Khái quát đặc điểm chung của khách hàng:
Bảng 5: Đặc điểm chung của khách hàng
lựa chọn sử dụng thẻ ATM của ngân hàng VietinBank:
thẻ của khách hàng
Hình 8: Phương tiện tìm hiểu của khách hàng về dịch vụ thẻ
4.3.3. Thói quen lựa chọn địa điểm rút tiền:
Bảng 7: Địa điểm thường rút tiền
Hình 9: Những địa điểm khách hàng thường rút tiền
ATM của VietinBank Bến Tre:
ngân hàng:
ATM của ngân hàng
Hình 10: Yếu tố khách hàng quan tâm nhất khi sử dụng thẻ ATM
VietinBank so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn:
Hình 11: Ấn tượng của khách hàng về các ngân hàng
Hình 12: Mức độ tin tưởng vào uy tín ngân hàng
Bảng 11: Lý do chọn sử dụng thẻ của Ngân hàng Công Thương –VietinBank
Bảng 12: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về thủ tục làm thẻ
Hình 13: Mức độ hài lòng về thủ tục làm thẻ
Bảng 13: Mức độ hài lòng về thời gian làm thẻ
Hình 14: Mức độ hài lòng về thời gian làm thẻ
Bảng 14: Mức độ hài lòng về phí phát hành thẻ
Hình 15: Mức độ hài lòng của khách hàng về phí phát hành thẻ
Bảng 15: Mối quan hệ giữa mức độ hài lòng về phí phát hành thẻ
Bảng 16: Mức độ hài lòng về lãi suất
Hình 16: Mức độ hài lòng về mức lãi suất
Bảng 17: Hạn mức giao dịch
Bảng 18: Mức độ hài lòng về hạn mức giao dịch
Hình 17: Mức độ hài lòng của khách hàng về hạn mức giao dịch
Bảng 19: Mức độ hài lòng về cách bố trí máy
Bảng 22: Mức độ hài lòng về thiết kế của thẻ ATM
Bảng 23: Ý kiến khách hàng về các dịch vụ kèm theo
Bảng 24: Mức độ hài lòng về các tiêu chí khác
4.5. Những khó khăn mà khách hàng gặp phải khi sử dụng thẻ:
Bảng 25: Những khó khăn mà khách hàng thường gặp phải
Hình 20: Những đề xuất của khách hàng
Bảng 27: Vị trí đặt thêm máy ATM
Bảng 28: Mức lãi suất mong đợi
Bảng 29: Kiến nghị về khoản thời gian làm thẻ
4.7. Xu hướng sử dụng thẻ trong tương lai của khách hàng:
Bảng 31: Ý định thay đổi thẻ đang sử dụng
Bảng 32: Dự định mở thêm tài khoản
Bảng 35: Tổng kết điểm trung bình về dịch vụ thẻ ATM
Chương 5
TMCP CÔNG THƯƠNG BẾN TRE
5.1. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại:
qua:
5.1.2. Nguyên nhân của những tồn tại:
mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM:
ATM của VietinBank:
Chương 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận:
6.2. Kiến nghị:
6.2.1. Đối với chính phủ:
6.2.2. Đối với ngân hàng:
6.2.3. Đối với khách hàng:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUHAILONG VIETINBANK

SUHAILONG VIETINBANK

Ratings: (0)|Views: 511 |Likes:
Published by andycantho
Luan van
Luan van

More info:

Published by: andycantho on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 32 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 36 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 68 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 125 are not shown in this preview.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kien Nguyen liked this
Hoàng Lân liked this
Ọbedient Ngoan liked this
Mỹ Hằng liked this
Nguyen Huu Tai liked this
Thái Hoàng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->