Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pregled [godina 53, broj 1; januar-april 2012.]

Pregled [godina 53, broj 1; januar-april 2012.]

Ratings: (0)|Views: 184|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
ČASOPIS ZA DRUŠTVENA PITANJA/PERIODICAL FOR SOCIAL ISSUESČASOPIS ZA DRUŠTVENA PITANJA/PERIODICAL FOR SOCIAL ISSUES
PREGLEDPREGLED
   P   R   E   G   L   E   D
 
    Č  a  s  o  p   i  s  z  a   d  r  u   š   t  v  e  n  a  p   i   t  a  n   j  a   P  e  r   i  o   d   i  c  a   l   f  o  r   S  o  c   i  a   l   I  s  s  u  e  s
   B  r  o   j   /   N  u  m   b  e  r   1   2   0   1   2
Članci
 
Mirko Pejanović:
 
Društveno-istorski značajreferenduma iz 1992. godineza razvoj državnosti Bosne iHercegovine
Safet Bandžović:
 
Balkanski ratovi i muhadžirski pokreti(1912-1913)
Lada Sadiković:
 
Nadustavni karakter Evropskekonvence o ljudskim pravima uBosni i Hercegovini
Suad Kurtćehajić:
 
Mogućnosti ponovnog oživljavanjaUstava Republike Bosne iHercegovine
Suvad Konaković:
 
Azil u međunarodnim dokumentimai Evropskoj uni sa osvrtom nanormativna rješenja u Bosni iHercegovini
 Articles
Mirko Pejanović:
 
Socio-historical Signicance of1992 Referendum for Bosnia andHerzegovina’s Statehood Development
Safet Bandžović:
 
Balkan Wars and the Refugee’sMovements (1912-1913)
Lada Sadiković:
 
The Supra-constitutional Characterof the European Human RightsConvention in Bosnia and Herzegovina
Suad Kurtćehajić:
 
The Possibility of Reviving theConstitution of the Republic of Bosniaand Herzegovina
Suvad Konaković:
 
Asylum in International Documentsand the European Union withEmphasis on Normative Rules inBosnia and Herzegovina
Sarajevo, Januar/January - april/April 2012
BROJNUMBER
1
BROJNUMBER
1
 
ISSN 0032-7271 (Print)ISSN 1986-5244 (Online)
PREGLED
časopis za društvena pitanjaBroj
1
Godina
2012.
Godište
LIII
Sarajevo, januar-april 2012.
 
PREGLED
časopis za društvena pitanjaIzdavač:
 Univerzitet u SarajevuSarajevo, Obala Kulina bana 7/II, Bosna i Hercegovina
Redakcija časopisa:
 Nijaz BajgorićUzeir BavčićEnes DurakovićEnes DurmiševićMarina Katnić-BakaršićSenadin LavićMirko Pejanović
Hidajet Repovac
 Nusret Smajlović
Međunarodna redakcija:
Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)Dragan Milanović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)Milan Podunavac, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Srbija)Vesna Požgaj-Hadži, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)Dragan Prole, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Srbija)Stanka Setnikar-Cankar, Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)Mitja Velikonja, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)Veselin Vukotić, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, nansije i biznis Univerziteta Donja Gorica (Crna Gora)
Glavni i odgovorni urednik:
Senadin Lavić
Zamjenica glavnog i odgovornog urednika:
Marina Katnić-Bakaršić
Izvršni urednik:
Uzeir Bavčić
Sekretar redakcije:
Fuada Muslić
Lektura:
Zinaida Lakić
Prijevod:
Mirza Čerkez
DTP:
Samir Bogunić
Tiraž:
300 primjeraka
Štampa:
„Štamparija FOJNICA“ d.o.o. Fojnica
Odgovorna osoba Štamparije:
Šehzija BuljinaIzlazi četveromjesečno
Časopis
 Pregled 
 je indeksiran u EBSCO Publishingu, INDEX COPERNICUS i CEEOL međunarodnim bazamapodataka.Univerzitetski tele-informatički centar je kreirao i dizajnirao web stranicu časopisa www.pregled.unsa.ba
.
 
ISSN 0032-7271 (Print)ISSN 1986-5244 (Online)

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zepcak liked this
Ana Stojakovic liked this
lopov liked this
skutorka59 liked this
Edin Bajramovic liked this
kordunovac liked this
edin1 liked this
dzadro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->