Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
20Activity
×
P. 1
Draft ("Final") Text 26 July

Draft ("Final") Text 26 July

Ratings: (0)|Views: 12,123|Likes:
Published by DanBenLee

More info:

Published by: DanBenLee on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/08/2014

pdf

text

original

 
 
\kbslc K`sbnkx
@
 .HNKF+?01.H_U+0
Alklr`i @xxlmoi
Cbxsr+7 Alklr`i?6 G|i ?50?Nrbabk`i7 Lkaibxj
\kbslc K`sbnkx Hnkflrlkhl nk sjl @rmx Sr`cl Srl`s
Klq Rnrd) ?-?1 G|i ?50?
Sjl cr`fs nf sjl @rmx Sr`cl Srl`s
X|ombsslc o sjl Urlxbclks nf sjl Hnkflrlkhl
Url`moil
Sjl Xs`slx U`rsblx sn sjbx Srl`s)A|bclc 
o sjl U|runxlx `kc Urbkhbuilx nf sjl Hj`rslr nf sjl \kbslc K`sbnkx4
  _lh`iibka
sj`s sjl Hj`rslr nf sjl \kbslc K`sbnkx urnmnslx sjl lxs`oibxjmlks `kc m`bkslk`khl nf bkslrk`sbnk`i
 ul`hl `kc xlh|rbs qbsj sjl il`xs cbvlrxbnk fnr `rm`mlksx nf sjl qnric‒x j|m`k `kc lhnknmbh rlxn|rhlx4
 
\kclribkbka
sjl kllc sn urlvlks) hnmo`s `kc lr`cbh`sl sjl biibhbs sr`cl nf hnkvlksbnk`i `rmx `kc sn urlvlks sjlbrcbvlrxbnk sn sjl biibhbs m`rdls `kc fnr |k`|sjnrbwlc lkc |xl4
  _lhnakbwbka
sjl ilabsbm`sl unibsbh`i) xlh|rbs) lhnknmbh `kc hnmmlrhb`i rbajsx `kc bkslrlxsx nf Xs`slx bk sjlbkslrk`sbnk`i sr`cl nf hnkvlksbnk`i `rmx4
  _l`ffbrmbka
sjl xnvlrlbak rbajs `kc rlxunkxbobibs nf `k Xs`sl sn rla|i`sl `kc hnksrni sr`kxflrx nf hnkvlksbnk`i`rmx sj`s s`dl ui`hl lzhi|xbvli qbsjbk bsx slrrbsnr) u|rx|`ks sn bsx nqk ila`i nr hnkxsbs|sbnk`i xxslmx4
 _lhnakbwbka
sj`s clvlinumlks) j|m`k rbajsx `kc ul`hl `kc xlh|rbs) qjbhj `rl sjrll ubii`rx nf sjl \kbslcK`sbnkx) `rl bkslribkdlc `kc m|s|`ii rlbkfnrhbka4
 _lh`iibka
sjl \kbslc K`sbnkx Cbx`rm`mlks Hnmmbxxbnk a|bclibklx nk bkslrk`sbnk`i `rmx sr`kxflrx `cnuslc o sjlAlklr`i @xxlmoi4
 Knsbka
sjl hnksrbo|sbnk m`cl o sjl ?550 \K Urnar`mml nf @hsbnk sn urlvlksbka) hnmo`sbka `kc lr`cbh`sbka sjlbiibhbs sr`cl bk xm`ii `rmx `kc ibajs ql`unkx bk `ii bsx `xulhsx) `x qlii `x sjl ?550 Urnsnhni `a`bkxs sjl biibhbsm`k|f`hs|rbka nf `kc sr`ffbhdbka bk Fbrl`rmx) sjlbr u`rsx `kc hnmunklksx `kc `mm|kbsbnk) x|uuilmlksbka sjl\kbslc K`sbnkx Hnkvlksbnk `a`bkxs Sr`kxk`sbnk`i Nra`kbwlc Hrbml4
 _lhnakbwbka
sjl xlh|rbs) xnhb`i) lhnknmbh `kc j|m`kbs`rb`k hnkxlp|lkhlx nf sjl biibhbs sr`cl bk `kc |krla|i`slcsr`cl nf hnkvlksbnk`i `rmx4
 _lhnakbwbka
`ixn sjl hj`iilkalx f`hlc o vbhsbmx nf `rmlc hnkfibhs `kc sjlbr kllc fnr `clp|`sl h`rl) rlj`obibs`sbnk`kc xnhb`i `kc lhnknmbh bkhi|xbnk4
  Ol`rbka
bk mbkc sj`s qnmlk `kc hjbicrlk `rl u`rsbh|i`ri `fflhslc bk xbs|`sbnkx nf hnkfibhs `kc `rmlc vbnilkhl4
 
@.HNKF+?01.0
0?-?<6<2
?
 Lmuj`xbwbka
sj`s knsjbka bk sjbx Srl`s urlvlksx Xs`slx frnm lzlrhbxbka sjlbr rbajs sn `cnus `ccbsbnk`i `kc mnrlrbanrn|x ml`x|rlx hnkxbxslks qbsj sjl u|runxl nf sjbx Srl`s4
S`dbka knsl nf 
sjl ilabsbm`sl sr`cl `kc |xl nf hlrs`bk hnkvlksbnk`i `rmx) bkslr `ib`) fnr rlhrl`sbnk`i) h|is|r`i)jbxsnrbh`i) `kc xunrsbka `hsbvbsblx `kc i`qf|i nqklrxjbu qjlrl x|hj nqklrxjbu `kc |xl `rl ulrmbsslc `kcurnslhslc o i`q4
 _lhnakbwbka
sjl `hsbvl rnil sj`s knk-anvlrkmlks`i nra`kbw`sbnkx `kc hbvbi xnhbls h`k ui` bk f|rsjlrbka sjlnoglhs `kc u|runxl nf sjbx Srl`s4 `kc
 
 @hdknqilcabka
sj`s rla|i`sbnk nf sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx xjn|ic kns j`mulr bkslrk`sbnk`ihnnulr`sbnk `kc ilabsbm`sl sr`cl bk m`slrbli) lp|bumlks `kc slhjknina fnr ul`hlf|i u|runxlx+
 
Urbkhbuilx
A|bclc o sjl U|runxlx `kc Urbkhbuilx nf sjl Hj`rslr nf sjl \kbslc K`sbnkx) Xs`slx U`rsblx) bk urnmnsbka sjlnoglhs `kc u|runxl nf sjbx Srl`s `kc bmuilmlksbka bsx urnvbxbnkx) xj`ii `hs bk `hhnrc`khl qbsj sjl fniinqbka urbkhbuilx7
 0+
 
Sjl bkjlrlks rbajs nf `ii Xs`slx sn bkcbvbc|`i nr hniilhsbvl xlif-clflkhl4?+
 
Sjl xlssilmlks nf bkslrk`sbnk`i cbxu|slx o ul`hlf|i ml`kx bk x|hj ` m`kklr sj`s bkslrk`sbnk`i ul`hl `kcxlh|rbs) `kc g|xsbhl) `rl kns lkc`kalrlc48+
 
Sn rlfr`bk bk sjlbr bkslrk`sbnk`i rli`sbnkx frnm sjl sjrl`s nr |xl nf fnrhl `a`bkxs sjl slrrbsnrb`i bkslarbs nrunibsbh`i bkclulkclkhl nf `k Xs`sl) nr bk `k nsjlr m`kklr bkhnkxbxslks qbsj sjl U|runxlx nf sjl \kbslcK`sbnkx43+
 
Knk-bkslrvlksbnk bk m`sslrx qjbhj `rl lxxlksb`ii qbsjbk sjl cnmlxsbh g|rbxcbhsbnk nf `k Xs`sl4<+
 
Sjl c|s sn rlxulhs `kc lkx|rl rlxulhs fnr bkslrk`sbnk`i j|m`kbs`rb`k i`q `kc sn rlxulhs `kc lkx|rl j|m`krbajsx46+
 
Sjl rlxunkxbobibs nf `ii Xs`slx) bk `hhnrc`khl qbsj sjlbr rlxulhsbvl bkslrk`sbnk`i noiba`sbnkx) sn lfflhsbvlirla|i`sl `kc hnksrni bkslrk`sbnk`i sr`kxflrx nf hnkvlksbnk`i `rmx) `x qlii `x sjl urbm`r rlxunkxbobibs nf `ii Xs`slx bk lxs`oibxjbka `kc bmuilmlksbka sjlbr rlxulhsbvl k`sbnk`i lzunrs hnksrni xxslmx41+
 
Xs`slx U`rsblx xjn|ic rlxulhs sjl ilabsbm`sl bkslrlxsx nf Xs`slx sn `hp|brl hnkvlksbnk`i ql`unkx fnrilabsbm`sl xlif-clflkhl `kc ul`hldllubka nulr`sbnkx `kc sn urnc|hl) lzunrs) bmunrs `kc sr`kxflrhnkvlksbnk`i `rmx4 `kc:+
 
Sjl klhlxxbs sn bmuilmlks sjbx Srl`s hnkxbxslksi `kc lfflhsbvli `kc bk ` |kbvlrx`i) noglhsbvl `kc knk-cbxhrbmbk`snr m`kklr+
 J`vl `arllc `x fniinqx7
@rsbhil 0An`ix `kc Noglhsbvlx
Sjl an`ix `kc noglhsbvlx nf sjl Srl`s `rl7`+
 
Fnr Xs`slx U`rsblx sn lxs`oibxj sjl jbajlxs unxxboil hnmmnk xs`kc`rcx fnr rla|i`sbka nr bmurnvbka sjl rla|i`sbnknf sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx4 `kco+
 
Sn urlvlks) hnmo`s `kc lr`cbh`sl sjl biibhbs sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx `kc sjlbr cbvlrxbnk sn sjl biibhbs m`rdls nrfnr |k`|sjnrbwlc lkc |xl4bk nrclr sn7h+
 
hnksrbo|sl sn bkslrk`sbnk`i `kc rlabnk`i ul`hl) xlh|rbs `kc xs`obibs4
 
 
@.HNKF+?01.08
c+
 
Urlvlks sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx frnm hnksrbo|sbka sn j|m`k x|fflrbka4 `kcl+
 
Urnmnsl hnnulr`sbnk) sr`kxu`rlkh `kc rlxunkxbobibs nf Xs`slx U`rsblx bk sjl sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx) sj|xo|bicbka hnkfbclkhl `mnka Xs`slx U`rsblx+
@rsbhil ?Xhnul
 @+
 
Hnvlrlc Bslmx
0+
 
Sjbx Srl`s xj`ii `uui sn `ii hnkvlksbnk`i `rmx qbsjbk sjl fniinqbka h`slanrblx `s ` mbkbm|m7`+
 
O`ssil S`kdx4o+
 
@rmn|rlc hnmo`s vljbhilx4h+
 
I`ral-h`iborl @rsbiilr xxslmx4c+
 
Hnmo`s `brhr`fs4l+
 
@ss`hd jlibhnuslrx4f+
 
Q`rxjbux4a+
 
Mbxxbilx `kc mbxxbil i`|khjlrx4 `kcj+
 
Xm`ii @rmx `kc Ibajs Ql`unkx?+
 
L`hj Xs`sl U`rs xj`ii lxs`oibxj nr |uc`sl) `x `uurnurb`sl) `kc m`bks`bk ` k`sbnk`i hnksrni ibxs sj`s xj`ii bkhi|cl sjlbslmx sj`s f`ii qbsjbk u`r`ar`uj 0 nf sjbx `rsbhil) `x clfbklc nk ` k`sbnk`i o`xbx `kc) `s ` mbkbm|m) o`xlc nkrlilv`ks \kbslc K`sbnkx bkxsr|mlksx+ L`hj Xs`sl U`rs xj`ii u|oibxj bsx hnksrni ibxs sn sjl lzslks ulrmbsslc ok`sbnk`i i`q+O+
Hnvlrlc @hsbvbsblx
 8+
 
Sjbx Srl`s xj`ii `uui sn sjnxl `hsbvbsblx nf sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx xls n|s bk `rsbhilx <) 6) 1)
: `kc 2) jlrl`fslr rlflrrlc sn `x ’sr`kxflr)” fnr sjl hnkvlksbnk`i `rmx hnvlrlc |kclr sjl xhnul nf 
sjbx Srl`s+3+
 
Sjbx Srl`s xj`ii kns `uui sn sjl bkslrk`sbnk`i mnvlmlks nf hnkvlksbnk`i `rmx o ` Xs`sl U`rs nr bsx`alksx fnr bsx `rmlc fnrhlx nr i`q lkfnrhlmlks `|sjnrbsblx nulr`sbka n|sxbcl bsx k`sbnk`i slrrbsnrblx)urnvbclc sjl hnkvlksbnk`i `rmx rlm`b
k |kclr sjl Xs`sl U`rs‒x nqklrxjbu+
@rsbhil 8Urnjbobslc Sr`kxflrx
0+
 
@ Xs`sl U`rs xj`ii kns `|sjnrbwl `k sr`kxflr nf hnkvlksbnk`i `rmx bf sjl sr`kxflr qn|ic vbni`sl bsx noiba`sbnkx|kclr ml`x|rlx `cnuslc o sjl \kbslc K`sbnkx Xlh|rbs Hn|khbi `hsbka |kclr Hj`uslr VBB nf sjl Hj`rslr nf sjl\kbslc K`sbnkx) bk u`rsbh|i`r `rmx lmo`ranlx+?+
 
@ Xs`sl U`rs xj`ii kns `|sjnrbwl `k sr`kxflr nf hnkvlksbnk`i `rmx qbsjbk sjl xhnul nf sjbx Srl`s bf sjlsr`kxflr qn|ic vbni`sl bsx rlilv`ks bkslrk`sbnk`i noiba`sbnkx) |kclr bkslrk`sbnk`i `arllmlksx sn qjbhj bs bx` U`rs) bk u`rsbh|i`r sjnxl rli`sbka sn sjl bkslrk`sbnk`i sr`kxflr nf) nr biibhbs sr`ffbhdbka bk) hnkvlksbnk`i`rmx+

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
rugdouble added this note|
super
NumerologyAnswers added this note|
good
DigitalSyndrome added this note|
great
chefsloppy added this note|
great
fraidstick added this note|
good
muffinscrunching added this note|
good
DigitalSyndrome liked this
chefsloppy liked this
muffinscrunching liked this
merrypolice liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->