Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
Draft ("Final") Text 26 July

Draft ("Final") Text 26 July

Ratings: (0)|Views: 6,463 |Likes:
Published by DanBenLee

More info:

Published by: DanBenLee on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

 
 
\kbslc K`sbnkx
@
 .HNKF+?01.H_U+0
Alklr`i @xxlmoi
Cbxsr+7 Alklr`i?6 G|i ?50?Nrbabk`i7 Lkaibxj
\kbslc K`sbnkx Hnkflrlkhl nk sjl @rmx Sr`cl Srl`s
Klq Rnrd) ?-?1 G|i ?50?
Sjl cr`fs nf sjl @rmx Sr`cl Srl`s
X|ombsslc o sjl Urlxbclks nf sjl Hnkflrlkhl
Url`moil
Sjl Xs`slx U`rsblx sn sjbx Srl`s)A|bclc 
o sjl U|runxlx `kc Urbkhbuilx nf sjl Hj`rslr nf sjl \kbslc K`sbnkx4
  _lh`iibka
sj`s sjl Hj`rslr nf sjl \kbslc K`sbnkx urnmnslx sjl lxs`oibxjmlks `kc m`bkslk`khl nf bkslrk`sbnk`i
 ul`hl `kc xlh|rbs qbsj sjl il`xs cbvlrxbnk fnr `rm`mlksx nf sjl qnric‒x j|m`k `kc lhnknmbh rlxn|rhlx4
 
\kclribkbka
sjl kllc sn urlvlks) hnmo`s `kc lr`cbh`sl sjl biibhbs sr`cl nf hnkvlksbnk`i `rmx `kc sn urlvlks sjlbrcbvlrxbnk sn sjl biibhbs m`rdls `kc fnr |k`|sjnrbwlc lkc |xl4
  _lhnakbwbka
sjl ilabsbm`sl unibsbh`i) xlh|rbs) lhnknmbh `kc hnmmlrhb`i rbajsx `kc bkslrlxsx nf Xs`slx bk sjlbkslrk`sbnk`i sr`cl nf hnkvlksbnk`i `rmx4
  _l`ffbrmbka
sjl xnvlrlbak rbajs `kc rlxunkxbobibs nf `k Xs`sl sn rla|i`sl `kc hnksrni sr`kxflrx nf hnkvlksbnk`i`rmx sj`s s`dl ui`hl lzhi|xbvli qbsjbk bsx slrrbsnr) u|rx|`ks sn bsx nqk ila`i nr hnkxsbs|sbnk`i xxslmx4
 _lhnakbwbka
sj`s clvlinumlks) j|m`k rbajsx `kc ul`hl `kc xlh|rbs) qjbhj `rl sjrll ubii`rx nf sjl \kbslcK`sbnkx) `rl bkslribkdlc `kc m|s|`ii rlbkfnrhbka4
 _lh`iibka
sjl \kbslc K`sbnkx Cbx`rm`mlks Hnmmbxxbnk a|bclibklx nk bkslrk`sbnk`i `rmx sr`kxflrx `cnuslc o sjlAlklr`i @xxlmoi4
 Knsbka
sjl hnksrbo|sbnk m`cl o sjl ?550 \K Urnar`mml nf @hsbnk sn urlvlksbka) hnmo`sbka `kc lr`cbh`sbka sjlbiibhbs sr`cl bk xm`ii `rmx `kc ibajs ql`unkx bk `ii bsx `xulhsx) `x qlii `x sjl ?550 Urnsnhni `a`bkxs sjl biibhbsm`k|f`hs|rbka nf `kc sr`ffbhdbka bk Fbrl`rmx) sjlbr u`rsx `kc hnmunklksx `kc `mm|kbsbnk) x|uuilmlksbka sjl\kbslc K`sbnkx Hnkvlksbnk `a`bkxs Sr`kxk`sbnk`i Nra`kbwlc Hrbml4
 _lhnakbwbka
sjl xlh|rbs) xnhb`i) lhnknmbh `kc j|m`kbs`rb`k hnkxlp|lkhlx nf sjl biibhbs sr`cl bk `kc |krla|i`slcsr`cl nf hnkvlksbnk`i `rmx4
 _lhnakbwbka
`ixn sjl hj`iilkalx f`hlc o vbhsbmx nf `rmlc hnkfibhs `kc sjlbr kllc fnr `clp|`sl h`rl) rlj`obibs`sbnk`kc xnhb`i `kc lhnknmbh bkhi|xbnk4
  Ol`rbka
bk mbkc sj`s qnmlk `kc hjbicrlk `rl u`rsbh|i`ri `fflhslc bk xbs|`sbnkx nf hnkfibhs `kc `rmlc vbnilkhl4
 
@.HNKF+?01.0
0?-?<6<2
?
 Lmuj`xbwbka
sj`s knsjbka bk sjbx Srl`s urlvlksx Xs`slx frnm lzlrhbxbka sjlbr rbajs sn `cnus `ccbsbnk`i `kc mnrlrbanrn|x ml`x|rlx hnkxbxslks qbsj sjl u|runxl nf sjbx Srl`s4
S`dbka knsl nf 
sjl ilabsbm`sl sr`cl `kc |xl nf hlrs`bk hnkvlksbnk`i `rmx) bkslr `ib`) fnr rlhrl`sbnk`i) h|is|r`i)jbxsnrbh`i) `kc xunrsbka `hsbvbsblx `kc i`qf|i nqklrxjbu qjlrl x|hj nqklrxjbu `kc |xl `rl ulrmbsslc `kcurnslhslc o i`q4
 _lhnakbwbka
sjl `hsbvl rnil sj`s knk-anvlrkmlks`i nra`kbw`sbnkx `kc hbvbi xnhbls h`k ui` bk f|rsjlrbka sjlnoglhs `kc u|runxl nf sjbx Srl`s4 `kc
 
 @hdknqilcabka
sj`s rla|i`sbnk nf sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx xjn|ic kns j`mulr bkslrk`sbnk`ihnnulr`sbnk `kc ilabsbm`sl sr`cl bk m`slrbli) lp|bumlks `kc slhjknina fnr ul`hlf|i u|runxlx+
 
Urbkhbuilx
A|bclc o sjl U|runxlx `kc Urbkhbuilx nf sjl Hj`rslr nf sjl \kbslc K`sbnkx) Xs`slx U`rsblx) bk urnmnsbka sjlnoglhs `kc u|runxl nf sjbx Srl`s `kc bmuilmlksbka bsx urnvbxbnkx) xj`ii `hs bk `hhnrc`khl qbsj sjl fniinqbka urbkhbuilx7
 0+
 
Sjl bkjlrlks rbajs nf `ii Xs`slx sn bkcbvbc|`i nr hniilhsbvl xlif-clflkhl4?+
 
Sjl xlssilmlks nf bkslrk`sbnk`i cbxu|slx o ul`hlf|i ml`kx bk x|hj ` m`kklr sj`s bkslrk`sbnk`i ul`hl `kcxlh|rbs) `kc g|xsbhl) `rl kns lkc`kalrlc48+
 
Sn rlfr`bk bk sjlbr bkslrk`sbnk`i rli`sbnkx frnm sjl sjrl`s nr |xl nf fnrhl `a`bkxs sjl slrrbsnrb`i bkslarbs nrunibsbh`i bkclulkclkhl nf `k Xs`sl) nr bk `k nsjlr m`kklr bkhnkxbxslks qbsj sjl U|runxlx nf sjl \kbslcK`sbnkx43+
 
Knk-bkslrvlksbnk bk m`sslrx qjbhj `rl lxxlksb`ii qbsjbk sjl cnmlxsbh g|rbxcbhsbnk nf `k Xs`sl4<+
 
Sjl c|s sn rlxulhs `kc lkx|rl rlxulhs fnr bkslrk`sbnk`i j|m`kbs`rb`k i`q `kc sn rlxulhs `kc lkx|rl j|m`krbajsx46+
 
Sjl rlxunkxbobibs nf `ii Xs`slx) bk `hhnrc`khl qbsj sjlbr rlxulhsbvl bkslrk`sbnk`i noiba`sbnkx) sn lfflhsbvlirla|i`sl `kc hnksrni bkslrk`sbnk`i sr`kxflrx nf hnkvlksbnk`i `rmx) `x qlii `x sjl urbm`r rlxunkxbobibs nf `ii Xs`slx bk lxs`oibxjbka `kc bmuilmlksbka sjlbr rlxulhsbvl k`sbnk`i lzunrs hnksrni xxslmx41+
 
Xs`slx U`rsblx xjn|ic rlxulhs sjl ilabsbm`sl bkslrlxsx nf Xs`slx sn `hp|brl hnkvlksbnk`i ql`unkx fnrilabsbm`sl xlif-clflkhl `kc ul`hldllubka nulr`sbnkx `kc sn urnc|hl) lzunrs) bmunrs `kc sr`kxflrhnkvlksbnk`i `rmx4 `kc:+
 
Sjl klhlxxbs sn bmuilmlks sjbx Srl`s hnkxbxslksi `kc lfflhsbvli `kc bk ` |kbvlrx`i) noglhsbvl `kc knk-cbxhrbmbk`snr m`kklr+
 J`vl `arllc `x fniinqx7
@rsbhil 0An`ix `kc Noglhsbvlx
Sjl an`ix `kc noglhsbvlx nf sjl Srl`s `rl7`+
 
Fnr Xs`slx U`rsblx sn lxs`oibxj sjl jbajlxs unxxboil hnmmnk xs`kc`rcx fnr rla|i`sbka nr bmurnvbka sjl rla|i`sbnknf sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx4 `kco+
 
Sn urlvlks) hnmo`s `kc lr`cbh`sl sjl biibhbs sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx `kc sjlbr cbvlrxbnk sn sjl biibhbs m`rdls nrfnr |k`|sjnrbwlc lkc |xl4bk nrclr sn7h+
 
hnksrbo|sl sn bkslrk`sbnk`i `kc rlabnk`i ul`hl) xlh|rbs `kc xs`obibs4
 
 
@.HNKF+?01.08
c+
 
Urlvlks sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx frnm hnksrbo|sbka sn j|m`k x|fflrbka4 `kcl+
 
Urnmnsl hnnulr`sbnk) sr`kxu`rlkh `kc rlxunkxbobibs nf Xs`slx U`rsblx bk sjl sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx) sj|xo|bicbka hnkfbclkhl `mnka Xs`slx U`rsblx+
@rsbhil ?Xhnul
 @+
 
Hnvlrlc Bslmx
0+
 
Sjbx Srl`s xj`ii `uui sn `ii hnkvlksbnk`i `rmx qbsjbk sjl fniinqbka h`slanrblx `s ` mbkbm|m7`+
 
O`ssil S`kdx4o+
 
@rmn|rlc hnmo`s vljbhilx4h+
 
I`ral-h`iborl @rsbiilr xxslmx4c+
 
Hnmo`s `brhr`fs4l+
 
@ss`hd jlibhnuslrx4f+
 
Q`rxjbux4a+
 
Mbxxbilx `kc mbxxbil i`|khjlrx4 `kcj+
 
Xm`ii @rmx `kc Ibajs Ql`unkx?+
 
L`hj Xs`sl U`rs xj`ii lxs`oibxj nr |uc`sl) `x `uurnurb`sl) `kc m`bks`bk ` k`sbnk`i hnksrni ibxs sj`s xj`ii bkhi|cl sjlbslmx sj`s f`ii qbsjbk u`r`ar`uj 0 nf sjbx `rsbhil) `x clfbklc nk ` k`sbnk`i o`xbx `kc) `s ` mbkbm|m) o`xlc nkrlilv`ks \kbslc K`sbnkx bkxsr|mlksx+ L`hj Xs`sl U`rs xj`ii u|oibxj bsx hnksrni ibxs sn sjl lzslks ulrmbsslc ok`sbnk`i i`q+O+
Hnvlrlc @hsbvbsblx
 8+
 
Sjbx Srl`s xj`ii `uui sn sjnxl `hsbvbsblx nf sjl bkslrk`sbnk`i sr`cl bk hnkvlksbnk`i `rmx xls n|s bk `rsbhilx <) 6) 1)
: `kc 2) jlrl`fslr rlflrrlc sn `x ’sr`kxflr)” fnr sjl hnkvlksbnk`i `rmx hnvlrlc |kclr sjl xhnul nf 
sjbx Srl`s+3+
 
Sjbx Srl`s xj`ii kns `uui sn sjl bkslrk`sbnk`i mnvlmlks nf hnkvlksbnk`i `rmx o ` Xs`sl U`rs nr bsx`alksx fnr bsx `rmlc fnrhlx nr i`q lkfnrhlmlks `|sjnrbsblx nulr`sbka n|sxbcl bsx k`sbnk`i slrrbsnrblx)urnvbclc sjl hnkvlksbnk`i `rmx rlm`b
k |kclr sjl Xs`sl U`rs‒x nqklrxjbu+
@rsbhil 8Urnjbobslc Sr`kxflrx
0+
 
@ Xs`sl U`rs xj`ii kns `|sjnrbwl `k sr`kxflr nf hnkvlksbnk`i `rmx bf sjl sr`kxflr qn|ic vbni`sl bsx noiba`sbnkx|kclr ml`x|rlx `cnuslc o sjl \kbslc K`sbnkx Xlh|rbs Hn|khbi `hsbka |kclr Hj`uslr VBB nf sjl Hj`rslr nf sjl\kbslc K`sbnkx) bk u`rsbh|i`r `rmx lmo`ranlx+?+
 
@ Xs`sl U`rs xj`ii kns `|sjnrbwl `k sr`kxflr nf hnkvlksbnk`i `rmx qbsjbk sjl xhnul nf sjbx Srl`s bf sjlsr`kxflr qn|ic vbni`sl bsx rlilv`ks bkslrk`sbnk`i noiba`sbnkx) |kclr bkslrk`sbnk`i `arllmlksx sn qjbhj bs bx` U`rs) bk u`rsbh|i`r sjnxl rli`sbka sn sjl bkslrk`sbnk`i sr`kxflr nf) nr biibhbs sr`ffbhdbka bk) hnkvlksbnk`i`rmx+

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
rugdouble added this note
super
NumerologyAnswers added this note
good
DigitalSyndrome added this note
great
chefsloppy added this note
great
fraidstick added this note
good
muffinscrunching added this note
good
cheepingfungal added this note
exreamly nice
DigitalSyndrome liked this
warmbeeping added this note
very nice
chefsloppy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->