Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CG,Dulang Pantanghalan

CG,Dulang Pantanghalan

Ratings:
(0)
|Views: 1,596|Likes:
Published by allan lazaro

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: allan lazaro on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
Pangkalahatang Pamantayan para sa Ikatlong Taon:
Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagangpampanitikan gamit ang mga piling saling tekstong pampanitikang
Asyano
upang mapatibay angpagkakakilanlang Asyano
Ikalawang Markahan (Dulang Pantelebisyon at Pampelikula)
Antas 1 : Resulta/Inaasahang BungaAntas 2 : PagtatayaPamantayanProduktoSa Antas ng :PangnilalamanPagganapKakailanganing Pag-unawaMahahalagangTanongPag-unawaPagganap
Naipamamalas ngmag-aaral ang pag-unawa sadulang pantelebisyon atpampelikula sa tulong ngangkop na gramatika at retorika
A. Pampanitikan:
1. Kaligirang Pangkasaysayanng Dulang Pantelebisyon atPampelikula at Mga Uri nito1.1. Orihinal1.2. Adaptasyon2. Mga Elemento ng DulangPantelebisyon atPampelikula2.1. Iskrip2.2. Elementong Teknikal2.2.1. Sinematograpiya2.2.2. Mga EpektongPantunog atMusika2.2.3. DisenyongPamproduksiyon2.2.4. Pagdederihe2.2.5. Pag-arte3. Pag-eedit Ang mag-aaral aynakikibahagi sapagtatanghal ngsariling likhang 10minutong
TV/movietrailer 
 Ang paksa ng mga dulangpantelebisyon at pampelikulaay karaniwang malapit satunay na karanasan atpangyayari sa buhay ng taoat sa lipunang kinabibilanganniya, na mabisangnailalarawan sa tulong ngtaglay nitong natatangingelemento. Ang dulang pantelebisyon atpampelikula ay binubuo nggumagalaw na mga larawanat tunog na lumilikha ngkapaligiran at mgakaranasang malapit sakatotohanan na tinatawag ngiba na de kahong libangansamantalang ang dulangpantanghalan ay aktuwal napagtatanghal ng mgainensayong tagpo salimitadong tanghalan.Bakit nagingpopular ang mgadulangpantelebisyon atpampelikula?Paano naiiba angdulangpantelebisyon atpampelikula sadulangpantanghalan ?Pagtatanghal ngsariling likhang 10minutong
TV/movie trailer 
Pagpapaliwanag:
Patunayan na popular ang mgadulang pantelebisyon atpampelikula sa mga bansa sa Asya.Mga Pamantayan: naglalahad ng mga patunay;bataysa pananaliksik; naglalahad ngsariling kongklusyon.
Pagbuo ng sariling pananaw
Ibahagi ang sariling pananawkung bakit dapat magkaroon ngliterasi sa dulang pantelebisyon atpampelikula ang mga Asyano.Mga P amantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’tibang tao; may batayan angnabuong sariling pananaw;napaninindigan ang sarilingpananaw.
Pagdama at pag-unawa sadamdamin ng iba
Ipahayag ang sariling damdaminat damdamin ng iba sa nagigingG-Makahikayat napanoorin ang isangdulang pantelebisyon /pampelikulaR-
Film Maker 
 A-Mga manonoodS-Magkakaroon ng
FilmFestival 
P-10 minutong
movietrailer 
S- Pagtataya saitinanghal na sarilinglikhang 10 minutong
TV/movie trailer 
batay sa mgapamantayan: A.OrihinalidadB.Tumatalakay sa kulturang alinmang bansa sa AsyaC. Taglay ang mgaelemento ng
TV/MovieTrailer 
 
Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010Filipino III
 
B. Panggramatika/retorika
1. Pagpapakahulugan ng mgaTala1.1. mahahalagang detalye1.2. katumpakan ng mgaimpormasyon1.3. mga kaisipan1.4. wastong pagdadaglat1.5. mga datos o numeropara sa epektibongpagpapakahulugan sapagtatala2. Positibong Ekspresiyon
paghahayag ngkatiyakan at /o walangpasubaling pagsang-ayon
paghahayag ngbahagyang pagsang-ayon3. Mga Hudyat sa Pagbibigay-diin
salungguhit
maiitim na letra
malalaking letra
italics
, atbp.Lumilinang ang dulangpantelebisyon at pampelikulang kakayahang komunikatibo,kritikal na panunuri,paglalapat ng solusyon sailang suliraning nararanasansa tao at nagkakaroon ngkaalaman sa sariling kultura. Ang pagkakaroon ng sapatna kaalaman at kakayahan sapaggamit ng wastonggramatika at retorika aynakatutulong sa maunawa atmapanuring panonood,gayundin sa komunikatibongpakikipagpalitang-kurotungkol sa mahahalagangisyu o paksa.Nakatutulong baang dulangpantelebisyon atpampelikula samga manonood?Patunayan.Bakit kailangangmagkaroon ngkaalaman atkakayahan sapaggamit ngwastong gramatikaat retorika?bahagi at gampanin ng dulangpantelebisyon at pampelikula saaraw-araw na pamumuhay ngmga manonood.Mga Pamantayan :tapat; may pag-unawa sa sarilingdamdamin at damdamin ng iba.
Interpretasyon
Ilarawan ang naiibang katangianng dulang pantelebisyon atpampelikula sa malikhain atmasining na paraan.Mga P amantayan: makatotohanan; malikhain;masining.
Paglalapat
Magsalaysay ng naging sarilingkaranasan o karanasan ng ibakung ano ang naidulot atnaitulong ng panonood ng mgateleserye o pelikula.Mga P amantayan: napapanahon; angkop sa paksa;makatotohanan.
Pagkilala sa sarili
Ilahad ang pagbabagongnaganap sa sariling paniniwala,saloobin, kaisipan, at pananaw sabuhay sa tulong ng mga aralingtinalakayMga P amantayan: may batayan, makatotohanan;may kaugnayan sa paksa; tapat.
 
Naipamamalas ng mag-aaralang pag-unawa sa pinagmulan,kakanyahan at mga uri ngdulang pantelebisyon atpampelikula
A. Pampanitikan:
1. Kaligirang Pangkasaysayanng Dulang Pantelebisyon atPampelikula at Mga Uri nito1.1. Orihinal1.2. Adaptasyon  Ang mag-aaral aynakikibahagi sapagtatanghal ngalinman sa nilikhanguri ng dulangpantelebisyon/pampelikulaLumaganap ang dulangpantelebisyon at pampelikulasa Asya noong Dekada '50,na sinasabing "GintongPanahon ng Pelikula" atnagsimulang umusbong mulasa pinakatradisyonalhanggang sapinakamodernongkalinangan.Magkaiba ang orihinal atadaptasyon na teleserye opelikula – ang una aysadyang nilikha nang ayon salayunin nito na isinaalang-alang ang mga elementongdapat taglayin nito tulad ngnilalaman, samantalang angpangalawa ay hinangolamang sa orihinal atnilapatan ng mga elementongaangkop sa kultura at wikanglokal ng mag-aadapt nito.Sa pamamagitan ngadaptasyon ng iba’t ibangdulang pantelebisyon aylumalaganap at lumalawakang ating kaalaman at pag-unawa sa iba’t ibang kulturasa Asya.Paano lumaganapsa Asya angdulangpantelebisyon atpampelikula ?Paano inilalahadang palabas naorihinal atadaptasyon nateleserye opelikula?Bakit nakabubutiang adaptasyonng mga dulangpantelebisyon atpampelikula?Pagtatanghal ngalinman sanilikhang uri ngdulangpantelebisyon/pampelikula
Pagpapaliwanag:
Patunayang malaki na ang nagingpag-unlad ng dulangpantelebisyon at pampelikula sakasalukuyanMga P amantayan: kaangkupan ng mga ideya;batay sa pananaliksik; naglalahadng mga patunay; naglalahad ngsariling kongklusyon.
Pagbuo ng sariling pananaw
Bumuo ng sariling pananaw kungnakabubuti o di-nakabubuti angpatuloy na paglaganap saPilipinas ng mga adaptasyongteleserye at pelikula mula sa mgabansa sa Asya.Mga P amantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’tibang tao; may batayan angnabuong sariling pananaw;napaninindigan ang sarilingpananaw.
Pagdama at pag-unawasa damdamin ng iba
Ibahagi ang sariling saloobin atng iba tungkol sa ibinubunga ngpaglaganap ng mga adaptasyongteleserye at pelikula sa Asya lalona sa Pilipinas.Mga P amantayan: makatototohanan; naglalarawanng iba’t ibang damdamin;naglalahad ng pag-unawa saPagtataya saisinagawangpagtatanghal ng alinmansa mga uri ng dulangpantelebisyon/pampelikula
 
batay samga pamantayan: A.OrihinalidadB.Naglalarawan buhayng mga Asyano
C.
Taglay ang mgaelemento ng napilinguri 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marlyn Tejares Semaniro liked this
Noreen Avillanoza added this note
^_^
Christine Joy Rivas liked this
Joy Arapoc Gador liked this
Rohana Tilulong liked this
Marish Talag liked this
Rosibel Mendoza liked this
Antoinette Danica Castro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->