Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EDUCAREA ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR ÍN SPIRITUL APĂRĂRII , PROTECŢIEI ŞI REFACERII MEDIULUI ÍNCONJURĂTOR

EDUCAREA ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR ÍN SPIRITUL APĂRĂRII , PROTECŢIEI ŞI REFACERII MEDIULUI ÍNCONJURĂTOR

Ratings: (0)|Views: 175 |Likes:
Published by Veronka Anca
ECOLOGIE
ECOLOGIE

More info:

Published by: Veronka Anca on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALELICEUL PEDAGOGIC „EFTIMIE MURGU” TIMIŞOARALUCRAREMETODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREAGRADULUI DIDACTIC I ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTEDUCAREA ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR ÍN SPIRITUL APĂRĂRII , PROTECŢIEI ŞIREFACERII MEDIULUI ÍNCONJURĂTOR Índrumător ştiinţific :Prof . Ínvăţător : 2001
 
CUPRINSIntroducere................................................................................pag. 2Mediul înconjurător................................................................. pag. 5Elementele componente ale mediului înconjurător........…......... pag. 8I.Componente primare..............…………................................ pag.10II.Componente derivate............................……………............ pag. 21III.Componente antropice..........................…………............... pag. 25durea şi mediul înconjurător............................................... pag. 32Necesitatea protecţiei mediului înconjurător........................... pag. 40Educaţia privind proteia mediului înconjutor-educaţiaecologică..........................................…………………….......... pag. 45Concluzii.................................................................................. pag. 50Bibliografie.............................................................................. pag. 52Anexe....................................................................................... pag. 54
 
 
 
ARGUMENT
“Poeţii au privit întotdeauna Pământul ca pe un cosmos al miracolelor infiniteşi , încercănd le descifreze , le-au sporit , adăugând ei înşişi noi petale « corolei delumini a lumii » .Oamenii de ştiinţă ai tuturor vremurilor s-au străduit să-i smulgă tainele ,să le explice şi să le legifereze , transformându-le în tot atâtea premise ale activităţiiumane .”
1
 Supusă de-a lungul vremurilor unei continue interogaţii , Terra a dat fiecăreigeneraţii noi răspunsuri , oferind însă spre dezlegare alte probleme , nebănuite deînaintaşi . A fost considerată la început centrul static al întregului univers pentru ca , peste secole , să se admită „ e pur si mouve ” . Mai apoi, astronomii au redus-o ladimensiunile unei planete „ modeste” , Soarele însuşi , în jurul căruia gravitează , nefiinddecăt una dintre stelele mijlocii ale universului fără limite .Şi totuşi , oricât de mult demitizată de ştiinţă , această planetă şi-a păstrat pânăastăzi unicitatea în sistemul nostru solar , ca singura purtătoare a acelui tulburător mister care este viaţa , în primul rănd cea umană . Pe acest „singur Pământ ” omul , care laînceputurile istoriei sale atribuia întreaga existentă unei atotputernice divinităţii , s-adovedit a fi adevăratul demiurg , recreator al lumii . Acest singur Pământ a putut răspundă deopotrivă nevoilor de hrană ale omului , elanurilor lui sufleteşti , ispitelor mereumai adânci ale gândirii .În mediul înconjurător omul şi-a îndreptat cu admiraţie şi înfiorare privirile spre peisajele divine oferite de pajiştile înverzite , de semeţii munţi împăduriţi , de apelecristaline ale răurilor sau de cele adănci şi neliniştite ale mărilor . El i-a adăugat privelişti noi , la fel de fascinante graţie inteligenţei şi geniului său creator .Cunoaşterea şi acţiunea umană au dobândit în ultimele decenii asemeneadimensiuni , încât se vorbeşte tot mai frecvent şi nu numai metaforic despre „exploziile”vremii: demografică , urbanistică , economică , tehnico-ştiinţifietc. Toate acestea auaccelerat nu numai existenţa umană , ci şi relaţia fundamentală pentru viaţă , om-natură ,intensificând influenţa pe care societatea a exercitat-o dintotdeauna asupra mediului . Sevede acum tot mai clar că a lucra pământul poate să însemne şi a-l secătui , a extrageresursele subsolului, a le irosi , a exploata pădurile , a despădurii .Rodnicia de-a dreptul miraculoasă a muncii umane ameninţă însă , în unele cazuri, să se prefacă în distrugere a habitatului şi a hranei , otrăvire a atmosferei şi a apei .Cei care atrag atenţia asupra acestor pericole nu vorbesc cu nostalgia unor visători romantici , ci cu argumentele convingătoare ale ştiinţei . Ei subliniază că proceseca poluarea , eroziunea terenurilor , defrişările neraţionale, extinderea exagerată a aşezărilor ,exterminarea sau punerea în pericol de dispariţie a unor specii de plante şi animale ,sunt tot atâtea primejdii pentru existenţa umană ; că apa , aerul , solul nu sunt infinite şi , prin urmare , nu li se pot aduce modificări dincolo de anumite limite care le-ar putea periclita caracteristicile esenţiale , absolut necesare vieţii .
1
 
 Negruţ Silviu , Un singur Pământ...omul şi mediul înconjurător , Editura Albatros , Bucureşti , 1978 ;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->