Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ict dalam pendidikan awal kanak-kanak

ict dalam pendidikan awal kanak-kanak

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 7,839|Likes:
Published by yusnia92

More info:

Published by: yusnia92 on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

 
SOALAN 1Bagaimanakah seorang guru prasekolah menggabungjalinkan penggunaan ICtdengan pengajaran dan pembelajaran di prasekolah?
Sistem pendidikan masa kini sedang mengalami perubahan yang amat pesat. Pelbagaikaedah baru diperkenalkan bagi menjadikan pengajaran guru lebih berkesan danpembelajaran murid lebih bermakna (Jamalludin dan Zaidatun,2003). Penggunaan ICTmerupakan salah satu daripada kaedah baru yang mampu mencapai tujuan tersebut.Di dalam dunia teknologi maklumat masa kini, di mana kita sering dihujani denganmaklumat yang begitu banyak, adalah amat penting bagi kita untuk menguruskan maklumat-maklumat ini supaya ianya memberi makna kepada kita. Jika tidak, maklumat ini tidak dapatdigunakan untuk kebaikan dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Kita yang beradadi dalam dunia pendidikan ini perlulah melihat kepada penggunaan teknologi yang canggihdalam membentuk sistem yang dapat membantu memberi pengetahuan yang berguna kepadapelajar-pelajar.Menurut Pisapa (1994), integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksudpenggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh danmenambah kemahiran. Penggunaan teknologi mesti digabungjalin bersama kaedahpengajaran. Guru perlu mengintegrasi ICT untuk memberi nilai tambah kepada aktivitipengajaran dan pembelajaran. Integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dilihatdari perspektif yang lebih luas iaitu menggunakan ICT secara berfikrah, terancang danbersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan dalam pengajaran danpembelajaran (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001).Matlamat utama mengintegrasi ICT dalam kurikulum adalah untuk membantu muridmemperkembangkan kebolehan dari segi mengguna, mengurus dan memahami ICT. Adalahpenting bagi murid untuk menguasai kebolehan-kebolehan ini semasa proses pembelajarandalam setiap bidang kurikulum (Jonassen, 1996). Peranan ICT dalam pengajaran danpembelajaran akan membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalampembelajaran dan penilaian. Namun begitu kehadiran ICT sahaja tidak dapat membantuproses transformasi ini. Perkara yang penting dalam integrasi ICT ialah setiap strategiitu harus menjurus kepada keperluan pengajaran dan pembelajaran dan sebagai satu cara
 
untuk guru dan pelajar menyelesaikan masalah semasa proses pembelajaran sertamemperolehi hasil yang bertepatan dengan isi kandungan.Beberapa kajian (Abdul Rahim, 1998a; 1998b) telah menunjukkan bahawa terdapatbeberapa stail pembelajaran dalam kalangan murid. Ada yang lebih selesa belajar secarakonkrit berbanding dengan secara abstrak. Ada yang dikategorikan sebagai
„field
 
dependent‟
berbanding dengan murid
„field independent‟,
(Abdul Rahim Saad, 2000). Aktiviti-aktivitipengajaran bagi murid yang suka secara abstrak atau tergolong dalam
„field independent‟
adalah mudah tetapi bagi murid yang belajar secara konkrit atautergolong dalam
„field
 
dependent‟
mereka akan mudah faham seperti beberapa konsep,prinsip, peraturan dan hukum sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi, rajah, latihan atauamalan. Ini bermakna murid-murid ini diberi peluang menggunakan kesemua panca inderasemasa proses pembelajaran berlaku.Dalam keadaan ini terdapat peranan ICT dari segi meningkatkan mutu danmempelbagaikan penyampaian dan pengajaran melalui penggunaan internet, bahan-bahanmultimedia disamping bahan pengajaran yang sedia ada. Bahan-bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan visual grafik, teks, muzik, video sertaanimasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep.Kajian Kagan et al. (1995) mendapati kanak-kanak sejak lahir hingga umur 6 tahunbelajar dengan pantas. Mereka menggunakan segala deria dan anggota bagi mendapatkanpengalaman dunia sekeliling mereka. Diikuti pula oleh kajian Clemens (1987) yangmendapati ICT membantu kanak-kanak menghasilkan sesuatu yang kreatif. Hal inidiperkukuhkan lagi oleh kajian Ng Wai Kong (1999) iaitu dengan ICT kanak-kanak dapatmemantapkan kemahiran berfikir, meneroka dan cuba jaya.Adanya peranti tambahan seperti CD ROM, teknologi video dan digital menyediakanpersekitaran media yang serba boleh bagi keperluan dan reka bentuk guru dan pelajar. BillGates (1999) berpendapat komputer dapat mengubah kaedah pembelajaran tradisional yangmemerlukan guru memberikan arahan kepada pendekatan hands-on dan menggunakansepenuhnya sifat inkuiri yang ada dalam diri kanak-kanak. Manakala kajian yang dibuat olehSivin Kachela & Bialo (1994) berpendapat ICT boleh meningkatkan konsep diri dan sifatpada pelajaran.
 
Pembestarian ICT dalam prasekolah adalah penggunaan teknologi pembelajaran bagimemperkenal, mengukuh, dan menambah kemahiran kanak-kanak. Penggunaan teknologi iniperlu digabungkan dengan kaedah pengajaran bagi memberi nilai tambah kepada aktivitipengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. ICT dalam proses pengajaran kanak-kanak membawa kaedah yang baru dan inovatif yang mana ia dapat merangsang minda kanak-kanak berfikir dan meneroka. Ini kerana teknologi menawarkan satu pengalaman intelektualyang unik dan komputer dapat digunakan dalam berbagai perkara yang menarik. (Seng, 1998& Clements, 1999).Menerusi ICT pembelajaran lebih berpusatkan kanak-kanak. Mereka dapat meneroka,mencari bahan, penemuan dan yang penting ia menyeronokkan dan bermakna. Ini melatihmereka berdikari dan dapat membentuk sikap positif. Mereka mendapat peluang yang luasdalam aktiviti pembelajaran, belajar secara kadarndan terarah kendiri berbandingpembelajaran secara tradisional yang menyebabkan mereka lebih banyak mendengar danmengikuti arahan guru. ICT juga membantu kanak-kanak menimba ilmu dengan cntoh yanglebih praktikal. Sekirnya dulu contoh yang guru berikan bagi menunjukkan kenderaan didarat adalah menggunakan gambar kereta atau lori. Tetapi dengan ICT guru bukan sahajadapat menunjukkan gambar lori dan kereta malah dapat menunjukkan lori dan kereta yangbergerak. Menerusi ICT, penilaian dapat dilakukan sebaik sahaja aktiviti itu selesaidijalankan.Bahan ICT yang digunakan perlu mesra pengguna. Segala arahan perlu jelas, bahasaperlu sesuai dengan umur kanak-kanak dan jangka masa yang sesuai. Arahan yang kaburmengelirukan kanak-kanak. Jangka masa latihan yang erlalu lama membosankan kanak-kanak dan menyebabkan mereka hilang tumpuan.Sebaik-baiknya bahan yang digunakan bercorak interaktif di mana ada maklum balaskepada kanak-
kanak. Contohnya perkataan „salah‟ dan „betul‟. Ini memudahkan kanak 
-kanak meng
etahui jawapan mereka betul ataupun sebaliknya. Sekiranya „salah‟, mereka mungkin
mencuba lagi. Bahan ICT yang digunakn sebaik-baiknya ada bahan sokongan sepertigambarajah, carta dan perkataan. Ini memudahkan kanak-kanak memahami kerana ia lebihbersifat konkrit. Bahan yang digunakan sebaik-baiknya dapat diindividukan iaitu kanak-kanak dapat melakukan aktiviti mengikut kebolehan mereka. Ini dapat mencabar keupayaankanak-kanak mengikut tahap kemampuan mereka. Guru perlu banyak bersabar dengan

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ladylurve liked this
jp sia liked this
Yusni Jamal liked this
RobiyahBaco liked this
Nor Hafiza Jamel liked this
train_xii15 liked this
MuhamadFikribillah liked this
Nor Hafiza Jamel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->