Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Impact(s) #4 - 2012 issue

Impact(s) #4 - 2012 issue

Ratings: (0)|Views: 567 |Likes:
The 4th issue of L’École de design Impact(s) catalogue is out! This collection of 20 alumni portraits brilliantly showcases the excellence and professional achievement of our graduates.
The 4th issue of L’École de design Impact(s) catalogue is out! This collection of 20 alumni portraits brilliantly showcases the excellence and professional achievement of our graduates.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: L'École de design Nantes Atlantique on Jul 27, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

 
Ïeouokh 73:7
 
@j wïqttoua e‟qha ïdk`a ta fqia tqw `j wïqttoua swkattokhha``a eat jhdoaht( Uma tqddatt k j tdmkk` `oat oh out j`qlho‟t tqddattq` djwaawt(
 
@at ïdk`at ekorahu t‟jejsuaw ã `‟ïrk`quokh eq dkhua}ua swkattokhha`(Eatoih tdmkk`t lqtu ik youm uma bky jhe jejsu uk ljwnau ark`quokht(
@j dq`uqwa ea @‟Ïdk`a ea eatoih Hjhuat Ju`jhuozqa jdkhtoeïwjg`alahu ïrk`qï( T‟o` t‟jiottjou hjiqíwa ea bkwlaweat ® dwïjuobt ¾ hkuwa watskhtjgo`ouï atu ekwïhjrjhu ahijiïa ejht`j swkbattokhhj`otjuokh eat ïuqeat( @at ujq} e‟als`ko ea hkt faqhat eos`õlït tkhu jqfkqwe‟mqo hkt swohdosjq} oheodjuaqwtea wïqttoua( Lj`iwï qha dkhfkhduqwa ïdkhklozqa sjwuodq`oíwalahueobdo`a hkt ïuqeojhut dkhuohqahu ea ta s`jdaw ea bjékhwaljwzqjg`a au `at eïgqut ea djwwoíwa ã `‟ïuwjhiaw earoahhahuea s`qt ah s`qt bwïzqahut( @a uwjrjo` ea wjsswkdmalahu jrad`at ahuwaswotat zqo atu jq dŔqw ea `j sïejikioa skwua tat bwqout(Sjwuahjwojut `kwt ea swkfaut ea dwïjuokh au e‟ohhkrjuokh tujiatah ahuwaswotat jsswahuottjia dkhbïwahdat fqwyt ea swkbattokhha`ttkhu earahqt skqw hkt ïuqeojhut jqujhu e‟kddjtokhtea wahdkhuwaw eat eatoihawt au ea ta swkfauaw tqw qh :
aw
als`koau + kq tqw eat ïrk`quokht ea djwwoíwa(@j bkhduokh eq eatoihaw j ïij`alahu gajqdkqs ïrk`qï(O` y j ahdkwa zqa`zqat jhhïat hkqt bkwlokht eat uadmhodoahtea `j dwïjuokh ea swkeqout au ea tawrodat( Jqfkqwe‟mqo hkt eos`õlïttkhu eat rïwoujg`at ljhjiawt ea swkfaut ea dwïjuokh au e‟ohhkrjuokheat eatoihawt zqo khu jsswot `a sjwujia eat oeïat zqo tkhudjsjg`at ea lauuwa ® jqukqw ea `j ujg`a ¾ eat ohiïhoaqwteat ljwnauaqwt eat smo`ktksmat eat tkdok`kiqat au ukqt daq}zqo ta sktahu `at zqatuokht eq eïra`kssalahu au eq swkiwít(@at swkg`ïljuozqat e‟ohhkrjuokh tkhu ekwïhjrjhu jq dŔqwea `j tuwjuïioa ea hklgwaqtat ahuwaswotat dkhbwkhuïat ã `j i`kgj`otjuokh(@a eatoihaw atu earahq qh sawtkhhjia,d`ï ea dauua tuwjuïioa(To hkqt ha ekqukht sjt eq uj`ahu eat eatoihawt zqo tkwuahuea `‟ïujg`ottalahu o` hkqt watua ã lkhuwaw zqa `aqw sjwdkqwtswkbattokhha` rj `at lahaw rawt `at bkhduokht tuwjuïiozqatdkwwatskhejhu ã `‟ahfaq eq eatoih au ea `‟ohhkrjuokh ejht`at ahuwaswotat( @at eatoihawt zqa hkqt swïtahukht ejht da 5
a
hqlïwke‟
Olsjdu-t/
khu ukquat `at zqj`ouït skqw da`j( @aqwt wïj`otjuokhtwaljwzqjg`at `aqw ahumkqtojtla ïroeahu au `aqw ohua``oiahdaã waswïtahuaw au eïbahewa `aqwt oeïat tkhu `a uïlkoihjia eatsawtsaduorat swkbattokhha``at hkqra``at zqo t‟kbbwahu jq} eatoihawt(@aqw wïqttoua atu da``a ea ukqu `‟ïujg`ottalahu eat swkbattaqwteat ahdjewjhut eat tj`jwoït au ea ukqt daq} zqo dk``jgkwahuã @‟Ïdk`a ea eatoih Hjhuat Ju`jhuozqa 6 `at jelohotuwjuaqwt`at ahuwaswotat `at ohtuouquokht `j Dmjlgwa ea dkllawda au e‟oheqtuwoaea Hjhuat Tu,Hjvjowa `j Wïiokh eat Sjyt ea `j @kowa `a Dkhtao`iïhïwj` ea @kowa,Ju`jhuozqa `j Lïuwksk`a ea Hjhuat( Ã ukqt dat faqhat eatoihawt jhdoaht ea @‟Ïdk`a ea eatoihHjhuat Ju`jhuozqa lawdo skqw rkt dwïjuokht lawdoskqw rkuwa uj`ahu(
Lodma` LodmahnkSwïtoeahu ea @‟Ïdk`a ea eatoih Hjhuat Ju`jhuozqaDmwotuojh Iqa``awohEowaduaqw iïhïwj` ea @‟Ïdk`a ea eatoih Hjhuat Ju`jhuozqa
 Uma saejikiodj` dq`uqwa kb @‟Ïdk`a ea eatoih Hjhuat Ju`jhuozqamjt dmjhiae dkhtoeawjg`y kraw uma yajwt( Ymawajt oh uma sjtukqw jol jt uk uwjoh ‐dwajuora saks`a“ ukejy a jwa dkllouuaeuk ljnohi kqw dkqwtat ohdwajtohi`y djwaaw,kwoahuae( Uma dqwwahu als`kylahu wjuat kb kqw iwjeqjuat jwa nay oheodjukwtkb tqddatt( Eatsoua j sjwuodq`jw`y mjwtm adkhklod d`oljuakqw tuqeahut dkhuohqa uk he fkgt oum waljwnjg`a ajta jhe lkwajhe lkwa kb umal gaioh umaow djwaawt jgwkje( Kqw kwn uk gqo`e wa`juokhtmost oum gqtohattat modm ot ju uma rawy majwukb kqw uajdmohi jsswkjdm ot sjyohi kbb( Swkbattokhj` sjwuhawtmostoh dwajuora jhe ohhkrjuora swkfadut ohuawhtmost jsswahuodatmostdkhbawahdat a}jlohohi gkjwet ljea qs kb swkbattokhj`t— j`` kb umata umohit dkhtuouqua ksskwuqhouoat bkw kqw tuqeahutuk laau eatoihawt jhe s`jh umaow wtu fkg kw sawmjstumaow djwaaw eara`kslahu( Uma wk`a kb uma eatoihaw mjt j`tk lkrae kh toihodjhu`y(Kh`y j ba yajwt jik a awa uwjohohi uadmhodojht mk dwajuaeswkeqdut jhe tawrodat( Ukejy kqw iwjeqjuat jwa waj` ljhjiawtdjsjg`a kb `ajeohi dwajuora jhe ohhkrjuokh swkfadut eatoihawtmk mjra qheawtukke uma olskwujhda kb tmjwohi oeajt mk djhgwohi ukiaumaw ahiohaawt ljwnauawt smo`ktksmawt tkdok`kiotutjhe j`` umkta mk jwa dkhdawhae oum eara`kslahu jhe swkiwatt(Zqatuokht kb ohhkrjuokh jwa hk uma tuwjuaiod bkdj` skohu kb ljhygqtohattat bjdae oum i`kgj`ovjuokh( Uma eatoihaw mjt gadklaj nay s`jyaw oh umot tuwjuaiy(Ymo`tu a jwa j`` ukk jjwa kb uma uj`ahu kb uma eatoihawtdklohi kqu kb kqw tdmkk` a hk mjra uk tmk umjuumaow swkbattokhj` a}sawoahda o`` `aje umal ohuk tuwjuaiod sktouokhtoh `oha oum uma olskwujhda kb eatoih jhe ohhkrjuokhoh dklsjhoat ukejy( Uma eatoihawt mk jwa swatahuae ohumot 5
um
ottqa kb 
Olsjdu-t/
mjra arawyumohi ou ujnat uk ek fqtu umju( Umaow waljwnjg`a jdmoaralahut umaow kgrokqt ahumqtojtljhe umaow ohua``oiahda oh waswatahuohi jhe eabaheohi umaow oeajtjwa j uatujlahu uk uma ha fkg swktsadut jrjo`jg`a uk eatoihawt( Umaow tqddatt ot uma tqddatt kb uma mk`a tdmkk`umju ot uk tjy uma uajdmohi tujbb ljhjialahu als`kyaatjhe j`` umkta ohrk`rae oum @‟Ïdk`a ea eatoihHjhuat Ju`jhuozqa6 jelohotuwjukwt dklsjhoat ohtuouquokhtuma Hjhuat Tu,Hjvjowa Dmjlgaw kb Dkllawda jhe OheqtuwyWïiokh eat Sjyt ea `j @kowa Dkhtao` iïhïwj` ea @kowa,Ju`jhuozqajhe Lïuwksk`a ea Hjhuat( Uk j`` umata ykqhi eatoihawt bkwlaw tuqeahut kb @‟Ïdk`a ea eatoihHjhuat Ju`jhuozqa umjhn ykq bkw ykqw dwajuokht umjhn ykqbkw ykqw uj`ahu(
Lodma` LodmahnkSwatoeahu, @‟Ïdk`a ea eatoih Hjhuat Ju`jhuozqaDmwotuojh Iqa``awohLjhjiohi Eowadukw, @‟Ïdk`a ea eatoih Hjhuat Ju`jhuozqa

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->