Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Issue 1 - 6 Pages

Issue 1 - 6 Pages

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Clayton Bartolo
Fuljett li jinħareġ kull tliet xhur mill-Kumitat Lokali Laburista Mellieħa.
Fuljett li jinħareġ kull tliet xhur mill-Kumitat Lokali Laburista Mellieħa.

More info:

Published by: Clayton Bartolo on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 
Wara l-elezzjoni tal-2008 il-
Partit Laburista għadda minn riformi kbar. Riformili ġabuh partit aktar miftuħ, b’aġenda li tolqot l
-
ikbar strata ta’ nies possibbli.F’Marzu tal
-2008, lokalment il-Partit Laburista esperjenza wkoll telfafl-elezzjoni tal-
Kunsill Lokali Mellieħa, fejn għalkemm bħala partit kiseb
il-
maġġoranza tal
-ewwel preferenza tal-
voti, xorta waħda tilef din l
-elezzjoni.Wara dan ir-
riżultat xejn pjaċevoli, il
-
 ħidma politika kellha tiġi evalwata mill
-
ġdid. Dan aktar u aktar fil
-kuntest tar-riforma tal-Kunsilli Lokali, fejn il-Kunsill
Lokali Mellieħa ngħata estensjoni ta’ sentejn oħra. Dan ifisser li għalkemm il
-Partit Nazzjonalista litteralment seraq din l-
elezzjoni għal tliet snin, ingħatasentejn żejda rigal mid
-Dipartiment tal-
Kunsilli Lokali. Min jaf għaliex?U huwa propju minn hawn li ħareġ l
-
isem ta’ dan il
-fuljett
 –
il-fatt li l-
 ħidma u
l-
veduta politika mhix waħda retrospettiva iżda pro
-
attiva li tħares ‘ilquddiem. Mingħajr ma nibqgħu imwaħħlin mal
-
passat, irridu nibdew inħarsu
lejn il-
futur u dak kollu li fih x’jgħaqqadna. Il
-
 ħidma politika m’għandha qatttiġi ġġudikata fuq inizjattivi li ma jrendux fit
-
tul taż
-
żmien jew inkella fuq
l-
ammont ta’ ċelebrazzjonijiet u attivitajiet li jiġu organizzati. B’evalwazzjonioġġettiva se nibdew naraw mil
-lenti tal-
esperjenza dak kollu li tkun għaddejja
minnu l-
Mellieħa u nwasslulkom il
-
veduti tagħna f’dan ir
-rigward.Matul dawn l-
aħħar xhur il
-
Kumitat Lokali kien għaddej bil
-
proġett tar
-
rinovazzjoni taċ
-
Ċentru Laburista Mellieħa. Minn hawnhekk nixtiequ
nirringrazzjaw lil dawk il-voluntiera u s-
sostenituri finanzjarji kollha li għenuf’dan il
-
proġett, għax kieku mingħajrhom żgur li ma kienx ikun possibbli li
 jitwettaq, u fl-istess waqt niddedikaw din l-
ewwel ħarġa għalihom ilkoll. Dankollu jidħol sewwa mal
-objettiv politiku, dak li nkunu dejjem aktar qribkom il-
Melleħin.Nagħlqu dan l
-
ewwel editorjal billi nistiednu lil dawk kollha li għandhom xi jgħidulna billi jagħmlu dan permezz tal
-email mellieha@partitlaburista.org. L-
opinjonijiet ta’ kulħadd huma mixtieqa u rispettati, filwaqt illi kull tip ta’kritika oġġettiva hi milqugħa.
Editorjal -
Għaliex ‘il quddiem?
 
 Avviżi
 
Min-nhar il-
Ħadd 9 t’Ottubru 2011reġgħet bdiet it
-Tombla li issa
qegħda tiġi organizzata fis
-
sala taċ
-
Ċentru Laburista Mellieħa.
 
Kulħadd hu mistieden jattendi u
 jittanta xortih waqt l-iktar tomblapopolari mal-
Melleħin!
 
Tombla
Il-
Kumitat Lokali Laburista Mellieħa
se jorganizza Dinner Dance nharis-
Sibt 17 ta’ Diċembru 2011 fir
-Ramla Bay Hotel.
Inħeġġukom taħsbu kmieni għalbiljetti, mingħand il
-membri kollhatal-Kumitat. Jattendu membri mill-amministrazzjoni tal-PartitLaburista.
 Attivitajiet 
Pġ. 3:
 
Tislima lil George Fenech
Pġi.
2, 5:
Rinovazzjoni taċ
-
ĊentruLaburista Mellieħa
 
Pġ. 4:
 
Il-Festa tal-Vitorja 2011
Pġ. 6:
 
Mill-
Aġenda tal
-Kunsill Lokali
Mellieħa
 
Għar
-
Raba’ sena konsekuttiva qed jiġi mniedi
Kors dwar il-
Ħajja Diplomatika mis
-SegretarjatInternazzjonali tal-Partit Laburista. Dan il-korshu mmexxi minn Dr. Alex Sceberras Trigonabil-kontribuzzjoni minn bosta ex-ambaxxaturiu ex-
diplomatiċi ta’ Malta.
 
Għal iktar informazzjoni ċempel iċ
-
Ċentru
Nazzjonali Laburista fuq 21249900, jew inkella
idħol fil
-website www.partitlaburista.org.
Ħajja Diplomatika
 
 
“... Grazzi għall
-
qlub tajba ta’ diversi
benefatturi flimkien mal-voluntiera
tagħna rnexxielna naslu, u llumqegħdin nagħtu bħala rigal lill
-membriu s-
sostenituri tagħna, post attraenti,modern u fuq kollox li jixraq għaż
-
żminijiet tal
-lum. Post fejn il-familji tal-
membri u l-
 ħbieb tagħhom, se jkunu jistgħu jqattgħu ftit ħin flimkienf’ambjent daqshekk rilassanti.Ħabat tajjeb għalhekk li dan il
-
proġett
irnexxielna nwettquh fis-sena 2011, is-
sena Ewropea għall
-
Volontarjat...”
 
Silta mid-diskors tal-President tal-
Kumitat Lokali Laburista Mellieħa s
-sur Michael Buttigieg fl-
okkażjoni tal 
-
 ftuħ
mill-
ġdid taċ
-
Ċentru Laburista Mellieħa
nhar it-
22 ta’ Mejju 2011
 
 
 
Nhar il-
Ħadd, 21 ta’ Awwissu, tħabbret il
-mewt tal-artist Malti George Fenech fl-
età ta’ 85 sena.
 Il-karriera tal-
artist Mellieħi tmur lura għall
-
1948, meta ta’ 22 sena beda jistudja l
-arti fl-Iskola tal-Arti tal-Gvern.Il-
 ħiliet artistiċi tiegħu mill
-ewwel laqtulill-
għalliema tiegħu, fosthom Emvin Cremona u Vincent
Apap. Ftit tas-
snin wara, rebaħ borża ta’ studju fir
-
“ReggiaAccademia di Belle Arti” f’Ruma, waħda mill
-eqdem u l-aktar akkademji tal-arti importanti fl-Italja.
F’waħda mill
-
aħħar esebizzjonijiet tiegħu, fl
-2009, Fenech
ippreżenta x
-
xogħlijiet tiegħu ma’ ġenb dawk ta’ ibnu
Gilbert. Is-sena l-
oħra, il
-
kisbiet ta’ George ġew rikonoxxuti
bl-
għoti tal
-
Midalja għall
-Qadi tar-Repubblika mill-
President ta’ Malta, Dr George Abela. Dan wara li numru ta’snin ilu huwa kien wieħed minn tal
-
ewwel Melleħin li ġieonorat b’Ġieh il
-
Mellieħa mill
-
Kunsill Lokali Mellieħa.
 Fl-
1973 iżżewweġ lil Doris, u kellhom żewġ ulied, Conrad u Gilbert. Fost il
-
poplu Malti u Għawdxi, l
-
artist jibqa’ l
-aktar
magħruf għall
-pitturi tal-
pajsaġġ Malti, partikolarment tal
-
inħawi tal
-
Mellieħa, fejn twieled, u qatta’ sigħat sħaħ jimraħ fil
-widien u l-
irdumijiet, ipitter, b’vivaċità sempliċi, iżda mfawra b’serenità poetika, angoli aktarx minsijin tal
-kampanja Maltija
.
Il-
Kumitat Lokali Laburista Mellieħa jibqa’ grat lejn Ġorġ
il-
pittur kif kien magħruf mal
-
Melleħin, wara li saħansitra
wera l-
 ħila tiegħu meta kien iddisinja tliet karrijiet li l
-Kumitat
Lokali ta’ dak iż
-
żmien kien daħal bihom għall
-kompetizzjonijiet organizzati mill-Partit Laburista. Dawn kienu
magħrufa bħala
Ir-
Reġina tal
-Fanal
,
Paċi u Progress
u ieħor li
 jitratta t-tema
Sportiva
fis-snin tmenin (Ritratti: Anthony A.Cachia). George, permezz tal-
pittura li għadha titgawda sal
-
ġurnata tal
-lum fis-sala tal-
Kumitat Lokali Laburista Mellieħa,kien daħal ukoll għall
-
kompetizzjoni organizzata f’ġieh Jum il
-
Ħelsien fl
-1979 u klassifika fit-tieni post.Il-
Kumitat Lokali Laburista Mellieħa juri s
-
sogħba tiegħu mal
-
familja Fenech f’dan il
-mument iebes. Il-
Mellieħa tilfetwieħed minn uliedha li minn dejjem ħadmu sabiex poġġew lil
dan ir-
raħal fuq il
-
mappa kulturali mhux biss Maltija iżda
wkoll Ewropea.
Il-
proġett tal
-
wesgħa ta’ quddiem l
-
uffiċċju
tal-Kunsill Lokali -
ikompli minn paġna 6
 
Dawk il-
 ħitan għoljin kienu se jiffurmaw il
-
parti ta’ taħt tal
-
wesgħa, xi ħaġa li waqt l
-
ebda laqgħa tal
-Kunsill ma saret
referenza għalihom. Minn informazzjoni li għandu dan il
-
fuljett jirriżulta li l
-perit tal-
Kunsill Lokali għamel xogħlu
sewwa, u d-disinn li qed jimxi fuqu l-kuntrattur mhuwiex dak
oriġinali tal
-
perit, iżda huwa disinn ikkummissjonat apparti.Barra minn hekk, nistgħu nikkonfermaw li d
-
data għal meta
kellu jitlesta dan il-
proġett kienet id
-
9 ta’ Settembru 2011. Din
kellha tkun l-istess data li fiha tlesta l-
monument li tpoġġa fuq
ir-
roundabout ftit metri ‘l bogħod minn din l
-
istess wesgħa.
Roundabout li x-
xogħol fuqha nbeda eżattament sena qabel.Possibbli kien hemm sena xogħol fuq din ir
-roundabout?Minn hawnhekk nappellaw lil min hu responsabbli mill-
proġetti kapitali fi ħdan il
-
Kunsill Lokali Mellieħa sabiex ikunhemm iktar pjanar serju ta’ dawn il
-
proġetti.
Is-
saga ta’ Triq Ġorġ Borg Olivier u parti
minn Triq il-Kbira tkompli...
L-
aħħar żvolta f’din is
-
saga seħħet ftit tal
-
 jiem ilu meta ħarġet
l-
aħbar li Transport Malta se tkun qiegħda tirranġa l
-parti
t’isfel tal
-
bypass
tal-
Mellieħa u għalhekk it
-traffiku kollu fid-
direzzjoni taċ
-
Ċirkewwa se jiġi mdawwar minn Triq Ġorġ Borg
Olivier. Dan ifisser li din it-
triq se tiġi one
-
way għal kważi senasħiħa, deċiżjoni li fl
-
opinjoni ta’ ħafna hi waħda żbaljata. It
-
traffiku ‘l fuq se jgħaddi mit
-
Triq li tieħu għal
Popeye Village
 
 jew inkella mit-
toroq magħrufa bħala “ta’ wara l
-
knisja.”
 Id-
diskussjonijiet għadhom għaddejjin, fejn ħareġ biċ
-
ċar li l
-
kunsilliera Laburisti Melleħin huma kontra dan l
-
arranġamentu qegħdin jitolbu li ssir aktar konsultazzjoni għax din is
-
sitwazzjoni jaf tkun daqqa kbira għall
-
komunita’ kummerċjaliMelleħija. Iċ
-
ċentru kummerċjali Mellieħi għandu ċertuimportanza għall
-
Melleħin kollha, u dan għaliex hemm numruta’ familji li jaqilgħu x’jieklu minn hemhekk. Dan iċ
-
ċentrukummerċjali m’għandu qatt jitnaqqas mill
-
importanza tiegħu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->